అవి నేను కాకినాడలో ఇంజనీరింగ్ చదివే రోజులు 12

అవి నేను కాకినాడలో ఇంజనీరింగ్ చదివే రోజులు. అపుడు నా వయసు 17 నేను మొదటి year చదువుచున్నాను. నేను జాయిన్ అయిన నెలకి నా మేనమామ గారికి అక్కడికి transfer అయింది. నా అత్త (మా నాన్న చెల్లి) వయసు 30 . వారికీ ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు.మా అత్త చిన్నప్పటి నుండి నన్ను పెంచింది. నాకు ఆవిడ అంటే చాల ఇష్టం. అత్త చాల అందముగా వుంటుంది. నేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే వుండి కాలేజీ కి వెళ్ళే వాడిని. మొదట్లో ఆవిడంటే ఇష్టమే కానీ తనని దెంగాలని లేదు. ఒకరోజు నేను నా ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక మాయలం సినిమాకి వెళ్ళాము. అందులో scenes చూసిన తర్వాత నా మొడ్డలో కోరికలు పెరిగాయి.

ఎలాగైనా ఒక పుకును పట్టాలనుకొన్న. పక్క పోర్షన్ లో ఒక అందమైన ఆంట్ ఉంది. ఆవిడ కోసం బాగా ట్రై చేశా. కానీ ఆవిడ నేను తనకు ట్రై చేస్తున్నానని మా అత్త తో చెప్పింది. మా అత్త నాకు క్లాసు పీకింది. ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేదు. రెండు మూడు రోజులు సిగ్గుతో చాల బాధ పడ్డాను. ఒక రోజు శనివారం కావటంతో మధ్యాహ్నం వచ్చేసాను. మా అత్త నన్ను దగ్గరకు పిలిచింది. భయంగానే వెళ్ళాను. భాదపడుతున్నావా నాన్న అని అడిగింది. లేదన్నాను. తను నన్ను తన వొళ్ళో పడుకోపెట్టుకుని కబుర్లు చెప్పింది.ఇప్పుడే అటువంటి ఆలోచనలు చేస్తే చదువు పాడవుతుంది నాన్నఅని చెప్పింది. అసలు ఎందుకలా చేసావని అడిగింది. అపుడు సినిమా గురుంచి చెప్పను. ఇంతలో నా అత్త అటువంటి సినిమాలు చూడటం ఎందుకు నాన్న అని నన్ను తన గుండెల కు హత్తుకున్నది. నా తల ఆవిడ సలలను తాకింది. మెత్తటి ఆ సల్లు తాకే సరికే నాకు మొదటి సరిగా నా అత్త ఫై కోరిక కలిగింది.ఇక అక్కడినుండి నా ప్రయత్నం నా ముద్దుల అత్త కొరకే.

సోమవారం మధ్యాహ్నం కాలేజీ నుండి వచ్చేసాను. మా అత్తకి తల నొప్పిగా వుందని చెప్పాను. భోజనం చేసిన తర్వాత మా అత్త పక్కన పడుకున్నాను. నా చేతిని అత్త సల్ల ఫై వేసి పడుకున్నాను. అత్త ఏమి అనలేదు. ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ నిద్రపోయాను. శుక్రవారం మా కాలేజీ బంద్ జరిగింది. నేను ఇంట్లోనే వున్నాను. వంట చేసిన తర్వాత అత్త స్నానానికి వెళ్ళింది. వంటగది కిటికిలోనుండి స్నానాలగది కనిపిస్తుంది. నేను ఆ కిటికీ దగ్గరకు చేరుకున్నాను. డిస మొలతో వున్నఅత్త ను చూసేసరికి నా మొడ్డ మీదికి చేయి వెళ్ళింది. బండ బండ సల్లను తను రుద్దుకుంటుంటే నాకు పిచ్చ ఎక్కింది. అత్త వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరమూ కలిసి భోజనము చేసాము. పడుకున్న తర్వాత ఏమైనా సరే సల్లను నొక్కాలను కున్నాను. భోజనం అయిన తర్వాత అత్త పని చేసుకుంటున్నది. అత్త ఎంత సేపటికి రావటం లేదని నాకు చాల నిరాశగా వున్నది. నీవు పడుకో నాన్న నేను వస్తానన్నది. నేను తనకోసమే ఎదురుచూస్తూ పడుకున్నాను. ఇంతలో అత్త చాల భాదగా