ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 2 95

అండ్ ప్రతి సెక్షన్ కి నలభై మంది స్టూడెంట్స్

ఇరవై మంది అమ్మాయిలు,ఇరవై మంది అబ్బాయిలు.

నేను దాదాపు స్కూల్ లీడర్ హైట్ లోనే ఉన్నాను.

ప్రేయర్ ఐపోయాక ప్రిన్సిపాల్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసింది.(మా ప్రిన్సిపాల్ లేడీ ప్రిన్సిపాల్ ,ఏజ్ ఒక నలబై ఇయర్స్ ఉంటాయి,

పొడుగ్గా ,సన్నగా ఉంటుంది.దెబ్బ పడక చాలా రోజులు ఐనట్టుగా మొహం ఉంటుంది.)

అసలే సూర్యుడు పైన సల సల మండుతుంటే మధ్యలో దీని గోల ఏంటా అనుకున్న.

(మా స్కూల్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ టెన్ నుండి ఈవెనింగ్ ఫైవ్ వరకు,వన్ కి లంచ్ బ్రేక్)

“కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికి వెల్కమ్,

మీరు బాగా చదువుకుని స్కూల్ కి మంచి పేరు తీసుకురావాలి,

స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ ఆక్టివిటీస్ లో కూడా అందరు పాల్గొనాలి.

స్కూల్ మొత్తం లో డిసిప్లిన్ గ ఉన్న సెక్షన్ కి బెస్ట్ సెక్షన్ అవార్డ్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తాం,అందరు జాగ్రత్తగా క్లాస్ కి లైన్ లో వెళ్ళండి”అని చెప్పింది.

మా ప్రిన్సిపాల్ ఆలా మాట్లాడుంటుంటే పక్కన సీనియర్స్

‘ఒసేయ్ త్వరగా పంపవే బాబు,ప్రతి ఇయర్ పెట్టె సోడిగా ఇది’

అని స్లో గా అరుస్తున్నారు.

ప్రేయర్ అయ్యాక అందరం క్లాస్ కి వెళ్లాం.

ఎవరి బెంచ్ లో వాళ్ళం కూర్చుని రచ్చ రంబోలా చేస్తున్నాం.

అప్పుడే క్లాస్ లోకి ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఎంటర్ ఐంది.

నిజంగా తన గురించి వర్ణించాలి అంటే మాటలు కూడా చాలవు.

దేవుడు ఎక్కడెక్కడ ఏమేం పెట్టాలో అక్కడక్కడా అన్ని కరెక్టుగా ఫిక్స్ చేసాడు.

ఇంకా పెళ్లి కానట్టు ఉంది.ఏజ్ ఇరవై రెండు,అప్పుడే ఎగ్జామ్స్ రాసి జాబ్ కొట్టింది.

రెండు ఆపిల్స్ ని సగం సగం కోసి పైన రెండు విపుల పెట్టినట్టు చాలా స్టిఫ్ గా ఉన్నాయి తన సళ్ళు,

ఆరోజు సారి లో వచ్చింది.