అబ్బ నా లంజ దెంగిచుకొవడానికి నువ్వు ఎప్పుడు రెడీ అని మీ ఆయన చెబితె నమ్మలే …కిరాణ దుకాణం ఓనర్ లక్ష్ 11

హెలొ ఫ్రెంద్స్ నా పెరు సీను నెను మీతొ నా మొదటి అనుభవం పంచుకొవాలి అని ఎప్పటీనుంచొ అనుకొని మొథానికి ఇప్పుదు ధైర్యం చేసాను. ఇధి నాకు మరియు లక్ష్మి అని ఒక షొప్ ఓనర్ కి మధ్య జరిగిన కథ. ఇధి నా మొధతి కథ అంధుకె ఎమన్న తప్పులు ఉంటె క్షమించంది. ఇధి నిజంగ జరిగిన కథ అంధుకె మీకు కొంచెం విసుగు కలగొచ్చు,అధి నెను B.Tech చదువె రొజులు, నెను నా స్నెహితులతొ కలిసి రూం తీసుకొని ఉండెవాడిని, మా రూం కి దెగ్గరలొనె ఒక కిరాన ధుకానం ఉంటుండె, నెను మరి నా ఫ్రెండ్స్ మాకు కావలిసిన సామన్లు మరియు ఫొనె కుడ ఉండడం వలన ఆ షొప్ దగ్గర ప్రతీ సయంత్రం కొంచెం సెపు కూర్చొవడం అలవాటు.

ఆ షాప్ ఓనర్ పెరె లక్ష్మి. తన వయసు సుమారు 35 ఉందొచు. ఆమె చాలా అంధం గా తయారయి షాప్ లొ కూర్చొనెది.

ఆమె మొగుడు ఆ ఊరి ఎస్ ఐ అవడం వల్ల అనుకుంట ఆమెతొ ఎవరు కూడ పిచి వెషలు వెసెవారు కాదు. నెను ఆమెని చూసిన మొదటి సారె నాకు బాగ నచ్చింది. కాని ఆమెతొ ఎలా క్లొజ్ అవ్వాలొ అని చాన్స్ కొసం 6 నెలలు ఎధురు చుసిన నెను, ఆమెని చూసిన ధగ్గర నుంచి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలొ తెలియక పిచ్చెకి పొయిన నాకు ఆ దెవుడు ఒక అవకాశం ఇచాడు అధి కూదా ఆమె భర్త రూపంలొ. ఒక రొజు నా బైక్ దొంగతనం అయ్యింది, లక్ష్మి మొగుదు పొలిస్ డిపార్ట్మెంట్ అవడం వలన కంప్లైట్ గురించి హెల్ప్ అడగటానికి మొదటి సారి లక్ష్మి వాల్ల ఇంటికి వెల్లి నన్ను పరిచయం చెసుకొని నా బాధ అతనికి చెప్పుకున్నను. అంతా విని స్టషన్ కి పొధాం wait చెయ్యమని చెప్పి స్నాననికి వెల్లడు. నెను కుర్చీలొ కూర్చొని ఉండగా లక్ష్మి కాఫీ తెచ్చి నాకు ఇస్తుండగా లక్ష్మి వాల్ల కుక్క తన పైట పట్టుకొని గుంజడం కాఫీ నా మీద ఒలకదం, ఆ హడావిడి లొ అయ్యొ అని నా తొడల పై పడ్డ కాఫీ ని తుడుస్థుంటె నాకెమొ కల్ల ముంధు రెండు సల్లు ఊగుతూ కనువింధు చెస్తున్నయి.

ఇధంతా కూడ ఒకె ఒక నిమిషం తను నా కల్లు ఎక్కడ ఉన్నయొ చూసుకొని సిగ్గుతొ పైట కప్పుకొని లొపలికి వెల్లి పొఇంది. ఆ చాన్స్ నాకు ఎలా వచింది, లక్ష్మి ని ఎలా సాదించాను మరియు ఆమె రంకు మొగుడి హొధాలొ ఆమెను ఎన్ని రకాలుగా అనుభవించానొ మీ response ని బట్టి రాస్తాను

కల్లు ( ల్లు ఒక్కటె కాదు ఇంకా అసలు సరుకులు కుడా పెద్దగా ఉన్నాయి ) తన 38 మరి. ఇంకా పిల్లలు కూడా పుట్ఒహ్ అన్నిటికన్నక ముంధు మీకు లక్ష్మి గురించి చెప్పాలి, తన ఎత్తు 5 అడుగుల 4 అంగుళాలు, తెల్లటి ఒల్లు, గుండ్రని మొఖము, పెద్ద టలెదు అలా చూస్తూ ఉండాలి అనిపిస్తుంధి. ఇంక అసలు కథ లొకి వెల్ధము. సరిగ్గా అప్పుడె మన ఎస్ ఐ (అతని పెరు వెంకట్ అండి) గారు స్నానం ముగించి వచ్చి నా అవస్త చూసి నవ్వుకుంటూ నన్ను ఫ్రెష్ అయ్యి రమ్మని లక్ష్మి ని పిలిచి “లక్ష్మి ఇలా వచ్చి ఈ బాబుకి ఏమి కావలొ చూసుకొ అలగె టవల్ మరియు లుంగి ఇవ్వు” నేను స్టేషన్ కి వెల్తున్న అని చెప్పి హడావిడిగా వెల్లిపొయాడు. అప్పుడు తను బయటికి వచ్చి ఒక టవల్ మరి ఆమె మొగుడి లుంగి తెచ్చి ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఒక చేయి నడుముపై వేసి నాకు కొద్దిగా దూరంలొ నిల్చుని ఉంధి. అప్పటికి నాకు మంట కాస్త తగ్గి మడత పడిన తన నడుముని చూస్థూ ఉంటే నా మొడ్డ కొద్ది గా లెగవడం మొదలైంధి. నాకు ఏమి చెయ్యలొ అర్థం కవదం లెదు ఎదొ ల తన దగ్గర టవల్ తీసుకొని బాథ్ రూం లొకి వెల్లి నా పంట్ మరియు అండర్ వేర్ విప్పి ఉతకడం స్టార్త్ చెసాను. అంతలొ తలుపు దగ్గర లక్ష్మి వచ్చి ” అయ్యొ మగవాల్లు బట్టలు ఉతకడం ఎమిటి, అక్కడ వధిలి బయటకి రండి” అన్నది. దానికి నేను “అయినా నాకెమన్న మీలాంటి అందమైనన్ బార్య ఉన్నద బట్టలు ఉతకదానికి, పర్లెదు మాకు రూం లొ ఇది అలవాటే” అన్నానె కాని నెనెనా అంత దైర్యం గా అనగలిగను అని ఆలొచిస్తుంతె పర్లెదు కనీసం మీ బట్టలు ఇలా ఇవాండి నెను ఆరెతను అనే సరికి నెను చిన్న టవల్ కట్టుకొని బట్టలు చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి వచ్చను. లక్ష్మి నా అండర్ వేర్ ముట్టుకుంటుంది అన్న ఒక చిన్న ఆలొచన నా తమ్ముదు గుదారం నిలపెట్టాడు. టను ఒక్కసారి నా గుడారాన్ని చూసి తల పక్కకు తిప్పుకొని బట్టలు ఆరెసి వస్తా అని డాబ పైకి వెల్లింది.

నేను కూడ హడావిది లొ నా పంట్ మాత్రమే వేసుకొని కి వెల్లిపొయను. కంప్లైంట్ ఇచ్చి రూం కైతె వచ్చి పడుకున్నా కాని కల్ల ముందు ఒకతె ఆలొచనలు, పొద్దున చూసిన లక్ష్మి నడుము, అలా ఊగుథున్న సల్లు గుర్తుకు వచ్చి నా మొడ్డని చేత్తొ ఒక సారి ఆడించుకొన్న కాని నా తాపం ఏమాత్రం తగ్గలెదు.
వెల్లి ఒక సారి చూద్దం అంతె ఎమి పని మీద వెల్లలి, అసలె ఆరొజు షాపు కూడ తెర్వలెదు ఎల అని అలొచిస్తుంతె అప్పుడు కాని గుర్తుకురాలెదు నా అండర్వేర్ లక్ష్మి ఇంత్లొనే మర్చిపొయాను అని. ఒక్కసారి నా లంజని చూడొచ్చు అని ఆత్రం గా వెల్లాను. ఎంతొ ఆశ తొ వెల్లిన నాకు కి తాళం కప్ప వేలదుతు కనిపిచ్చె సరికి ఎక్కడ లెని నీరసం వచ్చెసింధి. నన్ను నేను తిట్టుకుంటు సరె సెంటర్ కి వెల్లి ఎమన్నా తిందాం అని వెల్తున్న నా కల్లు భాస్కర్ సినిమా హాల్ ముందు తొ పాటు నుల్చున్న లక్ష్మి మీద పడ్డై. ఒక్క సారి ఎక్కద లేని ఆనందం కలిగింది, ఆకలి అన్ని మర్చిపొయి నేను కూద సినిమా కి వెల్లి తనని ఫొల్లౌ అవుతూ తన పక్క సేట్లొనె కూర్చుని మెల్లగా అడిగాను, “ఏంటి సినిమా కి వచ్చారా” తను ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి నన్ను చూసి “ఒహ్ నువ్వ అని లేదు గుడ్డీ గాడిద ని మేపడానికి తెచ్చను” అని ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఉంటె అల్లనె పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొవలి అన్న కొరికను బలవంతంగా అనుచుకొని నెను కూదా ఒక వెదవ నవ్వు నవ్వి సినిమ చూస్తూ పక్కనుండి తననె గమనిస్తున్నను. తను కూడా గా తన చెయ్యి హెండల్ మీద వెసింధి. తనని చూస్థేనె లెగిసి మారాం చెసె నా మొడ్డ, తను నాకు తగులుతూ కూర్చుంటె ఎమైపొద్ది. మీకు ఎమన్నా తీసుకొస్తాను అని చెప్పి బాత్ రూం కి వెల్లి మరొక్కసారి కొట్టుకొని

