అమ్మ శృంగార సామ్రాజ్యం లొ మొదటి సామంత రాజు- Telugu Sex Kathalu 57

మేము అద్దెకి ఉన్న ఇంటిలో 5 పోర్షన్స్ ఉండేవి మేము మొదటి దానిలో ఉండేవాళ్ళం. మిగిలిన పోర్షన్స్ లో ఉండే ఆంటీలలో ఒక్క ఆంటీ తప్ప మిగిలిన వాళందరూ కేక సూపర్ ఫిగర్స్ వీళ్ళే కాకుండా మా వీదిలో ఉండే ఆంటీలు అంతా మా ఇంటికి వచ్చి గంటలు గంటలు తలుపులేసుకుని మరీ మాట్లాడుకునే వారు ఒకసారి మా పక్క ఆంటీ అమ్మ మాత్లాడుకుంటుంటే నేను సీక్రేట్ గా విన్నాను అప్పుడు అర్దం ఐనది నాకు నేను ఆల్రడీ చెప్పాను కదా అమ్మ వాత్స్నాయన కామ శాస్త్రాన్ని చదివి తీరని కోరికలతో ఉందని. కామ శాస్త్రం లో ఉండే శ్రుంగార చిట్కాలని ఆంటీలకి నేర్పుతూ అమ్మ తీరని కోరికలలో కొన్నిటినైనా తీర్చుకుంటుందని తెలిసింది నాకు ఎలాగూ సెలవులే అమ్మ మీద పూర్తి అబ్జర్వేషన్ పెట్టేశాను.

ఆంటీలకి వాళ్ళ మొగుళ్ళ తో ఎలా దెంగించుకోవాలో ప్రాక్టికల్ గా నేర్పిస్తూ అమ్మ కూడా సుఖపడేది అమ్మ.అమ్మ ఆంటీలకి పూకు నాకడం కాడనుండీ రకరకాల యాంగిల్స్ నేర్పిచేది వాళ్ళు ఆపనిలో ఉండగా నేను చాలా సార్లు చూశాను ఈ రకంగా అమ్మ మా వీదిలోనే ఫేమస్ గా ఐపోఇంది ఒకసారి మా పక్క ఇంటి ఆంటీ తో అమ్మ ఎంటీ ఈమద్య రత్తయ్య చూపులు అదోరకంగా ఉంటునాయి అంది అమ్మ అవునడీ పెళ్ళం ఒకటి ఊరిలో లేదేమో గురుడికి బాగా టిమటిమ లాడుతునట్టు గా ఉండి చూపులతోనే దెంగేస్తున్నాడు అంది ఆంటీ కూర పొయ్యిమీద ఉంది అంటూ ఇంటిలోకి వచ్చింది అమ్మ వచ్చినకాడ నుండీ ఎదో ఆలోచిస్తుంది ఈలోపు రత్తయ్య అంకుల్ మా ఇంటికి వచ్చి రొయ్యలు తెచ్చానండీ మామోలు కూరలైతే ఎదో అలా అలా ఒండేస్తున్నాను ఇవి ఎలా ఒండాలో తెలియదు కొంచేం కూర ఒండి పెడతారా అన్నాడు బలేవాళ్ళే దానిదేముందండీ ఇలాగివ్వండి వండి ఇచ్చేస్తాను అంది అమ్మ మీ ఇంటిలో ఎందుకండీ మళ్ళీ మీకు కర్చు మాఇంటిలో అన్నీ ఉన్నాయి వచ్చి అక్కడ వండండి అన్నాడు అంకుల్ అమ్మ నాదగ్గరకి వచ్చి అంకుల్ గారికి కూర వండి వచ్చేస్తాను నువ్వు ఏదన్న పొస్తకం తీసి చదువుకో అంది సరే అన్నను అమ్మ అంకుల్ వెనకే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది ఇప్పటి దాకా అంకుల్ గురించి కసిగా మాట్లాడిన అమ్మ ఒకపక్క పెళ్ళం ఊరిలో లేక తహతహ లాడుతున్న అంకుల్ గాడు అమ్మని నిజంగా కూర వడడనికే పిలిచాడా లేక దెంగడానికా ? ఈ అలోచన వచిన వేతనే నాకు ఒల్లంతా అదోరకంగా ఐపోఇంది వీళ్ళు ఏమి చేసునారో వెంటనే చూడాలి ఎలా ? అని అల్లోచించాను నేను చూస్టున్న విషయం ఎవరికీ తెలవకూడదంటే ఒక్క వేటిలేటర్ దగ్గర తప్ప వేరే మార్గం లేదు అనుకుని వెంటనే సన్సైడ్ మీదకి ఎక్కి వాళ్ళ ఇంటి వెటిలేటర్ దగ్గరకి వెళ్ళి లోపలికి చూశాను లక్కీ గా అంకుల్ వాళ్ళ బెడ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అబ్బా సూపర్ అని అనుకుని లోపల వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటునారా అని విన్నాను అమ్మ వంటింట్లో నుండీ మీ ఆవిడ ఎప్పుడు వస్తారు అంది ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉంటానంది నేనుకూడా సరే అన్నను అన్నదు అంకుల్ అబ్బో ఇంకా నాలుగు రోజులా ? వెళ్ళి కూడా చాల రోజులు ఐనట్టూంది మరి మీకు ఇబ్బంది కదా? అంది అమ్మ ఇబ్బందెముందండీ మీరందరూ లేరు అన్నాడు అంకుల్ వంటంటే నేనో మీరో ఎవరోవకళ్ళు వండేస్తాం పెళ్ళం చేసేపనులు ఇంకా ఉంటాయి కదా అవి అంది పనులంటే గుర్తు వచింది నా పెళ్ళాం ఈ మద్య చాలా తేడాగా ఉంటుండండి పెళ్ళైనప్పీటి నుండీ ఎప్పూడూ ఇలా లేదు ఈమద్య దానిలో చాలా తేడా వచిండి అన్నడు అవునా ఏవిషయం లో అంది అమ్మ అన్ని విష్యాలు మామోలుగానే ఉన్నాయి ఒక్క అని అపేశాడు ఆపేశారే చెప్పండి చేపితే మీరేమనుకుంటారొనని నేనేమీ అనుకోను చెప్పండి అంది అమ్మ ఒక్క మంచమ్మీదే అసలు గొడవంతా అన్నాడు అంకుల్ అమ్మ అంకుల్ బెడ్రూం లోకి వచ్చి ఎమిచేస్తుందేటి మంచం మీద అని నొక్కి అడిగింది. ఒక్కసారి చేయడనికి నాన తిప్పలు పడవలసి వచ్చేది కాని ఈమద్య కనీసం రెండుసార్లు చేయకపోతే గోల గోల చేస్తుంది అన్నడు అంకుల్ అమ్మ సిగ్గు పడుతూ ఏమి మాట్లాడలేదు ఈ మార్పుకు కారణం ఎవరోకూడా తెలుసుకున్నాను అన్నడు అంకుల్ ఎవరూ?? అంది అమ్మ ఎంకెవరూ మీరే దానికి కొత్త కొత్త పద్దతులు నేర్పించారు అది రెచ్చిపొఇంది అన్నాడు అంకుల్ దానికి ఒక్కదనికేనా నేర్పేదీ అన్నాడు అంకుల్ అమ్మని చూస్తూ కూర మాడిపోతుది అని అమ్మ వెళ్ళ బోతే కూర పొతే పొయింది మిమల్ని ఇక్కడికి పిలిచింది కూరకొసం అనుకుంటున్నరా అన్నాడు అంకుల్ మరి దేని కోసం అంది అమ్మ ఆ కొత్త పద్దతులేవో మీదగ్గర నేనుకూడా నేర్చుకుందాం అని అన్నాడు. అబ్బో చాలా ప్లాన్ మీదే పిలిచినట్టు ఉన్నరే అంది అమ్మ నిజం చెప్పనా నిన్ను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే నీ అందం తో నన్ను పిచ్చెక్కించేశావ్ అప్పుడే నిన్ను ఒంగోపెట్టి దెంగేయలనుకున్నాను కాని ఆపుకున్నను ఆతరవాత నువ్వు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎలా దెంగించుకోవాలో నేర్పిస్తునావని తెలుసుకుని దెంగితే నీలాంటి కతర్నాక్ నే దెంగాలని నిర్ణయించుకున్నను అందుకే నా పెళ్ళని ఊరుకూడా పంపాను అన్నాడు అంకుల్.నీ చుపులలోనే నామీద నీకోరిక కనిపెట్టను నేను కూడా కూర వడటానికి రాలేదు నీతో కుతితీరా దెంగించుకోవడనికే వచ్చా అంది అమ్మ అమ్మో నువ్వు నేను అనుకున్నదానికంటే జాణవే ఇంకెందుకు ఆలశ్యం రా అన్నాడు అంకుల్.

