అమ్మ … కిరణ్ … ఓ పని మనిష|End 104

ఉదయం బద్ధకంగానిద్ర లేచాడు కిరణ్, రాత్రి మాట్లాడుకున్నదంతాగుర్తుకువచ్చింది… ఈ రోజు రాత్రి ట్రైన్ ఎక్కాలి అనుకుంటూ… ఆ రోజు ఆఫీసు కు సెలవు పెట్టేసాడు కిరణ్, అమ్మ కోసం షాపింగ్ చేయాలనీ ఆలోచిస్తూ ఉండగా… అప్పుడే అమ్మ ఫోన్ చేసింది… అమ్మ ఎలా వున్నావు అన్నాడు… అమ్మ మెల్లగా… ఎలా వుంటాను… రాత్రంతా నిద్ర పోనిస్తే కదా నువ్వు అంది కొంటెగా… ఏంటి మరి అంత రెచ్చిపోయాన అని అడిగాడు… బాగా… అంది సునీత… ఏం చేశానో అమ్మాయిగారిని అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ… అన్ని చేసేసావ్… ఏమీ వదిలి పెట్టలేదు… అయిన… బాబోయి నా వాళ్ళ కాదు అంది అమ్మ… అప్పుడే అలా అంటే ఎలా సునీ … కొడుకును సంతోష పెట్టావా అని అడిగాడు…

ఎంట్రోయీ ఆ పిలుపు అంది అమ్మ… నాకు ముద్దు వచ్చినప్పుడు అలాగే పిలుస్తానే నా ముద్దుల అమ్మా అన్నాడు కిరణ్… ఎవరైనా అమ్మను అలా పిలుస్తారా అంది అమ్మ … నా అమ్మ నా సొంతం .. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు .. సునీ అని .. సునీత అని .. నా రంకు లంజే అని, దొంగ ముండా అని … దొమ్మరి దానా… అని ముద్దుగా పిలుచు కుంటాను… అన్నాడు కిరణ్… అయిన ఎం చేసానో చెప్పు అన్నాడు కిరణ్… ఊహు చెప్పను రాత్రి వస్తావ్ కదా, అప్పుడు చెప్పుతా నీ చెవిలో అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ… అబ్బో అంతసిగ్గు నాకోసమే… మొడ్డ లేచి పోయింది బాగా కిరణ్ కు… అమ్మ ఈ రోజురాత్రి కి వచ్చి, నీ… లంగా ఎత్తుతాను అన్నాడు కిరణ్… ఛీ పో పడు పిల్లోడ అంది అమ్మ నవ్వుతూ… సునీత పుకులో ఆ మాటలు వినగానే రసాలు బాగా ఊరీ… తొడల మద్య కారుతున్నాయి… కుచ్చిళ్ళు దగ్గర చేయి వేసి వత్తుకుంది సునీత… రాత్రికి మనకు పండుగే సరేనా అన్నాడు కిరణ్… సర్లే… లంజ లాబరితెగించాను తప్పుతుందా అంది అమ్మ… ఏదో నాకోసం అన్నట్లు పెద్ద నీ జిల కూడా తీరాలనే కదా అన్నాడు కిరణ్… బాబు నీతో మాట్లాడలేం…ఇంతకు షాపింగ్ కు వెళుతున్నావా…ఏం కొంటావ్అంది అమ్మ సునీత. చెప్పాను కదా నాకిష్టమైనవి…నువ్వు నాకోసం ఎవరు లేనప్పుడు వేసుకునేవి…అన్నాడు కిరణ్. అవున్లే అ పాడు నైటీలూ వేసుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అబ్బాయీ గారి కోసం ఎత్తవచ్చు అంది అమ్మ నవ్వుతూ…
అమ్మ నీ బ్రా సైజు చెప్పవా… బ్రాలు కొనాలి అన్నాడు చిన్నగా… సునీతకు ఒక్కసారి సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది … అమ్మను ఎవరైనా బ్రా సైజు అడుగుతారా… అంది సిగ్గు పడుతూ… కొడుకు కోసం లంగా ఎత్తటానికి తయారైనదానివి… బ్రాసైజు పెద్ద లెక్క అన్నాడు… ఏంట్రా నన్ను లంజలా తయారు చేస్తావా… అవ్వన్నీ వేసుకోవాల నేను అంది… అవును నా ఇష్టం అన్నాడు కిరణ్… 36DD అంది సునీత మెల్లగ…
ఓహో… ఒక్కసారి కిరణ్ కు మొడ్డ ఇంకా నిగుడుకుంది… అమ్మ నీవి చాల పెద్దవి అన్నాడు కిరణ్… రాత్రి కి వచ్చినప్పుడు కోలుద్దువులే అంది అమ్మ నవ్వుతూ… సరే నేనుటిఫిన్ చేసి షాపింగ్ కు వెళుతున్నాను అన్నాడు కిరణ్… షాపింగ్ అని వొత్తిపలుకుతూ… అవన్నీ నువ్వు తీసుకుంటుంటే చూసే వాళ్ళు నవ్వుకుంటారు అంది అమ్మ… వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది, అమ్మ కోసం తీసుకుంటున్నా అని… పెళ్ళాం కోసమేమో అనుకుంటారు అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతూ…
అమ్మనే లోబరుచుకున్నాడని వాళ్ళకు తెలియదు పాపం… అబ్బాయిగారికి ఎన్ని కోరికలో అంది అమ్మ కొంటెగా… రాత్రి వచ్చి అన్ని విడమరిచి చెప్తాలే అన్నాడు కిరణ్… సరే బయలుదేరేముందు ఫోన్ చెయ్.., ఈ రోజు నా ముద్దుల కొడుకుతో తోలి రాత్రి అంది అమ్మ కవ్వింపుతో… సరే నేను షాపింగ్ చేసి… సాయంత్రం బయలు దేరే ముందు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు కిరణ్…
సునీత ఫోన్పెట్టేసి బెడ్ మీద పడుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంది… ఈ రోజు రాత్రి కిరణ్ వస్తుండంటేతనకు ఇక సుకమేసుకం, ఫోన్ లో మాట్లాడినట్లు తను కొడుకుతో ఫ్రీ గా ఉండగలదా, తను ఎదురుంగా లేకపోతే… పచ్చి పచ్చి గా మాట్లాడింది… ఎదురుంగ వచ్చి తనను ముట్టుకుంటే… ఒహ్హ్ తను ధైర్యం చేయగలదా… తనకు కూడా ఆ అనుభవం కావాలని తెగ ఇది గా ఉంది… సునీత తెల్ల చీర కట్టుకుని పడుకుని ఉంది, తెల్ల జాకెట్ తెల్ల లంగా … నుదుట బొట్టు లేదు, తల అక్కడక్కడ నెరసి ఉంది, ఒక్కసారి వొళ్ళు విరుచుకుంది… బెడ్ మీద నుండి ఫైకి లేచింది… సునీత మనసులో… మొగుడుబతికుండగా ఏనాడు సుకపడలేదు, ఎంత సేపటికి అత్తయ్య చెప్పినట్ట్ల్లె నడుచుకునేవాడు… వాడితో సుకం పొందింది లేదు పాడు లేదు అనుకుంటూ… స్నానానికి వెళ్ళింది… బాత్రూం లో బట్టలన్నీ విప్పి తన నగ్నశరీరాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటూ… కిరణ్ రాత్రికి …నీ కోసం నీ లంజ వెయిట్ చేస్తుంది అనుకుంటూ .. అంత కసి ఉందా నా లో అనుకుంటూ తన్ను తను చూసుకుంది పరీక్షగా… సునీత. తెల్ల కాటన్ చీరలో ,5:11 ఎత్తు ,తెల్లటి శరీర చాయ ,మడతలు పడిన బొడ్డు ప్రాంతం ,కొద్దిగా జారిన సల్లు ,కానీ తెల్ల జాకెట్ లో నుండి లోపల బ్రా వెయలేదేమో ముచ్చికలు గట్టిపడి నల్లగా చింతకాయ పిక్కల నిక్కబొడుచుకుని కనిపిస్తున్నాయి ,తన జుట్టును పరిశీలనగా చూసుకుంది అక్కడ అక్కడ నెరసి ఉంది జుట్టు ,మరి పొడుగు కాదు కానీ నడుము వరకు ఉంది ,పొట్ట దగ్గర కొద్దిగా కొవ్వు పట్టి ఎత్తుగా ఉండి బొద్దు రూపాయి బిళ్ళంత ఉంది కవ్విస్తూ ..