తనకొసం కూల్ డ్రింక్ అంద్ తీసొకొని వచ్చి ఇచ్చి మల్ల తన పక్కన కూర్చున్న. సినిమా మొత్తం కుద మట్లాదె నేపం తొ తనకి దెగ్గరగా జరిగి చెవి దగ్గర నా వేది ఊపిరి వదులుతూ, మద్యలొ ఒకటి రెన్శు సార్లు తన నదుముని నా మొచేత్థొ టచ్ చెసను కూడా. ఇక సినిమా అయిపొయి బయటకి వచ్చెటప్పుదు కొత్త సినిమా అవదం వలన రుష్ పున్యమ అని జనాలు కొంచెం తూస్తున్నరు. ఆ తొపుల్లతొ నేను అధుపు తప్పదం, నా ముందు వున్న లక్ష్మి మీద పడ్డను.అలా పడేతప్పుడు పట్టూ కొసం నా చెతులు తన నడుముని పట్టూకున్నాను. అబ్బ నాకైతె అలానె పట్టుకొవలి అని ఉండె కాని నా వైపు సీరియస్ గా చూదదం తొ “సారి” వెంక నుంచి తొసారు అని చెప్థండగానె మల్లా వెంక నుండి తొయ్యడం అప్పుదె నా వైపు తిరిగి ఎదొ అనపొతున్న లక్ష్మి బుగ్గలని నా పెదాలు టచ్ చెయ్యదం ఒకే సారి జరిగి పొయాయి. అదె నా మొదతి ముద్దు. ఒక పక్క ఆనందం మరొ పక్క ఎక్కడ లెని టెన్షన్ వాల్ల ఆయనతొ చెప్తె ఎలా అని, ఇంకెమి మాత్లాడకుండా గభ గభా బయతకి వచ్చి ఆటొ స్టాండ్ దగ్గర నుల్చున్నను. అంతలొ బస్ వస్తె అది ఎక్కను, బస్ చాలా రష్ గా ఉంది. ఎలగొ అలాగ దారి చూసుకొని బస్ మద్యలొకె వెల్లి నుల్చున్న.. తరవత స్టాప్ లొ లక్ష్మి అదె బస్ ఎక్కి నా పక్కనే నుల్చుంది. బస్ డ్రైవర్ కొంచెం రాష్ గా టర్న్ తిప్పదం తొ ఈసరి తను నా మీధకి ఒరిగింది. నేను వెంటనె ఇప్పుదు కూడా నా తప్పెమి లేదు లక్ష్మి గారు అన్నాను. తను నవ్వి నాకు తెలుసు కాని మీ చెయ్యి తీసి కుడా చెప్పొచు అని అందంతొ అప్పుదు గమనించాను, నా చెతులు మల్లి తన నడూము ని పట్టుకుని ఉన్నయి అని. నాకు లొపల సంతొషం గానె ఉన్నా పైకి మత్రం సారీ అండి అని చెప్పి చెతులు తీసెస. తను నవ్వుకుంతూ మొత్తం 4 సార్లు ఈరొజు నువ్వు నా నడుముని తచ్ చెసావు అనడంతొ నాకు మాట పదిపొఇంది. ఎమి అనాలొ తెలియక కామెడి గ అంధాము అనుకొని ఎమొ మీ నడుము కి ఎమన్నా రాసుకున్నారెమొ అందుకనే నా చెతులు అవుతున్నయి అని నవ్వెసాను. తను కూద నవ్వెసి బ్యె చెప్పి వెల్లిపొయింది.

ఇక ప్రతీ రొజు పొద్దున లక్ష్మి ఇంటికి వెల్లడం ఒక అలవటుగా మారింది. ఎవరన్నా అడిగినా కుడా బైక్ గురించి వెంకట్ గారితొ మట్లాడటనికి అని చెప్పొచ్చు అన్నది నా ఆలొచన. ఈ మద్య వెంకట్ గారు త్వరగా వెల్లకపొవడం, తను ముందె షాప్ కి వెల్లిపొతుండటం తొ నాకు సరైన చాన్స్ దొరకదం లెదు. ఒక పక్క కాఫీ ఇచెటప్పుడొ లెదా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ నా కల్లి చూడదం , పైట సర్దుకొవడం, లెదా బ్యాడ్ హబిట్స్ మానుకొ అనొ ఎదొ ఒకటి అంటూ నవ్వుతుంతే నాకు పిచెక్కిపొయెది. ఒక సారి అడిగేసను బ్యాడ్ హబిట్స్ ఏమున్నాయి నాలొ అని, సినిమా హాల్ లొ పక్కన కూర్చున్న వాల్ల నదుము తౌచ్ చేయడం మంచి అలవాటా? అని కన్నుకొట్టి లొపలికి వెల్లిపొఇంది. తరువత రొజు మళ్ళి పొద్దునే లక్ష్మి ఇంట్లొ రెడ్య్ అయిపొయను. ఈరొజు ఎలగైనా చాన్స్ చూసుకొని ఒక్క సారి నా కౌగిట్లొ బందివ్వాలి అన్నది నా ప్లాన్. తీరా తను కనీసం నాకు ఎదురు పడలెదు, అలా వరుసగా 2 దెస్ అయ్యింది. షాప్ కూడా తెర్వలెదు. ఒక వెల ఊరు ఎమన్నా వెల్లిందెమొ అనుకున్నను. ఉదయం 11 కి అనుకుంటాను నెను బజార్ కి వెల్దాం అని బయలుదేర. తను అప్పుడె స్నానం చెసి బట్టలు పైన ఆరేయడానికి వెల్తుంది. ఒక్క సారి తనని చూడగానే నా ప్రాణం హాయిగా అనిపిచ్చింది. మట్లాడిధాం అని వాల్ల ఇంటికి వెల్లను. తనని చూస్తె కల్లు ఎర్రగా ఉబ్బి, బాగా ఎడ్చినట్లు ఉన్నాయి. నాకు ఒక్క క్షనం ఏమి అర్దం కాలేదు. కంగారు పడి తనని అదిగాను ఎమైంది లక్ష్మి గారు అని, తను ఏమి మట్లదక అలానె వెల్లిపొయింది. నాకు చాలా బాద అనిపిచింది. ఎమిటి ప్రాబ్లెం అని అనుకుంటూ వెల్తున్నా నా ఫొన్ రింగ్ అవుథుంది. ఎవరబ్బ అని చుస్తె వెంకట్ గారి నుంచి, నా బైక్ ఎలూరు లొ దొరికింది అని వెల్దాం అని అన్నరు. బైక్ దొరికిన ఆనందం లొ లక్ష్మి గురించి మర్చిపొయి స్టేషన్ కి వెల్లి అక్కడినుండి వెంకత్ గారి బైక్ మీద ఎలూరు వెల్లిపొయము. వెంకత్ గారి పున్యమా అని పెద్ద కర్చు ఎమి కాకుండానే నా బైక్ నాకు దొరికింది. అందుకె తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బలవంతం చేసి బార్ కి తీసుకొని వెల్లాను. అతనికి పెద్దగా అలవాటు లెదు అనుకుంటాను, కొంచెం తాగి తనకు పిల్లలు లెరని ఎక్కువగా బాద పడ్డడు. నేను తనకి ఇంక మందు తాపిచ్చి ప్రొబ్లెం మీఅలొ ఎమన్న ఉందొ చెక్ చెయించుకున్నారా అని అడిగాను, అంతె తను ఎంత పెద్ద మొగాడొ తన బార్యని ఎలా సుఖపెడుతాదొ, ఏ ఏ ఎంగల్స్ లొ లక్ష్మిని దెంగుతాడొ చెప్తుంటే నేను లక్ష్మి ని ఊహించుకుంతూ ఇంకా తనకి తాపిస్తూ ఇంకా రెచ్చగొట్టదం స్టార్ట్ చేసి లక్ష్మి ని ఎక్కువగా ఏ ఎంగల్ లొ దెంగుతారు అని అడిగాను. దానికి అతను ఒంగొబెట్టీ వెనకనుండి ఒక చేత్తొ సల్లు పిసుకుతూ మరొక చేత్తొ జుట్టు పట్టుకొని దెంగదం చాలా ఇష్టం అని చెప్పడు.


మొత్తం ఫుల్ బాటిల్ అయిపొయాక ఎలాగొ అలా తనని నా బైక్ పైన కూర్చొ పెట్టుకొని వాల్ల ఇంటికి తీసుకెల్లాను. వెల్లెసరికి లక్ష్మి రెద్ నైటీ వెసుకొని మొగుడు కొసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుంది. అసలే అతను చెప్పిన విషయాలతొ నా బుర్ర ఫుల్ గా పాడైపొయింది. మమ్మల్ని చూడగానె కంగారుగా ఎమైంది అని దెగ్గరకి వచ్చింది. నేను ఏమి లేదు కొంచెం ఎక్కువగా తాగారు, అంతె ఇంక ఏమి ప్రొబ్లెం లేధు నాకు సాయం పట్టండి అని చెప్పి, ఒక వైపు నేను మరొ వైపు లక్ష్మి తనని పట్టుకొని జాగ్రత్తగా లొనికి తీసుకెల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నం. ఇంతలొ ఒక్కసారిగా అతను పెద్దగా వాంతి చేసుకొవడంతొ మా ఇద్దరి బట్టలు గలీజు అయ్యాయి. వెంకత్ గారిని లక్ష్మి నేను బాథ్రూం కి తీసుకెల్లి ఒల్లంతా కడిగాము. అప్పుడు తను నాతొ మీ బట్టలు కుడా పదు చేసాడు ఎలాగ అంతు నాకు కుడా సహాయం చెసింది, తరువాత నేను నా బట్టలు అన్ని విప్పి బాథ్రూం లొ ఉన్న ఒకె ఒక టవల్ చుట్టూకొని, వెంకట్ గారిని తీసుకొని ఇంట్లొకి ఎల్లిపొయి, లక్ష్మి ఎప్పుదు వస్తుందా అని ఎదురుచుస్తున్నను. తను స్నానం చెసింది అనుకుంటాను, బట్టలకొసం అనుకుంటా నన్ను పిలుస్తుంది. సరె అని నేను వాల్ల బెడ్ రూం నుండి ఒక పల్చటి వైట్ నైటీ తీసుకెల్లి డొర్ మీద వెసి ఎదురు చూస్తున్న. లక్ష్మి తడి ఒంటి మీద అలానె వెసుకొవడం వల్ల తన ఒంటికి కరుచుకు పొయింది. జాగ్రత్తగా గమనిస్తె తన నిపుల్ నల్లగ కనిపించి మతి పొగొడుతున్నాయి. నన్ను అసలు బార్ కి ఎందుకు వెల్లారు మీకు బుద్ది లేధా అని తిదుతుంటే, నెను ఎమి తీసుకెల్లలె అని తాగి రోడ్ మీద పడి ఉంటే జాగ్రత్తగా ఇంటికి తెచ్చాను అని అబద్దం చెప్పెసా. తను నొచ్చుకొని కొంచెం బెడ్ రూం కి సాయం పట్టండి అని అదిగింది. ఈ సారి నేను నా చెతులు తన సండ్లకి టచ్ అయ్యెలా పట్టుకొని మెల్లగా రుద్దుతూ బెడ్ మీద పడుకొ పెట్టాము. లక్ష్మి మెల్లగా బెడ్ షీట్ సదరటానికి ఒంగదంతొ, నాకు బార్లొ వెంకట్ చెప్పిన సంగతి గుర్తుకు వచ్చి ఒక్క సారిగా వెనక నుంది పట్టుకొని తన సండ్లని పిసికెస్తూ ఇంకొ చేత్తొ తన పిర్రలని పిసుకుతున్న. లక్ష్మి నన్ను విడిపించుకొవడానికి ట్రై చెస్తుంది.నేను అంతే తన మీదకి ఒంగి తన మెడ ఒంపులొ నా నాలికతొ రాస్తునా. తన ఒల్లు కుడా వెడెక్కడం ఊపిరి బలంగా తీసుకొవడం గమనించాను. ఒక చేత్తొ మెల్లగా తన నైటీని పైకి ఎత్తుతున్న.ఇంకొ చేత్తొ తన నిపుల్ ని నా రెందు వేల్ల మద్య తీసుకొని మెల్లగా గుంజి వదులుతున్న.

