అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 291

నేను మా అక్కయ్య
మదన్మోహన్.

రాధకు 23 ఏళ్లు. 5.6 పొడుగు. ఆందంగా ఉంటుంది.36-34-36 కొలతలతో చూచేవాళ్లకు మొడ్డ లేచేట్టు గా ఉంటుంది. చీరలు, చుడీ దార్లు వేసుకుంటుంది. రాధ కాలేజీ లో ఉన్నప్పుడు చాలా అల్లరి పిల్ల. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత నెమ్మదిగా ఉంటుందో కాలే జీలో అంత అల్లరి చేస్తుంది. కాని పెళ్లి అయ్యే దాకా మగాడి మొడ్డ
ముట్టుకోలేదు.కనీసం సెక్స్ బుక్కులు కూడా చదవలేదు. కాని తన ఫ్రెండ్స్ తో సెక్స్ జోకులు మాత్రం బాగా వేస్తుంది. ద్దిగ్రీ కాగానే పెళ్లి చేసారు. పెళ్లి కాగానే మొగుడి పక్కలోకి చేరి పోయింది. Raadha మొగుడు చాలా
మంచి వాడు. అప్పుడె పిల్లలు వద్దు అనుకున్నారు. అందుకని రోజూ బాగా ఎంజాయి చేస్తున్నారు.
రాధకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. వాడి పేరు నవీన్. వాడు కూడా చదువు పూర్తి చేసి జాబ్ కోసం వెతుకుజ్తున్నాడు. రాధ అమ్మ వాళ్లు పల్లెటూ రు కాబట్టి రాధ తమ్ముడిని తన దగ్గరే ఉంచుకుంది. అక్క దగ్గర ఉండి నవీన్ జాబ్ కోసం వెతుక్కుంటున్నాడు.
నవీన్ రాధ కన్నా రెండేళ్లు చిన్న. బాగా పొడుగ్గా handsome గా ఉంటాడు. అక్క తమ్ముడు బాగా క్లోజు గా ఉంటారి. ఎన్నో విషయాలు ఫ్రీ గా మాట్లాడుకుంటారు.తమ్ముడు తన ఇంట్లోనే ఉన్నా రాధ ఎప్పుడూ తమ్ముడిని బట్టలు లేకుండా చూడ లేదు. కాని నవీన్ గాడు చిన్న టవల్ కట్టుకొని తిరుగుతుంటే వాడి ముందు ఉబ్బెత్తుగా ఉండటం చూసి నవ్వుకొనేది. పర్లేదునవీన్ గాడు మగాడయ్యాడు అనుకొనేది రాధ.

ఇద్దరూ కలిసి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తెచ్చుకొని చూసేవారు. అందులో ముద్దు సీన్లు వాటేసుకొనేసీన్లు వచ్చినప్పుడు కాస్త సిగ్గు పడేది రాధ. నవీన్ మాత్రం కొంచెంdaring. అక్కతో దాని సెక్స్ విషయాలు, సెక్స్ లైఫ్ గురించి అడిగేవాడు.
“అక్కా అక్కా మీ ఆయన బాగా చేస్తాడా” అని అడిగే వాడు.
“చీ ఫో వెధవా అక్కను అలా అడగొచ్చా. రేపు నీకు పెళ్లి అయితే నీ పెళ్లాన్ని ఎలా చేస్తావో అలా చేస్తున్నాడు మా ఆయన” అనేది గడుసుగా.
“అబ్బో అప్పుడే నాకు పెళ్లేంటే ఉద్యోగం రావాలి ఇంకా 5 ఏళ్లు పడుతుంది” అనేవాడు నవీన్.
రాధఆయన కాంపులకు వెళ్లి నపుడు నవీన్ అక్కకు తోడుగా ఉంటాడు కాబట్టి రాధకు ఒంటరితనం అనిపించేది కాదు. నవీన్ రాధ ఒకే ఈడు వాళ్లు కాబట్టి ఎన్నో కబుర్లు చెప్పుకొనే వాళ్లు.
కాని రాధకు ఎందుకో నవీన్ ను చూస్తే సెక్సీ ఆలోచనలు వచ్చేవి. అంతలో తప్పు అనుకొనేది. కానీ నవీన్ ను