అమ్మ కూడా అంకుల్ మంచం దగ్గరకి వచ్చి నీ పెళ్ళం చెప్పింది నువ్వు ఎంత మొరటుగా దెంగుతావో అలా చెపుతునప్పుడే నాకు కారిపోయింది నీ లాంటి మొరటోడి నాగలితో నా మదన మందిరాన్ని దున్నిచుకోవాలని ఎప్పుడునొండో నా కోరిక రారా వచ్చి దున్నుకో అంది అమ్మ వెంటనే అంకుల్ అమ్మని మంచం మీదకి లాగాడు అమ్మ అంకుల్ మీదకి పడింది వెటనే అమ్మని కౌగిలించుకుని దొరికిన చోటల్లా ముద్దులు పెడుతూ అమ్మని నలిపేస్తున్నాడు అమ్మకూడా అంకుల్ని తన కౌగిటిలో బందించి తనకి దొరికిన చోటల్లా తనూ ముద్దులు పెడుతుంది వాళిద్దరు కొట్టుకుంటునట్టుగా ఉంది చూస్తుంటే వాళని చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఒకరి మీద ఒకరికి ఎంత కోరిక ఉందో అర్దం అవుతుంది అలా కొంచెం సేపు ఒకళ్లని ఒకళ్ళు నలిపేసుకుని ఆగారు ఒరేయ్ చాలా కుతిగా ఉందిరా నా గుల తీర్చరా అంది అమ్మ రావే నా రసిక లంజ నీగుల తీర్చడానికేనే నేను ఉన్నది అంటు మళ్ళీ కౌగిలించుకున్నాడు మళ్ళీ పెనవేసుకుని పోయారు లిప్ టు లిప్ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చీకేసుకుంటున్నారు అంకుల్ గాడు అమ్మని వదిలి నీ బట్టలు తీసెయ్యవే అన్నాడు నేనే తీసెయ్యనా నువ్వు తీస్తే బాగుంటుంది కదా అంది అయ్య బాబోయ్ నువ్వు మామోలుదానివి కాదే నేనే తీస్తాను అంటూ అమ్మ పైట పట్టుకుని లాగాడు అమ్మ పైటకి ఎప్పూడూ పిన్ పెట్టదు కాబట్టి అది అంకుల్ చేతిలోకి వచ్చేసింది వెటనే దానిని లాగుతూ మొత్తం చీర అంతా ఊడతీశాడు అమ్మ ఇప్పుడు లంగా జాకీట్ మీద ఉంది అమ్మ సళ్ళ దగ్గర చేతులు అడ్డు పెట్టింది దెంగించుకుంటానికి వచ్చి సిగ్గుపడుతున్నావేంటే అంటూ అమ్మ చేతులు పక్కకి తీసి అభ్బ ఎంత పెద్దవే నీవి భలేఉనాయి అంటూ అమ్మ జాకెటు మీదనుండే రెండు సళ్ళని పట్టి పిసికాడు అమ్మ ఇస్స్స్స్స్ ష్ ష్స్ ష్స్ అబ్బ్బా ఆఅ ఒరెయ్య్య్య్య్ అన్ని ఊడతీస్తాను అని మద్యలోనే మొదలెట్టేశావెంటిరా అబ్బ్బ్బాఆ ఆ ముందు బట్టలు విప్పరా నా రంకుమొగుడా అంది అమ్మ ఆ మాటలకి అంకుల్ గాడు నవ్వుకుంటూ నీ బండసళ్ళు చూసి తట్టుకోలేక పొయానే అందుకె టెమట్ అయ్యాను అంటూ అమ్మ జాకీట్ హుక్స్ తీయడం మొదలు పెట్టాడు.హుక్స్ అన్నీ తీసేసి జాకీట్ అంచులని పట్టుకుని అమ్మ నుండీ జాకీట్ వేరు చేశాడు అమ్మ లోపల బ్రా వేసింది అమ్మ పెద్ద సళ్ళని ఆ బ్రా ఏమాత్రమూ ఆపలేకపోతుంది సగం సళ్ళు బయటే ఉన్నయి అలా అమ్మని చూసి అంకుల్ గాడు ఆగలేకపోయాడు వేంటనే అమ్మని కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతూ అమ్మ వీపుమీద చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్స్ తీసి బ్రా నికూడా అమ్మ నుండీ వేరు చేశాడు అమ్మ సళ్ళు నున్నగా ఏమాత్రమూ బిగిసడల కుండా నిక్క బొడుచుకుని నుంచున్నాయి ఎంటే ఏమేసి పెంచుతునావే వీటిని ఇంత బాగున్నాయి నీ మొగుడు అస్సలు వీటి మీద చెయ్యి వేసినట్టుగా లేదు అంటు అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులతో కొలుస్తున్నాడు ఎంటే ఒక చేతికి సరిపోవడం లేదు అంటూ తన రెడుంచేతులూ ఒక సన్ను మీదకి తెచ్చి పిసకడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ ఇస్స్స్స్స్ ఊఊ హ్హహాహా ఇహిహ్ ఊఊ హహహహ ఒరెయ్ నీచేతులలో ఏదో మహత్యం ఉందిరా పిసకరా అలాగే పిసుకు అబ్బా అదీ అలాగే హహ ష్ ష్ష్ స్స్స్ స్స్స్ హహ్ హ అంటు మూలుగుతుంది అమ్మ లా మూలిగేసరికి అంకుల్ ఇంకా రెచ్చిపోయాడు అమ్మ సళ్ళని గట్టిగా పిసకడం మొదలు పెట్టాడు సళ్ళా కిదుళ్ళనుండి ముచికల వరకూ సాన పట్టినట్టుగా పిసుకుతున్నాడు మద్య మద్యలో ముచ్చికలు సుడి తిప్పుతూ నలుపుతునాడు అంకుల్ అలా చేస్తుంటే అమ్మ కళ్ళూ మూసుకుని ఏదోలోకాలలో విహరిస్తూ రకరకాల మూలుగులతో అంకుల్ని ఇంకా ఇంకా రెచ్చ గొడుతుంది అమ్మ అలా చేస్తుంటే అంకుల్ ఇంక ఆగలేక అమ్మ సళ్ళమీద ముద్దులు పెడుతూ సళ్ళని కుదిరినంత నోట్లో కుక్కుకుని చీకడం మొదలు పెట్టాడు అలా చీకుతూ చీకుతూ అమ్మ సళ్ళ ముచ్చికలు కొరికినట్టు ఉన్నాడు అమ్మ ఒక్కసారే ఆఆఆఆఅ అంటు ఎగిరి పడింది ఒరెయ్ మొరటోడా ఎమిచేశావురా అంది అమ్మ నీ ముచ్చిక బాగుదని కొరికానే నా గుల పూకు లంజా అన్నాడు అంకుల్ అలా కొరకకురా మళ్ళీ నా మొడుకు చూస్తే కొంపలంటుకుంటాయి ముందు లంగా కూడా తీసెయ్ అంది అమ్మ వెటనే అంకుల్ గాడు అమ్మ లంగా బొందు పట్టుకుని లాగాడు అది ఒక్కసారే ఊడిపోయిది వెటనే లంగా అమ్మ కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలాగా పడింది అమ్మ ళొపల ఏమి వేయలేదు అమ్మ తొడలు తెల్లగా మెరుస్తున్నాయి ఒక్కసారే లంగా ఊడిపోయేసరికి వెంటనే తన చేతులని పూకు కనబడకుండా అడ్డు పెట్టింది ఎంటే అడిగి మరీ నాతోబట్టలు ఊడదీయించుకుని ఇప్పుడేమో పూకు దాచుకుంటునావు అంటూ అమ్మ చేతులని పూకు మీదనుండీ పక్కకి తప్పించి అమ్మ పూకు ని అలా చూస్తూనే ఉండి పోయాడు ఏటిరా ఎప్పుడూ పూకే చూడనట్టుగా అలా చూస్టునావ్ అది అవునే ఇంత అందమైన పూకుని చూడటం ఇదేమొదటిసారి అబ్బ అబ్బా అబ్బా ఎంత అందంగా ఉందే నీపూకు నిజంగా నీ మొగుడు చాలా అద్రుష్టవంతుడు అన్నాడు అంకుల్ ఏ నువ్వు కాదా అంది అమ్మ అవునే నేను కూడా అద్రుష్టవంతుణే లేకపోతే నువ్వు నా సొంతం అవ్వవు కదా అన్నాడు అంకుల్ మాటలేనా ఇంకేమన్న చేసేది ఉందా ?? అంది అమ్మ ఎందుకులేదే అసలు పని ఇప్పుడే కదా మొదలైయేది అన్నాడు అంకుల్.

