దాని కోసం ప్రతిదీ 3 139

ఎదురుగా రజాక్, ఇంకొక 17/18 ఏళ్ల కుర్రాడు నిలబడి వున్నారు. లోపలికి రమ్మని,డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టాను.జయా కోసము కుట్టిన లెహంగా,చొళీలని ఒక పాకెట్ లో రజాక్ వెంట వచ్చిన అబ్బాయి పట్టుకొని కూర్చున్నాడు.అతను సన్నగా ,లేతగా,చిన్నగా,నూనూగు మీసాలతో వున్నాడు.అతని పేరు సలీం అనీ,అతను తన టైలరింగ్ అసిస్టెంట్ అనీ,.రజాక్ పరిచయము చేశాడు.అతను సోఫా లో వినయముగా కూర్చున్నాడు. జయ వచ్చి చిరునవ్వుతో పలకరించింది.తెల్ల స్లీవ్లెస్ నైటీ లో, అప్సరస లా వుంది జయ.రజాక్ కల్లోదిలేసి చూస్తూ కూర్చున్నాడు జయని.సలీం లేచి నుంచుని పాకెట్ ని జయకిచ్చాడు. “ఆప్ కేలియే అర్జెంట్ శిలాయీ కర్కే లేకే ఆయా మెంసాబ్ “అన్నాడు రజాక్ నవ్వుతూ. “శుక్రియా”అన్నాను పొలైట్ గా.”ఏక్ బార్ పెహెన్ కె దేఖియే మెంసాబ్” అన్నాడు మర్యాదగా. జయ ఆ కొత్త బట్టలని లోపలికి తీసుకెళ్లింది సంతోషముగా. “మెంసాబ్ ఆజ్, నైటీ మే భీ ఔర్ భీ ఖుబ్సూరత్ లగ్ రహీ హై”అన్నాడు నాతో. నవ్వాను. పదినిముషాల తర్వాత లోపలినుంచి జయ దగ్గు వినిపించి నేను బెడ్రూం లోకి వెళ్ళాను. క్రొత్త డ్రెస్ లో లోపల జయా ధగ ధగ మెరిసిపోతూ దేవ కన్య లా గా నిలబడివుంది. “డ్రెస్ కర్రెక్ట్ గా ఫిట్ అయ్యింది, మీకు ఎలావుంది?”అని అడిగింది. దగ్గిరకి తీసుకొని ఇష్టముగా కౌగిలించుకొని,నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకొని,”చాలా అందముగా వున్నావు రా”. అన్నాను. చోళీ జయా సళ్ళని టైట్ గా కవర్ చెయ్యటము వలన నిండుగా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాయి.లోపల బ్రా లేదని తెలుస్తున్నా,చోళీ కి వాడిన గుడ్డ మందము వలన నిపుల్స్ కనిపించటము లేదు.డీసెంట్ గా వుంది.ఇక లేహంగా చెప్పక్కర్లేదు.అద్భుతమైన ఫాల్ తో, కలర్ ఫుల్ గా,గ్రాండ్ గా.,మోడల్స్ వేసుకొనే డ్రెస్ లా వుంది. మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకొని,”ఆశతో వచ్చి వుంటాడు,అతన్నేమి చేద్దాము?”అనడిగాను. “రజాక్ ని లోపలికి పంపించి,మీరు సలీం తో డ్రాయింగ్ రూమ్ లో టి*వి చూస్తూ వుందండి,ఒక గంట తర్వాత ఇద్దరికీ లంచ్ పెట్టి పంపించేద్దాము”అంది సింపుల్ గా.సరే అని బయటికి వచ్చాను. “ఆప్ కొ మెంసాబ్ అందర్ బులా రహీ హై”అన్నాను రజాక్ తో.అతను లేచి మెల్లిగా బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు. నేను సలీం తో పిచ్చా పాటీ మాట్లాడుతూ టి*వి చూస్తున్నాను.రజాక్ లోపలికి వెళ్ళిన పదినిముషాలకి,బెడ్రూం బోల్ట్ వేసిన శబ్దము చిన్నగా వినిపించింది. సలీం మామూలు స్కూల్ కి వెళ్లలేదనీ,అరబ్బీ భాష,టైలరింగ్ మాత్రమే నేర్చుకొన్నాననీ చెప్పాడు.సన్నగా వున్నా, ఆరోగ్యముగా వున్నాడు.కుర్తా పైజమా ల లో శుభ్రముగా వున్నాడు. తక్కువ మాట్లాడాడు. రెండుగంటల తర్వాత,జయా బయటికొచ్చింది. నైటీ లో వుంది.నలిగినట్లుంది. డైనింగ్ టేబల్ మీద లంచ్ ఇటెమ్స్ సెట్ చేస్తుంటే నేను సాయము చేశాను.రజాక్ ఇంకా బెడ్రూం లో వున్నాడు. కిచెన్ లో అడిగాను”మోటుగా వున్నాడా?”తల అడ్డముగా వూపింది.”బాగా చేశాడు”అంది సిగ్గుగా. ఇంతలో రజాక్ బయటికి వచ్చాడు,లుంగీలో వున్నాడు.నేను వాళ్ళిద్దరినీ భోజనానికి పిలిచాను. ఇద్దరూ చేతులు కడుక్కొని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గిరకొచ్చి కూర్చున్నారు.