అమ్మాయిలు రైలు|Telugu Boothu Kathalu 125

అమ్మాయిలు ట్రైన్ ఆ చీకటిని చీల్చుకుంటూ వెళుతుంది. అమ్మాయిలు ఆమెని చూసే కొద్దీ చూడాలని పిస్తుంది రాజు కి. తెల్లటి శరీర ఛాయ సన్నని దేహం… బిగుతైన డ్రెస్ ధరించింది ఏమో ఆమె ఎత్తులు బింకం గా కసి గా కనిపిస్తున్నాయి. రైలు కుదుపు లకి చిన్న అలల మాదిరి కంపిస్తున్నాయి ఆమె చను గుబ్బలు. కల్ల తోనే ఆమె అందాలని జుర్రుకుంటూ దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు రాజు. బయటకి చూస్తూ అప్పుడప్పుడూ రాజు చూపుని గమనిస్తూ ఉంది ఆమె కూడా… ఆమెకి కించిత్తు గర్వం గా అనిపించింది. తనని చూసిన ఎ మగాడి పరిస్థితి అయినా అంతే…. తన అందం అలాంటిది… చూద్దాం వీడు ఎంత వరకూ వెళతాడో…

మరీ అవసరం అయితే టిసి ని పిలిచి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు అనుకుని మళ్ళీ కావాలని గాలి ఎగ పీలుస్తూ తన గుబ్బలని ఇంకా పెద్దవి చెయ్య సాగింది కౌసల్య అమ్మాయిలు . రాజుకి ఆత్రం పెరిగి పోతుంది. ‘పిట్ట పిట పిట లాడి పోతుంది…ఒక్క సారి ఈమెని రైడ్ అంటే స్వారీ చేస్తే ఈ జీవితానికి ఇంకేం వద్దు అనిపిస్తుంది.

