ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

మంజుల : 1000 మడ్డలు చికుతావా? మదన్ ని వేరే వాళ్ళని చుసుకో మంటాను..
నేను : అమ్మె వద్దు.. వద్దు.. సార్ కంటే మదన్ నే బేటర్..
మంజుల : అంటే వప్పుకున్నట్లే గా..
నేను : వప్పుకోక చస్తానా? వప్పుకున్నాను..
మంజుల : నీకు మొగుడి తో శోభనం అయ్యే వరకు ఆగమని చేపుతానే..
నేను : thank you
మంజుల : ఎందుకే ఇవి.. నేను నీ ఫ్రేండ్ నే..
కాలేజ్ వచ్చింది.. ల్యాబ్ కు వేళ్ళాము.. సార్ మా కోసం wait చేస్తున్నాడు.. సార్ మమ్ములని చూసి ఎమిటే లంజుల.. లేటు.. ఎవరి మడ్డలు గుడవడానికి(చికటానికి) పోయారే.. రవే… శైలు లంజ ఈ రోజు నీ గడ్డలు ఊడదీసి చికిస్తానే..
నేను : రేపు ఎలాగు మా గుడ్డలు ఊడ దీసి దేంగు తారు గా ఈ రోజు కి ఆగండి.. ఇలా మడ్డ చికనివ్వండి..
5 నిమిషాల తరువాత.. మంజుల చికింది..
చికడం అయిపోయకా..
సార్ : రేపు.. ఉదయం 9.30 కి అశోక లాడ్జ రూమ్ నంబర్ 207 కి వచ్చేయండే..
మేము : మేన్న చేప్పారు గా సార్.. అలాగే సార్.. వచ్చేస్తాము.. అని బయటకి వచ్చేసాము..
మా ప్లాన్ ప్రకారం.. మంజుల 9.30 కి లాడ్జ కి వేళ్ళి సార్ తో మొదట రోమన్స్ మొదలు పేడతాది.. నేను 9.45 కి వేళ్ళి.. వాళ్ళ తో జాయిన్ అవుతాను.. నేను సార్ తో రోమన్స్ చేస్తుండగా మదన్ సార్ వాళ్ళ పేళ్ళాని తీసుకు వస్తాడు.. ఇది మా ప్లాన్..
నేను : మంజుల నీకు అంత గుర్తు ఉన్నది కదా..
మంజుల : హ..హ.. ఒ.కే..

*************************************************

మరునాడు ఉదయం 9.45 కి లాడ్జ దగ్గరకు వేళ్ళాను.. అక్కడ అందరు జంటలు జంటలు గా ఆడ, మగ ఉన్నారు.. నిను.. రిషప్షన్ లో రూమ్ నంబర్ 207 అడిగాను.. పైన అని చూపించాడు.. అపుడే ఒక జంట పైకి వేలుతు.. ఒంటరిగా వేలుతున్న నన్ను చూసి.. ఆ జంటలో మగవాడు.. ఎయి పాప నీ రేటు ఎంత అని అడిగాడు.. చీ వేదవ అని తిట్టాను.. వాడు.. నా చున్ని లాగి నా సన్నులని పిసకటం మొదలు పేట్టాడు.. నాకు ఎడుపు వచ్చింది.. నా ఎడుపు చూసి జంట లో ఆడావిడ.. వదిలేయి పాపం చిన్నపిల్ల అని వాడిని తీసుకు పోయింది.. నేను రూమ్ నంబర్ 207 కి వేళ్ళాను.. మంజుల, సార్ ఇద్దరు నగ్నంగా ఉన్నారు.. నేను.. లోపటికి వేల్లేసరికి.. సార్ మడ్డ మంజుల పూకు లోకి దూరింది మంజుల.. ఒక్క సారిగా.. అబ్బా.. నేమ్మది గ దింపండి..
సార్ : నేను రావడం చూసి నీవు కూడ బట్టలు తీసి రా అన్నాడు..
నేను : సరే.. అని..
నా చున్ని తీసాను.. తరువాత.. నా టాప్ కంద పాంట్ తీసి.. పక్కన పేట్టి.. బ్రా పాంటీ తో సార్ పక్కు వేల్లాను.. నేను చేతి గడియారం చూసాను.. 9.55 అయింది.. అంటే ఇంకో 5 నిమిషాలలో ప్రోబల్లం సాల్వ్.. సార్ పిడ వదులుతుంది అని మనసు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.. సార్ మంజుల ని దేంగుతు.. నా బ్రా ని పైకి లేపి నా సన్నులు చికుతున్నాడు.. సార్ మంచి ముడ్ లో ఉండగా.. రూమ్ డోర్ ఓపేన్ అయింది.. సార్ షాక్..
సా.పే. : ఓరేయి లంజ కోడక.. నీకు కన్నే పిల్లలు కావలసి వచ్చిందా.. ఇంట్లో నేను ఉన్నాను నీకు సరి పోదా అంటు.. మంజు పూకు లో ఉన్న మడ్డ మీద తన్నింది.. గుడ్డలేసుకుని రా రా.. ఇంటికి చేపుతాను.. అని మహంకాళి లాగ లేచింది.. మా అందరికి బయం వేసింది.. నేను, మంజుల, సార్ బట్టలు వేసుకున్నాము.. మదన్ సినిమా చూస్తూన్నాడు.. సార్ బట్టలు వేసు కో గానే.. కీలర్ పట్టుకుని ఈడ్చకుంటు లాడ్జ బయటకి తీసుకు వచ్చి పంచాయితి పేట్టింది.. నేను.. మేడమ్ ని.. ఇక్కడ వద్దమ్మా please.. మా పరువు పోతాది.. మీకు లాగే మేము ఆడ పిల్లలము అని మంజుల, నేను బ్రతిమలాడాము..
సార్.. వాళ్ళ పేల్లం ఇంటికి తీసుకు వేల్లింది.. మేము కాలేజ్ కి వచ్చేసాము.. మదన్ ఇంటికి వేల్లాడు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.