[IMG]
నీ బట్టలు నేను తీస్తాను అంది తియ్యవే నా రసగుల్ల అన్నడు అంకుల్ అమ్మ ముందు వాడి షర్ట్ విపింది బెల్ట్ తీసి ఫ్యంట్ హుక్ తీసి జిప్ తీసి ఫ్యంట్ నికిందకి లాగింది అంకుల్ అండర్వేర్ ముందు బాగం బాగా ఉబ్బిఉంది ఏంటీ నీ బుజ్జిగాడు బయటకి రావడానికి ఆరాటపడుతునట్టు ఉన్నాడు? అంది అమ్మ అప్సరస లాంటి ఆడది దిశెమొలతో ముందు నుంచుంటే ఎవడికైనా ఆరటం మొదలవుతుంది ఎప్పుడు దీని లోతు కొలుద్దామా అని అంటు అమ్మ పూకు చూపించాడు అబ్బో ఏమో అనుకున్నాను మాటకారివే అంది అమ్మ ఒక్క మాటే కాదు పనిమంతుణ్ణికూడా అన్నాడు అంకుల్ తినబోతూ రుచిఎందుకు అదీ చూద్దాం అంటూ అంకుల్ అండర్వేర్ని కిందకి లాగింది అమ్మ ఒక్క సారే వాడి మొడ్డ పైకి లేచింది బాగా లావుగా నల్లగా పోడుగ్గా ఉంది వాడి మొడ్డ అమ్మ దానిని చూస్తూ ఉండిపోఇంది ఏంటే అలా చూస్తున్నావ్ అన్నాడు అంకుల్ ఎరువులు ఏమన్నా వేసి పెంచావేటిరా గెడబొంగులాగా ఇంత ఉంది గుర్రాలకీ గాడిదలకే ఇంత ఉంటాయనుకున్నాను మనుషులకి కూడా ఉంటాయని నీది చూసేవరకూ తెలియదురా అమ్మో ఇది అసలు నా బుజ్జిముండలో పడుతుందా? ఒకవేళ పట్టినా నాపూకు చించుకుంటూ నోట్లోకి వస్తుందేమో అంది అమ్మ అంత నచ్చిందా నా మొడ్డ అన్నాడు చెప్పాను కదరా గాడిద మొడ్డల ఉంది నీది పెడితే నా బొక్క చిరగడం కాయం నీపెళ్ళం నిజంగా దేవతరా బాబు రోజూ ఈ మొడ్డతో దెంగించుకోవాలంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి మొరటోడు మొరటోడు అని చాల సార్లు అందికానీ ఇంత పొడుగు మొడ్డ వేసుకుని దాని పూకు దెంగేస్తున్నావని అనుకోలేదు నాదానిని మరీ అంత పొగడకే నాకు ఏదోలా ఉందీ అన్నాడు ఫొగుడుతున్నానా? నిజం చెప్పాలంటే బయపడి చస్తునాను నీతో దెంగించుకుంటే నేను ఏమైపోతానో అని కానీ నీదాని బలుపు పొడుగూ చూస్తుంటే ఏదైతే అది అవుతుంది ఇలాటి మొడ్డతో ఒక్కసారన్న దెంగించుకోవాలనిపిస్తుంది సరేలే ఇంక టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకూ ఏదైతే అంది అవుతుంది దెవుడిమీద భారం వేసి మొదలెట్టరా అంది అమ్మ ఏమే నీపూకు నాకాననిపిస్తుందే నాకు అన్నాడు నాకుకుడా నీ మోడ్డ కుదవాలనిపిస్తుంది అంది అమ్మ మరి ఇంకెందుకు ఐతే ముందు నువ్వు మొదలెడతావా నేను మొదలెట్టనా? అన్నాడు అంకుల్ ముందు నువ్వు నాకరా అంది అమ్మ వాడు అమ్మ తోడలు వెడల్పు చేసి పూకుని ఒక అర నిముషం చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఒరెయ్ తట్టుకోలేక పోతున్నాను ఇంక మొదలు పెట్టరా అంది వెంటనే అంకుల్ అమ్మ పూకు పైనుండీ కిందకి ముద్దులు పెట్టాడు అలా ముద్దులు పెడుతూనే పూకుని పెదాలతో రుద్దుతున్నాడు అమ్మ పంగ బాగ వెడల్పు చేసి అంకుల్ తల మీద చేతులు వేసి పూకు మీదకి నొక్కుకుంటుంది ఒరెయ్ నాకరా నాకు అబ్బా అంటుంది అమ్మ పంగ బాగా వెడల్పు చేసేసరికి పూకు బాగా విచ్చుకుంది అంకుల్ గాడు పూకు కిందనుండీ పైకి నాకుడు మొదలెట్టాడు నాలుక సూదిగా చేసి అమ్మ పూకు పైనుందీ కిందకి పొడుస్తూ అమ్మ గొల్లిని టచ్ చేశాడు అమ్మ ఒక్కసారే కదిలిపోయింది అమ్మోఓఓఒ ఒరీఎయ్య్య్య్య్ స్స్స్స్స్స్ స్స్ హూఊఒ ఊఊఒ అబ్బ్బాఆ ఆఅ అలాగేకెలకరా అక్కడే పొడవరా అదీఎ స్స్స్స్ ఇష్ స్ఘ్ష్ ష్ష్ హోఊఊఒ హ్ హ్హహ్ హహ హూ హూ అంటూ మూలుగుతుంది అంకుల్ గాడు అమ్మ గొల్లిని నోటిలోకి తీసుకుని చప్పరిచడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ మంచమీద మెలికలు తిరిగిపోతుంది ఇస్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్ హూఊ అహహహా హహ అది అది అలాగేఏఏఏ అలగేఏఏఏ ఊఒ ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ చ్చ్చ్ న్న్న్న్ క్క్క్క్ అహ్ హ హ హాహ హ అహ్ అహ్ అబ్బాఅ అబ్బబ చీకరా చీకు అంటూ రకరకాలగా మూలుగుతుంది అమ్మ అంకుల్ గాడు అమ్మ గొల్లిని వదిలి పూ బొక్కదగ్గరకి వచ్చాడు ఆప్పటికే లైట్ గా కారుస్తున్న రసాలు సూర్రూఉ మని సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా జుర్రుకుంటునాడు అలా జుర్రుతూ వాడి నాలుకని సూదిగా చేసి పూ బొక్కలో పెట్టి లోపల రసాలని బయటకి లాగుతున్నడు ఒరెయ్ చపేస్తున్నావురా కెలకరా అదీ అలాగీ ఓఓఓ స్స్స్స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ కెలకరా కెలుకు నీది నాలుక కాదురా బాబోయ్ ఆకురాయి ఏమి నాకుతునావురా అదీ అలాగే ఒహ్హూఒ స్స్స్స్ ష్ ష్స్ హ్ష్ హు హు హు ఓఓ ఓఓఓ అలా కొంచెంసేపు చేసి కొంచే కిందకి దిగి అమ్మ గుద్ద బొక్కదగ్గర ఆగాడు అక్కడ నాలుక టచ్ అవ్వగానే అమ్మ ఒరేయ్ ఏమి చేస్తున్నావురా చీ అక్కడ నాలుక పెట్టావేంటిరా చీ తీసేయ్ అంటు అరుస్తుంది అంకుల్ మాత్రం అదెమి పటించుకోకుండా అమ్మ గుద్ద బొక్క దగ్గర నాలుకతో పొడుస్తూ కెలుకుతున్నాడు అంకుల్ అలా చేసే సరికి అమ్మ ఒరెయ్ నాకు ఐపొతుందిరా ఐపోతుంది ఒరెయ్య్య్య్య్య్య్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ స్స్స్ హ్హహాహ్హాహ్హ్ అంతూ సైలెంట్ ఐపోయింది అంకుల్ వేంటనే అమ్మ్ పూకు బొక్కదగ్గరకి వెళ్ళి అమ్మ కార్చిన రసాన్ని అంతా జుర్రెసుకున్నడు ఇంకా సరిపోలేదనుకుంట బొక్కలోకి నాలుక పెట్టి చేద వేసి నూతిలో నీళ్ళు తోడినట్టుగా అమ్మ రసాలని బయటకి లాగి మరీ జుర్రుకుంటునాడు ఈలోపు కొంచేం రసం అమ్మ గుద్దవరకూ కారితే దానిని కూడా నాకేసి పైకి లేచాడు. ఏమే ఎలా ఉంది అన్నాడు ఎలా ఉందా?? స్వర్గాన్ని కళ్ళముందు చూపించావ్ అయ్యబాబోయ్ ఏమి నాకుడురా అది అమ్మో అమ్మో నీ నాకుడికి దాసొహం రా నీకు బానిసని ఐపొయానురా అంది అమ్మ అప్పుడే ఏముంది ఇంకా అసలుపని మొదలవకుండానే బనిసవైపోయావా? అన్నాడు అంకుల్.

నాది కూడా చీకవే అన్నాడు అంకుల్ సరే అని లేచి అమ్మ అప్పటికే సీలింగ్ చూస్తున్న అంకుల్ మోడ్డ ని చేతిలోకి తీసుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది బాగా అడించి అంకుల్ ఎర్రబాల్ మీద ముద్దు పెట్టింది అంకుల్ స్స్స్స్స్స్ స్ అబ్బా చీకవే అన్నాడు అమ్మ ఎర్ర బాల్ని నాలిక తోపొడిచింది అంకుల్ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు చీకవే అంటున్నాడు ఎర్ర బాల్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడు మొదలు పెట్టింది అంకుల్ మొడ్డ కొంచేం కొంచెం గా నోట్లోకి పెట్టుకుంతూ చీకుతుంది వకసారి బయటకి తీసి మొడ్డ పైనుందీ కిందవరకూ ముద్దులు పెడుతూ కిందకి వచ్చి అంకుల్ గోళ్ళీల సంచి మీద ముద్దులు పెట్టి ఒక గోలీని నోట్లోకి