అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -2 6178

అంట్లు తోమి ఇంకా అక్కడి నుంచి నా రూం కి వెళ్ళాను
మంచం మీద పడుకొని అసలు నా బ్రతుకు ఎక్కడికి వెళుతున్నది ఏమీ చేయాలి నేను అని ఆలోచిస్తూ నిద్ర లోకి జారుకున్నాను

అమ్మ కొడుకు ప్రేమ -1→

చిన్న చిన్నగా నా వైపు అడుగుల శబ్దం వినిపించింది నా కళ్ళు
తెరిచి చూసాను నా బ్రమా అనుకొని మళ్ళీ నిద్ర పోయడానికి
Try చేస్తూ ఉన్న కానీ నిద్ర రావడం లేదు
ఇంకా కాసేపటికి నిద్ర పోయాను కానీ ఎవరో నా నైటీ నా కళ్ళ
వరకు ఎత్తి నట్లు స్పర్శ కలిగింది చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చూసాను ఆ దృశ్యానికి నేను షాక్ తిన్నాను ఎత్తుతూ ఉన్నది నా కొడుకు అఖిల్
నా తొడలు నిమరుతు ఏమీ ఉన్నవే అంజు ఎప్పుడూ నీ లంగా లేపుటనే అని చిన్నగా అంటు ఉన్నడు
నాకు ఏమీ చేయాలి అనీ అర్దం కావడం లేదు నా సొంత కొడుకు నన్ను దెంగాలి అని చూస్తు ఉన్నాడా సరే ఇప్పుడే వొద్దు అని ఒక్క సారి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టు కుంటాను లే అని వొదిలి పెట్టాను
వాడు ఏమో నా తొడలకి ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నడు ఇంకా ఇలాగే ఉంటే నన్ను నిద్ర పో నివ్వడు అని చిన్నగా body. Movement ఇచ్చాను అంతే అమ్మ లేస్తుంది ఏమో అని వెళ్లి పోయాడు
ఇంకా నేను లేగిచి అసలు వీడికి నా మీద ఎందుకు కోరిక కలిగింది అని చిన్నగా తిట్టుకుంటూ ఉంటే నా పుకూ చెరువు అవుతుంది ఇంకా లాభం లేదు అని తలుపు గొళ్ళెం పెట్టీ
మంచం మీద పడుకొని నైటీ విప్పి పక్కన పడేసి ఇంకా బ్రా ప్యాంటీ కూడా విప్పేసి పక్కన పడేసాను ఇంకా వేళ్ళని పుకూ లో పెట్టుకొని నాకు నేను ఫింగరింగ్ చేసుకుంటూ కర్చు కుంటు ఉన్న కాసేపటికి నా పుకూ నుంచి రసం ఫోర్స్ గా బయటకి తన్నుకొని వచ్చింది ఆ సుఖానికి నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి

1 Comment

Comments are closed.