జయ ముగ్గురికీ వడ్డించి,తను కూడా పెట్టుకోంది.రుచిగా వుండటము వలన అందరమూ కమ్మగా తిన్నాము.చివరిలో స్వీట్లు కూడా పెట్టింది. లంచ్ తర్వాత రజాక్,సలీం డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చున్నారు.నేను కిచెన్లో సామాన్లు సర్దటము లో జయ కి సాయం చేశాను. లుంగిలో నిక్కిన నా మగసిరితో జయా పిర్రల మీద నోక్కాను. “అతనొక కోరిక కోరాడు”అంది మెల్లిగా.ఏమిటన్నట్లు చూశాను. “సలీం కి నావి చూపిస్తానని ప్రామిస్ చేసి తీసుకొచ్చాడట,ఒక్క సారి చూపించమని బ్రతిమలాడుతున్నాడు.” నేను మాట్లాడలేదు. “అతనెప్పుడూ ఆడదాన్ని నగ్నముగా చూడలేదట,ముచ్చట పడుతున్నాడట,మిమ్మల్ని అడగమన్నాడు”అంది నేల చూపులు చూస్తూ. “చూపిస్తావా?”అన్నాను.”మీరు కూడా లోపల వుండండి”అంది తల వూపుతూ. నాకు నిగిడింది గట్టిగా.మళ్ళీ పిర్రల మధ్య ఆనించి నోక్కాను. “కొంచము వోపిక పట్టండి,వాళ్ళు వెళ్ళాక సమ్మగా చేద్దూరు గాని”అంది నవ్వుతూ నా దాన్ని చూసి. సామాను సర్దేసి,జయ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లింది. నేను డ్రావింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి,”యహా బహుత్ గర్మీ హై,అందర్ ఏ/సి హై,వుధర్ బైఠెంగే”అన్నాను వాళ్ళిద్దరినీ బెడ్ రూమ్ లోకి ఆహ్వానిస్తూ.లోపలికి వచ్చారు. మైన్ డోర్ బోల్ట్ వేసి నేను కూడా బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చాను. బెడ్ ప్రక్కన వున్న స్టూల్స్ మీద వాళ్ళిద్దరూ కూర్చున్నారు.జయ మంచము ఎడ్జ్ మీద కాళ్ళు కిందకి పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఎదురుగా కూర్చుంది. “క్యా దేఖ్నా చాహ్తే హొ మియా?”అన్నాను సలీం తో,జయా ప్రక్కనే మంచము ఎడ్జ్ మీద కూర్చోంటూ. సలీం మాట్లాడలేదు.”మెంసాబ్ దిఖాయెగీ,మగర్ తుంకో భీ అప్నా సామాన్ దిఖానా పడేగా”అన్నాను. తల వూపాడు.రజాక్ మాట్లాడకుండా చూస్తున్నాడు కామ్ గా.జయ వైపు చూశాను. జయా లేచి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి,నైటీ తీసేసుకోని,ఒక తెల్లని బాత్ టవల్ సళ్ల పై వరకూ చుట్టుకొని వచ్చి కూర్చుంది.తొడలు నున్నగా మెరుస్తున్నాయి. “పహలే వూపర్ కి మాల్ దేఖో”అన్నాను.జయ టవల్ లూస్ చేసుకొని,వొడిలో కుప్పగా పెట్టుకొని,సళ్ళని మెల్లిగా బయట పెట్టింది.సలీం గుడ్లోదిలేసి చూశాడు. “అచ్చీ తరహ్ దేఖ్లో,ఫిర్ రండియో కే పాస్ మత్ ఘూంనా”అన్నాడు రజాక్.అతను తన రాడ్ ని లుంగీ లో నుంచి బయటకు తీసుకొని నలుపుకొంటున్నాడు. “నీచే భీ దేఖ్నా హై”అన్నాడు సలీం మెల్లిగా.జయా మంచానికి అడ్డముగా వెల్లకిలా పడుకొంది.నేను టవల్ని ప్రక్కకి తీశాను.తొడలు మెల్లిగా విప్పింది.సలీం కి అద్భుతమైన దృశ్యము కనిపించింది ఎదురుగా. మొట్ట మొదటగా చూడటము వలన కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.దిమ్మ రెమ్మలు మందముగా పాల కోవా బిళ్ళలు పేర్చినట్లు జయా పూకట్టు చాలా పొందికగా వుంది.మధ్యలో గులాబీ రంగు పగులు మెరుస్తూ వూరిస్తోంది కసిగా,. తడిగా,జిగురు జిగురుగా.తదేకముగా చూస్తున్నాడు.వేళ్ళతో రెమ్మల్ని ప్రక్కకు లాగి చూపించింది వివరముగా. “దేఖ్ లియా?”అన్నాను.తల వూపాడు.”ఫిర్ అప్నా దిఖావో”అన్నాను.లేచి నిలబడ్డాడు. తన పైజమా బొందు లాగి,డ్రాయర్ ని పైజమా ని కిందకి వదిలేశాడు.