ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

ప్రియాతి ప్రియమైన మంజుల.. నీవు అంటే నాకు ఇష్టం.. ఎంత అంటే నా హృదయం తీసి నీ హృదయం లో పేట్టినంత గా.. ఆకాశం భూమి కలినంతగా.. నేను నిన్ను ప్రమిస్తున్నాను.. అందుకు నీవు అంగీకారం తేలిపినందుకు.. నా జన్మ ధన్యమైంది.. నీకు గుర్తు ఉన్నదో తేదో కాని మన ప్రేమ మొదలై నేటికి మూడు సంవత్సరములు అయ్యింది.. మొన్న నీవు ఇచ్చిన శారీరక సుఖం ఈ జన్మ లో మరచి లోని.. నీవు నాకు ఒక్క సహయం చేస్తావని నిన్ను అడుగు తున్నాను.. కాదనవు గా.. ఆ రోజు మధ్యహనం శైలజ వంగుని ఉచ్డుతుంతే.. తను చేసిన ఎక్స్ పోజింగ్ మరచిపో లేక పోతున్నాను. తనని ఒక్కసారి మనస్పుర్తిగా నిన్ను దేంగినట్లు దేంగాలని ఉన్నది. శైలజ మీరు బాగా క్లోజ్ కదా అందుకు నిన్ను అడుగు తున్నాను.. నీవు ఈ ఒక్క సహయం చేస్తే నీవు ఎమి చేప్పినా చేస్తాను.. కాదనవు కదా.. please.. please.. please… ఉంటాను మంజుల లంజ.. ఇట్లు నీ రాజు..
ఆ లేటర్ చదివాక నాకు చాలా సందేహాలు వచ్చాయి.. ఎంటి రాజు.. మంజులకి అలా లేటర్ రాసాడు.. వాళ్ళ ఇద్దరికి ఎమి అయిన సంబధం ఉన్నదా? మంజుల ని చివరి లో లంజ? అని ఎందుకన్నాడు.. మంజులా కి అలా అనటం ఇష్టమా? లేక మంజుల కి మరోకరితో తోడ పరిచయం ఉన్నదా? తేలుసు కోవాలని మనసు ఆరాట పడింది. ఎలా? డైరేక్ట గా అడిగితే చేప్పదు.. కాబట్టి మంజులా కి నచ్చింది చేస్తే తనే మొత్తం చేపుతాది గా ? నా మీద రాజు మోజు మడుతున్నాడా? అవును లే నన్ను చుస్తే మొడ్డ లేవని వాడికి కూడా మొడ్డ లేస్తాది అనుకుని.. రాజు నన్ను అడిగితే ఎమి చేయాలి.. ఎలాగు రాబోయే ప్రమాదం తేలిసింది కదా అనుకుని.. అప్పటి సంద్భాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేద్దాం అని ఉరుకున్నాను.. వాళ్ళు ఎమి చేస్తారా అని నేను తేలియనట్లు ఉన్నాను.. మరుసటి రోజు మంజుల కి నోట్స్ ఇస్తున్నట్లు గా కింద పడేసాను.. లేటర్ కింద పడ్డాది.. నేను కావాలని పట్టు కో డానికి ప్రయత్నంచాను.. ఆ లేటర్ చదవనట్లుగా.. మంజులా కూడీ కావాలని చూడకు చూడకు అంటున్నది.. అలా మంజులా నీను పేనుగులాట కుంటున్నాము.. ఇంతలో క్లాస్ లోకి సార్ రావడం తో.. మా సై ఆట అగిపోయింది.. సాయంత్రం కాలేజ్ అయ్యి పోయాక నన్ను ఉండమన్నది.. ఎమి తేలియనట్లు గా ఎందుకే అని అడిగాను.. చేపుతా ఉండు అన్నది.. అందరు వేళ్ళి పోయారు.. మంజులా నేను మాత్రమే ఉన్నాము..
మంజులా : నాకు ఒక్క సహయం చేయాలి అన్నది.. అది నీవు మాత్రమే చేయాలి అన్నది.. తను నన్ను ఎమి అడగబోతుందో నాకు అర్దమైంది.. కాని సైలేంట్ గా ఉన్నా.. ఎమి అడుగు తాదో చూద్దాం అని.. ఎమిటే అన్నాను.. నేను రాజు లవ్ చేసుకుంటున్నాము.. ఆ విషయం నీ దగ్గర దాచాను.. నన్ను*క్షమించు అన్నది..
నేను: ఓస్ ఇంతేనా దానికేముందే పరవాలేదు లే అన్నాను.. పదా వేల్దాం అన్నా..
మంజుల: అది కాదే..
నేను: మరి ఇంకేమిటే..
మంజుల: రాజు నేను కూడా శారిరకం గా కలిసాము..
నేను: ఈ రోజు లలో లవర్స్ common గా sex చేసుకుంటునారు కదా.. అందులో తప్పేముందే..
మంజుల: రాజు.. రాజు..
నేను: ఎమిటే టేన్షన్ తో చంపకే clear చేప్పవే అన్నా..
మంజుల: రాజు నీతో ఒక్క సారి దేంగతాడట.. ఆ రోజు క్లాస్ లో నీవు చేసిన ఎక్స్ పోజింగ్ మరచిపో లేక పోతునాడు.. నన్ను దేంగినంత సేపు నీ పేరే కలవరిస్తు గేంగాడు..
ఇంతలో నా కాళ్ళకు ఎదో తగిలినట్లు అయితే కిందకి చూసా..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.