వచ్చింది. ఏమిటి అత్త అంటే నడుము పట్టుకున్నదని చెప్పింది. తను చాల భాద పడుతుంటే అమ్రుతంజనము వ్రాయనా అన్నాను. సరే రాయి అన్నది. అత్త వెల్లకింతలా పడుకున్నది . నేను నడుము ఫై balm రాయటం మొదలుపెట్టాను. మొదటగా నా చేయి అత్త నడుము మడతలోకి ఆ ఆనందం చెప్పలేనిది. అక్కడ నా చేయి నాట్యమాడుతుంటే అత్త ఆనందముతో ములుగు చున్నది. ఇంతలో చేయి నొప్పి ఉంటుందేమో పడుకో నాన్న అన్నది. పర్వాలేదు నీకు రాయటం కంటే నాకు ఏది ఆనందము కాదన్నాను. అలాగే నీవు బడ పడుతుంటే చుడలేనన్నాను. సరే నీ ఇష్టం అంది నా చేయి నడుము మడత ఫై నుండి అత్త వీపును కాసేపు నొక్కాను అత్తా బాగుందా అన్నాను చాల హాయిగా వుందిరా కన్నా అంది నీ వీపు కూడా నొక్కన అన్నాను నీ ఇష్టం రా కానీ balm లేకుండా నొక్క మంది. నేను చేతులు కడుగు కొచ్చి నొక్కుడు మొదలు పెట్టాను. కాసేపు అత్తా మెడ బాగం నొక్కాను. అక్కడి నుండి నిదానంగా చీర ఫై నుండి అత్తా పిర్రలు నొక్కుడు మొదలు పెట్టాను. ఎలేవుంది అత్తా అన్నాను. చాల హాయిగా వుందిరా కన్నా అంది అల చాల సేపు నొక్కుతూనే వున్నాను. అత్తా వొంటిని అల నొక్కుతుంటే నాకు స్వర్గం లో వున్నట్టు ఉంది. ఇంతలో పిల్లలు వచ్చే సారు నేను నిరాశగా పిసుకుడు ఆపేసాను చాల బాగుందిరా నాన్న అంది అత్త మరుసటి రోజు శనివారం మధ్యాహ్నం వచ్చేసాను అత్త పడుకుని వున్నది అత్తా వొళ్ళు పిసకన అన్నాను నీకు చేతులు నొప్పిగా వుంటాయేమో నాన్న అన్నది నీకు సంతోషం ఐనదే నేను చేస్తాను అత్తా అన్నాను ఓకే నాన్న పిసుకు అన్నది ఆవిడ వొల్లంత చక్కగా పిసికుడు మొదలు పెట్టాను మడతల దగ్గర కాసేపు రుద్దాను నాన్న చాల హాయిగా వుందిరా అన్నది తర్వాత పిర్రల ఫై కాసేపు రుద్దాను రుద్దాను అనేకంటే పిర్రలతో ఆడుకున్నాను తర్వాత వీపు పిసికాను సంకలలో కాసేపు రుద్దాను సంకల లో నుండి నిదానం గా చేతిని అత్త బండ సల్లకు చేతితో తాకాను పిర్రల ఫై నుండి కింది దాక కాళ్ళ ఫై కాసేపు పిసికాను ఇంతలో పిల్లలు వచ్చారు ఆదివారము చాల బారముగా గడిచింది సోమవారము కాలేజీ నుండి మధ్యాహ్నం వచ్చేసాను వచ్చేసావేర నాన్న అన్నది అత్త మధ్యాహ్నం classes లేవత్త అన్నాను పడుకున్న తర్వాత అత్తను వొళ్ళు పిసకనా అని అడిగాను అలాగే నాన్న అన్నది మల్లి పిసుకుడు start చేశాను నడుము మడత వద్ద మొదలు పెట్టి పిసుకు తుంటే కన్నా చాల బాగుందిరా అంది తొడలు వీపు సంకలు పిసికిన తర్వాత పిర్రలు పిసుకుడు మొదలు పెట్టాను అక్కడి నుండి కాళ్ళ వరకు పిసుకుడే పిసుకుడు ఆనందముతో అత్త మూలుగుతున్నది అత్త అటు తిరుగు అటు కూడా పిసుకుతాను అన్నాను తను తిరిగింది ఇక కాళ్ళ దగ్గర నుండి పైకి పిసుకుడు మొదలు పెట్టాను అత్త బలమైన తొడలు పిసుకుతుంటే చాల ఆనందముగా వుంది అత్త ముఖము కూడా చాల ఆనందముగా వుంది కాసేపు తొడలు పిసికాను తొడలు పిసుకుతూ నిదానముగా చేతిని పూకు దగ్గరవరకు తిసుకేల్లను రెండు మూడు సార్లు పూకు దగ్గర ఎత్తులను తాకాను అత్త ఆనందముతో నిద్ర పోవుచున్నట్లు వున్నది కాసేపు అత్త పొట్ట ఫై చేతితో రాసాను అక్కడినుండి