నేను తన నైటీ గుద్ద పైదాక ఎత్తి లొపల ప్యాంటీ లెకపొయే సరికి, ఇంకా తన పూకు దగ్గర తడిని చూసెసరికి ఒక్క నిమిషం నాకు చాలా ఆనందం వెసింది.

మెల్లగా నా మొడ్డ ని తన పూకు పైన రాస్తూ ” అబ్బ నా లంజ దెంగిచుకొవడానికి నువ్వు ఎప్పుడు రెడీ అని మీ ఆయన చెబితె నమ్మలే కాని ఇప్పుడు అర్దం అయ్యిందె ” అంటూ తనని నా వైపుకు తిప్పుకొని తన పెదవులపై దాడి చెసాను. కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాల ముద్దు తరువాత లక్ష్మి మెల్లగా నా జుత్తులొకి వేల్లు పొనిచ్చి నా తలని తన సంద్ల మీదకి లాక్కొని “దా బాగ చీకు, ప్సికి పిసికి చీకు ప్లీజ్” అని తన సంద్లకెసి నన్ను బలంగా అదుముకుటుంది. నాకెమొ ఊపిరి అడడం లెదు. ఒక్కసారి తన నిపుల్ ని పల్ల మద్య తీసుకొని గట్టిగా కొరికెసరికి “అబ్బా చీకు పిసుకు అంటే కొరుకుతావేంటి అబ్బాయి మండిపొతుంది” అని కసురుకుంటు “మెల్లగా అంతూ మల్లి తన సండ్లకేసి అదుముకుంది. నాకేమొ ఎప్పుడు తన పూకులొ పెట్టీ ఆడిధామా అని ఆత్రంగా ఉంది. ఇంక ఆగలేక తన చెవిలొ మెల్లిగా అడిగాను, “అసలు పని మొదలెట్టనా” అని, తను వెంటనే కంగారుగా అప్పుదేనా ఇంకా చాలా ఉంది అనుకుంతూ మెల్లగా ముద్దులు పెడుతూ, నా లుంగీ (నా బట్టల మీద వెంకట్ గారు వాంతి చెసుకొవడం వలన నేను అవి విదిచి స్ననం చేసి అతని లుంగి కట్టుకున్న, జరిగిన ప్రతీ విషయం వ్రాసుకుంటూ పొతే మీఅకు బొర్ అని చాలా విషయాలు వ్రాయలెదు, మన్నించండి) విప్పి పక్కన పడెసి తన చేతులతొ నా మొడ్డ పైన చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి ముందు బాగాన నాలికతొ రాస్తుంటే నేను తన జుట్టు బలంగా వెనక్కి లాగి ఒక్క సారిగా తన నొత్లొ పెట్టేసను. తను నా వైపు చూసి అర్దం అయినట్లుగా నవ్వి తన నాలికతొ నా మొడ్డా చుట్టు సున్నాలు చుడుతుంది. అంతే కాకుండ తన నాలికతొ కింద నుంచి పైకి పైనుంచి కిందకి రాస్తూ ఒక చెతిలొ నా గొలీలని మెల్లగా టచ్ చెస్తూ నాకు స్వర్గం చూపిస్తుంది. అప్పటికె బాగా కసెక్కి పొయి ఉన్ననెమొ ఇంక ఆపుకొవడం నా వల్ల కావడంలేదు ” ఇంక చీకింది చాలు లెగువు లెదంటే నీ నొట్లొనే కార్చెస్తా” అన్నను. అంతే ఇంకా కసిగా నా వట్టలని పిసుకుతూ ఇంకా వేగంగా నా మొడ్డ గూడుస్తుంటే ఒక్క సారిగా నుల్చొని ఉన్నా నా కాల్లు వనక్దం నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

నా చేతులు తన తలని బలంగా నా ంఒడ్డ కేసి అదుముకొని నా రసాన్ని దైరెక్ట్ గా తన గొంతులొకే పిచికారి చేసాను. ఎమొ మొదటి సారి నేను చేతి పని చేసుకున్నప్పుడు ఎల అయితె చెమటలు పట్టీ నీరసంగా అయ్యనొ ఇప్పుడు కూడా అలానే అనిపించింది. ఫుల్ చెమటలు ఒక్క నిమిషం అలానే గొదకి అనుకుండిపొయాను, తను మాత్రం ఇంకా చీకుతూనే ఉంది. ఒక రెందు నిమిషాలు చీకి ఇంక రసం ఏమి లేదు అన్నాక అప్పుదు నా మొడ్డని వదిలి నవ్వుతూ నన్ను కొగిలించుకుంది. నేను తన చేయి తీసుకొని మల్లి గాలిపొసుకుంటున్న నా మొడ్డ మీధ వేసుకున్న, తను క్క సారి గట్టీగా పిసికి అప్పుదు చెప్పింది, తనకి నాలుగొ రొజు అని ఇప్పుడు కలవకూడదు అని. నాకెమొ ఒకటె డౌట్, మరి పాడ్ ఏమి లేదు కదా నాతొ ఇష్టం లెద అని అదిగెసను, తను ఒక్కసారి నన్ను దెగ్గరికి తీసుకొని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టీ ఇష్టం లేక పొతె ఇంతగా ఎందుకు చీకుతాను, అయినా పాడ్ పెట్టూకునే టైం ఎక్క్డ ఇచ్చావు, కావాలి అంటే ఇంకొ సారి చీకనా అని మొకాళ్ల మీద కూర్చొని నా మొడ్డ మీద ముద్దులు పెదుతుంది.

నాకు ఎందుకొ తన మాటల మీద నమ్మకం కుదిరింది. ఇంక పైకి లె అని చెప్పి తనని తీసుకొని బాత్ రూం లొకి దూరి మరొక్కసారి కసితీరా చీకిచుకున్న. ఈసారి తన నొట్లొ కాకుండా తన మొఖం మీద సండ్ల మీద కార్హాను, లక్ష్మికి నేను అల చెయ్యడం నచ్చలెదు అనుకుంటా, ప్లీజ్ ఇంకొ సారి ఇలా వేస్ట్ చెయ్యకు అని కడుక్కొని ఇంట్లొకి వెల్లింది. నేను తన వెనకాలే వెల్లి సారి చెప్పి వెంకట్ గారి లుంగి షర్ట్ వెసుకొని నా రూం కి వెల్లె ముందు లక్ష్మిని దగ్గరకి తీసుకొని ప్రేమగా ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టి తాంక్స్ చెప్పి వెల్లిపొయాను.

ఇంటికి వచ్చనే కాని జరిగింది కల లెక నిజమా అన్నది తెలియని స్తితి. కొద్దిసేపు జరిగిన విషయాలు గుర్తుకుతెచ్చుకొని వేడెక్కిపొయాను. ఆ రాత్రి సరిగా నిద్ర పట్టలేదు. మరుసటి రొజు పొద్దున్నే లక్ష్మి ఇంటి ముందు వాలిపొయాను. ముందు గదిలొ వెంకట్ గారు పేపర్ చదువుతూ కనిపిచ్చారు. నన్ను చూడగానే ఎమనుకున్నారొ “సారీ అండి రాత్రి కంచెం ఎక్కువ అయ్యింది, మీ బట్టలు కూడా పాడు చేసాను అంత కదా లక్ష్మి చెప్పింది, కూర్చొండి అని చెప్పి లక్ష్మి శ్రీను వచ్చాడు కాఫీ తీసుకొని రా అని చెప్పరూ. తను అప్పటికే స్నానం చెసి పూజ చేసుకున్నట్లుంది, కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చి నవ్వుతూ ఎంటి మీ బట్టలకొసం వచ్చారా, అవి నాన పెట్టాను, మద్యాహ్నం వచ్చి తీసుకెల్లండి అని కన్ను కొట్టిందీ. నాకు అర్దం అయింది మద్యాహ్నం రమ్మని ఆమె మొగుడు ముందె పిలుస్తుంది, తను వాళ్ళ ఆయన వెంక నిలపడి కొంచెం పైట పక్కకి జరిపి కావాలా అని చూపిస్తూ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతుంది. ఒక్క సారి ఆ సండ్లను పిసికి వదిలితే కాని నా మనసు కు శాంతి లేదు అనిపిచ్చి మెల్లగా కాఫీ తాగుతూ వెంకట్ గారితొ పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతూ చూస్తున్న. ఇంతలొ నేను ఫ్రెష్ అయి వస్తా నువ్వు కాఫీ తాగుతూ ఉండు అని చెప్పి బాత్రూం కి వెల్లాడు. ఇంక టైం వేస్ట్ చెయ్యకుండా లేసి లక్ష్మి ని దగ్గరికి లాక్కుని ముద్దు పెట్టడానికి ట్రై చేస. తను ప్లీజ్ ఇప్పుడు కాదు మధ్యాహ్నం నీ ఇష్టం, వద్దు అని అంటుంది. నేను తన చెయ్యి పట్టుకొని నా మొడ్డా మీద వేసుకొని “చూడు ఎలా కాలిపొతుందొ” దీని బాద చల్లర్చు అని కసిగా జాకెట్ పైన నుండే సండ్లు బలంగా పిసుకుతూ ఇంకొ చేత్తొ తన గుంద్రటి పిర్రలని పిసుకుతున్నాను. తను కొడా నా పిసుకుల్లకి కొంచెం టెంప్ట్ అయినట్టు ఉంది. నా షార్ట్ లొ చెయ్యి దూర్చి నా మొడ్డాని పిసుకుతూ “ప్లీజ్ నన్ను టెంప్ట్ చెయ్యకు ఆయన చూస్తే మన ఇద్దరకి ఇబ్బంది” అని చెప్పి నన్ను బలవంతంగా దూరం జరిపింది. నాకు ఒక్క సారి కొపం వచ్చి ” పొ ఇంతొ ఆశతొ వస్తె ఇలా చేస్తావ మరి ఇంద్దకటి నుంచి నన్ను వెంక నుల్చుని టెంప్ట్ చేసవ్ కనీసం నీకు నా తమ్ముడు మీద జాలి కుడా లెదు” అని కుర్చిలొ కూర్చుండి పొయాను. అది చూసి తను నా దగ్గరకు వచ్చి నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి “పిచ్చి ఇలాంటి విషయాలలొ తొందర పడ్కూడదు, కొంచెం ఓపిక అవసరం, మద్యాహ్నం రా నీ కొరిక తీరుస్తా అని చెప్పి మరొక్కసారి నా మొడ్డని పైనుంచే పిసికి ఇంక వెల్లు కాని చేతి పని చేసుకొని స్టాక్ వేస్ట్ చెయ్యకు ” అని లొపలికి వెల్లిపొయింది. ఇంక చేసెదెమి లేక నేను కూడా నా రూం కి వెల్లిపొయాను. మద్యాహ్నం వరకు వైట్ చెయ్యలా అని అలొచిస్తున్న నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. టైం చూస్తె పది అవుతుంది. లెగిసి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి బజార్ కెల్లి రవి స్వీట్స్ నుంచి ఒక కిలొ బాదుష కొనుక్కొని స్టేషన్ కి వెల్లి వెంకట్ గారిని కలిసి స్వీట్స్ తొ పాటు ఒక కవర్ లొ 1000 రుపీస్ పెట్టి ఎదొ నా త్రుప్తి కొసం తీసుకొండి అన్నను. దానికి అతను “అయ్యొ ఎక్కడినుంచొ చదువుకోడానికి వచ్చారు అని సహాయం చేసాను కాని ఇలా వద్దు అని చెప్పేసారు. నేను మాత్రం ” మీరు అలానే అంటారు సర్ కాని మీరు నాకు చేసిన సహాయం చాలా పెద్దది. మా నాన్నగారికి తెలిస్తే నా పని అంతే అండి అని చెప్పి, సర్లెండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీ ఇంటికి వెల్లి లక్ష్మి గారికి ఇస్తాను అని చెప్పి, మళ్ళీ ఇది నా త్రుప్తి కొసమే కాని ఇంక దేనికి కాదు, మేడం వద్దు అంటారేమొ నేను ఫొన్ చెస్తాను తీసుకొమని చెప్పండి” అని బయటకి వచ్చేసాను. లొపల చాలా ఆనందం గా ఉంది. మల్లీ సెంటర్ కి వెల్లి మల్లె పూలు కొనుక్కొని లక్ష్మి దగ్గరికి బయలుదేరాను. నేను వెల్లెసరికి తను షాప్ లొ కూర్చొని ఉంది. నన్ను చూడగానే “ఏంటి అప్పుడే వచ్చేసావు, మద్యాహ్నం కదా రమ్మని చెప్పాను” అని అడిగింది. దానికి నేను నవ్వుతూ ” ఫ్రీ గా నీ పూకు అప్పగించడం నీ మొగుడుకి ఇష్టం లేదు అనుకుంటా అందుకే ఇవి నీకు ఇచ్చి వాయించుకొమని నీ మొగుడే నీ దగ్గరికి పంపిచ్చాడు కావాలంటే నువ్వే అడుగు” అని చెప్పి వెంకట్ గారికి ఫొన్ చేసి, సార్ మీరె చెప్పండి మెడం గారు తీసుకొవడం లేదు అని ఫొన్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి తనకి ఇచ్చాను. తను నవ్వుతూ ఎంటి ఇది కొత్తగా అని అన్నది, దానికి వెంకట్ గారు ఎదొ అభిమానం కొద్ది ఇస్తున్నాడు తీసుకొ, అలా అని ఊరికె పంపకు ఎమన్నా “పెట్టు”, అన్నాడు. తను కూడా సర్లేండి మీకు ఇష్టం అయితే నేను వద్దు అనేది ఎమున్నది, అల్లనే తనకి “పెట్టే” పంపిస్తా అని చెప్పి ఫొన్ కట్ చేఇ నవ్వుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పు ఏమని చెప్పవ్ అని అడిగింది. నేను మొత్తం చెప్పాను. తను నవ్వుతూ మొత్తనికి నన్ను డబ్బులు తీసుకొనే లంజను చేసావు అన్నమాట అని షాప్ లొ కూర్చొ నేను లొపలికి వెల్లి వస్తా అని వెల్లి వచ్చేటప్పుడు పువ్వులు తలలొ పెట్టుకొని వచ్చి నా పక్కన స్టూల్ మీద కూర్చుంది.

