యాత్ర 616

నేను: మాగీ ల్యాబ్ హెడ్ ని అలాగే మన బోర్డు మెంబెర్స్ ని మీటింగ్ కి రమ్మని చెప్పా అని కాల్ చేసి పిలిపించు ఇంకో అరగంట లో అందరు కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో ఉండాలి అని చెప్పు.
మాగీ : ఓకే సర్ ఇప్పుడే కాల్ చేసి చెప్తాను. ఇదిగోండి సర్ లెటర్స్.
నేను : సరే మాగీ నేను చూస్తాను, నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇన్ఫోర్మ్ చెయ్.
మాగీ: ఓకే సర్ ఉంటాను.
నేను : హా శైలు మన మీటింగ్ కి కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని రెడీ చేసి తీసుకు రా.. ఏది ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ ఇలా ఇవ్వు.
శైలు: హా సరే రెడీ చేసి తీసుకు వస్తాను. ఇదిగోండి మీరు అడిగిన రిపోర్ట్స్.
నేను : ఓకే .థాంక్యూ.

శైలు వెళ్ళిపోయాక ల్యాబ్ నుండి వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ని తోరౌగ్ గా స్టడీ చేస్తున్నాను. అలా ఒక అరగంట స్టడీ చేసి కీ పాయింట్స్ ని అబ్సర్వ్ చేసి డీటెయిల్స్ ని నా సాఫ్ట్వేర్ తో ఇంటెర్లింక్ చేసి ఫుల్ రిపోర్ట్ ని శైలు కి మెయిల్ చేసి ప్రింట్స్ తీసుకు రమ్మని చెప్పను.
మెయిల్ చేసాక ఇంటర్ కామ్ లో మాగీ కి కాల్ చేశాను.

మాగీ: హలో ….. చెప్పండి. సర్
నేను: మాగీ ..శైలు రిపోర్ట్స్ మెయిల్ చేశాను అది ప్రింట్స్ తీసుకొని ఫైల్ చేసి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో ఉంచు. అలాగే మన ఆడిటర్ స్నేహ ని నా కేబిన్ కి రమ్మని ఇన్ఫోర్మ్ చెయ్.
మాగీ: అలాగే సర్ చెప్తాను.
మాగీ: హలో స్నేహ మాడం సర్ మిమ్మల్ని కలవమని చెప్పారు.

స్నేహ : హలో, సర్ ఆఫీస్ కి వచ్చారా ఈరోజు , సరే మాగీ నేను వెళ్తున్నాను.
మాగీ: హా వచ్చారు మాడం ఈ రోజే..
స్నేహ: సరే ఉంటాను బాయ్..
మాగీ శైలు దగ్గరకి వెళ్లి ప్రింట్ తీసుకొని నేను చెప్పిన ఫైల్స్ రెడీ చేసి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ కి వెళ్లి అన్ని ఆరెంజ్ చేసింది.
స్నేహ నేను సిగ్నేచర్స్ చేయాల్సిన ఫైల్స్ అండ్ నేను ఫైనలైజ్ చేయాల్సిన ఫైల్స్ తీసుకొని నా దగ్గరకు వాస్తు ఉంది తన కేబిన్ నుండి.
ఇంతలో శైలు నేను అడిగిన రిపోర్ట్స్ ని రెడీ చేసి నా దగ్గరకు వచ్చింది.
టక్… టక్ …..టక్…
శైలు: మే ఐ కం ఇన్ సర్.
నేను : ఎస్ కం ఇన్.
శైలు : సర్, మీరు అడిగిన ఫైల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్…
నేను: ఓకే శైలు నేను చూస్తాను.
శైలు : ఏంటి సర్ అంతేనా..
నేను: హా అంతే అంటూ శైలు ఇచ్చిన ఫైల్స్ ని చూస్తూ ఉన్నాను.
శైలు :ఛా…. అని మనసులో అనుకుంటూ ఓకే సర్ ఇంకేమైనా కావాలంటే చెప్పండి.
అంటూ వెళ్తూ ఉంది.. అప్పుడే స్నేహ ఎంటర్ అవుతూ ఉంది నా కేబిన్ కి.
స్నేహ : హే శైలు ఎలా ఉన్నావ్??
శైలు : బాగానే ఉన్నాను మాడం. మీరెలా ఉన్నారు.?
స్నేహ: హా ఫైన్ ఇదుగో ఈ ఫైల్స్ తో తంటాలు పడుతున్న. ఇంతకీ మీ బాస్ మూడ్ ఏంటి ఈ రోజు?
శైలు: ఊరుకోండి మాడం నన్ను ఆటపట్టించకండి మీ జూనియర్ గురించి మీకే బాగా తెలుసు నాకన్నా ..
స్నేహ: ఎంటై .ఏమైంది అలా ఉన్నావ్. మా జూనియర్ నీ ఫైల్స్ చూడలేదా ఈరోజు ఇంకా … ని షర్ట్ బటన్స్ అన్ని వేసే ఉన్నాయ్.
శైలు : హా మాడం అవును అందుకే కొంచెం మూడీ గా ఉన్న.
స్నేహ: ఎం కాదులేవే లైట్ తీసుకో ని ఫైల్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు లే …
[నేను శైలు ఇంకా స్నేహ డిస్కషన్ వింటూ నవ్వుకుంటూ ఫైల్స్ చూస్తునాను…]
అప్పుడే వాళ్ళని చూసినట్టు గా చూసి, అరేయ్ స్నేహ మాడం రండి ఎప్పుడు వచ్చారు కేబిన్ కి నేను గమనించనేలేదు అంటూ నవ్వుతు పలకరిస్తున్నాను.
స్నేహ: ఇప్పుడే లే జూనియర్…. సరే శైలు నేను నిన్ను మల్లి కలుస్తాను.
శైలు : ఓకే మాడం BYE …
నేనే: ఎలా ఉన్నారు మాడం ఈ వన్ మంత్. వర్క్స్ బాగా జరుగుతున్నాయా నేను ఆఫీస్ లో లేని ఇన్ని రోజులు.
స్నేహ: హా బాగానే జరుగుతున్నాయి లే రా.. ఐన నేను ఉన్న కదా చూసుకోడానికి .. నా తమ్ముడి కంపెనీ ఆ మాత్రం మేనేజ్ చేయలేనా ఏంటి..
[అక్క తమ్ముడు అంటే రియల్ కాదండి… మన హీరో ఇంకా స్నేహ కాలేజీ డేస్ సీనియర్ జూనియర్ అప్పటినుండి అలా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు..అంతే…]
నేను: చాల థాంక్స్ అక్క …
స్నేహ : తంతా నిన్ను ఇంకోసారి థాంక్స్ గిన్క్స్ అన్నావంటే. .
నేను: సరే సరే కోపడకు… నా సిగ్నేచర్స్ కావాలని వాయిస్ మెయిల్ చేసావ్ . అందుకే ఆఫీస్ కి రాగానే నిన్ను రమ్మని చెప్పమని మాగీ తో చెప్పి పంపించా.
స్నేహ: హా అవును రా చాల పెండింగ్ ఉండిపోయాయి. ఇన్కమ్ టాక్స్ కి పంపాల్సిన ఫైల్స్, శాలరీ చెక్స్ చాల అంటే చాల ఉన్నాయ్ …
నేను : సరే చూపి అక్క చేసేస్తా ఇప్పుడే.

