ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది 1 145

ఆంటీ ఆలా చెప్పగానే ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురు గట్టిగ మూలుగుతూ ఒకేసారి కార్చేసుకున్నారు.

వాళ్ళు: అబ్బా లంజ ఎన్ని కథలున్నాయి నీలో,మల్లి కలిసినపుడు చెపుదువులే ఇప్పటికి ఇది చాలు అన్నారు.

ఆంటీ కొంచెం నీరసంగా ఉంది.వాళ్ళేమైనా దెబ్బ వేస్తారని అనుకుందేమో.
‘మీరు చెప్పినట్టే చేశా కదా ,నా అబ్బాయిని నాకు ఇచ్చేయండి ‘అంది.
ఎందుకె అంత కంగారు మల్లి రేపు ఇక్కడికే రా ,
నువ్వేం చెయ్యాలో మేము అప్పుడు చెప్తాం’అని వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వెళ్లిపోయారు.

ఆంటీ నెమ్మదిగా లేచి ఏడుస్తూ నడుచుకుంటూ తిరిగి వెళ్ళిపోయింది.
ఆంటీ ఆలా చెప్తూనంత సేపు నా మొడ్డ లేచే ఉంది.
నేను తిరిగి నా రూమ్ లోకి వెళ్లి ఫోన్ లో వీడియో ఓపెన్ చేశా కొట్టుకుందామని,
ఆ పిల్లోడి వాయిస్ వినిపిస్తున్నపుడు బాక్గ్రౌండ్ లో ఎదో సౌండ్ వస్తుంది.
నాకు అది ఎక్కడో బాగా విన్నట్టుగా గుర్తు.
చాలా సేపు ఆలోచించిన తర్వాత అపుడు గుర్తొచ్చింది,
అది మా ఊరి చివర్లో ఒక జీడిగింజలు కాల్చే మెషిన్ ఒకటి ఉంది ,
దాని సౌండ్ చాలా దూరం వస్తుంది,
అక్కడికి దగ్గరి లోనే ఎక్కడో ఆ అబ్బాయిని ఉంచి ఉంటారని అనుకున్న,
కానీ అక్కడికి ఎవ్వరిని వెళ్లనివ్వరు ,
ఆ ప్లేస్ మా ఊరి సర్పంచ్ ది.
ఆయన అక్కడ ఒక పది మందిని పెట్టాడు పెర్మనెంటుగా ఎవరు రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని,
ఆ ప్లేస్ మొత్తం ఒక 50 ఎకరాల్లో ఉంటుంది.

అసలు ఎం జరిగిందో ఆంటీ ని అడిగి తెలుసుకుని ,
ఎలాగైనా వాళ్ళ అబ్బాయిని కాపాడాలి అని అనుకుని ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా.అప్పటికి టైం సుమారు రెండు అవుతుంది.

నేను నెమ్మదిగా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి చిన్నగా డోర్ కొట్ట,
ఆంటీ ఏడుస్తూ వచ్చి కిటికీ ఓపెన్ చేసి చూసి,
‘ఏంటి నాని ఏ టైం లో నువ్వు ‘అని అడిగింది?
నేను :ఆంటీ చిన్నూ (జెస్సి ఆంటీ కొడుకు పేరు) ఎక్కడ ఉన్నదో నాకు తెల్సు ఆంటీ