ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 255

గమనిక:
ఈ కథ లోని పాత్రలు కల్పితములు. ఎవరిని ఉద్ధేశించినవి కాదు. సరదా కోసం రాస్తునాను. దయచేసి తప్పుగా అనుకోవద్దు. ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది.. కావున.. సహకరించగలరని నా మనవి..
insect 1%
adultary 100%
romance 100%
nudity 100%
sex 100%
family 100%
fantacy 100%

మీరు అందరు నా కథ నీ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తునాను
నాకు కథ రాయటం కోత్త కావున తప్పులు ఉంటే క్షమించండి
నాకు ఫైన్సాసియల్ గా కూడా సహయపడగలరని ఆసిస్తున్నాను..

కథ లోని కథనాయిక అయిన శైలజ తన అనుభవాలు చేపుతున్నట్లు రాస్తాను. దయ చేసి సహకరించ గలరు.
ఈ కథ లోని పేర్లను మార్చడం జరిగింది.
ప్రస్తుతం నా వయసు 40, గృహీణీ. భర్త రాజేష్ వయసు 45 వ్యాపారం. బాబు పార్దు వయసు 20 degree final ఇది నా ప్రస్తుత కూటుంబం.

కోన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమ్మ నాన్న నేను(శైలజ), అమ్మమ తాతీయ ఒక చిన్న పల్లేటూరు లో ఉండే వాళ్ళము. ఆ గ్రామం లో విద్యత్, కాని త్రాగు నీరు కాని, మరుగు దోడ్డు కాని లేవు. స్నానాలకు ఆడవాళ్ళు కాని మగవాళ్ళు కాని మా ఊరి కి 1 కిలోమిటర్ దూరం లో ఉన్న చేరువు కి వేళ్ళ వలసిందే. ముసలి వాళ్ళు అంత దూరం వేళ్ళడానికి బయపడే ఆడ వాళ్ళు.. వాళ్ళు ఇండ్ల దగ్గర ఆరు బయట రాత్రులు స్నానాలకు చేసేవారు.. అమ్మ ఎపుడు చేరువు కి వేళ్ళేది కాదు.. ఒక్క త్రాగు నీరు తేవడాని కి మాత్రమే అపుడపుడు వెల్లేది. నేనే కూడ అమ్మతో అపుడపుడు వెల్లేదానిని. రోడ్లు సరిగా లేక వాహనాలు కూడ మా ఊరివైపు వచ్చవి కాని.. 4 కిలోమిటర్ దూరం లోనె బస్, కాని ఆటో కాని దిగి నడుచుకుంటు వెల్లాలి.. ఇవి మా ఊరి కి ఉన్న పేద్ద సమస్యలు.. సంగతులు..