తీసుకుని జుర్రుతుంది అమ్మ అలాచేసేసరికి అంకుల్కి మతిపోతుంది కిందనుండీ ష్ హ్స్ హ్స్ హూ హూహ్ హుహ్ హూఉ ఈఇ వ్ అంటూ మూలుగుతున్నాడు అమ్మ ఒక గోళ్ళీ ఐనతరవత ఇంకొక గోళ్ళీని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతుంది మద్యమద్యలో గోళ్ళీని ముని పంటితో కొరుకుతుంది అమ్మ అలా కొరికేటప్పుడు అంకుల్ హహా ఆ హూఊఊ స్స్స్స్స్స్స్ హుహుహుహుహుహుహు ఏమి చేస్తున్నవే ఇంత సుకంగా ఉంది అంటూ మూలుగుతున్నాడు అమ్మ గోళీని చీకుతూనే అంకుల్ గాడి మొడ్డ చేటితో స్పీడ్ గా ఊపుతుంది అలా కొంతసేపు చేసి కొంచే కిందకి దిగి అంకుల్ గుద్ద బొక్క దగ్గర నాలికతో పొడిచింది అంకుల్ ఒక్కసారే పైకి లేచి మళ్ళీ మంచం మీద పడ్డాడు ఏమే ఇందాకడ నీ గుద్ద నాకుతుంటే చీ చీ అన్నావు మరి నువ్వు నాగుద్ద నాకుతున్నవేంటే అన్నాడు నువ్వు నాకినప్పుడూ నాకు వచ్చిన సుఖం నీకుకూడా ఇద్దం అని అలాచేశాను అంది అమ్మ అమ్మో నువ్వు మామోలుదానివి కాదేబాబో ఐతే ఇంకొక్కసారి అలా కెలకవే పిచ్చెక్కి పోతుంది నువ్వు అలా కెకిలేటప్పుడు అన్నాడు అంకుల్ అమ్మ మళ్ళీ గుద్ద బొక్క దగ్గర నాలుకతో టచ్ చేసి నాలికని అక్కడ బాగా ఆడించింది ఒరేయ్ నేను ఇప్పుడు నీ మోడ్డ కుదిరినత నోట్లో పెట్టుకుని ఊ అంట్టాను అప్పుడు మిగిలిన దానిని నువ్వు నెట్టూ నిదానంగా తొయ్యరో లేకపోతే మిగిలిన కద కోసం నా లింక్ ఒపెన్ చేసి చూడండి ) చస్తాను అంది సరే అన్నాడు అంకుల్ వెటనే అమ్మ అంకుల్ మోడ్ద నోట్లోకి కుదురినత వరకూ పెట్టుకుని ఊ అంది ఉంకుల్ నిదానంగా లోపలికి తోస్తున్నాడు అమ్మ ఇంకోసారి ఊ అంది ఇంకొంచెం తోశాడు అమ్మ ఊఊ అని కొంచే సాగ తీసింది అంకుల్కి ఏదో అర్దం ఐనట్టు గా ఇఈసారి కొంచే ఎక్కువ తోశాడు. అలా వాడి మోడ్డ తోస్తుంటే అమ్మ గొంటు లోకి పోతునట్టుగా ఉంది అమ్మ గొంతు బాగం లావుగా అవుతుంది అమ్మ ఇంకా ఊ అంది అంకుల్ గాడు ఈసారి మిగిలి ఉన్నా చివరి రెండగుళాల మొడ్డ కూడా అమ్మ గొంతులోకి తోసేశాడు అప్పూడు అంకుల్ గోలీలు అమ్మ గెడ్డం మీద ఉన్నయి అయ్య బాబోయ్ అంకుల్ అంత పొడుగు మొడ్డని పూర్తిగా అమ్మ గొంతులోకి దిపుకుందా? అని ఆచర్య పోయాను అమ్మ చేతితో అంకుల్ కి సైగ చేసింది అమ్మ ఏమిచెయమందో అంకుల్ కి అర్దం ఐనట్టు ఉంది అంకుల్ సరే అంటూ అమ్మ గొంటులో ఉన్న మోడ్డ నిదానం గా ఊపడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ గుడ్డ్లు తేలేసి సుఖపడుతుందో బాదపడుతుందో అర్దంకాని ఎక్స్ప్రేషన్ పెట్టి చేతిని ఆడించి సైగ చేసింది ఇంకా ఊపమని అనుకుంట ఆసైగకి అర్దం అంకుల్ గాడు కొంచే బయటకి లాగి మళ్ళీ లోపలికి నెడుతూ ఊపుతునాడు అలా వన్ మినిట్ చేసేసరికి అంకుల్ నాకు ఐపోతుంది నాకు కారి పోతుందే అంటూ మొడ్డ బయటకి తీయడానికి ట్రై చేసున్న అంకుల్ని అమ్మ ఆపి కళ్ళతో ఊఊ అంటు సైగ చేసి అంకుల్ పిర్రమీద చేయి వేసి నోటిమీదకి నొక్కుకుంది అంకుల్ నాకు కారిపోతుందే అబ్బా స్స్స్స్స్స్స్ హహహ్ హ్ హ్స్ హ్స్ అంటు మూలిగి ముసి ముసి గా నవ్వుకుంటున్నాడు అమ్మ చేతితో ఇంక తీయమని సైగ చేసింది అంకుల్ తన మొడ్డని అమ్మ నోట్లోనుండీ బయటకి తీశాడు అంకుల్ ఎర్రబాల్ మీద ఉన్న ఆకరి చుక్కని కూడా అమ్మ నాలుకతో నాకేసింది.

