ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 176

ఇంటర్ రేండవ సంవత్సరం క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి.. మరల మా ఫ్రేండ్స్ లత, రాణి, మంజుల, నేను.. సేలవులని ఎలా ఎంజాయి చేసారో.. చేప్పుకున్నాము.. నేను.. అమ్మ తో రోజు గుడికి వేళ్ళాను అని చేప్పా.. రామ కోటి రాస్తునాను అని కూడా చేప్పా.. వాళ్ళ ముగ్గురు ఒక్క సారే అదేమిటే నీవు రోజుకి ఒకడి తో అయిన దేంగించుకుని ఉంటావనుకున్నాను.. అన్నారు.. నోరు ముయండే అని వాళ్ళ ని నవ్వుతు తిట్టాను.. వాళ్ళు ఎలా ఎంజాయి చేసారు చేప్పారు..( వాళ్ళ ఎంజాయి గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిగత కథ లో చేపుతాను). క్లాస్ లు స్టార్ట్ అయ్యాయి..
రేండు నేలలకి కేమిస్ట్ర కి కోత్త సార్ వచ్చారు.. అందరిని పరిచయం చేసుకున్నాక.. నా దగ్గరకు వచ్చారు.. పేరు అడిగారు.. శైలజ అని చేప్పాను.. సార్ కూడా తనని పరిచయం చేసుకున్నారు.. పేరు అరవింద్.. అని పేళ్ళి అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు అని చేప్పారు..
ఆరు నేలల తరువాత*ఒక సారి కేమిస్ట్ర ల్యాబ్ లో ప్రాక్టికల్స్ చేసేటపుడు.. చున్ని తగిలి గాజు బాటిల్స్ కిందపడి పోతాయేమోనని ముందు జాగ్రత్తగా అమ్మయిలం చున్ని లని తీసి పక్కన పేట్టాము.. solutions కలిపి వచ్చిన రిజల్ట్ రాద్దామని పేన్ను తీసుకునేటపుడు.. కింద పడ్డాది.. నేను వంగి పేన్ను తీసుకోనేటపుడు.. నాకు ఎదురుగా కోంచేం దూరంలో ఉన్న సార్ నా డ్రస్ లో నుండి సగానికి పైగా బయటకు వచ్చిన నా సన్నులను చుసాడు.. నేను వేంటనే నా డ్రస్ ని సర్దుకున్నాను.. ఆ రోజు సాయంత్రం యాదా విదిగా రాజు.. నా నగ్నం గా సన్నులని పిసుకుతు తృప్తి పోందాడు.. మరుసటి రోజు కేమిస్ట్ర సార్ క్లాస్ అయ్యకా.. నన్ను, మంజుల ని ల్యాబ్ కి రమ్మన్నారు.. సరే అని lunch time ల్యాబ్ కి వేళ్ళాము.. సార్ మమ్మలని చుసి.. ఎందుకు రమ్మనానో తేలుసా అని అడిగారు.. తేలియాదు అన్నాం.. సార్ నా జబ్బల మిద మంజుల జబ్బల మీద చేతులు వేసారు.. నేను సార్ చేయిని విసురుగా తీసాను.. అబ్బో అమ్మయి గారికి చాలా పోగరు ఉన్నది.. నిన్ను దేంగి నీ పోగరు అణుస్దాను.. అని.. మంజుల వైపు నావైపు చూసి మీకు మీరుగా నాతో దేంగించుకుంటే మీకు ప్రాక్టికల్స్ లో మార్కలు బాగా వేస్దాను.. లేదు అన్నారు అనుకో ఈ పోటోలు కాలేజ్ లో అందరికి చూపిస్దాను, మీ అమ్మ నాన్నాలకి పంపుతీను అని కోన్ని పోటోలు మాకు చుపించాడు.. నేను ఒక్కోక పోటో చుస్దుంటే నాకే మతి పోయింది..క్లాస్ రూమ్ లో నగ్నంగా నా సన్నులు కనపడుతున్నాయి.. దాని లో నా ఫేస్ క్లియర్ గా ఉన్నది.. మంజుల పోటోలు అయిలే రాజు మడ్డ మంజుల పూకు లో ఉన్నది.. మంజుల సన్నులని రాజు చికుతున్నట్ల.. ఇలా ఉన్నాయి.. మాకు ఎమి చేయాలో తేలియలేదు.. సార్ మా డ్రస్ లలో చేతులు దుర్చి పిసుకు తున్నాడు.. ఇపుడు చేప్పండి ఎపుడు దేంగించుకుంటారు మీ ఇద్దరు లంజలు అన్నాడు.. మాకు ఎడుపు వచ్చింది ఎమి చేయాలో తేలియలేదు.. కాలేజ్ అయిపోవడం తో రేపు చేప్పండి లంజలు అన్నాడు.. మీము ఎడుస్తు వచ్చేసాము.. ఆ సాయంత్రం మంజుల నేను మాత్రమే ఉన్నాము.. ఎమిచేద్దామే అని అడిగింది.. అలోచిస్తున్నాను.. కోంత సేపటికి నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది..
మంజుల : ఎమిటే ఐడియా అని అడిగింది
నేను : నీవు రాజు తో ఎన్ని సార్లు దేంగించు కున్నావు..
మంజుల : ఇపుడు ఎందుకే అది
నేను : చేప్పవే
మంజుల : చాలా సార్లు
నేను : అంటే నీవు కన్నేవు కావు.. ఎలాగు నీ పూకు సీల్ ఓపేన్ అయింది కాబట్టి నేను ఒకటి చేరుతాను చేస్తావా..
మంజుల : చేస్తాను..
నేను : 10 రోజుల తరువాత సార్ ని ఒక హోటల్ బుక్ చేయమంద్దాం.. మొదటగా నీవు సార్ తో దేంగించుకుంటావు.. నీవు దేంగించు కునేటపుడు సరిగ్గా సార్ వాళ్ళ ఆవిడని ఇక్కడికి వచ్చేలా ప్లాన్ చేద్దాం.. అపుడు.. నేను, నీవు కుడా సేఫ్ ఎమి అంటావు..
మంజుల : ప్లాన్ బాగుమది 10 రోజులు ఆగడానికి సార్ వప్పుకుంటాడా..
నేను : ప్రతి రోజు ల్యాబ్ వేళ్ళి సార్ మడ్డని ఇద్దరం కార్చే వరకు చీకుదాం.. అపుడు.. సార్ కి మన మీద నమ్మకం కలిగి 10 రోజుల వరకైన వప్పుకుంటాడు.. ఈ లోపు సార్ ఇల్లు కనుగోని.. సార్ పేళ్ళం తో పరిచయం చేసుకోవాలి..
మంజుల : ప్లాన్ చాలా బాగుంది..
నేను : ఇంటికి వేలదామా..

2 Comments

  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Comments are closed.