యాత్ర 2 376

శైలు: అయ్యో ఆంటీ అది కాదు., ఆఫీస్ కి వచ్చాక నా అంతటా నేను అన్ని విప్పుకొని ఉన్న పని చూడు ముందు అని కసిరారు. మొత్తానికి సాయంత్రానికి నన్ను కనికరించి ఇలా తీసుకు వచ్చి దున్ని పెట్టారు. అంతే..
మీనా: సరేలే. అని కొంచెం కుదుటపడి నువ్వు వెళ్లి కూర్చో నేను తెస్తా లే కాఫీ.
శైలు: సరే ఆంటీ. లవ్ యు ఆంటీ .
అని హాగ్ చేసుకొని చెప్పి హాల్ లోకి వచ్చి నా పక్కన సోఫా లో కూర్చొని . ఏంటి సర్ ఇంకేంటి విశేషాలు అంటూ మాట కలిపింది. ఆలా మాట్లాడుకుంటుంటే ఇద్దరం మీనా ఆంటీ కాఫీ తీసుకు వచ్చి మా ఇద్దరికీ ఇచ్చి తను ఒక కప్ తీసుకొని తాగుతూ కూర్చుంది.
అలా మాట్లాడుకుంటూ తాగాక సరే ఆంటీ ఫ్రెష్ ఐ వస్తాం తినడానికి ఏదైనా చేయండి అని చెప్పి నేను శైలు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాం చెరొక రూమ్ లో కి. ఆంటీ సరే బాబు మీరు ఫ్రెష్ ఐ రండి ఈలోపు టిఫిన్ చేస్తాను అని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.

ఇక్కడ మీకు కొంచెం మీనా ఆంటీ గురించి చెప్పాలి. .. మీనా ఆంటీ పేరుకి పనిమనిషి ఐన తను నా ఫామిలీ లో మెంబెర్ లాంటిది. తనకి నేనంటే చాల గౌరవం, ఇష్టం, అభిమానం. తనని నేను ఒక మొదట కలిసింది ఒక బ్రిడ్జి దగ్గర. ఏంటి బ్రిడ్జి దగ్గర అని ఆలోచిస్తున్నారా .. అవును బ్రిడ్జి దగ్గరే… ఒక మూడు నెలల క్రితం ఎప్పటిలాగానే ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వస్తుంటే బ్రిడ్జి గోడ పైన ఒక మనిషి నిలబడి రివర్ లో దూకడానికి నిలబడి ఉన్నారు. నేను దూరం నుండి పిలుస్తుంటే ఆగకుండా నది లోకి దూకేశారు. నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్లి కార్ ఆపి నేను కూడా నదిలోకి దూకి ఆ మనిషి కోసం వెతికి తనని ఒడ్డుకి తీసుకు వచ్చి చూస్తే తను ఒక లేడీ.

తను స్పృహలో లేదు బాగా నీళ్లు మింగేయడం వల్ల. నేను నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి అరికాలు రుద్దుతూ పొట్ట మీద చేయి వేసి నొక్కుతున్నాను. నాకు తెలిసిన డాక్టర్ కి కాల్ చేసి నా ఇంటికి రమ్మని చెప్పి, పొట్ట నొక్కుతుంటే తను మెల్లగా నీళ్ళని కక్కుతోంది.తనని నా చేతులతో ఎత్తుకొని కార్ లో పడుకోబెట్టి నా ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళాను. నేను ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత డాక్టర్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇంజక్షన్ చేసి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి నో ప్రాబ్లెమ్ అంత సెట్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ కి ఏదైనా ఉంటె కాల్ చేయి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. నేను ఫ్రెష్ ఐ బైటనే తిని రావడం వల్ల ఇంకో బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పడుకొని నిద్రపోయాను. మార్నింగ్ నేను నిద్రలేచి కాఫీ కలుపుకొని తాగుతూ తనకి కూడా కలిపి ఒక గ్లాస్ లో తీసుకొని రూమ్ లోకి వెళ్లి టేబుల్ మీద గ్లాస్ పెట్టి తనని నిద్రలేపాను.