తను అలా నా పక్కన జడ నిండా పూలు పెట్టుకొని కూర్చ్ని ఉంతే నా పరిస్తితి మరీ గొరంగా తయారయ్యింది. నన్ను నేను కంట్రొల్ చేసుకొవడం కష్టం అయిపొయింది. ఆగలేక తన చేతిని నా చేతి లొకి తీసుకొని మెల్లగా రుద్దుతున్నను. నా అవస్త చూసి “అబ్బాయి గారీకి ఎమి కావాలి అలా పాముతున్నారు” అన్నది. దానికి నేను నాకేమి వద్దు కాని నా తమ్ముదు ఎప్పుడు చాన్స్ ఇస్తావా అని ఎప్పుడు లొపలికి దూరదామా అని ఎదురు చూస్తున్నడు, కొంచెం కరునించ వచ్చు కదా” అని తన చేతిని వదిలి నడుముని ప్ ఆముతున్నాను. అలాగే పొట్ట మీదకి తీసుకొని వెల్లి తన బొడ్డు చుట్టూరా నా వేలితొ చక్కిలిగిలి పెడుతూ తన మొఖం లొ ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ పలుకుతున్నాయొ చూసిన నాకు ఇదె కరెక్ట్ టైం అని షాప్ కట్టెసి లొనికి పద నీ గుల ఇప్పుదే తీర్చాలి అన్నాను, దానికి తను నేను మాట అంటే మాటె, మద్యాహ్నం రా నీ కొరిక తీరుస్తా అప్పటి వరకు బుద్దిమంతుడు లా ఉండు అని కూర్చుంది. తరువాత ఎమి చేసాను అన్నది నెక్ష్త్ పార్ట్ లొ చెపుతాను.

ఎదొ కొంచెం సేపు అలా టైం పాస్ చెయ్యడానికి ట్రై అయితె చేస్తున్నా కాని నా వల్ల కావడం లేదు. బాగా టెంట్ అవ్వడం వలన నా మొడ్డ ఒక రక మైన నొప్పి కలుగుతుంది. నేను లెగిసి ఇంక షాప్ అన్న క్లొజ్ చెయ్యి లేద మీ ఇంటి తాళం అన్నా ఇవ్వు ఒక సారి చేతి పని చేసుకొని వస్తా. అని విసురుగా తాళం తీసుకొని షాప్ వెనకకు వెల్లిపొయి ఎదురు చూస్తున్నాను. నా ఊహ నిజమయ్యింది. తను షట్టర్ మూస్తున్న చప్పుడు విని త్వరగా లొనికి వెల్లి నా బట్టలు విప్పుకొని ఎదురుచూస్తున్న, అప్పటికే నా మొడ్డ నుంచి వచ్చిన ప్రీ కం తొ నా ద్రాయర్ తదిచిపొయింది. అది కూడా విప్పెసి పూర్తి నగ్నం గా అయిపొయాను. ఇంతలొ లక్ష్మి దెగ్గరగా వేసిన తలుపు తొసుకొని లొపలికి వచ్చింది.నేను ఒక్క సారిగా వెనక నుండి తనని పట్టుకొని తన రెండు సండ్ల మీద దాడి చేసాను. జాకెట్ పై నుండి బలం గా కుదుల్ల వరకు పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను. తనకి నొప్పిగా ఉంది అనుకుంట, “ప్లీజ్ మెల్లగా, అబ్బా వద్దు, వదులు మ్మ్మ్ అంటు తన చేతులతొ నా చేతులని పట్టుకొని ఆపడానికి ట్రై చేసింది. నేను తన చేతులని తప్పించి వెనకకి తెచి నా ంఒడ్డని తన చేతికి అందిచాను. తను అలా చేతితొ ఒక్క నిమిషం నిమిరిందొ లేదొ అంతె ఒక్క సారిగా నా మడ్డ రసం బయటకి వచ్చి తన చీర మీద పడింది. అలా వెంటనే కారిపొవదంతొ నాకు ఒక్క సారి సిగ్గు అని పిచ్చింది. తను నా గురించి ఎమనుకుంటుందొ అన్న బెంగ, నీరసం అన్ని ఒక్క సారే వచేసాయి. నేను అలానె నగ్నం గా కూర్చుండిపొయాను. అప్పుడు లక్ష్మి నా పక్కన కూర్చొని ఎమయ్యింది అలా దెంగుతా ఇలా దెంగుతా అని చెప్పి పట్టుకొగానే కారిపొయావ్ అని నవ్వుతూ అడీగింది. ఆ నవ్వు చూసి నాకు ఒక్క సారి రొషం వచింది. తనని అల్లగె వెనక్కి నెట్టి తన మీద పడుకొని ఇప్పుడు చూపిస్తానే లంజ ఎలా దెంగుతానొ అని చెప్పి తన జాకెట్ ని పట్టి ఒక్కసారిగా లాగేసాను. తన జాకెట్ హుక్స్ తెగిపోయి లోపల బ్రా లేకపోడం తొ రెండు సండ్లు బయటపడ్డాయి. ఇక నా ప్రతాపం తన సండ్లమీద చూపించాలి అని ఒక సన్ను నోటిలొ పెట్టుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని కసి తీరా పిసుకుతున్నాను. అంతే కాకుండ నా మడ్డ ని తన చీర మీద నుండే మెల్లగా తొస్తున్నాను. నా ఉద్రేకం చూసి “నిజం చెప్పు ఇంతకు ముందు ఇది నీకు అలవాటు లేదు కదా?” అని అడిగేసరికి నేను కూడ అవును మొదటి సారి అని చెపి మల్లీ తన సండ్లు చీకుతున్న. అప్పుడు తను “మరి అదేంటి మీ ఫ్రెండ్స్ తొ ఎవరినొ ప్రెగ్నెంట్ చేసాను అని చెప్పావ్ కదా” అని అడిగింది, దానికి నేను ఎదొ గొప్పకొసం చెప్పాను అయినా మీకు ఎలా తెలుసు ఈ విషయం అని ఆచర్య పోయాను. అది వినే కదా నీతొ కడుపు చేయించుకొవడానికి రెడీ అయ్యను, పాడు పిల్లడా అన్ని అబద్దాలె అనడంతొ “అంటే మరి నన్ను ఇప్పుడు దెంగనివ్వవా” అని అడిగాను. నీ కొతలు విని నిజం అనుకున్నా ఎల్లగు ఇంతవరకు వచము కదా చూద్దాము నువ్వేమన్న చేయగలవొ లేదొ అని, సరే నేను అన్ని నేర్పుతా కాని ముందు లెగువు అంది. నాకేమొ తన మనసు మార్చుకుంతుందేమొ అని ప్లీజ్ అని తన చీర , లంగా రెండు కలిపి తన తొడల పైదాక జరిపి నా మడ్డతొ దెంగడానికి ట్రై చెస్తున్న.


