ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 161

భోజనాల తరువాత ల్యాబ్ వేల్లడం సార్ మడ్డ చికడం ఇది దినచర్యగా మారింది… సార్ ఇంటిని ఎలా కనుగోవాలి సార్ వాళ్ళ అవిడ ఎలాంటిదో మంచిదో.. మా మాటలు నమ్ముతాదో తేదో.. నమ్మక పోతే ఈ సార్ తో కన్నేరకం చేయించు కోలసిందేనా.. ఎవరితో కన్నేరిం చేయించుకున్న భర్త ని మోసం చేసినట్లే గా.. అని చాలా టేన్షన్ పడుతు.. రాత్రి ఎపుడు పడుకున్నానో తేలియదు.. అమ్మ గుడికి వేళ్ళాలి పైకి లే అని లేపితే లేచా.. స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుని గుడికి వేళ్ళ.. ఈ గండం గట్టేక్కితే నీకు 100 కోబ్బరికాయలు కోడతా అని మ్రోక్క కున్నాను.. కాలేజ్ కి వేల్లాను.. మంజుల సార్ ఇల్లు తేలిసిందే వాళ్ళ ఆవిడ కూడ మంచిదట.. అన్నది.. good..
నేను : ఎలా తేలిసిందే..
మంజుల : మదన్ చేప్పాడే..
నేను : మదన్ ఎవడే..
మంజుల : మా ఇంటి పక్కబ్బాయి.. నీకు తేలుసు కదే..
నేను : అవునవును.. ఈ టేన్షన్స్ లో మరిచి పోయా..
మదన్.. మంజుల ఇంటి పక్క ఇల్లే.. మంచి వాడే.. బైక్ మేకానిక్.. ఫ్రేండ్ సర్కిల్ ఎక్కవ ఉన్నది. మదన్ కి జరిగింది మొత్తం చేప్పాను. మంచి ఐడియ.. బాగుంది.. ఎమి అయిన సహయం కావాలంటే అడగ మన్నాడు.. మనకి అంత మంచే జరుగుతుంది అని సాయంత్రమే గుడికి వేల్లి దణ్ణం పేట్టుకుని ఇంటికి వేల్లాను..
నేను, మంజుల, మదన్ సార్ కాలేజి లో ఉండగా సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వేళ్ళాము.. ఒక వేలా సార్ కి మేము వచ్చినట్లు చేపుతాదేమో అని భయం వేసి.. మారు పేర్లు చేప్పాము..
సార్ పేల్లం : ఎమిటి ఇలా వచ్చారు సార్ కాలేజిలో ఉన్నారు గా..
నేను : మేడమ్ మీ తో నే ఒక ముఖ్య విషయం మాటలాడాలి..
సా.పే. : లోపటికి రండి.. మాటలాడుకుందాం..
ముగ్గురం లోపటికి వేల్లాము.. ఒక సోపా ఉన్నది.. అది ముగ్గరు కూర్చోవచ్చు.. మంజల ఒక పక్క కూర్చుంది, పక్కనే నేను నా పక్కనే మదన్ కూర్చన్నాడు.. ఒకరి జబ్బలు ఒకరికి తగులు తున్నాయి..
సా.పే. : ఎమి మాటలాడతారు??
మదన్ : నా జబ్బల మీద వాడి చేయ్యివేసి ఈ అమ్మయి నా లవర్.. నా కాబోయే భార్య. అంటు.. మదన్ నన్ను వాడి మీగకి లాక్కపన్నాడు.. నేను ఉహించని ఆ పరిమాణానికి నోట మాట రాలేదు.. మదన్ చేప్పవే శైలు డార్లింగ్ అంటు నా వైపు చూసాడు.. మేడమ్ ముందు అనుమానం రాకుడు అని అవును.. అని నేను వాడి చేతిని గట్టిగ పట్టుకున్నాను.. వాడు అది అలుసుగా తీసుకుని నాకు kiss ఇచ్చాడు.. మంజుల నీ చూపిస్తు.. ఈ అమ్మాయి వీళ్ళ ఫ్రేండ్.. విషయం ఎమిటంటే.. నా కాబోయే భార్య ని వాళ్ళ ఫ్రేండ్ ని మీ ఆయనా రేపు దేంగడానికి ముహూర్తం పేట్టాడు.. మీకు నమ్మకం లేక పోతే.. రేపు ఉదయం 10 గంటలకి.. లాడ్జి అశోక.. రూమ్ నంబర్ 207.. వచ్చి చూడండి అన్నాడు.. వీళ్ళని మీ ఆయన దేంగితే.. నేను మీమ్మును దేంగుతాను..
సా.పే. : వద్దు.. వద్దు.. రేపు రేడ్ హేండడ్ గా పట్టుకుంటాను.. రేపు 10 గంటలకి వస్తాను..
మదన్ : thank you madam.. మీకు అడ్రస్ తేలుసా మేడమ్ అన్నాడు..
సా.పే. : లేదు.. ఎదో ఒకలా కనుకుని వస్తాలే..
మదన్ : నేను వచ్చి తీసుకు వేలతాను అన్నాడు..
సా.పే. : దోరికాడు వేదవ అని మొగుడి ని తిట్టింది..
మేము బైటకి వచ్చేసాము.. రేపు ఎమిటి ప్లాన్ అడిగాడు.. మదన్.. ఎముంది.. రేపు 9.30 కి లడ్జ దగ్గర ఉంటాము.. సార్ వచ్చాకా ముందుగా మంజుల సార్ మీదకి ఎక్కి దేంగించు కుంటాది.. ఇంతలో మీరు వస్తారు..
మదన్ : నైస్ బాగుంది మీ ప్లాన… అని అనాలోచితం గా.. ఒక దేబ్బకి మూడు పిట్టలు అన్నాడు..
మంజుల : ఎమి అన్నావు..
మదన్ : ఎమి లేదు..

2 Comments

Add a Comment
  1. Chala bagundi. Sailajja to, sailaja ammato kalipi vrayandi
    ,

  2. Why sales part 4 discontinued likewise so many stories are discontinued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.