దొంగ – Part 1 381

నేనొక మామోలు మనిషిని చదువుకున్నా చదినిన చదువుకి ఉదోగం రాలేదు చేద్దం అంటే చదువుకున్నావ్ నువ్వు ఈ పని ఏమి చేస్తావ్ చదివిన చదువుకి తగ్గా ఉదోగం సంపాదించుకో అంటున్నారు అందరూ

ఊరిలో పెద్దమనుషుల దగ్గరకీ రాజకీయనాయకుల దగ్గరకీ తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అని లేకుండా అందరిదగ్గరకీ వెళ్ళి ఉదోగం ఎదన్నా ఇప్పించమని నేను చదినిన సర్టిఫికెట్స్ చూపించా చూద్దమ్మ్ చేద్దాం అంటున్నారు గానీ ఎవ్వరూ ఇప్పించలేదు

డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్లకి మాత్రం ఉదోగాలు వస్తున్నాయ్ నాకు అప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది

ఈరోజుల్లో దబ్బు ఉన్నావాడే గొప్పోడు అది ఎలా సంపాదించాం అన్నది ఎవ్వడూ అడగడు నేను కూడా ఏదోలా డబ్బు సంపాదించాలి అది ఎలాగైనా పర్లేదు అనుకున్నా

ఎలా ఎలా ఎలా?????? అని ఆలోచించగా నాకు వచ్చిన ఆలోచన మిటో తెలుసా

దొంగతనం అది కూడా ఎవ్వరిదగ్గర పడితే వాళ్లని దోచుకోకూడడు బాగా బలిసిన వాళ్లని దోచుకోవాలి

నాకీ ఆలోచన రావడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది బలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ తర తరాలు కూర్చుని తిన్నా తరగని ఆస్తి సంపాదించి కూడా లేనివాడు వెళ్ళి ఎదన్న సాయం అడిగితే చస్తే చెయ్యరు ఉదాహరణ నేనే నేను ఉదోగం అడిగేటప్పుడు నన్ను డబ్బులు అడిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అవే నాదగ్గర ఉంటే వాడిదగ్గరకి ఎందుకు వెళతానూ?? మీరే చెప్పండి

అదుకే బలిసిన వాళ్లని టార్గెట్గా పెట్టుకుని దొంగతనాలు చెయ్యాలి దొరికింది ఏదీ వదలకుండ దోచేసుకోవాలి

నేను దొంగతానానికి వెళ్ళిన ప్రతీసారి నాకు వచ్చి కొత్త కొత్త అనుభవాలూ మీతో పంచుకుందాం అనే ఈ చిన్న ప్రయత్నం..
మా ఊరిలో ఐతే నేను చాల మందికి తెలుసు అదుకే మా ఊరిలో చెయ్యకూడదు అనుకుని మా ఊరికి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ దూరం లో ఉన్నా ఊరుకు వెళ్ళా ఇక్కడ బలిసిన వాళ్ళు మనకి ఎలా తెలుస్తారూ అనుకుని నాకు కనిపించిన రోడుమీద వెళుతున్నా ఒకడిని అడిగా బాబూ మాది పక్క ఊరు మా అయ్యగారికి ఈ ఊరు లో ఒక 5 లెక 6 వేలల్లో ఇల్లు కావాలి ఎక్కడ దొరుకుతుందీ అన్నాను అతను ఒక కాలనీ పేరు చెప్పాడు దానికి దారి అడిగి అక్కడికి వెళ్ళా అబ్బోఓ అన్ని పెద్ద పెద్ద కొంపలే ఏదీ చిన్నది లేదు ఆ ఇళ్ళు చూస్తుంటేనే వాళ్లందరూ తెగ బలిసిన వాళ్ళు అని అర్దం ఐపోతుంది

అలా వెళుతూ వెళుతూ ఒక ఇంటి కాంపౌండ్ వాల్ లోపల పూల మొక్కల దగ్గర ఒకావిడ ఉంటే గేటు ఈవతల నుంచుని ఇక్కడ ఇల్లు అద్దెకి ఏమన్న దొరుకుతాయా అన్నాను ఆవిడ నాదగ్గరకి వచ్చింది
ఆవిడ మాంచి పర్సనాలిటీ కత్తిలాగా ఉంది ఎక్కడిదాకానో ఎందుకూ ఇక్కడే ఏమన్నా పని అవుతుందా అని ఆవిడ మెడలో చూశా రెండు పేట్ల సూత్రాల గొలుసు, నల్ల పూలస గొలుసూ, నెక్లెస్ పెట్టుకుంది చేతికి బండ బంగారు గాజులు వేసుకుంది ఎక్కడికన్నా ప్రయాణం అయ్యిందంటావా అని చూస్తే చీర సాదాగనే ఉంది అబ్బోఓ ఇంటిలో కూర్చునే ఒంటిమీద ఇన్ని నగలు వేసుకుందంటే బలిసిన వాళ్ళే అనుకున్నా

ఆవిడ ఏమి కావాలీ అంది ఇందాకడ నేను అన్నా మాట వినపడనట్టు మళ్ళి అడిగా ఇల్లేమన్నా అద్దెకి దొరుకుతుందా అని

ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఏమీ లేవూ అని ఒకసారి ఆలోచించి ఎంతలో కావాలీ అంది ఒక 4 లేక 5 వేలల్లో అన్నాను

రెండు గదులు సరిపోతాయా మీకూ అంది మరీ రొండు గదులంటే…. అన్నాను
ఇక్కడ అస్సలు ఎవ్వరూ అద్దెలకి ఇవ్వరు ఎదో వచ్చి అడిగావ్ కదా అని చెప్పాను సరిపోకపోతే వద్దులే వదిలేయ్ అంది

అబ్బోఓ ఈవిడకి పొగరు ఎక్కువే ఎంతైనా బలిసిన వాళ్ళు కదా ఆ మాత్రం కొవ్వు ఉంటుంది అనుకుని ఒకసారి చూడొచ్చా?? అన్నాను

ఆయన ఇంటిలో లేరూ… అంది నేనేమి దొంగోడిని కాదులేండీ ఎదో ఇల్లు కోసం ఇలా వచ్చాను అంతే అన్నాను ఆమె పక పక నవ్వి హుమ్మ్ సర్లే వచ్చి చూడండి అని గేట్ తీసి వెనక్కి తిరిగి ఇంటిలోకి వెళుతుంది

ఆవిడ వెనకాలే వెళుతూ ఆవిడ ని పరిసీలించా అబ్బహ్ వెడల్పైన వీపు తెల్లటి శరీరం, నడుస్తున్నాపుడు ఒకటికొకటి రుద్దుకుంటూ ఊగుతున్నా పిర్రలు అబ్బహ్ ఏముందిరా అనుకుని ఇదేంటి డబ్బు బంగారం దోచుకోవాలని వచ్చిన నాకు మనసేంటి అవి తరవాత దోచుకోవచ్చుగానీ ముందు ఈవిడగారి అందాన్ని దోచుకోమని అంటుంది అనుకున్నా