ఏంటి ఈ శరీరాన్నేన నా కొడుకు కోరుకునేది… అనుకుంటూ తనను తను చూసుకుంటూ మెల్లగా ఫైట తొలిగించింది సునీత… సల్లు కొద్దిగా వాలి ఉన్న బాగా కండపట్టి ఉన్నాయి … ఊచ్ రెండు సంవత్సరాలు అయింది వీటి మీద చేయి పడి ,కిరణ్ చేయి పడితే ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటూ ఊహల్లో తేలిపోయింది సునీత .. ఐన కిరణ్ వచ్చినప్పుడు తను ఇలా విధవలా ఉండకూడదు అనుకుంటూ తలకు హెన్న పెట్టుకుంది సునీత ,ఇప్పుడు ఏం చీర కట్టుకోవాలో చూడాలి ,వాడేమో ఏమేమో షాపింగ్ చేస్తానంటున్నాడు తను అవ్వన్నీ చూసి సిగ్గుతో చచ్చిపోతుందేమో , కానీ తన కొడుకు తన కోసం లో దుస్తులు ,నైటిలూ తెస్తుండని ఆలోచించగానే పూకులో జిల మొదలైంది ,ఇంకా ఇంతా సేపు ఇంకో పది గంటలు తరువాత తను తన కొడుకు కౌగిట్లో నలిగిపోతూ వాడిలో ఐక్యమైపోతుంది,వాడ్ని ఎప్పుడు పరిశీలనగా చూడలేదు ఆ ఉద్దేశ్యంతో , తన మొడ్డ ఎలా ఉంటుందో ఎంత పెద్దదో ,వాడి మోడ్డని లంజ లా చీకలి అనుకుంటూ .. బీరువా దగ్గరకి వెళ్లి మెల్లగా తెరిచి ,బీరువాలో తన పాత చీరలు అన్ని చక్కగా సర్ది ఉన్నాయి ,తన లంగాలు,పాంటిలూ ,పట్టుచీరలు,గాజులు ఇంకా బొట్టు బిళ్లలు ,తాళి కూడా లోపలే దాచి పెట్టింది మొగుడు పోయాక… తన పెళ్లి నాటి పట్టుచీర తీసింది ,ఒహ్హ్ ఇదేకదా నేను శోభనం రోజు కట్టుకుంది . కొద్దిగా పాతదయినా చూడటానికి బాగానే ఉంది, ఇది కట్టుకోవాలి అనుకుంటూ దానికి మ్యాచింగ్ చిలకాకు పచ్చ లంగా ఇంకా ఎర్రటి జాకెట్ తీఎసి జాగర్తగా పక్కన పెట్టింది సునీత… కిరణ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పట్టుచీర, ఈ లంగా ఇంకా పట్టిలు వేసుకుంటాను… బొట్టు లేకపోతె కిరణ్ ఇష్టపడడేమో… అయిన వాడితో పడుకునే లంజను వాడితోనే బొట్టు పెట్టించుకుంటే ఏంటి అనుకుంటూ … పూకులో నుండికారుతుంటే … రెండు తొడలను దగ్గరకు లాక్కుందిసునీతకొడుకుతో జరిగే అనుభవాన్ని తలుచుకోగానే సిగ్గుముంచుకు వచ్చింది సునీతకు… ఈ రాత్రి వాడు నన్ను కుమ్మి వదిలి పెడతాడేమో… వాడిది నాలో కదులుతుంటే ఎలా వుంటుందో … వాడు నన్ను మొదట ఎలా టచ్ చేస్తాడో ఎక్కడ చేస్తాడో…అప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ఉహించుకుంది… కిరణ్ షాపింగ్ కు బయలు దేరాడు కానీ తనకు కూడా మనసులో ఒకటే ఆలోచనలు ఈ రోజు రాత్రి ఎలావుంటుందో, అమ్మ లంగా ఎత్తించుకోవటానికి వోప్పుకుంది, నిజం గా కధలు లేకపోతే తను వోప్పుకునేదా… కచ్చితం గ వొప్పుకోదు, అతెనెవరొ బూతు కథలు బలే రాసాడు వాటిని చదివితే తప్పకుండ అమ్మ తనకు పడక సుకం అందిస్తుంది అనుకున్నాడు నిజం గా అదే జరిగింది ,తనకు కూడా ఆ కధలు చదివి పూకులో జిల మొదలైఉంటుంది అందుకే ఫోన్ లో బరితెగించి మాట్లాడింది ,తనకు మొదటి సారి ముట్టుకుంటే ఎలావుంటుందో అబ్బ కౌగిలించుకుంటే తన మొడ్డ అమ్మ బొద్దు మీద వొత్తుకుంటుందేమో అప్పుడు తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో అనుకుంటూ ఊహల్లో తెలిపొతున్నాడు కిరణ్ .
ఆలోచిస్తూ ఉండగానే లేడీస్ గార్మెంట్స్ ఉన్న షాప్ కనిపించింది, అందరు చాల వరకు ఆడవారే షాపింగ్ చేస్తున్నారు, కొద్దిగా మొహమాట పడ్డాడు కిరణ్ ,ఐన కొనాలి అమ్మతో తొడిగించి లంగ ఎత్తాలి అన్న కోరిక బలంగా ఉండటం తో చిన్నగా షాప్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు , షాప్ వారితో లేడీస్ ఐటమ్స్ చీరలు అవి చూపించండి అన్నాడు కిరణ్, అమ్మగారి హైట్ ఎంత సర్ అడిగింది సేల్స్ గర్ల్ తన భార్య కు కాబోలు అనుకుంటూ. పిచ్చి ముండ అమ్మ కోసం షాపింగ్ అని తానకేంతెలుసు అనుకుంటూ ముందు నైటీస్ చూపించు అని అడిగాడు, ఇలా కూర్చోండి అని చెప్పి వెళ్లి రకరకాల నైటీలూ తీసుకువచ్చి తన ముందు వేసింది సేల్స్ గర్ల్ ,అందులో కొన్ని ముందు బటన్వి కొన్ని వెనుక జిప్ టైపువి చాల రకాలు ఉన్నాయి . అందులో తనకు నచ్చినవి ఒకటి రెడ్ కలర్ లో ఉంది దాని మీద తెల్ల పులు ముందు ఓపెన్ చేసేలా వుండి బాగా నచ్చింది. ఇంకా ఒక బ్లూకలర్ నైటీ చాలా పల్చగా ఉంది అది కూడా తీసుకుని ప్యాంటీలు బ్రాలు కొన్నాడు, అన్ని కలిపి జాగర్తగా ప్యాక్ చేసింది సేల్స్ గర్ల్. బిల్ కట్టి బయటకు వచ్చాడు కిరణ్… పక్కనే ఉన్న చెప్పుల