నా కుటుంబం నా అనుభవం 405

అందరికీ నమస్కారం
నేను చాలా రోజులుగా ఇక్కడ కధలు చదువుతున్నాను.
ఈరోజు నేను కూడా ఒక కధ రాద్దామని అనుకుంటున్నాను
ఇది రోజు నా కలలో నేను ఊహించు కొని నిజం చేసుకున్న కల.ఇది పూర్తిగా జరిగిన, జరుగుతున్న కధ
ఇందులోని పాత్రలు
1.వెంకట్రావు నాన్న 60 సంవత్సరాలు
2.రాణి అమ్మ 52 సంవత్సరాలు
3.కీర్తన చెల్లి 30సంవత్సరాలు
4.నివాస్ బావ 36 సంవత్సరాలు
చివరగా ఈ కథలో హీరో
కృష్ణ 34 సంవత్సరాలు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు
ఈ కథ లో కుటుంబ సబ్యులకు మద్య దెంగుడు సన్నివేశాలు గురించి ఘాటుగా రాయడం జరిగింది. ఇష్టం లేని వారు దయ చేసి చదవద్దు.ఇది పూర్తిగా నా ఇష్ట ప్రకారం మరియు నా కుటుంబ సబ్యుల అనుమతి తో వ్రాయడం జరిగినది.

ఈ కథ లో పైన పేర్కొన్న పాత్రలు కాకుండా చాలా పాత్రలు వచ్చి పోవడం జరుగుతుంది.
రేపు ఉదయం మొదటి భాగం ఇస్తున్న
మీ మడ్డలకు,పూకులుకు అసంతృప్తి కలిగించను.

మొదటి భాగం:
మంచి నిద్రలో వుండగా పక్కన వినపడుతున్న శబ్దాలకి నిద్ర లేచాడు వెంకట్రావు. తల తిప్పి చూసి న వెంకట్రావు కి కొడుకు మొడ్డని జుబుకు జుబుకు చీకుతున్న పెళ్ళాం కనిపించింది .ఏమే ఇంకా అవలేదంటే మీ తల్లి కొడుకుల రాసలీలలు అని మంచం దిగి బాత్రూంకి వెళ్ళాడు. తండ్రి అటు వెళ్ళగానే కృష్ణ తల్లి సల్లు పిసుకుతూ నాన్నకి కుళ్ళు గా ఉందే మనల్ని చూసి అన్నాడు.దానికి రాణి కొడుకు మొడ్డని మరింత లోపలికంటా తోసుకుని చీక సాగింది.

Responses (5)

Comments are closed.