మగాడిగా నా జీవితంలో! 99

మగాడిగా నా జీవితంలో జరిగిన వివిధ సంఘటనలు గూర్చి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ప్రేమతో మొదలయిన నా అమాయకపు జీవిత చక్రం, ఆ ప్రేమ కాస్తా విఫలించడంతో, ఆడొల్ల పై కసి పెరిగి, యెంతమందితో కామం తీర్చుకున్నానో వివరించాలని ఉంది. అందుకు మీరు అంతా సహకరిస్తే, నా ఈ ప్రయత్నం మొదలెడతాను.
యెంతో అపురూపంగా పెంచిన తల్లీతండ్రులు. మగాడినే అయినా, ఆడపిల్లలా సౌమ్యంగా పెంచారు. చిన్నపటి నుండీ, ఒక ఫ్రెండు లేడూ, స్కూలూ ఇల్లూ తప్ప బయటకి వెళ్లింది లేదూ, దానితో లోకజ్ఞానం బొత్తిగా లేకుండా పెరిగాను. ఏడవ తరగతిలో ఉండగా అనుకుంటా, మొదటిసారి… నా శరీరంలోని అంగముల గురించి తెల్సింది… లేవటం, లేచినదాన్ని నలపటం. కానీ సిగ్గూ. ఎవరితోనూ చెప్పేవాడిని కాను. స్నానం చేస్తుండగా, నలుపుకుంటుంటే, ఏదో తెలియని ఆనందం. స్కూల్లోని తోటి ఆడపిల్లలని చూస్తుంటే… స్కూల్ డ్రస్సుల్లో వారి అందాలు చూస్తుంటే, డ్రాయరు లోపల ఏదో తెలియని ఉద్వేగం.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ, చదువులో ఫస్టూ… అటు ఇంటిలోనూ, చుట్టాలలోనూ, ఇటు టీచర్లలోనూ, ఫ్రండ్సులోనూ అంతటా ఎంతో ఆదరం. చదువంటే ఎంతో ఇష్టం.

అటువంటి సమయంలో జరిగిన రెండు మూడు సంఘటనలు… లేచిన అంగం యొక్క విలువా, లేవాల్సిన అవసరం తెలియజేసాయి. ఏవండోయ్, ఒకటి గుర్తుంచుకోండీ… చదువు మాత్రం చదువే. ఎప్పుడూ ఫస్టే.

మరి ఆ సంఘటనలేంటో చెప్పే ముందు… అలాంటి ఒక అబ్బాయి జీవితం ఎలా ట్విస్టులు తిరిగుతూ మారిపొయిందో తెలుసుకోవాలంటే…

A small break….

అబ్బ అదేనండీ! మరి మీ అందరి ప్రోత్సాహం కోసం, కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తారని

ఎదురు చూస్తూ… రెండు రోజుల్లో… మొదటి అంకంతో మీ ముందుకి వస్తానని తెలియజేస్తూ…

ఇప్పటికిక శెలవా మరీ!

ఆ చిన్నతనంలోనే, వాడికి జరిగిన రెండు మూడు సంఘటనలు ఏమిటో చెప్తాను.

మొదటిది… క్లాసురూంలో ఉండగా జరిగింది… ఎప్పుడూ మొదటి బెంచ్ లో కూర్చునే నేను, ఒక పిరియడ్ లో చివరి బెంచ్ కి వెళ్లి, మా క్లాసులో అందరికంటే వయసులో పెద్దవాడు అయిన ఒక అబ్బాయి (పదవ క్లాసులో ఉండాల్సిన వాడు మా క్లాసులో ఎందుకున్నాడో అప్రస్తుతమనుకోండీ!) పక్కన కూర్చున్నాను. ఆ బెంచ్ లో మేమిద్దరమే ఉన్నాము. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ టీచర్ క్లాస్ చెప్తుంటే వింటున్నాము.

Response (1)

Comments are closed.