షాప్ లోకి వెళ్లి అమ్మకోసం సన్న పట్టిలు ఉన్న హైహిల్ చెప్పులు కొన్నాడు కిరణ్… బయటకు వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించి అమ్మకోసం తీసుకున్న బట్టలు చెప్పుల పాకెట్ లను తనివితీరా చూసుకున్నాడు…ఆ ఎత్తు చెప్పులు వేసుకొని అమ్మ పిర్రలు తిప్పుతూ తన ముందు నడుస్తుంటే ఊహించుకుంటుండగా. ఇంతలో అమ్మ ఫోన్ చేసింది… ఏంటో అమ్మ గారు చాల సంతోషంగా ఉన్నారు…. అన్నాడు కిరణ్ ఈ రోజు నా రంకుమొగుడు వస్తున్నాడు కదా అంది అమ్మ చిలిపిగ… అమ్మ ఇంకో నాలుగు గంటలలోవస్తునాన్ను లంజల తయారవ్వు కొడుకు కోసం అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుతు… సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది సునీత కు … లంజ లాఏంటి.. నీ లంజ నే రా… లంజ కొడకా అంది అమ్మ … కొంటెగా ఎంటమ్మ టెన్షన్ గ ఉందాఅన్నాడు కిరణ్ చా అదేమిలేదు రా … అంది అమ్మ…… తరువాత…అంది అమ్మ ఆశగా…. తరువాత … తమరి పూజే కదా … లంగా లేపి పూకు నాకుడేకదా అన్నాడు కిరణ్…. ఛీ పాడు అంది … అమ్మ … సిగ్గుపడుతూ …ఫొన్ పెట్టేస్తూనాను త్వరగా వచ్చేయి అంది. సరే అమ్మబై అన్నాడు కిరణ్ నవ్వుకుంటూ…
సరిగ్గా నైట్ తొమ్మిదికి స్టేషన్కు చేరుకున్నాడు కిరణ్, లగేజ్అంత అమ్మకు సంబందించినదే, రైల్వే స్టేషన్ వద్ద … పది మూరలు మల్లెపూలు తీసుకున్నాడు అమ్మ కోసం. అమ్మ కు ఫోన్ చేసాడు … అమ్మ కొద్దిసేపటితరువాత ఫోన్ ఎత్తి ఎక్కడ అని అడిగింది ఆత్రంగా ఇక్కడే రైల్వేస్టేషన్ లో ఉన్న ట్రైన్ ఎక్కాను ఇప్పుడే అన్నాడు కిరణ్ ఓ వస్తున్నావాఅంది అమ్మ కొద్దిగా టెన్షన్ గా, ఎందుకు అంత టెన్షన్ అన్నాడు … పాపం ఏమి తెలియదు అబ్బాయిగారికి నోట్లో వేలు పెట్టిన కొరకలేడుఅంది అమ్మ …నోట్లో పెడతానో పూకులో పెడతానోఅన్నాడు కిరణ్… నవ్వుతూ… నీతో మాట్లాడలేం బాబు …అంది అమ్మ, సరే 1:30 అవుతుంది నేను వచ్చేటప్పటికి అన్నాడు కిరణ్ ఇంతకికొడుకు కోసం ఏమయినా సర్ప్రైస్ ఉందా లేదంటే విధవ ముండ లాగా ఉంటావా అన్నాడు కిరణ్, నువ్వు వస్తే కదా తెలిసేది, నీకన్నా సరసం తెలుసు, నేను నీ అమ్మను గుర్తు పెట్టుకో అంది అమ్మ కొంటెగా… చూద్దాం ఎంత లోపలకు దూరుతుందో అన్నాడు కిరణ్ ఒక్కసారి వేడి నిట్టురుపుతోనీకు ఇవి తప్ప వేరే మాటలు రావాఅంటూ త్వరగా వచ్చేయినీ కోసం నీ కన్న తల్లి, అన్నీ విప్పుకుని ఎదురుచూస్తుంది అంది అమ్మ ప్రేమగా … నవ్వుతూ సరే సిగ్నల్ అందటం లేదు వచ్చి కాలింగ్బెల్ కొడతాను అంటుఫోన్ పెట్టేసాడు కిరణ్ ఇక్కడ సునీత బీరువా తెరిచి అక్కడ తన పెళ్ళినాటి పట్టు చీర… ఆకుపచ్చ లంగా తెల్ల జాకెట్ తీసుకొని మెల్లగా తెల్ల చీర తీసివేసింది, ఓరి బగవంతుడ ఏంటి ఈ కామోద్రేకం.. కోడుకుతో అంటే ఇంతకసి ఉంటుందనుకోలేదు పెళ్ళినాటి శోబనం చీరతీసుకుని కట్టుకుంది… పట్టుచీర లో ధగ ధగ మెరుస్తూ ఉంది సునీత చేతులకు నిండుగా గాజులు వేసుకుంది… తరువాత లోపల బీరువా అర తీసింది… లోపల తన నగలు ఉన్నాయి, అవ్వన్నీ తీసుకుని జాగర్తగా అలంకరించుకుంది, కాళ్ళకు పట్టిలు వేసుకుంది, కుర్ర పెళ్ళాం మొగుడుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్లు కిరణ్ కోసం … పూలతో అలంకరించిన మంచం పైన కుర్చుని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది సునిత. స్టేషన్ లో దిగిన కిరణ్ ఒక ఆటో మాట్లాడుకొని సిగరెట్ తీసి వెలిగించాడు… అబ్బ అమ్మ తన కోసం ఎదురు చూస్తుంది … డైరెక్ట్ గా అమ్మను ఎలా పేస్ చెయ్యాలో అనుకుంటూ… ఒక కమ్మని ఫీలింగ్ మొడ్డ లోపల నిగిడి రసం కొద్ది కొద్దిగా ఊరుతుంది… ఇంటి దగ్గర ఆటోవాడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు, వీధిలో ఎవరు లేరు దూరంగా అక్కడక్కడ కుక్కల అరుపు తప్ప. మెల్లగా వెళ్లి చల్లింగ్ బెల్ కొట్టాడు, అమ్మ తనకు వెంటనే ఫోన్ చేసింది నువ్వేనా అంటూ… అవును నేనే తలుపు తియ్ అన్నాడు కిరణ్, తలుపు తీసేవుంది లోపలికిరా అంది అమ్మ కిరణ్ మెయిన్ డోర్ తీసుకొని లోపలకు అడుగుపెట్టాడు హల్లో ఎవరు లేరు బహుశా అమ్మ మేడఫైన ఉంటుంది అనుకుంటూ మెయిన్ డోర్ జాగర్తగా లాక్ చేసాడు కిరణ్ బ్యాగ్ ఓ పక్కన పెట్టి … మెల్లగా మెట్టులు ఎక్కుతూ అమ్మ అని పిలిచాడు కిరణ్