తను నిద్రలేచి చూట్టు చూస్తూ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను. ఎవరు నువ్వు ఇక్కడకి ఎవరు తీసుకు వచ్చారు నన్ను నా డ్రెస్ ఎవరు చేంజ్ చేసారు అని అరుస్తుంది. నేను మిమ్మల్ని నేనే కాపాడి తీసుకు వచ్చాను. డాక్టర్ చెక్ చేసి ఎం ప్రాబ్లమ్ లేదు అని చెప్పారు. మీ డ్రెస్ మా వాచ్ మెన్ భార్య వచ్చి చేంజ్ చేసింది. తడిచిన బట్టలతో అలాగే ఉంటె మల్లి ఫీవర్ వస్తుంది అని. చెప్పి. మీకు ఎం భయం లేదు నన్ను నమ్మండి ముందు కొంచెం కాఫీ తాగండి తరువాత మాట్లాడుకుందాం అమీ చెప్పి నేను నా రూమ్ లోకి వెళ్లి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి బాత్రూం లోకి వెళ్ళాను.
తను కాఫీ తాగి బెడ్ మీద కూర్చొని ఆలోచిస్తూ కాసేపు తరువాత బెడ్ దిగి బైటకి వచ్చి నా కోసం చూస్తూ నా రూమ్ వైపు వచ్చి నేను బాత్రూం లో ఉండడం గమనించి హాల్ లో నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది.
నేను ఫ్రెష్ ఐ రెడీ ఐ హాల్ లోకి వసిస్తు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని అడిగాను. తను బాగానే ఉంది.
JK : ఇంతకీ మీ పేరు?
తను: మీనా
JK : ఒహ్హ్ నైస్ నేమ్. అసలు మీది ఈ ఊరు?? ఎందుకు చావాలనుకున్నారు? మీ కథ ఏంటి?
మీనా: నా పేరు మీనా మాది రాజమండ్రి దగ్గర చిన్న పల్లెటూరు. మా పక్క ఊర్లో ఒకతన్ని ప్రేమించాను. మా పెళ్ళికి ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు.పారిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకొని బాగానే ఉంటున్నాము. పెళ్ళైన తరువాత కొంచెం కొంచెం గా కష్టాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. రోజు అప్పు చేసి తాగి వచ్చి నన్ను హింసించడం మొదలెట్టాడు ఆ తరువాత నా మీద మోజు తీరక నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళి ఇంటికి వెళ్లి నా మొహం చూపించలేను అందుకే చచ్చిపోదాం అని నదిలోకి దూకేసాను.
JK : నేను మొత్తం విన్నాక చుడండి మీనా గారు ఎవడో మిమ్మల్ని మోసం చేసాడని మీరు చావల్సిన అవసరం లేదు. ధైర్యం గా ఉండండి.
మీనా: ఐన నాకు ఎవరు మిగిలారు ఇంకా ఇక్కడ నేను బతకడానికి.
JK : నన్ను మీ మనిషిని అనుకోండి. ఎలాగూ నా పేరెంట్స్ ఫారిన్ లో ఉంటారు ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు. మీకు ఎం ప్రాబ్లెమ్ లేకపోతే ఇక్కడే ఉండచ్చు.
మీనా: కానీ నాకు ఊరికే ఇలా ఉండడం ఇష్టం ఉండదు.
JK : సరే ఊరికే ఉండాల్సిన పనిలేదు. ఎలాగూ నాకు ఇల్లు చూసుకోడానికి జాగత్తగా, వంట చేయడానికి ఒక మనిషి కావాలి. మీకు అభ్యన్తరం లేకపోతే మీరు ఇక్కడే పని చేయచ్చు. అలాగే ఒక ఇల్లు చూస్తాను ఇక్కడే దగ్గరలో . అప్పుడు మీ కాలు మీద మీరే బతుకునట్టు ఉంటుంది.
మీనా: సరే. నాకు ఓకే బాబు.
JK : మీరు నన్ను JK అని పిలవచ్చు.
మీనా : లేదు నేను బాబు అనే పిలుస్తాను. నువ్వు నన్ను కావాలంటే పేరుతో ఐన పిలవచ్చు.
JK :: లేదు నేను ఆంటీ అని పిలుస్తాను.
అలా గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ స్నానం చేస్తుంటే శైలు రెడీ ఐ వచ్చి నన్ను పిలుస్తుంది. సర్, …. సర్… అయ్యిందా మీ స్నానం…
JK :: హా అయిపోయింది వస్తున్నా.
శైలు: సరే సర్.
JK : నా డ్రెస్ తీసి ఉంచు రాక్ లో నుండి ..
శైలు: సరే సర్ … అని నా డ్రెస్ తీసి పెట్టి బెడ్ మీద కూర్చొని ఉంది.
నేను బైటకి వచ్చి హెయిర్ డ్రై చేసుకుంటూ ఉంటె.. శైలు నన్నే చూస్తుంది.
JK : ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ ?
శైలు: ఎం లేదు సర్.. మీ వాడు మళ్ళి రెడీ ఐ డాన్స్ చేస్తుంటే అహిస్తునాను.
JK : అహ్హ్ నా కళ్ళ ముందు ని లాంటి అందగత్తెలు తిరుగుతుంటే అది ఎలా ఉంటుంది కామ్ గా …
శైలు: మీరు మరి చెప్తారు సర్ .. ఒకసారి మీకు పెళ్లి అయ్యాక మేము ఎందుకు గుర్తుంటాం లెండి.
JK : ఏంటి అంత మాట అనేసావ్.