స్నేహ నా దగ్గరకి వచ్చి నా పక్కన నిల్చొని , ఫైల్స్ ఒక్కోటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తుంది నేను సైన్ చేయాల్సిన చోటా. అలా సైన్ చేస్తూ ఉంటె నా హ్యాండ్ మూవ్ ఐన ప్రతిసారి తన సళ్ళకి లైట్ గా టచ్ అవుతుంటే తను నవ్వుకుంటూ ఇంకొంచెం ముందుకి జరుగుతూ నా చేత ఫైల్స్ లో సైన్ చేయించుకుంటుంది.
నేను: సైన్ చేస్తూ ఏంటక్కా మూడ్ లో ఉన్నానో లేదో చెక్ చేస్తున్నావా.
స్నేహ: ఓహో అయితే జూనియర్ మూడ్ లోనే ఉన్నాడన్నమాట.
నేను: హా ఉన్నాను ఏమైంది. ఉండకూడదా.
స్నేహ: మరి ఎందుకు రా ఆ పిల్ల, శైలు వస్తే మూడ్ లేదు ఇప్పుడు అని పంపించేసావ్ అంట.
నేను: అదా.. అప్పుడు లేదు అక్క ఇప్పుడు వచ్చింది. అక్క ని చూడగానే.
స్నేహ: చి వెదవ సిగ్గులేదు అంటూ మూసి మూసి గా నవ్వుకుంటూ అలాగే సళ్ళని నాకు టచ్ చేస్తూ సైన్ చేయించుకుంటుంది.
అలా సైన్ లు అన్ని చేసాక ఫైల్స్ లో మాగీ ని పిలిచి స్నేహ కేబిన్ లో ఫైల్స్ పెట్టమని చెప్పాను.
శైలు కి కాల్ చేసి మీటింగ్ కి వచ్చారా లేదో కనుకో అని చెప్పి స్నేహ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను.
ఒక ఐదు నిముషాలు తరువాత శైలు వచ్చి,
శైలు :సర్ అందరు కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కి వచ్చేసారు. మీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పింది.
నేను : సరే వస్తునాం నువ్వు వెళ్లి అన్ని సరిగా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చూడు అని చెప్పాను. అక్క నువ్వు కూడా రా అక్క ఈరోజు మీటింగ్ కి నువ్వు కూడా ఉండాలి ఈ మీటింగ్ లో ….
స్నేహ : సరే పదరా..
కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో అందరు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూన్నారు. నేను వెళ్ళాక మీటింగ్ ఎజెండా చెప్పి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. రీసెర్చ్ ల్యాబ్ హెడ్ ఇంకా అతని అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళు కనుకున్న వాటి గురించి డిటైల్డ్ గా ప్రెసెంట్ చేసి చెప్పారు. తరువాత్య నేను వచ్చిన అమౌంట్ ని ఒక ఓల్డజ్ హోమ్ కి ఇంకా ఆర్ఫాన్జ్ కి ఈ సరి డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్న అని చెప్పాక అందరు కొంచెం ఆలోచనలో పది ఏంటి ఇలా అంటున్నారు సర్, ఇప్పటికే మన కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ 25 % కంటే ఎక్కువగానే డొనేట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చిన హోల్ అమౌంట్ అంటే ఎలా అని అందరు ఆలోచిస్తుంటే స్నేహ లేచి…..