ఆ… లోపల ఉన్నా రా అంది అమ్మ చిన్నగా,…

మెల్లగా లోపల అడుగుపెట్టాడు కిరణ్ అక్కడ దృశ్యం చూసి మతిపోయింది కిరణ్ కు అద్భుతం గా తోచింది, సునీతా నిండుగా పట్టు చీరలో చేతినిండా గాజులు కాళ్ళకుపట్టీలు పెట్టుకొని నిండుగా కనిపిస్తుంది తనను చూడగానే సిగ్గుతో తలవంచి నేల చూపులు చూస్తూ కొద్దిగా తల ఎత్తి చూసి చాల హ్యాపీ న అంది అమ్మ…

అమ్మ… అన్నాడు కిరణ్ తమకం గ నా కోసం ఇవ్వన్ని కట్టుకున్నావా చాల థాంక్స్ అన్నాడు కిరణ్ … నీ కోసమేరా…అంది అమ్మ ఫైట కొంగును చేతులతో తిప్పుతూ, కానీ ఏదో వెలితి అనుకుంటూ అమ్మదగ్గరగా వెళ్ళాడు కిరణ్.
సునీత ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడింది …సునీత తల వంచుకుని వుంది తన పెదాలు వణుకుతున్నాయి.
ఇదంతా సిగ్గే ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు లేదా సిగ్గు అంటూ అమ్మ చేతివేళ్ళని తన చేతులతో పట్టుకున్నాడు కిరణ్…
ఒక్కసారి షాక్ కొట్టినట్లు సునీత చేయి వెనుకకు తీసుకుంది … సిగ్గుపడుతూ తప్పు కదా అంది.
నా కోసం లంజ ల తయారయి …మల్లి ఇంత సిగ్గు ఎందుకు అంటూ అమ్మ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నడు
సునీత చేయి విదిలించ్చి నవ్వుకుంటూ అద్దం ముందు వెళ్లి నిలుచుందికిరణ్ అమ్మ వెనకనె నెమ్మదిగాసునీతదగ్గరగా వెళ్ళాడు,మెల్లగా వెనుక నుండి సునీత గుద్దకు తన మొడ్డ ను ఆనిస్తూ తన రెండు చేతులను ముందుకు పోనిచ్చి ఒక్కసారిగా వెనుకకు లాగి అమ్మా అన్నాడు తమకంగా ..
సునీతాకు ఒక్కసారి వొళ్ళు ఘొల్లు మంది తన కొడుకు మొడ్డ తన గుద్దకు తగిలింది, , కొడుకు రెండు చేతులు తన నడుం చుట్టూ వేసి తనను దగ్గరకు హత్తుకోవటం తో సునీత ఒక్కసారి ఆహ్హ్ … ఉమ్మ్మ్అంటూ మూలిగింది .కిరణ్ కు అమ్మ కొట్టుకున్న సెంటు వాసనా మత్తు ఎక్కిస్తుంది తన చేతులు అలానే నడుము చుట్టూ వేసి ఉంచాడు, సునీత చిన్నగా తన చేతులను కిరణ్ చేతుల మీద వేసి వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుంది అద్దంలో కొడుకును అరమోడ్పు కనులతో చూస్తూ.
కిరణ్ జాకెట్ ఫైన ఎటువంటి ఆచ్చాదన లేని ప్రదేశం లో తమకంగా ముద్దు పెట్టాడు .ఉమ్మ్మ్ అంటూ సునీత తన చేతిని కొడుకు తల ఫై వేసి జుట్టు లోపలి చెయ్యి వేసింది….
ఛీ సిగ్గులేదు ఏంటేంటో చేసేస్తున్నావ్అంది సునీత…
అమ్మ అంటూ ప్యాంటు లో నుండి మల్లెపూల దండ సునీత కళ్ళ కు ఎదురుగ పెట్టాడు .కొడుకు కోసం లంజల పూలు పెట్టుకో అన్నాడు కిరణ్… తన మునివేల్లని బొడ్డుమీద తిప్పుతూ …ఒహ్హ్ కన్నా నీ అమ్మ లంజ కోసం పూలు తెచ్చావ, నువ్వే తలలో పెట్టు అంది సునీత తన జెడ ను
ముందుకు తీసుకుని.
… అమ్మ అంటూ సునీత బొడ్డు మీద చేతులు వేసి సుతారం గ నొక్కుతూ …తలలో పులు పెట్టి వాసనా పీలుస్తూ … మెడ వొంపులో ముద్దు పెట్టాడు.
ఉమ్మ్మ్ అంటూ అబ్బాయి గారికి సరసం ఎక్కువే అంది అమ్మ … కళ్ళుమూసుకుని వెనక్కు వాలి …
బుజ్జిగాడు ఒక్కటే తొందర పెడుతున్నాడు ఎం పొడుస్తున్నాడు బాబు అంది అమ్మ సిగ్గుగా…
ఎక్కడ పొడుస్తున్నాడు అన్నాడు కిరణ్ … చెవిలో గుసగుసగ … నాలుకతో సునీత చెవిని నాకుతు.
ఎక్కడో తెలియదు అబ్బాయి గారికి అమ్మ కోసం పూలుతెచ్చి లంజ ల తయ్యారు చేసినవాడివి మొడ్డ లంగా లో పొడుస్తుందని తెలియదు అంది అమ్మ…. తమకం గ కళ్ళు మూసుకుంటూ…
ఎం వేసి పెంచావురా నాయన అట్లా పొడుస్తుంది ఇంతప్రేమ దానికి అమ్మ కోసమే… అంది ఉమ్మ్ అంటూ కింది పెదవి చిన్నగా కొరుక్కుంది సునీత…
అంత కసిగా ఉందా అంటూ రెండు చేతులను బొడ్డు మీద చిన్నగా వేసి పైకి లేపాడు కిరణ్ అమ్మను. సునీత ఫైట కిందకి జారిపోయింది అద్దం లో అమ్మ సల్లు జాకెట్ లో నుండి కనువిందు చేస్తున్నాయి… ముచ్చికలు చింతకాయ పిక్కల్లా పొడుచుకువచ్చి కవ్విస్తున్నాయి.
మెల్లగ రెండు చేతులను అమ్మ స్తనాల మీద వేసాడు…
ఉమ్మ్ ఎం చేస్తున్నావ్ అంటూ ఉండగానే వాటిని ఒక్కసారిగా సుతారంగా వత్తి వదిలాడు… అబ్బా చేతుల నిండుగ ఉన్నాయి అన్నాడు సునీతతో…
రెండు సంవస్త్రరాలు అయింది వాటిపై చేయి పడి, ఇక ఈ సుకం దొరకదేమో అనుకున్నా కానీ కన్న కొడుకు చేతుల్లో నలుగుతాయనుకోలేదు రా … హా అమ్మ … అలాగే నొక్కు కన్నా … హాయిగా ఉంది .. నీ చేతులు అద్భుతం ఉమ్మ్మ్ … ఎం పొడుస్తున్నాడమ్మా వాడు అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది… సునీత.
అమ్మాఅన్నాడు కిరణ్ … ఎం కన్నా అంటూ … తల తిప్పి గోడకుఆనుకుని నిలబడి కొడుకునే చూస్తూ తలవంచుకుంది సునీత …మెల్లగా సునీత దగ్గరకు వచ్చాడు … సునీత తల వంచుకునివుంది ఫైట క్రింద వేలాడుతూ… చీర జారి నేల మీద సగం పడిఉంది. చిలకాకుపచ్చ లంగ బొందుతో సహా కనిపిస్తూ ఉంది … కిరణ్ ఒక చేత్తో పిరుదుల వెనుకగా చెయ్యి వేసి ఇంక్కొ చేతిని అమ్మ తల వెనుకబాగం లో వేసి ఒక్కసారి గట్టిగా అమ్మను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు…
కిరణ్ అంటూ కసిగా కౌగిలించుకుంది సునీత…
ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ అమ్మ చెంపల మీద ముద్దుపెడుతూ చిన్నగ పెదాలను తన పెదాలతో చీకుతు తన నాలుకను అమ్మ నోట్లో కి జొప్పించాడు.
సునీత కూడా తన్మయత్వం తో కిరణ్ నోట్లో తన నాలుక పెట్టి యిద్దరు కసిదీర నాక్కుంటూ ఉండగ అమ్మా… అంటూ కిరణ్ తన చేతులను అమ్మ సల్ల మీద వేసి పిసికాడు…
సునీత … కిరణ్ చెవిలొ … అత్తయ్యా చూస్తుంది అంది నవ్వుతూ…
ఎక్కడా అని అడిగాడు కిరణ్…
ఫోటో లో నుంచి అంది సునీత…
ముసలి దాన్ని మన దెంగులాట చూడని అన్నాడు కిరణ్ … సునీత ముక్కు కు తన ముక్కుకు రాపాడిస్తూ…
అమ్మ పాలు కావాలి అన్నాడు కిరణ్…
ఏం పాలు … అడిగింది…
మురిపాలు అంటూ తన పెదాలతో సల్ల మీద ముద్దు పెట్టాడు కిరణ్ …
ఏం కన్నా ఆకలి వేస్తుందా, అమ్మ పాలు తాగాలా… నీ ఇష్టం కదా … ఇప్పుడు నువ్వే కదా నా రంకు మొగుడివి … చూడవే లంజా నీ మనవడు వాళ్ళ అమ్మ పాలు తాగేది చూడు అంటూ … పందిరి మంచం పైన కూర్చోని రా రా నా ముద్దుల కొడుకా అంటూ చేతులు చాచింది…
వొంటినిండా నగలు, చేతుల నిండా గాజులు అమ్మ పెళ్లి నాటి పట్టు చీరతో బెడ్ మీద కూర్చొని తనను కోరికతో పిలుస్తూ ఉంటే… కిరణ్ మనసు కోరికతో దాహించుకుపోతుంది … కసి తో మొడ్డ వేడెక్కి పోయి ఉంది … అమ్మ చేతులు ఇంకా అక్కడ పడలేదు … ఇంకొంచెంసేపట్లో అమ్మ చేతులలో తన మొడ్డ నలుగుతుంది అనుకుంటూ … కిరణ్ బెడ్ దగ్గరకి వెళ్లి అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాడు.
ప్రేమగా అమ్మ మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. అమ్మ ఒక్కసారి వణుకుతున్న పెదాలతో కళ్ళు మూసుకుంది. కిరణ్ అమ్మ కుడి సన్ను పట్టుకుని పిసుకుతూ అమ్మ పేదాలని అందుకుని తన నోట్లోకి లాగుతూ కసి తీర జుర్రుకున్నాడు…
అమ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా ఏం సుకం అందిస్తున్నావు రా …అమ్మకు.అమ్మను ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా … ఐన బారి తెగించిన లంజను నేను … కొడుకు కోసం… లంగ ఎత్తుతున్నా … ఉమ్మమ్ అంటూ పలవరించింది సునీత …
అమ్మా ఆకలి వేస్తుంది నీ మురిపాలు తాగనిస్తావా అన్నాడు కిరణ్…
రా కన్నా అంటూ ప్రేమగా అమ్మ… ఇలా పడుకో కన్నా అంటూ సునీత వొళ్లో పడుకో మన్నట్లుగా సైగ చేసింది కిరణ్ కు…
కిరణ్ అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ మెల్లగా సునీత వొళ్ళో పడుకున్నాడు.సునీత ప్రేమగా కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ జుట్టులోనికి చేతులు పోనిచ్చి… ఏం ఆకలి వేస్తుందా అమ్మ పాలు కావాలా… ఇక్కడ తాగింది తన సల్ల వైపు చూపిస్తూ అక్కడ నుండివసూలు చేసుకుంటా అంటూ… కిరణ్ మొడ్డను ప్యాంటు ఫైనుండి చిన్నగా పిసికి కిల కిల నవ్వింది…
ఒహ్హ్ అమ్మా అంటూ పడుకొనివున్న కిరణ్… అమ్మ బొద్దు మీద నాలుకతో రాపాడిస్తూ బొడ్డు దగ్గర చిన్నగ కొరికి వదిలిండు…

