కామదేవత – Part 27 117

శారద సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ, వెన్నుపూసకీ పుత్తూరుతైలం రాస్తుండగా శారద సుబద్రల మాటలు వాళ్లు కన్నెపిల్లలుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాల మీదకు మళ్ళేయి..

శారద తన చిన్నతనంలో జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవం గురించి సుబద్రకి చెపుతుంది. తరువాత సుబద్ర తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.

సుబద్ర తన తాతయ్యతో తొలిదెంగుడు అనుభవం ముచ్చటని సగం వరకూ చెప్పేప్పటికే శారద సుబద్ర పూకులో తనవేళ్ళు దోపడంతో సుబద్ర మెడ, వెన్ను, భుజాల నొప్పితో గిలగిలలాడడంతో.. రమణి వాళ్ళమ్మని తప్పుకోమని చెప్పి కామదేవత అనుగ్రహం వలన వొచ్చిన శక్తితో.. రమణి తన నోటిని సుబద్ర పూదిమ్మకి తాళంవేసి సుబద్ర పూకురసాలతోపాటుగా సుబద్ర వొంటిలోని నొప్పిని లాగేసింది.

తరువాత సుబద్ర తన తొలి అనుభవం గురించి చెపుతుండగానే రమణి భవానీతో శృంగారం చెయ్యడం మొదలుపెట్టెప్పటికీ ఇప్పటివరకూ ఏమగాడిమొడ్డా దూరని భవానీ కన్నెపూకులోని మధురమైన కామరసాలరుచిని ఆస్వాదించాలని శారద సుబద్రని ఒదిలిపెట్టి కూతురిపూకునాకుతూ అలానే తన నాలుకని భవానీ పూకుమడతల్లోకి జార్చి భవానీ పూకు నాకడం మొదలెట్టేప్పటికి భవానీని తన తల్లి శారదకి ఒదిలిపెట్టి రమణి, అప్పటివరకూ తన తల్లి చేతుల్లో నగ్నంగా నలిగిన ప్రొఢ అందాలతో వున్న సుబద్ర వొంటిమీద దాడి మొదలుపెట్టింది. ఆతరువాత రమణి సుబద్రతోకలిసి అద్భుతమైన కామసుఖాని పొందడమేకాకుండా.. సుబద్ర ఏనాడూ అనుభవించంతటి గొప్ప కామసుఖాన్ని రమణి సుబద్రకి రుచిచూపించింది.

అటుపక్క రమణి సుబద్రని సుఖపెడుతుండగా ఇటుపక్క శారద భవానీమీద దాడిచేసి భవానీ పూరెమ్మలలోతుల్లోకంటా నాలుకదిగేసి భవానీతో శృంగారం జరుపుతుండగా శారద నాలుకకి భవానీ పూకురెమ్మలలోతుల్లో దళసరిగా భవానీ కన్నెపొర తగిలింది. అప్పటివరకూ ఆడపిల్లలో కన్నెపొర గురించి చదవడమూ వినడమేకానీ.. ఆడపిల్లలో కన్నెపొర నిజంగానే వుంటుందని తెలుసుకున్న శారద ఆహా.. ఏమి నా అదృష్టము.. బ్రహ్మం కామదేవత వ్రతం పూర్తిచెయ్యడానికి అచ్చమైన నికార్సైన కన్నెపొర చిరగని నిజమైన కన్నెపిల్లని నేను నాఇంటి గుమ్మందాకా తెచ్చి ఇప్పుడు నేనేమిచేస్తున్నాను? ఈ పిల్ల కన్నెతనాన్ని నేనే ఎంగిలిచేస్తే.. ఇంక కామదేవత అమ్మవారికి అలాంటి ఆడపిల్లని ఎలా నైవేద్యంగా సమర్పించగలం.. ? అనుకుంటూ.. ఏదైనా కానీ ఇక ఈక్షణం మొదలు ఈ భవానీని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి.. ఈరెండురోజులు ఈ పిల్లని గనక కాపాడగలిగితే శుక్రవారం రాత్రికి ఎదైనా చేసి భవానీకి మా ఆయన బ్రహ్మానికీ సోభనం జరిపించెయ్యాలి అనుకున్నాది..

సుబద్ర, భవానీలు మైధునపు మత్తులో సోలిపోతుండగా శారద రమణిని నీతో మాట్లాడాలిరా అంటూ సైగచేస్తూ శారద ముందుగదిలోకి తీసుకువెళ్లి తాను భవానీ పూకులో చూసిన కన్నెపొరగురించి చెపుతూ.. భవానీకీ, తన భర్త.. రమణి తండ్రి ఐన బ్రహ్మానికీ ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ ఈ శుక్రవారం ఎలా ఐనా సోభనం జరిగిపోవాలన్న తన మనసులో మాటని శారద రమణితో చెప్పింది.

ఈరోజు బుధవారం, మనచేతుల్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటేరోజున్నాది.. భవానీకీ.. నాన్నకీ సోభనం జరిపించాలంటే.. అటు వాళ్ళమ్మ సుబద్ర, భవానీ ఇద్దరూ శుక్రవారం రాత్రంతా మన ఇంట్లోనే వుండిపోవాలి.. అలా వాళ్ళిద్దరూ వుండిపోవాలంటే మొన్న మల్లిక సోభనం రోజున నాన్నా, రమణ అంకుల్ మణి ఇంట్లో పడుకుని మణి అంకుల్ మన ఇంటివైపు రాకుండా కాపలా కాసినట్లు ఇప్పుడు రమణ అంకుల్, సుందరం అంకుల్, తన ఇద్దరు కొడుకులూ వెళ్ళి సుదర్శనం అంకుల్ ఇంట్లో పడుకోవాలి.. ఈలోపులో నాన్న భవానీని తీసుకువెళ్ళి తనకి తెల్ల పట్టుబట్టలు కొనితెచ్చి ఒక్కరోజులో వాటిని కుట్టించాలి. అబ్బో.. చాల పెద్ద ప్రయత్నమే చెయ్యాలి.. ఈరోజు నాన్నా.. రమణ అంకుల్ తొందరగా ఆఫీసునించీ వొచ్చేస్తే బాగుండును.. మనం ఈరోజునించే భవానీ సోభనానికి ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టుకోవాలి అన్నాది సమయం చాలా తక్కువగా వున్నాదని ఆతృతపడుతూ..

===========================================================

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

  1. Nice and interesting

  2. Next part please

  3. Waiting for next part

Comments are closed.