ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

అలా కోన్ని రోజుల తరువాత రాజు తో నాకు చనువు ఎర్పడటం తో భయం పోయింది.. ఒక రోజు.. మంజుల రాలేదు.. రాజు రోజు లాగే సాయంత్రం నా సన్నులని పిసుకుతు నా టాప్ తీసేసాడు.. అపుడు బ్రా తో ఉన్నావు.. మొదటి సారి ఒక మగవాడీ ముందు టాప్ లేకుండా ఉన్నాను.. నాకు సిగ్గు వేసింది. వేంటనే నేను టాప్ వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను.. రాజు.. నా టాప్ ని రూమ్ బయట పడవేశాడు.. నేను బయటకి వేల్లడానికి సిగ్గు వేసింది.. నేను నా ముఖం ను తప్పులు కున్నాను.. రాజు నన్ను కౌగలించుకుని.. నా బ్రా స్ట్రరాప్ తీసేసాడు.. నా బ్రా లూజ్ అయింది.. రాజు నేమ్మదిగా నా బ్రా ని నా నుండి తీసి అది కూడ రూమ్ బయట పడవేశాడు.. ఒక్క సారే బంది గా ఉన్నా నా 30 సైజ్ సన్నులు గాలికి ఉగుతుంటే..నాకు ఎక్కడ లేని సిగ్గు వేసింది. మొదటి సారి నా నగ్న సన్నులని చుసిన మగవాడు.. రాజు వాటినే చూస్తు ఎమి ఉన్నాయే లంజ నీ సన్నులు అన్నాడు.. నాకు కోపం వచ్చింది.. కాని ఎమి చేయలేను.. అప్పటికే నా టాప్ బ్రా రూమ్ బయట ఉండటం వలన నేను బయటకి రాలేక పోయాను.. రాజు.. నగ్నంగా ఉన్న నా సన్నులని పిసుకుతు.. తన నోటితో చికుతుండగా కిటికి లో నుండి ఎవకరో చూస్తున్నట్లు అనిపించింది… ఎమి పేట్టి మేపావే లంజా విటిని అని కసిగా నలిపేసాడు.. కింద వేసిన బోటం ని తీయబోయడు.. నేను వద్దు ఇపుడు కాదు.. పేళ్ళి తరువాత అని చేప్పాను.. రాజు వినలేదు.. నాకు ఒక్కసారి గా కోపం వచ్చి, రాజు మడ్డ ని తన్నాను.. కిందపడ్డాడు.. అప్పటికే చికటి పడటం తో నేను బయట ఉన్న నా బట్టలు వేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను.. రాజు మరల వారం రోజు లకి కాని కాలేజికి రాలేదు.. అలా మొదటి సంవత్సరం పరిక్షలు అయిపోయాయి.. సేలవులు వచ్చాయి.. రోజు సన్నుల ని పిసికించుకోవడం వల్ల.. అలవాటైపోయి.. ఎవరైన పిసికితే బాగుండు అనిపించింది.. ఒక రోజు సాయంత్రం నేను టాప్, బ్రా తీసేసి నా రూమ్ లో పిసుకు కుంటుంటే.. సడన్ గా అమ్మ వచ్చేసింది.. నేను పిసుకోవడం చూసి ఎమిటే ఈ పాడు పని.. మన ఇంట వంట లేదు.. ఉండు మీ నాన్న గారు వచ్చాక చేపుతాను నీకు పేళ్ళి చేయమని.. వద్దు అమ్మ అపుడే పేళ్ళి ఎందుకు.. please అమ్మ, నాన్నకు చేప్పకు అని గారం గా అన్నాను.. సరే చేప్పను కాని ముందు బట్టలు వేసుకుని నాకు వంట పని సాయం చేయ్యి.. అలాగే అమ్మ అని అమ్మ బుగ్గల మీద ఒక్క kiss ఇచ్చాను.. వీటికి ఎమి తక్కవ లేదు అంటు అమ్మ వెలిపోయింది.. ఇక్కడ అమ్మ గురించి కుంచేం చేపుతాను.. మా అమ్మ చదువు కో లేదు కాని మంచి లౌకిక జ్ఞానం ఉన్నది.. అందుకే ఒక్కోక్క సారి అమ్మ మాటకు కూడా నాన్న లోబడతాడు.. అమ్మ కుడా నాకు లాగే అందంగా ఉంటాది.. నేను అమ్మ పోలికతో అందంగా పుట్టాను.. అమ్మతో కలిపి చేరువు కి వేళ్ళినపుడు.. మగవాళ్ళు అమ్మని కల్ల తోనే రేప్ చేసేసే వారు.. అమ్మ మాత్రం ఎవరిని పట్టించుకునేది కాదు.. ఎపుడు పూజ అంటు ఉంటాది.. అమ్మ ఎపుడు ఒక మాట చేప్పేది.. ఎపుడు నీతిగా, నీజాయితీ గా ఉండాలి.. ఎవరికైన మాట ఇచ్చాము అంటే అది కష్టం అయిన నిలపేట్ట కోవాలి అనేది.. నేను బట్టలు వేసుకుని.. వంట గది లో కి వేళ్ళి అమ్మ కి పని సాయం చేస్తుంటే అపుడు అడిగింది ఎప్పటి నుండే ఈ పాడు పని.. నేను మాట లాడ లేదు.. అయిన నిది తప్పు కాదు.. వయస్సు ప్రభావం అలాంటిది.. అమ్మ ఒకటి అడుగుతాను చేపుతావా?
అమ్మ : అడుగు నా చిట్టి తల్లి..
నేను : ఎలా కంట్రల్ చేసుకోవాలమ్మ.. తట్టు కో లేక పోతున్నాను.. నీవు నా వయస్సు లో ఉన్నపుడు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకున్నావమ్మ..
అమ్మ : నీ వయస్సు కే నాకు పేళ్ళి అయిపోయింది అందుకే నాకు ఎ ప్రోబ్లం లేదు.. పైగా నేను రోజు ఎదో ఒక పూజ చేసుకుని మనస్సుని నిగ్రపరచుకున్నాను..
నీవు కూడా రోజు ఎదో ఒక టేంపుల్ కి వేళ్ళు ని మనస్సు కుదిట పడతాది అంది..
నేను : సరే అమ్మ నేను రేపటి నుండే ఆ పనిలో ఉంటాను..
మరుసటి రోజు ఉదయం 5 గంటలకే అమ్మ లేపింది గుడికి వేల్దాము అని.. నేను రడీ అయ్యి లంగా వెణి వేసుకుని అమ్మ తో పాటు గుడికి వేల్లాము.. గుడి లో పూజ చూసుకుని ఇంటికి వచ్చే సరికి గంట పట్టింది.. ఎవిధమైన ఆలోచనలు లేకూండా మనసు ప్రసాంతం గా ఉన్నది.. ఇంటిలో అమ్మకి వంట పనులు సాయం చేసే దానిని.. అలా సేలవులు అయి పోయాయి..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.