కాసేపు సల్ల దగ్గరలో రుద్దాను నిదానముగా సల్ల ఫై చేతులు వేశాను అత్త ఏమి కదల లేదు కొద్దిగా నొక్కాను ఏమి కదలిక లేదు కాసేపు సల్లతో ఆడుకున్నాను ఏమి కదలిక లేదు నిదానముగా కింది రెండు బటన్స్ తీసాను మళ్ళీ కాసేపు పిసికాను ఈలోపు పిల్లలు వచ్చేసారు నేను ఏమి తెలియనట్లు నిద్రపోయినట్లు పడుకున్నాను మరుసటి రోజు నుండి పిల్లలకు సెలవులు వచ్చాయి ఆ రోజు రాత్రి మామ నన్ను పిలిచి పిల్లలను వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో దింపి రమ్మన్నారు సరేనని మరు రోజు ప్లాన్ చేసుకున్నాను తర్వాత అత్త కూడా వస్తానంది నాకు చాల సంతోషం వేసింది అయితే మరుసటి రోజు మామ ఆఫీసు నుండి ఫోన్ చేసి తను దింపి వస్తనన్నారట సాయంత్రం నేను వచ్చేసరికి అత్త చెప్పింది అంటే ఆ రాత్రి అత్త నేను మాత్రమే ఇంట్లో వుంతమన్న మాట సాయంత్రం మామను పిల్లలను బస్సు ఎక్కించి వచ్చాను అత్త నేను భోజనం చేసాము అత్త పడుకుని నన్ను కూడా పడుకోమంది అత్త వాళ్ళు పిసకనా అన్నా నీకు నా వాళ్ళు పిసకటం సరదాగా వుందా అని అడిగింది నీకు కూడా హాయిగా వుందిగా అత్తా అన్నాను సరే పిసక మంది ఇక నడుము పిర్రలు వీపు సంకలు కాసేపు మర్దన చేశాను తర్వాత రెండో వైపుకు తిరగమన్నాను అత్త తిరిగింది కాసేపు కాళ్ళు తొడలు నొక్కాను తర్వాత పొట్ట మీద భుజాలు నొక్కాను కాసేపు అత్త బొడ్డుతో ఆడుకున్నాను అత్త హాయిగా కాళ్ళు మూసుకుని వుంది.అత్త నిదానముగా మూలగటం మొదలు పెట్టింది. నేను జాకెట్ పైనుండే అత్త సళ్ళను సవరదీసాను అత్త ఏమి అనలేదు నెమ్మదిగా పిసికను ఏమి అనలేదు జాకెట్ హుక్స్ నిదానముగా తప్పించి సళ్ళను పిసకటం మొదలు పెట్టాను అత్త ఏమి మాట్లాడ లేదు ఆనందముతో మూలుగుతుంది అత్తా బాగుందా అన్నాను
చాల హయిగా వుందిరా కన్నా అంది
ఇక నాకు హుషారు వచ్చేసింది
అత్త సన్ను న నోట్లో పెట్టుకున్నాను
రెండో సన్నును పిసకటం ప్రారంభించాను
అలా కాసేపు రెండు సల్లతో ఆటలాడుకున్నాను
ఇంతలో అత్త చిన్న చాల బాగుందిరా అంటూ నన్ను లాక్కుని నా మొహాన్ని ముద్దులతో నింపేసింది
థాంక్స్ అత్తా అంటూ నేను కూడా అత్తను ముద్దులతో ముంచేసాను
అత్త నా పెదాలను బుగ్గలను కోరికేసింది
నేను రెండు చేతులతో సళ్ళు పిసుకుతూ అత్త నోట్లో నా నాలుకతో ఆడుకున్నాను
నా పిసుకుడుకి అత్తలో వేడి రాజుకున్నట్టుంది
నాన్న నను చంపెయర అంటూ నా మొహాన్ని తన పూకు దగ్గరకు నెట్టింది
నేను అత్త పూకును కసితో ముద్దులు పెట్టాను
అత్త ఆనందముతో వుగి పోతుంది
కన్నా ఆగలేను నీ మొడ్డ తోయ్యర నా పుకులోకి అంది
నీవే తోసుకోవే నా అత్త అన్నాను
తను నా మోద్దను తన పుకులో పెట్టుకుంది
ఇక రెచ్చిపోర నా అల్లుడా అంది
నేను తన పై ఊగటం మొదలు పెట్టాను
నా మొడ్డ తన పూకులో ఊగుతుంటే నోటితో ఒక సన్ను ను చీకుడు మొదలు పెట్టాను
రెండో సన్నును చేత్తో సలుపుడు మొదలు పెట్టాను
అత్త ఆనందముతో ఎగిరెగిరి పడసాగింది
ఏక కాలం లో మూడు చోట్ల పని జరుగుతుంటే అత్త ఆనందానికి హద్దులు లేవు
అరె ఎక్కడ నేర్చుకున్నవురా ఇంత బాగా వాయిస్తున్నావు అంది