అప్పుడు తను తొడలని వెడల్పు చేసి, చేతిని కిందకు తెచ్చి నా మడ్డ పట్టుకొని తన ప్పొకు ద్వారం లొ సర్దుకొని ఊ తొయ్యి అనింది. నేను ఒక్క సారి దేవుడిని తలుచుకొని, నా పరువు నిలబడితే 5 కొబ్బరి కాయలు కొడతాను అని మొక్కుకొని తన పూకులోకి ఒక్క పోటు పొడిచాను. తను కూడా వేడెక్కి ఉండడం వలన లొపలిదాకా వెల్లిపొయింది. నేను బయటకి తియ్యబొతుంటే ఆపి అలా తియ్యకూదదు, అని ఆపి తన పెదాలు అందించింది. కసిగా తనకి ముద్దులు పెడుతూ ఉంటె ఆపి ఒకే సారి రెండు పనులు చెయ్యడం నీకు చేతకాదా అని అడిగింది, నాకు ఎమి చెప్పిందొ అర్దం కాలేదు. తను మల్లి నవ్వి కింద ఊపుతూ పైన ముద్దులు పెట్టాలి రా అని ఇంక దంచు అని నా వీపు మీద తడుతూ తన సండ్లు నోటికి అందించింది. ఇంక కింద ఊగుతూ పైన మార్చి మార్చి చీకుతూ దెంగుతున్నాను. ఒక 5 నిమిషాల తరువాత తనకి కసి పెరిగిపొయి, ఎదురొత్తులు ఇస్తూ అలా మెల్లగా దెంగుతావేంటిరా నా రంకు మొగుడా గట్టిగా రోకలి పోటులా బలంగా దెంగాలి రా, దెంగు, ఇంకా గట్టిగా, ఊ దెంగు అని అరుస్తూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ నన్ను రెచ్చ్గొడుతుంది. నాకు ఇంకా కసి ఎక్కి తన సండ్లను పిసుక్తూ, దొరికిన చొట కొరుకుతూ దెంగుతున్నను, తను ఫాస్ట్ గా దెంగు, ఎమిటి ఆ పిసకడం గట్టిగా పిసుకు గట్టిగా దెంగు అని అరుస్తుంది. తన తెల్లని సండ్లు ఎర్రగా కందిపొయాయి. అయినా నొప్పి లెదేమొ ఇంకా పిసుకు అని అరుస్తూ తన పూకు గొడలు నా మడ్డ చుట్టు బిగుసుకుంటున్నయి, తన మెద పైకెత్తి తల వెనకకి వాల్చి సొఫా హండెల్ ని గత్తిగా పట్టుకొని ఒక్క నిమిషం అల్లనె ఉండి ,మెల్లగా తన తొదలని ఇంకా వెడల్పు చేసి అలానె ఉండిపొయింది. నాకు తను అలా ఎందుకు ఆగిపొయిందొ అర్దం కాలెదు. ఎమయింది అని అదిగాను, దానికి తను మెల్లగా కల్లు తెరిచి నా మొఖాన్ని దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దు పేట్టి థాంక్స్ చాల రొజుల తరువాత నాకు వచింది అని సిగ్గుపదుతుంది, అంతకముందే కారడం వలన నాకు ఇంకా ఔట్ అవ్వలేదు. తను అల్ల సిగ్గుపడే సరికి నేను రెచ్చిపొయి ఫాస్ట్ గా దెంగడం మొదలు పెట్టను. మరొ రెండు నిమిషాలకె తనకి మల్లె కారిపొయింది. నాకు ఇంకా కారకపొవడం చూసి , అయ్య బబొఇ ఇంక నా వల్ల కాదు రా, ముందు దిగు పైన నుంచి అని నన్ను పక్కకు నెట్టడానికి ట్రై చేసింది. నేను ఒక చేత్తొ తన రెందు చేతులు అదిమిపెట్టి పట్టుక్నొని ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఊగడం మొదలు పెట్టాను.

తను వద్దు లే మంట పుదుతుంది, ఎంత సేపు రా దెంగెది నెనెమన్న నిజం గా లంజని అనుకున్నవా నేను తట్టుకొలేను ప్లీజ్ అని అరుస్తూనే ఉంది నేను అల్లనె అదిమిపెట్టి ఇంకొ 10 నిమిషాలు పాటు దెంగి కార్చుకొని తన మీద పదుకున్నాను.

అలా ఎంత సేపు పడుకుండిపోయానొ తెల్వదు. తను నన్ను పక్కకి జరిపి లెగవబొతుంటే మత్రం తనని లాకొని పడుకుండి పొయాను. కనీసం ఒక రెండు ఘంటల పాటు నిద్ర పొయి లెగిసానుకదా ఇంకా బట్టలు లేకుండాలానే ఉన్నను, పైన మాత్రం ఒక లుంగి కప్పి ఉంది.లక్ష్మి కొసం చూసాను కాని తను పక్కన లేదు, ఎక్కడికి వెల్లింది అని లుంగి కట్టుకొని కిచెన్ లొకి వెల్లి వాటర్ తాగుదాము చాలా దాహం గా ఉంది అని చూసె తను ఫ్రిడ్జ్ పక్కన కూర్చొని ఏడుస్తూ కనిపిచ్చింది. నాకు ఏమి అర్దం కాలేదు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నవు నెప్పిగా ఉందా? అని అడిగాను. దానికి తను నా కల్లి కొపం గా చూసి నువ్వు ఇద్దరికి ముగ్గురికి కడుపు చేసవు అని విని నెతొ పదుకుంటే నాకు కూడ పిల్లలు పుడతారు అని ఇలా తెగించానే కాని నేను ఏమి లంజని కాను. తనని నా దెగ్గరికి తీసుకొపొతె పక్కకి జరిగి జరిగింది చాలు ప్లీజ్ వెల్లు, అని అడిగింది. నాకు కూడ అప్పుడు అర్దం అయ్యింది తను నాతొ ఎందుకు అలా పచ్చిగా వ్యవహరించిందొ, అంతె నాకు చాలా బాద అనిపిచ్చింది. పాపం తను కేవలం పిల్లల కొసం ఇలాంటి పని చేసింది అంటే తన మీద నాకు ఒక రకమైన అభిమానం ఏర్పడింది. నా బట్టలు వేసుకొని సొర్ర్య్ చెప్పి బయటకి వెల్లిపొయాను. రోడ్డు మీదకి చేరిన తరువాత ఆలొచిస్తె నాకు తన గురించి ఎమన్నా చెయ్యలి అని, నేరుగా లాబ్ కి వెల్లి నా స్పెర్మ్ కౌంట్ టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పాను. వారు దానికి కనీసం మూడు రొజులు సెక్ష్ చెయ్యడం కాని చేత్తొ కొట్టుకొవడం కాని చెయ్యకూడదు, అప్పుడు స్పెర్మ్ ఇస్తె టెస్ట్ చేస్తం అని చెప్పరు. సరే అని రూం కి వచి అలా కూర్చుండి పొయాను. మరొ మూడు రొజులు నా మొఖం కనీసం లక్ష్మికి కూడ చూపియ్యలె.అసలు అటు వైపు వెల్లడం కూడా మానేస. నా స్పెర్మ్ కౌంట్ మంచిగా ఉంటే అప్పుడు ఆ రెపొర్ట్ తీసుకెల్లి లక్ష్మి కి చూపిద్దం అని నా ఆశ. నాలుగొ రొజు పొద్దున్నే 9 కల్లా లాబ్ కి వెల్లి స్పెర్మ్ ఇచ్చి రూం కి వచ్చిన నాకు జీవితంలొ ఒక పెద్ద సర్ప్రిజ్, నా మొబిలె కి ఒక మెస్సగె వచ్చి ఉంది. అది కూడ లక్ష్మి నుంచి, మద్యాహ్నం ఇంటికి రా నీతొ మాత్లాడాలి” అని ఉంది.

సరే వస్తున్నా అని నేను కూడా మెసేజ్ పెట్టనే కాని ఒక పక్క టెన్షన్ ఎందుకు పిలిచింది, అని మొత్తానికి వెల్లి చూస్తె పొలా అని అనుకొని బయలుదేరాను. ఇంటికి వెల్లి తలుపు కొట్టాను కాని ఎదొ ఒక గుబులు. అంతలొనే తను డొర్ తెరిచిన లక్ష్మిని చూడగానే నా ఉన్న కొద్దిపాటి మతి కూద పొయింది. అసలే తెల్లని రంగు, దానికి పలుచని లైట్ గ్రీన్ కలర్ చీర అదె రంగు బ్లౌజ్, అది కూడ బ్యాక్ ఒపెన్, జడ నిండా విరజాజులు, నన్ను చూసి ఒక స్మైల్ పడెసి లొపలికి నడుచుకుంటూ వెల్లిపొయింది. నేను కూడ ఎదొ మత్తు లొ ఉన్న వాడి మాదిరి తనని అనుసరించాను. లొనికి వెల్లిన తరువాత కూర్చొ అని సైగ చేసి తను వంటింట్లొకి వెల్లింది. నాకు కూడా వెల్లలని ఉంది కాని ఎదొ ఒక మూల చిన్న అనుమానం. మొదటికే మొసం వస్తే అని అలానే కూర్చుండిపొయాను. ఒక 5 నిమిషాలకి ప్లేట్ లొ కొన్ని స్వీట్స్ పెట్టి తెచ్చి ఇచ్చింది. నేను ఎందుకొ రమ్మన్నావు అని అడిగాను. తను నా వైపు చూసి ముందు తిను దానికే వచినట్టున్నావు అని అన్నది. నాకు అర్దం కాలేదు తనే కదా స్వీట్స్ తెచ్చి ఇచ్చింది, నేనెమి అడగలే కదా అని అలొచిస్తూ అదే మాటని పైకి అనేసాను. దానికి తను మరి నాకొసం వస్తే ఇక్కడ కూర్చొని కాలక్షేపం చెయ్యవు, ఈ పాటికే లొపలికి వచ్చి అని ఆపేసింది. నేను ఎమి చెప్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్న. తను ముందు వచిన పని కానివ్వురా మగడ అని ఒక్క సారి నా మీద పడి ముద్దులు పెడుతూ ఇంకొ చేత్తొ నా మడ్డని పట్టి కసిగా పిసుకుతూ నన్ను ఎక్కడ దొరిక్తే అక్కడ కొరుకుతుంది.

తన నుంచి అలాంటి రెస్పాన్స్ ఎదురు చ్హొడని నేను ఒక్క క్షనం బిత్తరపొయాను. అంతలొనే తేరుకొని తన తలని నా చేతుల మద్య తీసుకొని పెదవులపై దాడి చేసాను.

అలా కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉండిపొయాము. నేను తన పైట తప్పించి జాకెట్ మీదనుందె తన సల్లని చీకుతున్నను.

తను నన్ను ఆపి లెగిసి నిలబడి జాకెట్ విప్పి పక్కన పడేసి మల్ల నా మీదకి వచ్చి తన చేతులతొ సండ్లని పిసుకుతూ “రా ర వచ్చి వీటి పని పట్టు, ఇందాకటి నుంచి అనవసరగా నా జకెట్ పాడు చేఅసవు, దా” అని అంటు తన సల్లని నా మొఖం మీద రుద్దుతూ తన నిపిల్ నా నొట్లొకి దూర్చి “చీకు రా నా రంకు మొగుడ, బాగా చీకు, పిసుకు, మొన్న నువ్వు నన్ను దెంగి వెల్లిన క్షనం నుంచి నీ గురించే నా అలొచన, చాలా బాగ దెంగావు, చాల కాలం తరువాత నాకు కూడ కర్పిచ్చావూ అని అంటూ ఇంకొ చేఅత్తొ నా మడ్డని సవరదీస్తుంది.

నేను కూడా తన నిపిల్ ని చీకుతూ, మద్యలొ కొరుకుతూ ( కొరకడం అంతే గట్టిగా కాదండి బాబు, మెల్లగా రెండు పల్ల మద్య తీసుకొని నలపడం) తన నడుముని పిసుకుతూ ఉన్నాను. ఇంక తను ఆగలేక పద లొపలికి అని నన్ను పట్టుకొని బెడ్ రూం కి వెల్లింది. నేను తన చీర మరియు లంగ పైకి జరిపి పూకు మీద నా చేత్తొ రుద్దుతున్నను.