[IMG]

పూకు లోని గుద్ద లోనీ పెట్టిదెంగించుకోవడం తెలుసు గొంతు ని కూడా ఇలా దెంగొచ్చని ఇప్పటి వరకూ తెలియదు నాకు కొత్త రుచి చూపించావ్ అన్నాడు అంకుల్ కామశాస్త్రం లో ఈ పద్దతి గురించి ఉంది కాని నేనూ ఇఫ్ఫటి వరకూ ఎప్పుడూ ట్రైచేయలేదు ఐనా ఇది చేయడనికి బాగా పొడుగు ఉన్న మొడ్డ కావాలి నా మొగుదిదానికి అంత సీన్ లేదు. దీనిగురించి చదివినప్పుడు నాకు బాగా నచ్చింది కాని ఏమి లాభం నామొగుడి మొడ్డ ఆరగుళాలు ఉంటుంది దానికి నాగొంతులో దిగేసీన్ లేదు నా కోరిక తీరదేమో అనుకున్నాను నీ మొడ్డ చూడగానే నాకు ఇలా చేఇంచుకోవాలని కోరిక పుట్టింది అందుకే ట్రై చేశా ఇంతకీ ఎలా ఉంది అంది అమ్మ. ఎలా ఉందా? నాకు పూకు ని గుద్దని దెంగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడూరాని సుఖం నీ గొంతు దెంగుతున్నఫ్ఫుడు వచ్చింది ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేకే అంత తొందరగా కార్చుకున్నాను లేకపోతే కనీసం అరగట దెంగకుండా కార్చను అన్నాడు అంకుల్ అవునా ఐతే అంతనచ్చిందన్నమాట అంది అమ్మ మామోలుగా కాదురా ఇంకోసారి చేసుకుందామా అన్నాడు అమ్మ అంకుల్ మొడ్డ చూసి ఇప్పుడె కార్చినా నీది చల్ల పడలేదు ఊ ఉంటే మళ్ళీ దెంగేటట్టుగా ఉన్నావ్ అంది అమ్మ సరేరా ఐథే నా పూకు ఆవురవురంటు ఎదురు చూస్తుంది నీ మొడ్డ కోసం దాని పని చూడు అంది అమ్మ. అమ్మ ఈలోపు గడియారం వంక చూసింది ఒంటిగంట అవుతుంది టైం అబ్బో బొజనాల టైం ఐపోయింది నా మొగుడు వచ్చేస్తాడు అంటూ పైకి లేచింది మరి పూకు పని చూడమన్నవ్ కదా వెళ్ళిపోతున్నవేంటి అన్నాడు అంకుల్ మద్యానం నామొగుడు ఆఫీసుకి వెళ్ళినతరవాత మళ్ళీ వస్తాను అప్పుడు చూదువుగానిలే నా పూకు పని అంది సరూ నువ్వు నీటిగా తయారైనప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు రోజు కాటన్ చీరలు కట్టుకుని ఇంటిపని చేసేటప్పుడే చూశాను నాకోసం మద్యానం వచ్చేటప్పుడు అందం గాతయారైయి రావే అన్నాడు అంకుల్ సరే ఇంక వెళతాను అంటూ కింద పడేసి ఉన్న బట్టలు తీసి కట్టుకుంటుంది నేను నిదానం గా అక్కడనుండీ మా ఇంటికి వచ్చేశా కొంచేం సేపటికి అమ్మ వచ్చింది ఏంటమ్మ కూర వండటానికి వెళ్ళి అక్క్దే ఉండిపోయావ్ అన్నాను ఆంటీ ఊరు వెళ్ళింది కదా అంకుల్ సరిగా తుడవటం లేదంట అందుకనీ వాళ్ళ ఇల్లంతా చాలా మురుకుగా ఉంది పోనీలే అని ఇల్లు తుడిచి తడిగుడ్డ పెట్టి వచ్చనురా ఇదిగో ఈ టైం ఐనది నాన వచ్చారా అంది బదరులో మీటింగు ఉందని వెళ్ళారంట అటెండర్ వచ్చి చెప్పాడు అన్నాను సరే రా వళ్ళంతా చిరాకుగా ఉంది స్తానం చేసి వచ్చి అన్నం తిందాం సరేనా అంది అమ్మ సరె అన్నాను నేను ముందు గదిలో కూర్చుని బొమ్మలు వేసుకుంటునాను అమ్మ ఈలోపు స్తానం చేసి టవల్ కట్టుకుని బెడ్రూం లోకి వచ్చి నేను కుర్చున్న గదికి బెడ్రూంకి మద్య ఉన్న తలుపు దగ్గరకి వేసింది నేను వెంటనే…..9