ఆబ్బా .. స్స్ … కొంటెవెదవ అంటూ అమ్మ ప్రేమగా తన కళ్లలోకి చూస్తూ … తాగు నాన్న అంటూ కిరణ్ మొహం మీద చీర కప్పి చిన్నగా జాకెట్ హుక్స్ తొలగించింది సునీత…
కిరణ్ అమ్మ పోట్ట్ట మీద ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు … అమ్మ దగ్గర ఒకరకమైన చెమట వాసన … అమ్మ తల్లో పూలు… బుజాల మీద వేలాడుతూ ఉంటే కసిగా ఉంది.అమ్మ జాకెట్ హుక్స్ తీస్తుంటే సునీత బరువైన స్తనాలు అమ్మ జాకెట్ టైట్ గ ఉండి హుక్స్ రెండు పాట్ మని తెగిపోయాయి..

తన కుడి చేతితో సునీత … కిరణ్ తలని కొద్దిగా ఎత్తి పట్టుకుని జాకెట్ తీసి చీర కప్పి … తాగు నాన్న… అంటూ తన బాయ్ ని కిరణ్ నోట్లోకి కుక్కింది…
ఉమ్మ్ అంటూ కిరణ్ చింత పిక్కల ఉన్న సునీత మచ్చికను నోటితో పట్టుకొని చీకడంమొదలు పెట్టాడు.
ఎప్పుడైతే కిరణ్ పెదాలు అమ్మ మచ్చికకు తగిలిందో … సునీత హ్మ్మ్మ్మ్ అర్ర్రహ్ అంటూ పెదవులు కొర్రుకుంటూ తన్మయత్వం తో చూడవే అత్తయ్య వీడు అమ్మ సళ్ళను చీకుతున్నాడు … ఇద్దరం బరితెగించి చేసుకుంటున్నం … ఏం చేస్తావ్ ఇప్పుడు అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది సునీత
కిరణ్ కు స్వర్గం లో ఉన్నట్లు ఉంది … అమ్మ సళ్ళు మెత్తగా … ఉన్నాయి కసిగా వొత్తుతు పాలు తాగుతూ ఉన్నాడు కిరణ్…
ఒరేయ్ చీకు బాగా ఇంకా బాగా చీకు అంది అమ్మ…
ఏంటి గుడారం లేచిందిఅంతా అమ్మ కోసమే … అంటూ ప్యాంటు ఫైనుంచే కిరణ్ మొడ్డ పట్టుకొని … ఒహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ పాములా బుస కొడుతుంది …అంటూ జిప్ ఓపెన్ చేసి మోడ్డను బయటకు తీసింది … రాడ్డుల వున్న మొడ్డను చూసి … అమ్మ పూకు కోసం ఆరాట పడుతుంది … అంటూ తన చేతులతో మోడ్డను కోలుస్తున్నట్లు గ పిసుకుతూ ఫైకి క్రిందకి ఆడిస్తూ ఉంది సునీత… ఉమ్మ్ అంటూ కిరణ్ తల మీద ప్రేమగా ముద్దు పెట్టింది…అబ్బ ఏం వేసి పెంచావు రా మోడ్డని గట్టిగ రాయిలా అంటూ సునీత కిరణ్ మోడ్డని గుప్పెట బిగించి ఫైకి క్రిందకి ఆడిస్తూ అప్పుడప్పుడు గుండు మీద బొటన వేలితో కారుతున్న రసాన్ని అంత స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉమ్మ్మ్ అంటూ కొడుకుతో సళ్ళు చీకించుకుంటూ ఉంది.4
[IMG].
అమ్మా అన్నాడు కిరణ్ … ముచ్చికను నోట్లో పెట్టి చీకుతూ …
ఏంటి రా నా ముద్దుల రంకు మొగుడా అంది ప్రేమగా అమ్మ …జుట్టులోకి వెళ్ళు పోనిచ్చి తల నిమురుతూ … మరొకచెత్తొ మొడ్డ సవరదీస్తూ .చెప్పు కన్నా అంది అమ్మమొడ్డ తోలు వెనక్కు లాగి…. పిసుకుతూ.
ఉమ్మ్మ్మ్ అన్నాడు కిరణ్ ఒక్కసారి ఫైకిలేచి అమ్మ మీద కసిగా పడ్డాడు … అమ్మను బెడ్ మీద వెల్లకిలా తోసాడు…
ఎంటా తొందర అంటు అమ్మ నవ్వుతూ చేతులు చాచింది…
కసిగా మీద పడి … చీర మీద అమ్మను దెంగుతున్నట్లు ఊగుతు నోట్లో నోరు పెట్టి ముద్దులు పెడుతుంటే … సునీత హ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ పెద్దగ మూలిగింది అరేయ్ చంపేస్తున్నావ్ రా… నీ మొడ్డ ఎక్కడెక్కడో పొడుస్తుంది అంటూ మత్తుగా కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ కోరికగా నవ్వింది…
అమ్మా… అంటు చెవిలో గుస గుస గ అన్నాడు…
ఏంకావాలో చెప్పూ అంటూ కిరణ్ ను మీదకు లాక్కుంది సునీత…
గాజుల సౌండ్…మల్లెపూల వాసన… ఇద్దరికి మత్టేకిస్తున్నాయి.
ఎలా ఉందమ్మా … అన్నాడు కిరణ్ మత్తుగా…
అబ్బా స్స్స్… కమ్మగా … తీటగా ఉందిరా… అంది అమ్మ … ఉస్…ఒహ్హ్అంటూ
కిరణ్ … అబ్బా అంది సునీత…
ఏంటే రంకు పెళ్ళామా చెప్పు ఏం కావాలో అన్నాడు కిరణ్…
అమ్మ సిగ్గుపడుతూ … నీ మొడ్డ చీకాలని ఉందిరా అంది… చేతుల్లో మోకము దాచుకుంటూ…
ఉర్రః … ఒక్కసారి కోరికతో వొళ్ళు దహించుకుపోయింది కిరణ్ కు … వెంటనే బెడ్ మీద నుండి లేచాడు … అమ్మను కూర్చో మన్నట్లు సైగ చేసాడు అమ్మ ఎదురుగ నిలబడ్డాడు,
అమ్మ ప్రేమగా కిరణ్ పిరుదుల వెనుక చేయి వేసి మొహానికి దగ్గరగాలాక్కుంది … ప్యాంటు మీద నుండి మొడ్డ మీద కసిగా ముద్దులు పెట్టింది … ఉమ్మ్ అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు కిరణ్.
సునీత కోరికతో … కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ … ఇందాక ఫైన తాగింది వసూలు చేస్తా అంది నవ్వుతూ … ప్యాంటు మెల్లగ తీసివేసింది … అండర్వేర్ లో గుడారం వేసుకుని వున్నాడు … కిరణ్ బుజ్జిగాడు … ఏంట్రా ఇంత లా పెరిగింది ఇది … ఇంత గట్టితనం నా పూకు కోసమే… మరీ ఇంత లావుది నా పూకులో పడతాదా అంటూ…
ఎంత అదృష్టవంతురాలిని… ఇక మొడ్డ సుకం దొరకదనుకున్నాను కానీ కొడుకు మొడ్డనే చీకుతాననుకోలేదు … మీ నాన్న మొడ్డ కూడ ఎప్పుడు చీకలేదు … మొడ్డ చీకడం నాకు చాల ఇష్టం… కానీ వాడికి ఇష్టం ఉండదు… వాడు చచ్చాడు కాబట్టి నాకు ఈ సుకం దొరికింది అంటూ … అత్తయ్య వైపు చూస్తూ చూడవే ముండా నీ కొడుకు ఇవ్వలేని సుకం నా కొడుకు ఇస్తున్నాడు … అంటు మెల్లగా అండర్వేర్ లాగి … కుడిచేత్తో మొడ్డను గుప్పెట్ట పట్టి … కిరణ్ కళ్ళలోకి చూస్తూ నవ్వింది.
అమ్మా అన్నాడు కిరణ్… అమ్మ తలను మెల్లగా తన మొడ్డ వైపు లాక్కుంటు…
ఉమ్మ్మ్ అంటూ సునీత నోరు తెరిచి… ఒకచేత్తో మోడ్డను కోలుస్తున్నట్లు గ పట్టుకుని… మెల్లగా నోట్లో కిరణ్ దడ్డు ని కుక్కుకుందిసునీత…
ఉమ్మ్ అంటూ సునీ అన్నాడు కిరణ్… అమ్మ నోరు తన మొడ్డ మీద వేడిగా … ఫైకి కిందికి కదులుతుంటే.. అమ్మ మొహాన్ని తన వైపు వొత్తుకుంటున్నాడు.. అమ్మ నాలుక అప్పుడప్పుడు మొడ్డ కోన మీద రాస్తూ లంజ లా చీకుతుంది … గట్టిగ మూలుగుతూ వేడి వేడి నిట్టురుపులు గది నిండా…
కిరణ్ ఒక చేత్తో అమ్మ సళ్ళను మార్చి మార్చి పిసుకుతూ ఉంటే… సునీత కసిగా చీకుతుంది… మద్య మద్య లో వట్టల ఫై ముద్దులు పెడుతూ మొడ్డ చుట్టూ నాలుకతో నాకుతూ… ఉమ్మ్ అంటూ మత్తెక్కి కసిగా మూలుగుతుంది …

