అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -14 177

అమ్మ :26 అందరూ నీకు ఎప్పుడు అని అడుగుతూ ఉన్నారు
నేను:సర్లే అమ్మ :నీకుకు చేసుకోవాలి అని పిస్తె నేను చేసుకుంటాను
అమ్మ:సర్లే ఏ నీతో మాట్లాడి అనవసరం ఏ సర్లే
మేము ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉంటే కావ్య వచ్చింది ఇప్పుడు తనకి 19 ఏళ్లు వచ్చాయి

అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -13→

కావ్య:ఏమిటి ఇద్దరూ డీప్ డిస్కషన్ లో ఉన్నారు
అమ్మ:రావే కావ్య నువ్వు అయిన చెప్పు
నేను:నా మాట కూడా విను కావ్య నా గురించి నీకు తెలుసు కదా
కావ్య:హా సర్లే పైకి వెళ్లి మాట్లాడు కుండము
అమ్మ:సర్లే మీరు మాట్లతు ఉండండి ఏమైనా తినడానికి తీసుకొని వస్తాను
ఇంకా నేను కావ్య కలిసి నా గది లోకి వెళ్ళాము తను ఒక్క కూర్చొని ఉన్నది నేను మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాను
కావ్య:ఇప్పుడు చెప్పు అక్క అసలు ఏమిటి ప్రాబ్లెమ్
నేను:పెళ్లి పెళ్లి అని సవగొడుతు ఉన్నది అమ్మ
నువ్వే చెప్పు నాకు ఏమో ఇష్టం లేదు
కావ్య:నీకు పెళ్లి ఇష్టం లేదా అక్క లేదా ఎవరిని అయిన లవ్ చేస్తూ ఉన్నావా
నేను:అవును ఏ కానీ వుంటుంది ఆ లేదా అని నిన్నటికి నిన్న ఒక్క ఊర పంది గాడు వచ్చాడు పెళ్లి చూపులకి మా బావ అంట వాడికి చాలా ఆస్తి ఉన్నది అంట
కావ్య:హ్మ్మ్ అంటే నీకు మీ బావ తో పెళ్లి ఇష్టం లేదు కదా నువ్వు ప్రేమించే వాడికి బానే ఉన్నావా
నేను:అదే కదే నీకు చెపుతూ ఉన్నది సర్లే కానీ ఇప్పుడు నీకు 19 కదా
కావ్య:అవును అక్క
నేను:అంత గా ఉంటే నువ్వే చేసుకో వే
కావ్య: సిగ్గు పడుతు అప్పుడే నాకు పెళ్ళి ఏమిటి
అక్క కానీ నాకు పెళ్లి చూపులు ఎల్లుండి
నేను:ఏమి మాట్లడుతు ఉన్నవే సర్లే నేను నిన్ను రెఢీ చేయ మని అంటావా
కావ్య:నేనే అడగాలి అని అనుకున్న అక్క నువ్వే అదిగేసవు
నేను:సర్లే ఎప్పుడు షాపింగ్
కావ్య:రేపు కానీ ఈ రోజు మనం సరదా గా గడపాలి అని అనుకుంటూ ఉన్న నువ్వు ఏమి అంటావు
నేను:ఏమి అంటాను సర్లే అంటాను
కావ్య:హగ్ చేసుకుంటూ లవ్ యూ అక్క
నేను:లవ్ యూ టూ కావ్య
కాసేపటికి అమ్మ మాకు టీ తీసుకొని వచ్చింది
అమ్మ:ఏమిటి బాగా మాట్లాడు ఉన్నారా
నేను:హా అమ్మ అలాగ బయటకు వెళ్లి వస్తాము
ఎల్లుండి మన కావ్య పెళ్లి చూపులు అంట
అమ్మ:అవునా కావ్య సర్లే ఎలాగ ఉన్నాడు ఫోటో చూపించరా లేదా
కావ్య:ఏమి లేదు అప్పుడు చూడాలి లే
నేను:సర్లే వెళ్లి వస్తాం అమ్మ కొంచం సరదాగా గడపాలి అంట
ఇంకా మేము ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేశాం
మొత్తం ఊరు అంత తిరిగాం అలసి పోయి ఒక్క చోటు కూర్చొని ఉన్నాం
కావ్య:ఈ రోజు బాగా ఎంజాయ్ చేశాం కదా అక్క
నేను:అవునే బాగా ఎంజాయ్ చేశాం అన్నట్లు మనం లంచ్ చేయలేదు కదా
కావ్య:అవును అక్క ఏదీ అయిన హోటల్ కి వెళ్లి లంచ్ చేద్దాం
నేను:అవును ఏ సర్లే మంచి హోటల్ చెప్పు ఏ
కావ్య:నాకు ఒక్క మంచి హోటల్ తెలుసు అక్క వెళ్దాం పద
నేను:పద
మేము అలాగ నడుచుకుంటూ తను చెప్పిన హోటల్ కీ వెళ్ళాం
ఒక్క మంచి ప్లేస్ చూసుకొని కూర్చొని ఉన్నాం ఆర్డర్ ఇచ్చాం కబుర్లు చెప్పు కుంటు ఉన్నాం కాసేపటికి బేరర్ వచ్చి ఫుడ్ పెట్టాడు
ఇంకా మేము తింటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కాసేపటికి లంచ్ ముగించి bill కట్టేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లి పోయాం

Updated: October 14, 2021 — 3:50 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.