ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

మదన్ : మీరు శైలజ వాళ్ళ అక్క కదా అన్నాడు..
అమ్మ : కాదు.. శైలజ మా అమ్మయి..
మదన్ : సూపర్ ఉన్నారు అంటి.. మీరు వాళ్ళ అమ్మ అంటే నమ్మలేక పోతున్నాడు..
అమ్మ : (ఒక పక్క మనసు లో ఆ పోగడ్త కి ఆనంద పడుతు..) పైకి మాత్రం నోరు ముసుకుని పని ఎమిటి అని కోంచే కోపం నటిస్తు అన్నాను..
మదన్ : నా పేరు మదన్.. నేను మీతో కోంచేం మాటలాడాలి.. మీ అమ్మయి గురించి.. అలా పార్క కి వస్తారా..
అమ్మ : ఎమిటో ఇక్కడే చేప్పు..
మదన్ : ఇది అందరికి తేలిస్తే మీ పరువు పోతాది..
అమ్మ : సరే.. నడు..
పార్క లో ఒక చోట ఎవరు లేరు..
అమ్మ : ఈ సారి చేప్పు..
మదన్ :మీ అమ్మయి, మంజుల స్నేహితులు.. వాళ్ళు ఇద్దరు కాలేజి లో సార్ మడ్డ గుడిచే వారు..
అమ్మ : చీ.. చీ.. అవేమి మాటలు..
మదన్ : మీకు నమ్మకం లేకపోతే నాతో రండి..
అమ్మ : ఎక్కడకి..
మదన్ : పక్కనే ఉన్న సార్ ఇంటికి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా సాక్ష్యం..
అమ్మ : నాకేమి అవసరం లేదు.. మా అమ్మయి గురించి నాకు తేలుసు.. ఇంకోక సారి మా అమ్మయి గురించి తప్పుగా మటలాడావంటే చేప్పు తేగుతాది అని వచ్చేసాను..
షాప్ కి వేళ్ళి బట్టలు కోనుకుని బయటకి వస్తుంటే.. ఎదురు గా.. మదన్, ఇంకోకరు ఉన్నారు..
అమ్మ : చేప్పు తీయాలా..
మదన్ : అంత కోపం వద్దు ఆంటీ.. ఒక్కసారి ఈ పోటోలు చుడు అని కోన్ని చుపించాడు..
ఆ పోటోలో నీవు బట్టలు లేకుండా ఎవరిదో మడ్డ గుడుస్తూన్నావు.. రేండు పోటోలు చుసి ఎవరైన చుస్తారేమో అని పార్క కి వేలదాం అన్న..
మదన్ : పార్క వద్దు ఆంటి.. మా రూమ్ కి వేలదాం ఎవరు ఉండరు అన్నాడు..
మదన్ : పక్కన ఉన్న సార్ ని చూపించి పరిచయం చేసాడు..
రూమ్ కి వేల్లాకా మొత్తం పోటోలు చూసాను.. నీవు మడ్డ చికు తున్నట్లు ఉన్నాయి..
అమ్మ : దయచేసి ఆ పోటోలు.. ఇచ్చేయండి..
సార్ : ఆ పోటోలు ఇవ్వాలంటే.. మీ అమ్మయిని మా పక్క లో పడుకో పేట్టాలి..
అమ్మ : వద్దు.. వద్దు.. అది పేళ్ళి కావలసిన పిల్ల.. దాని జివితం నాశనం చేయవద్దు అని కాళ్ళ మీద పడ్డ..
మదన్, సార్ : కోంత సేపు ఆలోచించి.. సరే ఒక పని చేయ్యి..
అమ్మ : ఎమి చేయాలి..
సార్ : ఇపుడు నీవు మాతో దేంగించు కోవాలి..
అమ్మ : ………….
మదన్ : చేప్పండి నా లంజ ఆంటి అంటు..
నా సన్నుల మీద చేతులు వేసి పిసకడం మొదలు పేట్టాడు.. నేను ఎమి అనలేక పోయాను… కళ్ళంట నీళ్ళు దారలాగ కారుతున్నాయి..
సార్ దగ్గరకు వచ్చి.. ఎడవకు నా రంకు లంజ.. నీకు నీవుగా మాకు ఇష్టపూర్వకం గా అర్పించు.. అలా అయితేనే ఈ పోటోలు ఇస్తాను..
అమ్మ : చేసేది లేక.. లేచి ముఖం కడుకుని.. పౌడర్ రాసుకున్నాను.. ఇంతలో మదన్ మల్లే పూవ్వూలు తేచ్చాడు.. అవి తలలో తురుముకున్నాను.. సార్ మందు బాటిల్స్ పట్టుకుని వచ్చాడు.. వాళ్ళు.. కాస్త మందు తాగి నన్నుతాగ మన్నారు.. నేను వద్దు.. నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు..
తాగుతావా లేదా మేము తాగిపించాల అన్నారు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.