ఈరొజె క్లీన్ చెసినట్టుంది, ఎందుకంటే మూడు రొజుల క్రితం అంతా అక్కడ చిన్న అడవి ఉండింది. నేను తన మొఖం లొకి చూస్తూ ” ఏంటి బాగానే ప్రిపెర్ అయినట్టున్నవ్ ఈరొజె క్లీన్ చెసావా అని అడిగాను, తను సిగ్గు పడుతూ అవును అన్నట్లుగా తల ఊపి నన్ను దగ్గరకి తీసుకొని ముద్దులు పెడుతుంది. నేను కూడ తనకి ముద్దులు పెడుతూ కొంచెం కొంచెం కిందకు జరుగుతూ తన నిలువు పెదాల మీద దాడి చేసాను. ముందు ముద్దులతొ మొదలు పెట్టి మెల్లగా నాలుకకి పని చెప్పను. ఎప్పుడైతె నాలుకతొ పనించి కిందకి, కింద నించి పైకి రాస్తున్నానొ నా జుట్టుతొ ఆడుకుంటున్న తన వేల్లు గట్టిగా పట్టూకొని తన పూకుకి అదుముకుంది.

నాకు ఒక్క విషయం అర్దం అయ్యింది, పూకు నాకితె ఇష్టం అనుకొని కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచాను. తను అదే రేంజ్ లొ మూలుగుతూ నా నొటికి ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది. నేను తన పూకు నాకుతూ నా చేతులతొ తన సల్లని పిండిని పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాను. తన మూలుగులు కాస్తా అరుపులు అవుతున్నయి. నా నెత్తి మీద తన చేతులు బిగుసుకుంటూనె ఉన్నయి. కొంత సేపటికి తన పిర్రలని పైకి లేపుతూ బలంగా నన్ను అదుముకుంటూ కార్చేసుకుంది. అదే మొదటి సారి ఆడవాల్లకి కూడా రసం కరుతుంది అని, నేను పైకి లెగవబొతె తను నా తలని మల్లీ తన పూకుకేసి అదుముకుంటుంది. సరే అని నేను తన రసాలని శుబ్రంగా నాకేసి నాకేసి మల్లీ దాడి మొదలుపెట్టను.

అలా దాడి కొన్సాగిస్తూ 69 పొజిషన్ లొకి వెల్లి నా మడ్డాతొ తన మొఖం మీద రాస్తున్నను. తను కూడా నా మడ్డని నొట్లొకి తీసుకొను చీకుతుంది. నేను నా నాలుకని లొపలి వరకు దూర్చి పూకు లొపల అంతా కెలుకుతూ మరొక్కసారి తనని క్లైమక్స్ కి తీసుకెల్లను. తను నా మడ్డని చీకడం ఆపేసితన తొడలతొ నా తలని గట్టిగా పట్టేసి అదిమేస్తుంది. నేను అవేమి పట్టిచుకొకుండా నాకడం లొ బిజిగా ఉన్నను, తనకి పూర్తిగా కారిన తరువాత నా తల పట్టుకొని నన్ను పైకి లాక్కుంది. నా మొఖనికి మొత్తంగా తన పూ రసాలు అంటుకొని ఉన్నయి. నేను ముద్దు పెట్టబొతె “చీ ముందు వెల్లి మొఖం కడుక్కొని రా అంత గలీజు అని మొఖం పక్కకి తిప్పుకుంది.

నేను సరెలె ఎందుకు ఇప్పుడే కద కథ మొదలయ్యింది. తరువాత చూసుకుందాం అని చెప్పి లెగిసి వెల్లి కడుక్కొని వచ్చి తన పక్కన పడుకొన్ననొ లేదొ నా ఫొన్ రింగ్ అవుతుంది, చూస్తె వెంక్ట్ గారి దగ్గరనుంచి. నాకు భయం మొదలయ్యింది ఏంటి ఈ టైం లొ చేస్తున్నారు అనుకుంటూ ఎత్తను.

నేను ఫొన్ ఎత్తేలోపె కాల్ కట్ అయ్యింది. నేను చల్ల్ చేసి, హలొ సర్ ఏంటి ఫొనె చేసారు ఎమన్న పని ఉందా అని గబగబా అడిగేసాను. దానికి తను ఏమి లేదు సీను మీ మెడం కి ఫొన్ చేస్తున్నాను, ఎత్తడం లేదు, నాకు కొంచెం పని పడింది, బొజనానికి రావడం కుదరదు అని చెపుదాము అని ట్రై చేస్థున్నను, కొంచెం అటు వెల్తే చెప్తావ, అల్లగే సాయంత్రం సినిమా కి టికెట్స్ తెప్పిస్తున్నాను, రెడీగా ఉండమని చెప్పు, ఏమి అనుకొవద్దు అని అన్న్నరు. నేను అయ్యొ దాన్లొ ఎముంది సర్, ఇప్పుడే వెల్లి చెప్తాను, వెల్లి మీకు ఫొన్ చేపిస్తా సర్ అని చెప్పి కాల్ కట్ చేసాను.
లక్ష్మి అప్పటికే మత్తుగా పడి నిద్రపొతుంది. సాయంత్రం వరకు ఎలాగు వాల్ల ఆయన రాడు, అంటే కనీఅం 2 షాట్స్ వేసుకొవచ్చు అని నా చేతులతొ తన సండ్లని మెల్లిగా మర్దన చేస్తున్నాను. తను కొంచెం కల్లు తెరిచి ప్లీజ్ ఇప్పుడు వద్దు నాకు నిద్రొస్తుందిరా అని నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి దెగ్గరికి లాక్కుని పడుకుంటుంది. అది చూసేసరికి నాకు ఒక్క సారిగా ఒల్లు మండిపొయింది. తనకి కారితే చాలా నాకు అవసరం లేదా? అని తనని తట్టి లేపి మీ ఆయన కాల్ చేసడు, లెగువు అని చెప్పను, దబ్బకి నిద్ర మత్తు వదిలిపొయినట్టుంది, కంగారుగా లెగిసి నా ఫొన్ తీసుకొని మాట్లాడబొయింది. తన కంగారు చూసి ఆకు నవ్వు ఆగలేదు. నేను నవ్వడం చొసి తను బుంగమూతి పెట్టింది. నాకు ముద్దొచ్చి తాను దెగ్గరకు తీసుకొని తన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టను. తను ఇంకా కొపం నటిస్తు నాకు ఇలాంటి జొకులు నచ్చ్వు, ఇంకెప్పుడు చెయ్యకు అన్నది. నేను నాకు ఎమి అవసరము చూసుకొ మీ ఆయన కాల్ చేసాడు, నీకు ఫొన్ చేస్తె ఎత్తలేదు అని నాకు కాల్ చేఅడు, ఇప్పుడు రావటం లేదు, సాయంత్రం సినిమాకి తీసుకొనివెల్తాడు అంట, కావాలంటే చూసుకొ అని నా ఫొన్ ఇచ్చాను. తను కాల్ లిస్ట్ చూసి మరి నువ్వు ఏమి చెప్పవు అన్నది. నీ బార్య ఎత్తల్సినవి ఎత్తి రెడీ గా ఉంటే నీ ఫొన్ ఎల ఎత్తిద్ది అన్నాను. నిన్ను అంటూ , చి నీకు అస్సలు సిగ్గులేదు అన్నది. అబ్బ నీకుందా? అని అడిగాను. ఉంటే నీ పూకు బూజు దులిపిన నా సంగతి గాలికి వదిలి అలా పడుకొవు” అన్నను. దాఇకి నన్ను కౌగిలించుకొని అర్దం చేసుకొరా చాలా రొజుల తరువాత నాకు సుఖం దొరికేసరికి ఆపుకొలేక పొయాను రా, దా ఇప్పుడు నీ ఇష్టం ఏమి చేసుకుంటావొ చేసుకొ అని నా మడ్డని చేత్తొ పట్టుకొని తొలు వెనక్కి లాగి మొకాల్ల మీద కూర్చుని తన నొటిలొనికి తీసుకొని చీకడం మొదలుపెట్టింది.

తనని పైకి లేపి మంచం మీద పదుకొపెట్టి మల్లి పూకు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. తను ఇప్పుడు పెట్టల్సింది నీ నొరు క్స్స్దురా నా రంకు మొగుడ ముందు మడ్డ్స్ పెట్టి దెంగు రా మీదకి అని అంతూ నన్ను తన మీదకి లాక్కుని ఒక చేత్తొ నా మడ్డ పట్టుకుని తన పూకు ద్వారం మీద రుద్దుతూ “అబ్బ చంపకు ముందు లొపలికి నెట్టు అని తన నడుము పైకి లేపుతుంది. నేను అప్పుడె నా మడ్డని లొపలిదాక నెట్టి దెంగడం మొదలుపెట్టాను. అలా 5 నిమిషాలు పాటు దెంగుతూనే ఉన్నాను, ఈలొపు తనకి అయిపొవచింది అనుకుంట నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని కదలనివ్వలేదు. నేను కూడా కొద్దిసేపు ముద్దులు పెడుతు ఉండిపొయాను. ఒక నిమిషం తరువాత తను కల్లు తెరిచి థాంక్స్ చెప్పి త్వరగా కానివ్వు ఆకలి వేస్తుంది అన్నది. నేను ఇలా కాదు నువ్వు ఒంగొ నేను వెనక నుంచి దెంగుతాను అని అడిగాను, కాని తౌ ఇప్పుదు నాకు ఒపిక అస్సలు లేదు పైన నుంచె కానివ్వు తరువాత ఒంగొబెడుదువు కాని అని మెల్లగా ఎదురొత్తులిస్తుంది. నేను కూడ సరె అని బలంగా కుమ్మి కార్చుకున్నను. ఇద్దరము ఒకరిని ఒకరం అల్లనే కర్చుకొని పడుకుండిపొయాము.అలా కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉండిపొయాము. నేను తన పైట తప్పించి జాకెట్ మీదనుందె తన సల్లని చీకుతున్నను.

తను నన్ను ఆపి లెగిసి నిలబడి జాకెట్ విప్పి పక్కన పడేసి మల్ల నా మీదకి వచ్చి తన చేతులతొ సండ్లని పిసుకుతూ “రా ర వచ్చి వీటి పని పట్టు, ఇందాకటి నుంచి అనవసరగా నా జకెట్ పాడు చేఅసవు, దా” అని అంటు తన సల్లని నా మొఖం మీద రుద్దుతూ తన నిపిల్ నా నొట్లొకి దూర్చి “చీకు రా నా రంకు మొగుడ, బాగా చీకు, పిసుకు, మొన్న నువ్వు నన్ను దెంగి వెల్లిన క్షనం నుంచి నీ గురించే నా అలొచన, చాలా బాగ దెంగావు, చాల కాలం తరువాత నాకు కూడ కర్పిచ్చావూ అని అంటూ ఇంకొ చేఅత్తొ నా మడ్డని సవరదీస్తుంది.

నేను కూడా తన నిపిల్ ని చీకుతూ, మద్యలొ కొరుకుతూ ( కొరకడం అంతే గట్టిగా కాదండి బాబు, మెల్లగా రెండు పల్ల మద్య తీసుకొని నలపడం) తన నడుముని పిసుకుతూ ఉన్నాను. ఇంక తను ఆగలేక పద లొపలికి అని నన్ను పట్టుకొని బెడ్ రూం కి వెల్లింది. నేను తన చీర మరియు లంగ పైకి జరిపి పూకు మీద నా చేత్తొ రుద్దుతున్నను.