నేను 10 వ తరగతి లో ఉండగా మా స్కూల్ మగపిల్లలు, మస్టర్లు నా తో చనువుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించేవారు.. ఎందుకంటే నేను అప్పటికే 30 28 30 షేప్ లతో వైట్ గా అందంగా ఉండే దానిని. చాలా మంది నాకు లటర్స్ రాసేవాళ్ళ.
ఒక రోజు నేను స్కూల్ నుండి ఇంటికి వస్తుంటే ఒకడు(చరణ్ మా స్కూల్ దగ్గర అబ్బాయి నాకు పరిచయం లేదు) నా వేంట వస్తునాడు.. కోంత దూరం వచ్చాక అక్కడ ఎవరు లేకపోవడంతో నన్ను సడన్ గా ఆపాడు.. అపుడు వాడు నాకు ఒక్క అడుగు దూరం లో నాకు ఎదురుగా నా ముందు నిలబడి ఉన్నాడు.. ఎందుకు అని పోగరుగా అడిగాను.. నీ పోగరు అణచడానికే అని వాడి రేండు చేతులు నా తల వేనుక గా పేట్టి తనవైపుకు బలంగా లాగుకూని లిప్ టూ లిప్ కిస్ ఇచ్చాడు.. నీను షాక్ తిన్నాను.. వాడు అలా చేసేసరికి.. కోంత సేపటికి ఎమి జరుగు తుందో అర్దం కాలేదు. 5 నమిషాలకు తేరుకున్నాను. వాడు ఇంకా నాకు కిస్ ఇస్తు నా సన్నులని తడుముతున్నాడు.. నేను తేరుకుని వాడిని దూరంగా తోసి నా కూడి కాలు తో వాడిని తన్నాను.. అలా నా కాలు తో తన్నేటపుడు.. నా కాలు వాడి అంగం(మడ్డ) కి తగిలినట్లున్నది. వాడు అమ్మ అంటు కింద పడ్డడు.. ఇంకోక సారి నాకు కనపడితే చంపుతాను అని వార్నింగ్ ఇచ్చి ఇంటికి వేళ్ళి పోయను.. ఇంటి కి వేళ్ళాకా స్నానం చేసి బోజనం చేసి చదువుదాం కదా అని బుక్ తీసాను.. కానీ సాయంత్రం జరిగున సంఘటన పదే పదే గర్తుకు వచ్చేది. ఎంత చదువుదాం అన్న చరణ్ ఇచ్చిన లిప్ కిస్ వాడు నలిపిన నా సన్నులు గూర్తుకు వస్తునాయి.. వాడు అలా చేస్తంటే అపుడు ఎమి అనిపించ లేదు కాని అపుడు నీను అనుబవించిన సుఖం మాత్రం ఇపుడు ఇంకా కావాలని పిస్తుంది.. అలా అదే తలచుకుంటు.. ఎపుడు నిద్ర పోయానో తేలియదు కానీ అమ్మ టైమ్ 8 అయ్యింది స్కూల్ కి వేళ్ళలి కదా అని లేపితే లేచి రడి అయ్యి స్కూల్ కి వేళ్ళాను.. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటపుడు నీన్న వచ్చిన అబ్బాయి చరణ్ వస్తున్నాడేమో చూసాను.. చరణ్ వస్తే సారి చేప్పి కిస్ చేద్దాం అని చూసాను.. రాలేదు.. మరుసటి రోజు స్కూల్ దగ్గర చూసాను కనపడలేద.. అలా వారం చూసాను కనపడలేదు.. ఇంతలో ఫ్రీ కామన్ పరిక్షలు రావడం తో చదువు పై పడి ఆ విషయాన్ని మరచిపోయాను.
మేయిన్ పరిక్షలు వచ్చాయి.. నాకు ఇంగ్లీష్ లో విక్ గా ఉండటం వలన ఆ పరిక్ష కి స్లీప్ పేట్టాను.. అదికూడ నా సన్నులలో.. ఆ రోజు స్లీప్స్ తిసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటాదని లంగా వోణి వేసుకున్నాను.. నా జాకేట్ లో స్సీప్స్ పేట్టు కూన్నాను.. మా రూమ్ చిన్నగా ఉండటం వలన ఒక్క సారే పడ్డారు.. గంట తరువాత నేను స్లీప్ తీసి రాయడం మేదలు పేట్టాను.. 60 మార్కులకు రా సే సరికి ఇన్ విజిలేటర్ చూసి నా పేపర్ లాక్కూని HM దగ్గరకి తీసుకు వేళ్ళడానికి నన్ను బయటకు తీసుకు వచ్చాడు. నేను సార్ నీ బ్రతిమలాడాను. అక్కడ*ఎవరు లేకపోవడం లో.. నా సన్నులని ఒక సారి వోణి జాకేట్ మీద నే పీసకటం మేదలు పేట్టాడు. నేను ఎమి అనలేకపోయీను.. 5 నిమిషాలు తరువాత సార్ టైమ్ అవుతుంది పేపర్ ఇవ్వండి అన్న..

2 Comments

  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Comments are closed.