కానీ నవీన్ ను చూసినప్పుడల్లా సెక్సీ గానే చూచేది. ఎందుకంటే రాధ మొగుడు నవీన్ అంథ అందమైన వాడూ కాదు. అంత phisique కూడా లేదు. మామూలుగా పీలగా ఉంటాడు. రాధకు నవీన్ సరి అయిన జోడీ. అందుకే రాధ నవీన్ ను చూస్తూ సెక్సీ గా tease చేస్తూ హాపీ గా టైం పాస్ చేసేది.
తమ్ముడిని tease చెయ్యడానికి రాధ పల్చతి నైటీలు వేసుకొనేది. లోపల బ్రా పాంటీ తప్ప వేరే ఏమీ ఉండేది కాదు. ఒక్కో సారి పాంటీ బ్రా కూడా వేసుకొనేది కాదు. రాధ నడుస్తుంటే ఆపల్చటి నైటీ లో నుండి రాధ ఎత్తైన బలిసిన పిర్రలు, ఆ పిర్రల మధ్య చీలిక స్పష్టంగా కనిపించేవి. నవీన్ కూడా అక్కయ్య పిర్రలు చూస్తూ చొంగ కార్చుకొనేవాడు. అది చూసి రాధ నవ్వుకొనేది.
అక్కయ్య తన పక్కన కూర్చుని ఉంటే నవీన్ చూపు అక్కయ్య ఎత్తైన సళ్ల మీదనే ఉండేది.
“ఏమిట్రా అలా నా వంక చూస్తున్నావు” అనేది రాధ వాడిని tease చెయ్యడానికి.
“ఏమీ లేదక్కా” అనే వాడు నవీన్.
కాని నవీన్ చూపు మాత్రం అక్కయ్య సళ్ల మీదనే ఉండేది.రాధ ఒక్కోసారి చీర కట్టుకొని వాది ముందుకు వచ్చి “ఏరా నవీన్ ఈ చీర ఎలా ఉందిరా. నీకు నచ్చిందా. ఈ చీరలో నేను సెక్సీ గా ఉన్నానా” అని అడిగేది.
పిర్రలకు టైట్ గా కట్టిన ఆ చీరలో అక్కను చూసి కళ్లప్పగించి చూసే వాడు నవీన్.
“WoW అక్కా నువ్వు చాలా సెక్సీ గా ఉన్నావక్కా” అనే వాడు.
రాధ వెనక్కు తిరిగి తన పిర్రలు వాడికి చూపిస్తూ “ఏరా నాబాక్ ఎలా ఉందిరా. వెనక నుండి కూడా సెక్సీ గా ఉన్నానా” అని అడిగేది.
“అక్కా అక్కా ప్లీజ్ అక్కా. నన్ను tease చెయ్యకే నేను తట్టుకీఓలేక పోతున్నాను.” అనే వాడు నవీన్.
“అదేమిట్రా. నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా.” అనేది రాధ.
“నువ్వు అంటే నాకు చచ్చేంత ఇష్టం అక్కా. కాని నువ్వు నా అక్కవు కదా. అలా చూడ్డం బాగోదు అని” అన్నాడు నవీన్.
“అది కాదురా అక్క అయితే ఏంటి. ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు. అక్కను sexy గా చూడకూడదా.అక్క సెక్సీ గా ఉండ కొఇఒడదా.” అంది రాధ.
అలా రాధ తమ్ముడిని సెక్సీ గా tease చేసేది. దాని అలవాటు పడ్డాడు నవీన్. అక్కను సెక్సీ గా చూడ్డం, అక్కను సెక్సీ గా వర్ణించడం చేసే వాడు. మొగుడు లేనప్పుడు రాధ కూడా తన తమ్ముడు తనను గట్టిగా వాటేసుకొని నలిపేస్తున్నట్టు ఊహించుకొనేది. అలాగే నవీన్ కూడా అక్కయ్య తొడలు పిర్రలు సళ్లు ఊహించుకుంటూ మొడ్డ జాడించుకొనేవాడు.

1 Comment

Comments are closed.