ఈరొజె క్లీన్ చెసినట్టుంది, ఎందుకంటే మూడు రొజుల క్రితం అంతా అక్కడ చిన్న అడవి ఉండింది. నేను తన మొఖం లొకి చూస్తూ ” ఏంటి బాగానే ప్రిపెర్ అయినట్టున్నవ్ ఈరొజె క్లీన్ చెసావా అని అడిగాను, తను సిగ్గు పడుతూ అవును అన్నట్లుగా తల ఊపి నన్ను దగ్గరకి తీసుకొని ముద్దులు పెడుతుంది. నేను కూడ తనకి ముద్దులు పెడుతూ కొంచెం కొంచెం కిందకు జరుగుతూ తన నిలువు పెదాల మీద దాడి చేసాను. ముందు ముద్దులతొ మొదలు పెట్టి మెల్లగా నాలుకకి పని చెప్పను. ఎప్పుడైతె నాలుకతొ పనించి కిందకి, కింద నించి పైకి రాస్తున్నానొ నా జుట్టుతొ ఆడుకుంటున్న తన వేల్లు గట్టిగా పట్టూకొని తన పూకుకి అదుముకుంది.

నాకు ఒక్క విషయం అర్దం అయ్యింది, పూకు నాకితె ఇష్టం అనుకొని కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచాను. తను అదే రేంజ్ లొ మూలుగుతూ నా నొటికి ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది. నేను తన పూకు నాకుతూ నా చేతులతొ తన సల్లని పిండిని పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాను. తన మూలుగులు కాస్తా అరుపులు అవుతున్నయి. నా నెత్తి మీద తన చేతులు బిగుసుకుంటూనె ఉన్నయి. కొంత సేపటికి తన పిర్రలని పైకి లేపుతూ బలంగా నన్ను అదుముకుంటూ కార్చేసుకుంది. అదే మొదటి సారి ఆడవాల్లకి కూడా రసం కరుతుంది అని, నేను పైకి లెగవబొతె తను నా తలని మల్లీ తన పూకుకేసి అదుముకుంటుంది. సరే అని నేను తన రసాలని శుబ్రంగా నాకేసి నాకేసి మల్లీ దాడి మొదలుపెట్టను.

అలా దాడి కొన్సాగిస్తూ 69 పొజిషన్ లొకి వెల్లి నా మడ్డాతొ తన మొఖం మీద రాస్తున్నను. తను కూడా నా మడ్డని నొట్లొకి తీసుకొను చీకుతుంది. నేను నా నాలుకని లొపలి వరకు దూర్చి పూకు లొపల అంతా కెలుకుతూ మరొక్కసారి తనని క్లైమక్స్ కి తీసుకెల్లను. తను నా మడ్డని చీకడం ఆపేసితన తొడలతొ నా తలని గట్టిగా పట్టేసి అదిమేస్తుంది. నేను అవేమి పట్టిచుకొకుండా నాకడం లొ బిజిగా ఉన్నను, తనకి పూర్తిగా కారిన తరువాత నా తల పట్టుకొని నన్ను పైకి లాక్కుంది. నా మొఖనికి మొత్తంగా తన పూ రసాలు అంటుకొని ఉన్నయి. నేను ముద్దు పెట్టబొతె “చీ ముందు వెల్లి మొఖం కడుక్కొని రా అంత గలీజు అని మొఖం పక్కకి తిప్పుకుంది.

నేను సరెలె ఎందుకు ఇప్పుడే కద కథ మొదలయ్యింది. తరువాత చూసుకుందాం అని చెప్పి లెగిసి వెల్లి కడుక్కొని వచ్చి తన పక్కన పడుకొన్ననొ లేదొ నా ఫొన్ రింగ్ అవుతుంది, చూస్తె వెంక్ట్ గారి దగ్గరనుంచి. నాకు భయం మొదలయ్యింది ఏంటి ఈ టైం లొ చేస్తున్నారు అనుకుంటూ ఎత్తను.

నేను ఫొన్ ఎత్తేలోపె కాల్ కట్ అయ్యింది. నేను చల్ల్ చేసి, హలొ సర్ ఏంటి ఫొనె చేసారు ఎమన్న పని ఉందా అని గబగబా అడిగేసాను. దానికి తను ఏమి లేదు సీను మీ మెడం కి ఫొన్ చేస్తున్నాను, ఎత్తడం లేదు, నాకు కొంచెం పని పడింది, బొజనానికి రావడం కుదరదు అని చెపుదాము అని ట్రై చేస్థున్నను, కొంచెం అటు వెల్తే చెప్తావ, అల్లగే సాయంత్రం సినిమా కి టికెట్స్ తెప్పిస్తున్నాను, రెడీగా ఉండమని చెప్పు, ఏమి అనుకొవద్దు అని అన్న్నరు. నేను అయ్యొ దాన్లొ ఎముంది సర్, ఇప్పుడే వెల్లి చెప్తాను, వెల్లి మీకు ఫొన్ చేపిస్తా సర్ అని చెప్పి కాల్ కట్ చేసాను.
లక్ష్మి అప్పటికే మత్తుగా పడి నిద్రపొతుంది. సాయంత్రం వరకు ఎలాగు వాల్ల ఆయన రాడు, అంటే కనీఅం 2 షాట్స్ వేసుకొవచ్చు అని నా చేతులతొ తన సండ్లని మెల్లిగా మర్దన చేస్తున్నాను. తను కొంచెం కల్లు తెరిచి ప్లీజ్ ఇప్పుడు వద్దు నాకు నిద్రొస్తుందిరా అని నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి దెగ్గరికి లాక్కుని పడుకుంటుంది. అది చూసేసరికి నాకు ఒక్క సారిగా ఒల్లు మండిపొయింది. తనకి కారితే చాలా నాకు అవసరం లేదా? అని తనని తట్టి లేపి మీ ఆయన కాల్ చేసడు, లెగువు అని చెప్పను, దబ్బకి నిద్ర మత్తు వదిలిపొయినట్టుంది, కంగారుగా లెగిసి నా ఫొన్ తీసుకొని మాట్లాడబొయింది. తన కంగారు చూసి ఆకు నవ్వు ఆగలేదు. నేను నవ్వడం చొసి తను బుంగమూతి పెట్టింది. నాకు ముద్దొచ్చి తాను దెగ్గరకు తీసుకొని తన పెదాల మీద ముద్దు పెట్టను. తను ఇంకా కొపం నటిస్తు నాకు ఇలాంటి జొకులు నచ్చ్వు, ఇంకెప్పుడు చెయ్యకు అన్నది. నేను నాకు ఎమి అవసరము చూసుకొ మీ ఆయన కాల్ చేసాడు, నీకు ఫొన్ చేస్తె ఎత్తలేదు అని నాకు కాల్ చేఅడు, ఇప్పుడు రావటం లేదు, సాయంత్రం సినిమాకి తీసుకొనివెల్తాడు అంట, కావాలంటే చూసుకొ అని నా ఫొన్ ఇచ్చాను. తను కాల్ లిస్ట్ చూసి మరి నువ్వు ఏమి చెప్పవు అన్నది. నీ బార్య ఎత్తల్సినవి ఎత్తి రెడీ గా ఉంటే నీ ఫొన్ ఎల ఎత్తిద్ది అన్నాను. నిన్ను అంటూ , చి నీకు అస్సలు సిగ్గులేదు అన్నది. అబ్బ నీకుందా? అని అడిగాను. ఉంటే నీ పూకు బూజు దులిపిన నా సంగతి గాలికి వదిలి అలా పడుకొవు” అన్నను. దాఇకి నన్ను కౌగిలించుకొని అర్దం చేసుకొరా చాలా రొజుల తరువాత నాకు సుఖం దొరికేసరికి ఆపుకొలేక పొయాను రా, దా ఇప్పుడు నీ ఇష్టం ఏమి చేసుకుంటావొ చేసుకొ అని నా మడ్డని చేత్తొ పట్టుకొని తొలు వెనక్కి లాగి మొకాల్ల మీద కూర్చుని తన నొటిలొనికి తీసుకొని చీకడం మొదలుపెట్టింది.

తనని పైకి లేపి మంచం మీద పదుకొపెట్టి మల్లి పూకు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. తను ఇప్పుడు పెట్టల్సింది నీ నొరు క్స్స్దురా నా రంకు మొగుడ ముందు మడ్డ్స్ పెట్టి దెంగు రా మీదకి అని అంతూ నన్ను తన మీదకి లాక్కుని ఒక చేత్తొ నా మడ్డ పట్టుకుని తన పూకు ద్వారం మీద రుద్దుతూ “అబ్బ చంపకు ముందు లొపలికి నెట్టు అని తన నడుము పైకి లేపుతుంది. నేను అప్పుడె నా మడ్డని లొపలిదాక నెట్టి దెంగడం మొదలుపెట్టాను. అలా 5 నిమిషాలు పాటు దెంగుతూనే ఉన్నాను, ఈలొపు తనకి అయిపొవచింది అనుకుంట నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని కదలనివ్వలేదు. నేను కూడా కొద్దిసేపు ముద్దులు పెడుతు ఉండిపొయాను. ఒక నిమిషం తరువాత తను కల్లు తెరిచి థాంక్స్ చెప్పి త్వరగా కానివ్వు ఆకలి వేస్తుంది అన్నది. నేను ఇలా కాదు నువ్వు ఒంగొ నేను వెనక నుంచి దెంగుతాను అని అడిగాను, కాని తౌ ఇప్పుదు నాకు ఒపిక అస్సలు లేదు పైన నుంచె కానివ్వు తరువాత ఒంగొబెడుదువు కాని అని మెల్లగా ఎదురొత్తులిస్తుంది. నేను కూడ సరె అని బలంగా కుమ్మి కార్చుకున్నను. ఇద్దరము ఒకరిని ఒకరం అల్లనే కర్చుకొని పడుకుండిపొయాము.