[IMG]
సునీత తన కొడుకు మొడ్డ అర గంటకు పైగా నోట్లో పెట్టుకుని కసిగా చీకుతూ ఉంటే కిరణ్ వాళ్ళ కావటం లేదు…
అమ్మ ఇంక ఎక్కువ సేపు చీకితే తనకు అయిపోవచ్చు అనుకుంటూ … అమ్మ నోరు వెనుకకు లాగి అమ్మను పడుకోమన్నట్లు సైగ చేసాడు .. అమ్మ బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకుంది… లంగా తొడల దాక జరిగి అమ్మ తొడలు బంగారు రంగులో కనిపిస్తున్నాయి.. అమ్మ మొహం నిండా ముద్దులు పెడుతూ బొడ్డు మీద నాలుకతో నాకుతూ మెల్లగా లంగా ఎత్తి తొడల మీద ముద్దు పెట్టాడు…
ఒహ్హ్హ్ ఉమ్మ్మ్ అంటూ గట్టిగ మూలిగింది అమ్మ… ఎంఅమ్మా ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్ …
స్వర్గం కనిపిస్తుంది రా లంజాకొడకా… అంది అమ్మ పలవరిస్తూ …

చిన్నగ లంగా పూర్తిగా నడుముదాక ఎత్తేసాడు కిరణ్ … అమ్మ తొడల మద్య నల్లగా దట్టమైన పొద .. కసి పెరిగిపోయింది కిరణ్ కు..
సునీత సిగ్గుతో రెండు చేతులతో మొహం దాచుకుని కళ్ళు మూసుకుంది ..
పొదల మద్య అమ్మ పూకు సరిగ్గా కనపడటం లేదు కిరణ్ కు… వెంటనే కోపం తో ఏమే లంజ ముండా …ఇంతలా పెంచావు ఆతులను … నా కోసం తయ్యారు అయీ ఉండమన్నా కదా… మరి వీటిని గోరగలేదే అన్నాడు చిరాకుతో…
సారి చిన్నా మర్చిపోయాను…మీ నాన్న పోయినప్పటి నుండి …ఈ పూకు ఉచ్చ పోసుకోడానికి తప్ప దేనికి పనికొచ్చేది కాదు…చాలా రోజులుగా దానికి పనిలేదుగా అందుకే అవి పెరిగిపోయాయి…ఇప్పుడు నువ్వూ వచ్చావుగా…ఇక నీ ఇష్టం ఎం చేసుకుంటావో…అవి కొంచం కూడా పెరగకుండా రోజు నువ్వు గొరుగుదువు లే… ఇక నుంచి అది నీ సొంతం దానిని నీటుగా ఉంచాలిసిన బాద్యత నీదే … ఇప్పుడు మాత్రం పని కానిరా.. వెర్రి పూకా… అంది అమ్మ కిరణ్ తో … కసిగా
కిరణ్అమ్మ తొడల మద్య తదేకంగా చూస్తూ చిన్నగా తొడల సందు మద్యలో కుడి చేయి వేసి సునీత పూకు మీద మెత్తగా నొక్కాడు…
oooooch … ఉమ్మ్ అంటూ తొడలు విడదీసింది సునీత …
ఇంత అడవిలో నాకు ఏమి కనపడటం లేదు అన్నాడు కిరణ్ … అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ…
సునీత కొంటెగ… వెత్తుక్కొ నీ బంగారాన్ని అని సిగ్గుతో అంది…
కిరణ్ ఆత్రం గా అమ్మ పక్కనే పడుకుని మెల్లగా మొహాన్ని పూకు ద్వారం దగ్గర కు తీసుకువచ్చి చేతితో ఆతులు పక్కకు తొలగించాడు … ఎర్రటి చీలిక … రసాలు కారుతూ … మదపు వాసనా … ఘుమ్మని తాకింది కిరణ్ ముక్కుపుటాలకు … అమ్మాఅంటూ సునీత పూకు పేదాలను తన పెదాలతో అందుకున్నాడు కిరణ్…
ఓఒహ్కిరణ్ తట్టుకోలేక పోతున్నాను….అబ్బ ఏం సుకం…ఉమ్మ్ అంటూ పలవరిస్తూ ఉంది సునీత…

కిరణ్ అమ్మ పూకు ని ఆబగా నాకుతున్నాడు…
సునీత బెడ్ మీద మెలికలు తిరుగుతూ అబ్బ ఉమ్ ఎం సుకం …రెండుసంవత్సరాలుగా పూడుకు పోయింది, కానీ ఉమ్ అలానే నా పూకు తిమ్మిరి అనుచు నేను నీ రంకు ముండను.. రోజు దెంగ్గిచ్చుకుంటాను నీతో … నాకు ఎవరు లేరు .. ఎవరికీ అనుమానం రాదు .. ఉమ్మ్ … అని కైపుగా అంది సునీత ..

