ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

ఇంతలో నా కాళ్ళకు ఎదో తగిలినట్లు అయితే కిందకి చూసా.. రాజు నా కాళ్ళని పట్టుకుని బ్రతిమలాడుతున్నాడు..
నేను : రాజు లే ఎమిటి ఈ పని లే అన్నాను.. రాజు అంటే నాక గౌరవం ఉండటం తో ఎమి అనలేక పోయా..
రాజు : please please please.. ఒక్క సారికి.. మరల ఎప్పుడు ఆడగను..
నేను : ముందు పైకి లే.. నాకు ఆలోచించుకోవడానికి టైమ్ కావాలి అన్న..
అపుడు పైకి లేచి నా పక్కన కూర్చున్నాడు.. ఇంకో పక్కన మంజుల కుర్చుంది.. నేను almost ఒప్పుకున్నాను అనుకుని.. రాజు నాకు రాసుకుంటు కుర్చున్నాడు.. నేను ఎమి అనలేక పోయాను..
నేను: నాకు 10 రోజుల టైమ్ కావాలి..
రాజు : సరే నాకు అభ్యంతరం లేదు.. కాని నీవు కాదనవద్దు.. నీవు కాదంటే చచ్చిపోతాను అన్నాడు..
నేను ఎలా బయటపడలా అని ఆలోచిస్తుంటే రాజు.. నా సన్ను ల మీద వాడి చేతులు వేసి పిసకటం మొదలు పేట్టాను..
నేను : నాకు లేట్ అవుతుంది నేను 10 రోజులలో చేపుతాను.. అని బయటకి వచ్చేసాను.. వాళ్ళు ఎమి చేస్తున్నారో కూడ చుడకుండా…
నేను ఎలా ఇంటికి వేల్లానో తేలియదు.. పడుకునే టపుడు రాజు నా సన్నులని పిసుకుతుంటే ఎంత హాయి గా అనిపించిందో.. ఇంకా కావాలనిపించింది కాని లోకువ అవుతాను అని నిగ్రహించుకుని వచ్చేసాను.. అవే జ్ఞాపకాలు.. అలా ఎపుడ నిద్ర పోయానో తేలియదు.. అమ్మ లేపితే లేచాను.. ఆ రోజు ఆదివారం కావడం తో.. కాలేజ్ లేదు.. రాజు గురించి ఆలోచించడం మొదలు పేట్టాను.. ఒక్క సారికి అది చేస్తే కలిగే నష్టాలు గుకించి ఆలోచించాను.. ఒక వేళా ఇంటి తేలిస్తే? అమ్మే.. రాజు ని నన్ను కూడా అడ్డంగా నరికేస్తారు.. ఇంటిలో వాళ్ళకు తేలియకుండా మేనెజ్ చేసిన మంజుల కి తేలుస్తాది కదా.. మంజుల పోరపాటున ఎవరి దగ్గరైన నోరు జారితే తరువాత చాలా ప్రమాదాలు వస్తాయి.. అమ్మో! అని.. ఎలాగైన రాజుని వదిలించుకోవాలి.. ఎమి చేయాలా అని ఆలోచించాను.. ఎంతకు తట్ట లేదు.. బుర్ర హీట్ ఎక్కడం తో ఆలోచనలు ఆపి పడుకున్నాను..
సాయంత్రం మేలకువ వచ్చింది.. టీ తాగి అమ్మకి పనులు సాయం చేసాను.. నాకు చిరాకు గా ఉన్నది.. టైమ్ రాత్రి 7 అయ్యింది.. ఇపుడు చేరువుకు వేళ్ళి స్నానం చేయడం కష్టం అని ఎలాగు రేండు గంటలు ఆగితే నేను స్నానం చేసే టైమ్ అవుతాది అని.. భోజనం చేసి.. . బుక్ తీసి చదివా..
రాత్రి 9.30 అయ్యింది.. రోజు లాగే అందరు పడుకున్నాక ఆరు బైట వసరాలో.. వేసుకో బోయే బట్టలు పేట్టి బకేట్ తో నీళ్ళని పేట్టు కుని నా బట్టలు మొత్తం తీసేసి వసరలో పేట్టి.. నగ్నం గా స్నానం చేయడానికి బకేట్ దగ్గరకు వచ్చాను.. మగ్ తో బకేట్ లో నీళ్ళు తీసుకునీ వంటి మీద పోసుకునే సరికి ప్రాణం హయిగా ఉన్నది.. స్నానం చేసి బట్టల కోసం వసరా లోకి వచ్చే ఎవరో ఉన్నట్లు అలికిడి అయ్యింది.. మొదట బయం వేసింది.. కాని ధైర్యం చేసి బట్టలు కట్టకుని చీకటి లో అలా రోడ్డు మీదకు కోంత దూరం వేళ్ళి చూసాను ఎవరు లేరు.. నా భ్రమ అనుకుని ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాను..
ఉదయం లేచి కాలేజ్ కి వేళ్ళాను.. సాయంత్ర కాలేజ్ అయిపోయాక.. రాజు నా దగ్గరకు వచ్చి.. ఎమి ఆలోచించావు అన్నాడు.. ఇంకా 10 రోజులు ఉన్నది గా ఇంకా ఎమి ఆలోచించ లేదు అన్న..
ఇంటికి వచ్చి మరల రాత్ర స్నానం చేస్తుంటే ఎవరో చుస్తున్నట్లు అనిపించింది.. అప్పటి కే నగ్నం గా ఉన్నాను.. సబ్బు రాసుకుని నీళ్ళు పోసుకున్నాను.. అలికిడి అవడంతో బట్టలు వేసుకుంటే లేట్ అవుతాదని.. నగ్నం గా విధీ చివరి వరకు వేళ్ళాను.. ఎవరు కనపడలేదు.. ఒక పిల్లి అటు వేలుతుంది.. హమ్మయ్య ఎవరు లేరు అనుకున్నాను.. బట్టలు వేసుకుని వేళ్ళి పడుకున్నా..
పదవ రోజు… సాయంత్రం 5.. అందరు వేళ్ళి పోయారు.. రాజు, నేను, మంజుల ఉన్నాము..
రాజు, మంజుల : ఎమి ఆలోచించావు?
నేను : నేను దేంగించుకోవడాని కి రడీ.. కానీ…

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.