నేనుఒల్లుమరిచినిద్రపొయాను, బహుశఅంథగానిద్రపొడంఇదేమొదటిసారిఅనుకుంట. సుమారు 5 ఘంటలకిలక్ష్మినన్నుతట్టిలేపుతుందికాని, అస్సలునాకుఓపికలేనట్లుగాఉన్నది. నేను “ప్లీజ్లక్ష్మినన్నుపడుకోనివ్వు, నిద్రవస్తుంది” అనిఅటుపక్కకితిరిగాను, దానికిలక్ష్మినామడ్డనిచేత్తొపట్టుకొనిగట్టిగావత్తిలెగువు, నాసంసారానినసనంచేసేట్టుఉన్నవు” లెగిసిబట్టలువేసుకొ “మాఆయనవచ్చేటైంఅయ్యింది” అనిఅంటేకానినాకుగుర్తుకురాలేదు, సినిమాప్రొగ్రాంగురించి, లెగిసిబట్టలువేసుకొనిలక్ష్మికిచెప్పివెల్దాముఅనివంటగదిలొకివెల్లాను, తనుఅప్పుడేచీరమార్చుకుంటుంది. అదిచూసినేనుతనదగ్గరికివెల్లివెనకనుంచికౌగిలించుకొనిజాకెట్పైననుంచేగట్టిగాపిసికాను. తనుసీరియస్గావార్నింగ్ఇచేసింది” ఒకవేళమాఅయనకంట్లొపడ్డామేఅనుకొనువ్వెనన్నురపెచేస్తున్నవ్అనిచెపుతాను, అప్పుడు నీబొక్కలు ఇరగ్గొద్తాడు” అనిచెప్పింది. నేను కూడా సరె నేనువెల్లొస్తఅనిచెప్పిగుమ్మందాటిబయటకువచ్చనొలేదొఎదురుగావెంఖత్గారుగేట్తీసుకొనిలొపలకివస్తూకనిపిచారు. ఒక్కనిమిషంగుండెఆగినంతపనిఅయ్యింది. నన్నుచూడగానేఎంటొయిసీను, ఏంటిఈటైంలొఅన్నరు” నేనువెంటనేఏమిలేదుసర్మీరుచెప్పరుకదాసినిమాప్రొగ్రాంఉందిఅని, ఈరొజు “సూపర్” రెలీజ్అయ్యిందికదసర్, మీరెమన్నటికెట్స్ఇప్పిస్తారేమొఅనికనుక్కుందాముఅనివచ్చను, తీరాడొర్కొడుతుంటేమెడంగారుతలుపుతెరవలేదు, సరెఅనితిరిగివెల్తున్నానుమీరుఎదురువచ్చారుఅనిచెప్పిఎమన్నచాన్స్ఉందాసర్అనిఅడిగాను. దానికిఅదేమిబాగ్యమొయి, నేనుచెప్పనుఅనిచెప్పివెల్లిటికెట్స్తెచ్చుకొ, మేముకూడాఅదెసినిమాకివెల్తున్నం, మాటికెట్స్కూడతీసిఉంచు, నేనుమీమేడంఠిఏటర్దగ్గరికివచ్చెస్తంఅనిచెప్పి, పదటీతాగివెల్దువుకానిఅనిఅన్నరు. నేనుఒద్దుసార్అక్కడటికెట్స్దొరకవుఅనిచెప్పిడైరెక్ట్గాఠిఎటర్కివెల్లాను. అప్పటికేటికెట్స్ఆనిఅయిపొయాయిఅనిచెప్పి, ఇదిగొవెంకట్గారికిఇవ్వుఅనిచెప్పిటికెట్స్నాచేతిలొపెట్టదు. నాఅద్రుష్టానికిచూస్తె 3 ఉన్నయి. “ఆహాఎంతఅద్రుష్టంఅనిమురిసిపొతున్నాను, టైంఅయినపదినిమిషాలకిఅప్పుడువచ్చారు, లక్ష్మినిచూడగానేనాలొచికాకుఅన్నిఒక్కసారిమాయంఅయ్పొఇంది. కొంచెంఆరెంజ్కలర్చీరలొచాలాబాగుంది.

మేము లొనికి వెల్లే సరికె సినిమా మొదలైంది, లాస్ట్ లొ ఉన్నయి మా సీట్లు. “అబ్బ నా పంట పండింది, వెంకట్ గారు ఒక పక్క నేను ఒక పక్క మద్యలొ లక్ష్మి, ఆయన సినిమా లొ బిజీ నేను లక్ష్మితొ బిజీ”” అని ఆశ పడిన నాకు అత్యాశే మిగిలింది. లక్ష్మిని లాస్ట్ కూర్చొపెట్టి తను మద్యలొ కూర్చున్నాడు. మొదటి సారి నాకు వెంకట్ గారి మీద చాలా కొపం వచ్చింది. కాని ఏమి చెయ్యలేని పరిస్తితి, ఎంతొ ఊహించుకొని తీర దొరక్కపొయే సరికి నిరాశం సినిమా లొ హీరొఇన్ అందాలు కూడా పట్టిచ్చుకొనంత చికాకు, ఏమి కూర్చుంటాం అని లెగిసి బయటకి వెల్దాం అని లెగిసాను, అది చూసి వెంకట్ గారు ఎక్కడికి అని అడిగారు, నేను బాత్రూం కి అని చెప్పి బయటకి వస్తుంటే లక్ష్మి ముసిముసిగా నవ్వడం చూసానుం నా కొపం ఇంకా పెరిగిపొఇంది. అంతే బయటకి వచ్చి ఒక సిగరెట్ తాగి లొనికి వెల్లెటప్పుడు కూల్డ్రింక్స్ తీసుకుని వెల్లాను, నా అలొచన ఏంటి అంటే కూల్ డ్రింక్ కొంచెం మీద పొస్తే తను కడుక్కొవడానికి బయటకు వెల్తాదు, అని వెల్లానే కాని నాకు దైర్యం సరిపొలేదు. వెల్లికూర్చుండి పొయాను, నా కల్ల ముందు స్క్రీన్ మీద నాగార్జున ఆయెష టకియ తొ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే నా మడ్డ లెగిసి బయటకి ఎప్పుడు వద్దామా అని చూస్తుంది. ఇంటర్వెల్ లొ ఆయన పొతూ నన్ను కూడా పిలిచారు. చ్చ్చినట్టు ఆయనతొ కలిసి బయటకి వెల్లాను, ఎమిటి స్రీను సినిమా బాగలేదా? ఎమైంది అల్ల ఉన్నవు అని అడిగారు. దానికి ఏమి లేదు సర్ కొంచెం తల నొప్పి అంతే అని చెప్పి మీరు వెల్లి కూర్చొండి నేను వస్తాను అని నాకు కాఫీ తీసుకొని వల్లకి కూల్ ద్రింక్స్ తీసుకొని వెల్లాను. లొనికి వెల్లిన నా మొఖం 1000 వాట్స్ లైట్ లా వెలిగిపొఇంది, కారనం లక్ష్మి మద్య సీట్లొ కూర్చొని ఉన్నది, నేను వెల్లి డ్రింక్స్ ఇచ్చి మెడం మీ ప్లేస్ లొకి మారండి అని అన్నను, వెంకట్గారు ఏదొ అనే లొపల పర్లేదు లేవయ్య నువ్వు అక్కడ కూర్చొని కూడా సినిమా చూడొచ్చు” అని చెప్పి కూర్చొ అని కల్లతొటే సైగ చేసింది. నేను వెల్లి ఇంతకు ముందు తను కూర్చున్న సీట్లొ కూర్చున్నాను. పక్కకి చూసిన నాకు లక్ష్మి వెంకట్ తొ ఏదొ మాట్లాదుతుంది, చీర మద్యలొ నడుము చీకట్లొ తెల్లగా మెరుస్తూ కనపడుతుంటే కంట్రొల్ కాక నా చేత్తొ నడుము మీద మెల్లగా రాసాను, తను ఉలిక్కి పడి అరుస్తుందేమొ అనుకున్న నాకు అసలు ఏమి జరగనట్లే వెంకట్ గారితొ మట్లాదుతుంది. ఇది తక్కువది కాదు, ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అయినట్లుంది, అందుకే కనీసం ఒక చిన్న జెర్క్ కూడా ఇవ్వలేదు అని తరువాత చెప్పింది. నేను మేల్లగా తన నడుము మీద మదతని పిసుకుతున్నాను.

తను మాత్రం నా వైపు అసలు చూడడం లేదు, నాకు నడుము అప్పగించి ఏమి పట్టనట్లు సినిమా చూస్తుంది. నాకు తిక్కపుట్టి నడుముని కొంచం గట్టిగా గిల్లాను, అయినా కూడా కొంచెం కూడా చలనం లేదు. నాకె చికాకు వచ్చి చెయ్యి తీసేసాను. 5 నిమిషాల తరువాత తన చెయ్యి మెల్లగా నా తొడల మీద పడింది. నేను అసలే కొపంగ ఉన్నానేమొ తన చెయ్యిని తొసేసాను. తను ఈసారి తన చెయ్యి మల్లీ మీద వెసింది. ణేను తొసెయ్యబొతుంటే నా చెయ్యి పట్టుకొని తన నడుము మీద వెసింది. నా కొపం అన్ని ఎగిరి ఒయాయి. కుక్క తొకే కాదు బుద్ది కూడా వంకరే కదా అందుకే తను నా చెయ్యి నడుము మీద వెసుకొగానే నేను కూడా అన్ని మర్చిపొయి దొరికిందే చన్స్ అని మెల్లగా నడుము నుంచి కొద్దిగా పైకి జరిపి తన సన్ను దొరకబుచ్చుకొని మర్దన చెస్తున్నాను. అలాగే లక్ష్మి చేతిని తీసుకొని నా మడ్డ మీద వేసుకున్నాను. తను కూడ నా ంఅడ్డని పేంట్ పై నుంచే పిసుకుతుంది. తను నా జిప్ తీసి నా మడ్డని బయటకి తీసి పైకి కిందకి ఆడిస్తుంది. నేను కామంలొ ఎంతగా కల్లుమూసుకొని పొయి ఉన్నానొ ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నాకు బయం వేస్తుంటుంది. ఆ సమయం లొ కనుక వెంకట్ గారు మా విషయం గమనించి ఉంటే ఎమయ్యుండేదొ. కాని దేవుని దయ తను సినిమా లొ లీనం అయి ఉన్నరు. లక్ష్మి నా మడ్డాని పకి కిందకి ఆడిస్తుంది.

నేను నా ప్రతాపం మొత్తం తన నడుము మరియు సన్ను మీద చూపిస్తున్నాను. బాగ వేడెక్కి ఉన్నానేమొ నాకు త్వరగా కారిఒఇంది. ఆ సమయం లొ నా కాల్లు ఒక్క సారిగా ముందుకి జార్చి కార్చేసాను. నా స్పెర్మ్ కింద పడకుండా నా అరచేతిని అడ్డూ పెట్టాను. ఈ ప్రాసెస్ లొ నా కాలు ముందు చైర్ కి తగిలి కొద్దిగా షబ్దం అయ్యింది. లక్ష్మి వెంటనే తన చేతిని నా మడ్డ మీద నుండి తీసేసి సర్దుకొని కూర్చుంది. నేను కూడ ఒక్క నిమిషం పాటు అలాగె ఉండి నా చేతికి అంటిన స్పెర్మ్ ని తన నడుము మీద అలాగే జాకెట్ మీద రాసేసాను. ఇక ఆ తరువాత బుద్దిగా కూర్చొని సినిమా చూడడం మొదలు పెట్టాను. సినిమా యిపొయిందిమేము బయటకి వస్థున్నాము. ముందు వెంకట్ గారు మద్యలొ లక్ష్మి చివర నేను. బయటకి వచ్చే వరకు కూడా తన నడుము మీద నా చేయి తీస్తె ఒట్టు.
ఇంక ఇంటికి వెల్లెటప్పుడు కూడా సర్ అడిగారు, ఇప్పుడు వెల్లి మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చెయ్యడం, మా ఇంట్లొ పడుకొ అని అడిగారు కాని నేనె వద్దు సర్ అని చెప్పి రూం కి వెల్లిపొయాను.