కిరణ్ సునీత పూకు నాకుతుంటే కిరణ్ మొడ్డ సునీత తొడలకు అదుముకుంటూ .. సునీత కసిగా కిరణ్ మడ్డని చూస్తూ ఉంది .. అబ్బ ఎంతుంది వీడి మొడ్డ .. గాడిద మోడ్డలా … తన పూకులో పెడితే ఎలా ఉంటుందో .. ఉమ్మ్ వీడితో త్రుప్తిగా దెంగ్గించుకోవాలని అనుకుంటూ…. ఒక పక్క .. వొళ్ళు సెగలు కక్కుతుంటే .. కుడిచేత్తో మోడ్డను పట్టుకొని సవర దీసింది సునీత .. తోలు వెనుకకు లాగి గుండు మీద బొటనవేలితో మర్దన చేస్తూ ఉంటె …
అమ్మా అంటూ కైపు ఎక్కుతూ …సునీ.. నీ పూకు దానికి కావాలి అన్నాడు కిరణ్ అమ్మతో ..ఇవ్వనని చెప్పాన ,నేనే అడుగుదామనుకున్న కానీ సిగ్గుతో నువ్వే అడిగేదాకా వెయిట్ చేసా .. నీ అమ్మ పూకు నీ ఇష్టం అంటూ తొడలు విశాలంగా చాపింది సునీత .. రా రా కన్నా .. అమ్మకు చుక్కలు చూపించు అంది కింది పెదవి కొరుకుతూ … పల్చటి లంగా తొడల దాకా ఎత్తి కాళ్ళు రెండు గాలి లో లేపగానే కాళ్ళ గజ్జెలు ఘల్లు మన్నాయి …

కిరణ్ అమ్మ మొహం పైన ముద్దులు పెడుతూ ఉంటె సునీత మత్తుగా మూలుగుతూ .. తాన రెండు కళ్ళు కిరణ్ నడుము చుట్టూ వేసి గట్టిగా తన వైపు అదుముకుంటూ కింద నుండి ఎదురొత్తు ఇస్తూ ఉంటె తను వేసుకున్న కాళ్ళ పట్టిలు ఘల్లు ఘల్లు మని శబ్దం చేస్తూ ఉన్నాయి … కిరణ్ తన చేతులతో అమ్మ చేతులని పెన వేసుకుని అమ్మ కుడి సన్ను ను తన నోట్లో కి తీసుకుని చీకసాగాడు … సునీత చేతి గాజులు కొన్ని పగిలి బెడ్ మీద పడ్డాయి ..
సునీత కిరణ్ చెవిలో … అబ్బా నేను ఇక ఆగ లేను రా లంజ కొడకా.. త్వరగా నీ మొడ్డ పెట్టి కసి తీర దెంగు నీ అమ్మని అంది సునీత…
ఆ మాటతో కిరణ్ ఉమ్మ్ అంటూ సర్డుకుంటుండగానే .. సునీత తనే కుడి చేతిని తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి .. కిరణ్ దడ్డు ని పట్టుకుని తన పూకు పేదలకు ఆనిచ్చి … ఉమ్మ్ కానీ అన్నట్లు ఆశగా చూసింది కిరణ్ వైపు ..కిరణ్ మొడ్డ సెగలు కక్కుతూ సునీత పూకు పెదాలకు అనుకుని ఉంది … నడుము ముందుకు కదిలిస్తే వెంటనే సర్రున పూకులో దిగబడుతుంది .. సునీత కైపుగా కిరణ్ మొడ్డను పూకు కు అణిచ్చి రుద్దుకుంటూ ఉంది ..
కిరణ్ అమ్మ కళ్ళలోకి చూసి మెల్లగా నవ్వాడు .. ఏంటి కావాలా అని అడిగాడు ప్రేమగా .. ఆమ్మ నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ …
ఉమ్మ్ కాని ఎందుకు ఏడిపిస్తావ్ … ఇన్ని రోజులు నన్ను పడేయటానికి రక రకాల వేషాలు వేసి ఇప్పుడు ఎదురుంగ లంగా విప్పుకుని పడుకుని వుంటే .. కసి తీర దెంగి కోరిక తీర్చుకోక … చూస్తా వేంట్రా దొంగనా కొడకా … అంటూ కిరణ్ తోడ మీద చెయ్యి వేసి గిల్లింది సునీత .. ఎంటే అంత జిలగా ఉందా… కొడుకుతో దెంగ్గిచ్చుకోవాలని… అన్నాడు కిరణ్..

కోరిక ఉండబట్టే కదరా నీ కింద పడుకుంది .. పూకు జిలగా ఉంది .. నీ గాడిద మొడ్డ పెట్టి నా పూకు పగల దెంగు … అంటూ తన వైపు గట్టిగ లాక్కుంది సునీత.

కిరణ్ ఇక ఆలస్యం చేయలేదు , రాయి లాంటి మోడ్దని సరిగ్గా అమ్మ పూకు పేదల మీద పెట్టి సునీత కళ్ళలోకి చూస్తూ ఒక్కసారి నడుము ను కిందికి దించాడు ..
అబ్బా … అర్రహ్ అంది .. సునీత కళ్ళు బైర్లు కమ్మయి .. ఒహ్హ్హ్ గునపం దిగినట్ట్లుంది … ఎంతలా పెంచావు రా … ఉమ్మ్ అంటూ కొడుకును తనలోకి ఆబగా లాక్కుంది ..
అమ్మా అన్నాడు ప్రేమగా కిరణ్ …
ఊ … ఏంటి అంది సునీత …
ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్ …
అడుగంటా దించావు కదరా … వెధవ అంది అమ్మ సిగ్గుగా …
ఎలా ఎలా ఉంది అన్నాడు చిన్నగా పైకి తీసి మల్ల ముందుకు వత్తుతూ …

