ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

రాజ, మంజుల : కానీ ఎమిటి చేప్పు..
నేను : నాకు కోన్ని కండీషన్షస్, ఎతిక్స్ ఉన్నాయి.. వాటికి మీరు వప్పుకుంటేనే..
రాజు, మంజుల : ఎమిటి ఆ కండిషన్షస్..
నేను : నేను పేళ్ళికి ముందు ఎవరితోను sex చేయను అని మ్రోక్కుకున్నాను.. కావున.. పేళ్ళి అయ్యి నా భర్త లో శోభనం అయిన తరువాతనే నీతో sex చేస్తా.. అది కూడ నాకు కుదిరినపుడు.. ఒక్క సారికి మాత్రమే..
రాజు, మంజుల :………………….
రాజు : ఒకే.. కాని.. అప్పటి వరకు.. నీతో రోమన్స్ చేయడానికి…
నేను : ……………..
రాజు : ఎమిటి…
5 నిమిషాల తరువాత
నేను : ఒకే.. కాని హద్దు మీరకుడదు.. అది కూడ మంజుల పక్కన ఉంటేనే.. రోజికి ఒక్క సారి కంటే ఎక్కవ టచ్ చేయకుడదు.. మీ అమ్మ, నాన్నల మీద ఒట్టు పేట్టు అన్నా..
రాజు : ఒట్టు పేట్టాడు..
రాజు : పేళ్ళి తరువాత నాతో sex చేయడానికి మాట ఇస్తున్నట్లు గా మీ అమ్మ, నాన్నాల మీద ఒట్టు పేట్ట ..
నేను : ఒట్టు..
నేను రాజు చేతి మిద ఒట్టు అని వేయగానే రాజు.. నా చేతిని బలంగా లాగి రాజు కౌగిలి లో బందించాడు.. నేను ఇపుడు వద్దు రేపుటి నుండి అన్న వాడు.. వినిపించు కోకుండా.. లిప్ టూ లిప్ కుస్ ఇస్తు.. నా సన్నుల ని పిసకటం మోదలు పేట్టాడు..
నాలో విపరితమైన కోరికలు.. రగిలాయి.. అంతలో మా నాన్న గుర్తుకు వచ్చాడు.. అర సేకండ్ లో నా కోరికలు.. ఆవిరి అయిపోయాయి.. అక్కడ నుండి బయట కి వచ్చేసాను.. అమ్మో ఎంత ప్రమాదం తప్పింది కోంచేం ఉంటే ఈ రోజే వాడి తో నా కన్నేరకం అయి పోయి ఉండేది.. thank god.. అనుకుంటు ఇంటికి వచ్చేసాను.. ఇక్కడ మా నాన్న గురించి కోంచే చేప్పాలి.. 8 వ తరగతి లో ఉన్నపుడు.. ఇంటి లో చేప్పకుండా జామా కాయల కోసం తోట లోకి వేళ్ళానని నన్ను ఇంటిలోని కి రానివ్వకుండా ఆరు బయట ఒక రోజు వదిలేసారు.. మా అమ్మ నాకు సపోర్ట చేసిందని అమ్మని కూడ బయటకు పంపేసారు.. అందు కే అప్పటి నుండి ఇంటి లో తేలియ కూడా ఏ పని చేయ లేదు.. కాని ఇపుడు వయసు ప్రబావమో లేక ఎమిటో తేలియక రాజు కి చేసిన ప్రామిస్ వల్ల వాడి లో పిసికినుకున్నాను.. అందుకే తప్పు చేస్తే చంపేస్తారని.. బయపడ్డ..
ఈ సారి నాలో కోరికలు రగిలితే నాన్నను గుర్తు చేసుకుంటే సరిపోతాది అనిపించింది.. అది కూడ ఒకందుకు మంచిదైందనిపించిమది.. నేను కంట్రల్ లో ఉండటానికి అవకాశం గా మారింది..
మరుసటి రోజు సాయంత్రం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రాజు నా సన్ను లని పిసుకుతు kiss చేస్తున్నాడు.. నా టాప్ లో నుండి నా సన్ను లని బయటకి తీయడానికి ప్రయత్నించాడు.. నేను.. అపుడే తోందర ఎందుకు.. తరువాత చుద్దువు గాని.. అని.. సున్నితంగా చేప్పాను..

మరుసటి రోజు సాయంత్రం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రాజు నా సన్ను లని పిసుకుతు kiss చేస్తున్నాడు.. నా టాప్ లో నుండి నా సన్ను లని బయటకి తీయడానికి ప్రయత్నించాడు.. నేను.. అపుడే తోందర ఎందుకు.. తరువాత చుద్దువు గాని.. అని.. సున్నితంగా చేప్పాను..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.