ట్రైన్ చుట్టూ చీకటి, లోపల ఏసీ చల్ల దనం.. ఎదురుగా కన్నె పిల్ల… రాజుకి మనసు పరి పరి విధాల పరిగెత్తుతుంది. ఎలా గయినా ఈమెని ముగ్గులోకి దించి తన వేడిని దించుకోవాలి ఈ రాత్రి ని జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు… అనుకుంటూ ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నాడు. అతని ఆలోచనలకి మగతనం పైకి లేచి అక్కడ ఉబ్బెత్తుగా తయారవుతూ ఉంది…. క్రీ గంట అతని అవస్థ ని గమనిస్తూనే ఉంది కౌసల్య అమ్మాయిలు … వీడి ముఖం చూస్తుంటే అమాయకం గా ఉంది కానీ ఈ మగ బుద్దే అంత… ఒంటరిగా ఆడది కనిపిస్తే ఎదో చేసెయ్యాలని చూస్తారు… వేడిని కొంచెం సేపు ఆదిపించాలి అనుకుంటూ తటాలున రాజు వైపు చూస్తూ…
‘ఏంటి… మొదటి సారా..?’ అని అడిగింది చిలిపి గా నవ్వుతూ… ఆమె ఎర్రని పెదవులని చను గుబ్బాలని చూస్తూ నాలిక తడి చేసుకుంటున్న రాజు కి ఆమె అడిగింది ఏమిటో అర్ధం కాలేదు… అదే చెప్పాడు ఆమెతో…
‘అదే మొదటి సారా ఇది..?’ అనింది మళ్ళీ…. ‘లేదండి … ఫస్ట్ క్లాస్ లో ప్రయాణం చాలా సార్లు చేసాను…..’ అన్నాడు ఆమె అడిగింది అదా లేక ఇంకోటా తెల్చుకోకుండానే… ఫక్కున నవ్వింది కౌసల్య… ఆమె నవ్వేప్పుడు ఆమె ఎద అంతా కదిలి సల్లు తమాషాగా ఎగిరాయి.
‘అది కాదండి నేను అడిగింది… ‘ అనింది..
‘మరి…’
‘అందమయిన అమ్మాయిని చూడడం ఇదే మొదటి సారా… అలా తినేసే లాగా చూస్తున్నారు….’ అనింది అతని కల్లల్లోకే చూస్తూ… ఆమె అలా అడుగుతుందని అసలు ఎదురు చూడ లేదు రాజు…. కళ్ళు బెరుకుగా కదిలి సిగ్గు పడి పొయ్యాడు. ‘అబ్బో అసలు విషయం చెప్పకుండా… భలే సిగ్గు పడుతున్నారు….’ అనింది కౌసల్య. అంత తేలికగా వదిలేలా లేదు అనుకున్న రాజు
‘అబ్బే అదేం లేదండి… చాలా మంది ని చూసాను కానీ మీలాంటి అంద గత్తె ని మాత్రం ఇదే మొదటి సారి చూడడం…’ అన్నాడు గడుసుగా..
‘అబ్బా… మాటలు బాగానే వచ్చే….బాగున్నాయా… కావాలా….?’ అని అడిగింది నాలికని బయటికి తీసుకు వచ్చి పెదవుల పయిన రాసుకుంటూ… గొంతులో తడి ఆరి పొయ్యింది రాజుకి…. నుదిటి మీద చెమట….’కొంపతీసి ఈమె కాల్ గర్ల్ కాదు కదా…?’ అనుకుంటూ ఆమె వంక చూసాడు… ఆమె కళ్ళు అతన్ని చూసి చిలిపి గా నవ్వుతున్నాయి.
‘ఏమన్నారు…?’ అన్నాడు బెరుకుగా… రాజు..
‘అదేనండి… కాఫీ బాగున్నాయి…? కావాలా…? అని అడిగాను అనింది తన పక్కన ఉన్న కాఫీ ఫ్లాస్క్ ని చూపిస్తూ…ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ.. ‘ఓసి దీనమ్మ…! ఇది డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ లతో చంపుతుంది’ అనుకుంటూ ఫర్వాలేదు లెండి… అన్నాడు మొహమాట పడుతూ…రాజు…
‘అబ్బే మీరు మొహమాట పడితే ఏదీ జరగదు అండీ… మీకు ఏమి కావాలో అడిగి మరీ తీసుకోవాలి… అప్పుడే ఎదుటి వారికి మీ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది’ అంటూ తన ఎత్తులని ఇటూ కదిపింది. ఆమె బంతులు… కావాలా…? కావాలంటే అందుకో…చూద్దాం అన్నట్టు బంతులు కదిలి నట్టు అటూ ఇటూ కదిలాయి.
ఈమె మాటలతోనే పిచ్చేక్కించే లాగుందే అనుకుంటూ ఒక నవ్వు నవ్వి ఊరకుండి పొయ్యాడు రాజు…. కౌసల్య బెర్త్ మీద నుండి లేచి ‘ఇప్పుడే వస్తాను… నా సామాను చూడండి…’ అంటూ తన వెనక గుద్దలని చూపిస్తుందో లేక తన సూట్కేస్ ని చూపిస్తుందో తెలీకుండా చెయ్యి ఊపి కూపే బయటికి వెళ్ళింది
ఆమె వెనక గా కదులుతున్న పిరుదులని చూస్తూ ఆటోమాటిక్ గా లేచి ఆమె పిరుదుల మీద చేతులు వేసి పిసకాలనే కోరికని బలవంతం గా అనుచుకుంటూ అమ్మాయిలు ఆమె వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ కూచున్నాడు రాజు. సరిగ్గా రెండు నిమిషాల తరువాత వచ్చింది కౌసల్య… లోపలి వచ్చి డోర్ క్లోస్ చేసి నిలబడే కాసేపు అలా చూస్తూ ఉండి పొయ్యింది బయటికి…’కూచోండి…’ అంటూ తన ఎదురుగా ఉన్న ఆమె బెర్త్ వంక చూపించాడు రాజు. ‘ఏమి నేను ఇక్కడ కూచుంటే మీకు అభ్యంతరమా?’ అంటూ రాజు పక్కనే చతికిల బడింది కౌసల్య…

ఆమె అలా పడడం లో ఆమె గుండ్రని భుజాలు రాజు భుజాలకి రాసుకున్నాయి. సల్లు కూడా రబ్బరు బంతుల మాదిరి ఎగిరెగిరి పడ సాగాయి. అంత దగ్గరగా అంత అందమయిన అమ్మాయి ఆ ఒంటరి రాత్రి కూచుని ఉండడం అతనికి బెరుకు గా అనిపించింది. ఎందుకయినా మంచిది అని ఆమెకి కొంచెం దూరం గా జరిగాడు రాజు.

కౌసల్య మనసులో ‘అయ్యో వీడు అమాయకుడే కాదు…వట్టి చవట లాగున్నాడు.. వీడిని లొంగ తీసుకోవాలంటే ఇంకా చాలా చెయ్యాలి’ అనుకుంటూ
‘ఇంతకీ మీ ఊరిలో ఒంకాయలు దొరుకుతాయా…? అని అడిగింది కౌసల్య…
‘ఆ దొరుకుతాయి అండీ…’ అన్నాడు రాజు…. ఉన్నట్టు ఉండి ఆమె ఇదేమి టాపిక్ మొదలు పెట్టిందో అర్ధం కానట్టు ముఖం పెట్టి
‘పనికి వచ్చే వంకాయలేనా… లేక చచ్చులు… పుచ్చులేనా అన్నీ’ అని అడిగింది కౌసల్య అతని తొడల మధ్య చూస్తూ…’నీకులాగా’ అంటూ నవ్వింది….