అబ్బా … సమ్మగా ఉంది రా … కత్తిల దిగుతుంది నీ సుల్లి నా పూకులో .. అమ్మ కోరికలని తీర్చాలి … నువ్వూ … ఎప్పుడు లంగా ఎత్తమంటే అప్పుడు ఎత్తుత … నా పూకు చిరిగి పోవాలి నీ ఇష్టం అంది అమ్మ … మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ …. ఆ మాటలకూ కిరణ్ కు కసి తారాస్తాయికి చేరింది …అమ్మ చీర ఊడిపోయింది … కొబ్బరి బొన్దల్ల సళ్ళు.. ముచ్చికలు.. ఆకాశం వైపు చూస్తూ …లంగా పైకి లేచి పోయి … అమ్మ తొడలు బంగారం లా కిరణ్ కనిపిస్తున్నాయి … కిరణ్ మొడ్డ పైకి కిందికి ఆడిస్తుంటే తపక్ తపక్ అని సౌండ్ వస్తూవుంది…. సునీత ఎదురువత్తులు ఇస్తూ ఉంటే కిరణ్ ఘుభి ఘుబి మని గుద్దుతు దెంగుతున్నాడు…
ఆహ … అలానే … ఇంకా ఇంకా లోపల … అబ్బా … నీ మొడ్డ ఎంత బిగుతుగా ఉంది రా … ఆహ్… అమ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మా … అమ్మను ఇంతలా సుకపెడుతున్నావ్ ఏమిచ్చి నీ ఋణం తీర్చుకోను అంటూ పలవరిస్తుందిసునీత…
నీ పూకు ఇచ్చావ్ కదే లంజా….. ఇంతకంటే ఎం ఇస్తావ్ అన్నాడు కిరణ్…
ఈ పూకు … గుద్దా నీదేరా… ఈరోజు నుంచి నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పగల దెంగు అంది సునీత…
అవునే దొమ్మరి ముండా … ఇవి నాకేసొంతం… నాకు ఎప్పుడు కావలసి వస్తే అప్పుడు నువ్వు లంగా ఎత్తాలి అంటూ … కసి కసి గా… దెంగుతున్నాడు కిరణ్…
ఉమ్మ్ … కిరణ్ … అబ్బ … నీ మొడ్డ ఎక్కడో అంచులకు తగులుతుందిరా … నువ్వు నీ సొంత అమ్మను దెంగుతుంటే… అబ్బ… ఎంతో కసిగా ఉందొ తెలుసా … అంటూ తనలోకి లాక్కుంటూ కిరణ్ బుజాల మీద తన చేతులు వేసి కసిగా తన సళ్ళ వైపు లాక్కుంది సునీత …. సునీత సళ్ళు కిరణ్ చాతి కింద నలిగిపోతున్నాయి… కిరణ్ సునీత ను కసి తీర కుమ్ముతున్నాడు … గది నిండా మదపు వాసనా మత్తేక్కిస్తుంది… ఉమ్మ్మ్ … అర్రః…
అబ్బా … నీ కుత్త ఎంత టైట్ గా ఉందే లంజా … ఈ రోజే మొదటి సారి దెంగిచ్చుకుంటునట్లు… అన్నాడు…
రెండుసంవత్సరాలు అయిందిరా కుత్త లో సుల్లి పెట్టి…మీ నాన్న సరిగా దెంగితె కదా …నువ్వేమోఉద్యోగం అని అక్కడెక్కడో ఉంటున్నావు …రోజు పోటు లేక మూసుకు పోయింది…ఇంకేముంది లే నీ మొడ్డతో… అది కాస్త లూజుఅయిపోతుంది .. అంది అమ్మ …
అమ్మ… నీ పూకు ఎప్పుడు ఇలానే టైటుగా కన్నె పూకులా ఉండాలమ్మ … నేను ఇక ఎక్కడికి పోనమ్మ… ఇక్కడే ఉండి… నీ పూకు సేవ చేసుకుంటాను అన్నాడుకిరణ్…
అవును కన్నా … ఇక్కడే ఏదో ఉద్యోగం చూసుకుని…అమ్మతో కాపురం చేసుకో రా అంటూ…

నీయమ్మ… ఎంత లా ఉంది రా…గునపం దిగుతునట్లు ఉంది… ఉమ్మ్ కిరణ్ ఆర్రః… అలాగే దెంగు ఇంకా ఇంకా అమ్మను కసి తీర కుమ్ము … హహా…నాకు అయిపోతుందిరా … నీ అయ్యని దెంగా … నా దిమ్మ తీట తీర్చరా దొంగలంజా కొడకా … స్స్ … మ్మ్మ్ … మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ ఉంది.

అమ్మా…. నీ కోసమే నా మొడ్డ ఇంతలా గట్టిపడింది….. కసి తీర నీ కొడుకు కోసం కార్చు … అంటూ సివమెత్తినత్త్లు అమ్మను కుదేసిదెంగుతున్నాడు…
ఆహా… అయిపొయింది … అబ్బా … కిరణ్ … ఇంకా అలాగే … అయిపోతుంది … ఆఆఆఅహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ … అంటూ బళ్ళున కార్చుకుంది సునీత…
కిరణ్ మొడ్డ కు అమ్మ రసాలు వేడిగా తగిలాయి … దాంతో కిరణ్ కూడా రెచ్చిపోయాడు … తపక్ … తపక్ అంటూ కసి తీర కుమ్ముతున్నాడు … అమ్మ నాకు అయిపొవచ్చింది … అంటూ ఉంటే … సునీత కిరణ్ చెవిలో …నా పాలు నాకు ఇవ్వరా…. కార్చు అమ్మ పూకును … నీ రసాలతో నింపు అంటూ … కిరణ్ పిరుదుల మీద చేయివేసి… గట్టిగ లోపలకి లాక్కుంటూ … ఇవ్వరా…నీ అమ్మ కోసం…నీ లంజ కోసం … యివ్వు … ఆర్రః… అంది సునీత.
అమ్మ వచ్చేస్తున్నా అంటూ కసి తీర కార్చుకున్నాడు … కిరణ్ … అమ్మ పూకు లో…
తూఫాన్ తరువాత ప్రశాంతత లా … గది లో నిశబ్దం … కిరణ్ అమ్మ శరీరం … మీద బల్లి లాకరుచుకొని … ఇద్దరు వగరుస్తున్నారు … కొద్ది సేపు అలానే పడుకుండిపోయారు …

కిరణ్… అమ్మ పూకులో నుండి మొడ్డ బయటకు తీసాడు …తన మొడ్డ అమ్మ రసాలతో తడిసి పోయింది … చిన్నగా లేచి తన మొడ్డను అమ్మ మొహానికి దగ్గరగా తీసుకువచ్చాడు కిరణ్…
సునీత ప్రేమగా కిరణ్ మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని మొత్తం శుబ్రంగా చీకి… కిరణ్ ను తన పక్కన పడుకో మన్నట్లు సైగ చేసింది … కిరణ్ మెల్లగా సునీత పక్కన పడుకొని అమ్మ తొడల మీద తన కాళ్ళు వేసి ఒక చేయి అమ్మ నడుము చుట్టూ వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు కిరణ్ …
సునీత మొడ్డ చీకిన పెదాలతో … కిరణ్ పెదాలు అందుకుని తీయాగా ముద్దు పెట్టింది … అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ కిరణ్ ప్రేమగా సునీత కురులను సృసిస్తూ తన మొడ్డ సునీత తొడలకు తగులుతుండగా … ఎలా వుంది అన్నాడు కిరణ్…
సునీతకు సిగ్గు ముంచుకువచ్చింది… తన చేతిని కిరణ్ మొడ్డ మీదకు తెచ్చి గుప్పెట బిగించి… పైకి కిందకి … ఆడిస్తూ… స్వర్గం చూపించవు అంటూ కిరణ్ బుగ్గల మీద తమకంగా ముద్దు పెట్టుకుంది సునీత…
అయిన ఎం వేసి పెంచావ్ బాబు … ఇంతుంది … అంటూ ప్రేమగా కిరణ్ మొడ్డ ను కింద నుండి పట్టి వోత్తుతూ ఆడిగింది సునీత… కిరణ్ ప్రేమగా…
నీది ఆత్రం గా మింగింది కదా అంటూ సునీత పుకులో మద్య వేలు పెట్టి గొల్లిని నలుపుతూ … సునీత కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నాడు… కిరణ్.
ఉమ్మ్ … కిరణ్ నీ వెళ్ళు దాని మీద పడ్డాయంటే … కరెంటు షాక్ తగిలినట్ట్లే … ఇప్పటిదాక కుల్ల బొడిచావుకదా… ఇంకా కుతి తీర లేదా … అని అడిగింది ప్రేమగా సునీత…
అమ్మను ఎంత సేపు దెంగిన కుతి తీరదు … లంజ అంటూ మల్ల సునీత ను అల్లుకుపోయాడు కిరణ్ … ఉమ్మ్ అంటూ మత్తుగా కిరణ్ ను హత్తుకుంటూ పంగ చాపింది సునీత … అల ఇద్దరు తెల్లారే దాకా కసితీరా దెంగిచ్చుకున్నారు … సునీత పూకు నిండా కిరణ్ రసాలే … మల్ల ఇంకోసారి ఎక్కబోతుంటే…
సునీత వారిస్తూ … వద్దు నాన్న … తెల్లారింది, బయట పనులూ చేసుకోవాలి కొద్దిగా వోపిక పట్టు ప్లీజ్ అంది అమ్మ …… కిరణ్ విసుగ్గా … సరే అంటూ సునీత సల్లు చీకి … వదిలాడు…6