ఆడది బరి తెగిస్తే చిత్తడి చిత్తడి 30

సుజాత, కిషోర్ లు ఒకరి నొకరు చూసుకున్నారు. సుజాత పెద్ద పెద్ద కొబ్బరి బొండాల లాంటి సల్లు ఆవేశం గా పయికి కిందకీ ఊగుతున్నాయి. ఆమె ముచికలు నల్ల గోధుమ రంగులో పెద్ద పెద్ద రూపాయి బిళ్ళ లంత పరుచు కుని వాటి పయిన ముచికలు అప్పుడే తమ మడతలని విరుచుకుంటూ చుర కత్తుల్లా మారుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద పాల పీకల లాగ. కిషోర్ కను రెప్ప కూడా వెయ్య కుండా ఆమె సల్లనే చూస్తున్నాడు. సుజాత ఒక నవ్వు నవ్వి అతని తలని బరువుగా బిగువుగా వున్న తన సల్ల కేసి లాక్కుంది. అతని తల ఆమె ఎద భాగం లో తల గదల మాదిరి వున్న ఆమె బలమయిన చను కట్టు మీద ఆనుకుంది.ప్రపంచంలో ఎక్కడా అలాంటి స్పర్శా

సుఖం దొరకదు. అటు మెత్తగా కాకుండా అటు గట్టిగా కాకుండా వున్న ఆ సుఖం అతనికి ఒక్క క్షణం ప్రపంచాన్ని తెలియ నివ్వ లేదు. బయటికి తన్నుకు వచ్చి నట్టుగా వున్న ఆమె తాటి కాయల సైజు సల్ల మీద నుంచి తన తల తీసి ఆమెని చూసాడు కిషోర్. ఆమె అందం కన్ను చెదర కొడుతుంది. తొడలు జబ్బలు మంచి కండ పట్టి పుష్టిగా వున్నాయి. అప్పటికే అతని అంకుశం కింద డ్రాయర్ లో మెలికలు తిరుగుతూ కుంభస్థలం కోసం అల్లాడి పోతుంది. ఆమెకి కూడా తన పొలం లో చాలా జిలగా ఉంది. అప్పటికే ఆమె మానం లో నుంచి కారిన రెండు బొట్లు ఆమె పాంటీ పయిన అతుక్కుని కనిపిస్తున్నాయి.
పెద్ద పెద్ద బొండాల కింద ఆమె నడుము సన్నగా ఉంది దాని కింద ప్రదేశం పరుచుకుని విశాలం గా ఉంది. అలాంటి షేప్ వున్న ఆడది ఎంత మంది కయినా ఒకే సారి సమాధానం చెప్ప గలదు అనిపించింది కిషోర్ కి. తమకం ఆపుకో లేక ఆమె సల్లలో ఒక దాన్ని మామిడి పండు చెట్టుకే వుంటే ఎలా ఎత్తి నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతారో అలాగే నోటిలో పెట్టుకుని వేప గింజల మాదిరి వున్న ఆమె ముచికాలని నోటితో గీర సాగాడు. అతని గీరుడికి ఇంకాస్త రసాలు కారాయి ఆమె మానం లో. గొల్లి లో జిలకి ఆమె ఆపుకో లేకుండా ఉంది. ఒక్క సారిగా అతన్ని బెడ్ మీద తోసి డ్రాయర్ ని పట్టుకుని ఒక్క గుంజు గుంజింది కిందకి. అది మొదట రావడానికి బెట్టు చేసినా ఈమె దెబ్బకి ఎక్కడ చినిగి పోతుందో అని కిషోర్ కొంచెం నడుము అటూ ఇటూ తిప్పి లాగేసాడు. ఒక్కసారిగా బయట పడ్డ అతని బలం టంగ్.. మంటూ అతని పొత్తి కడుపుకి కొట్టుకుంది
దాని చలాకీ తనానికీ, బలానికి ముచట పడిన సుజాత ఇంక ఆలస్యం చెయ్య కుండా తన పాంటీ ని లాగేసుకుని నేరుగా వెళ్లి అతని నడుము దగ్గర కూచుంది. ఒక చేత్తో అతని నిలువు ని పట్టుకుని తన రెమ్మల మధ్యలో సర్దుకుంది. అప్పటికే బాగా తడి తేరిన ఆమె పుష్పం అతని ఇంత లావు బలాన్ని లోపలి కి తీసుకుంది. అది టైట్ గా అమెలోకి దిగింది. దాని బలానికి వేడికి హాయిగా ఫీల్ అవుతూ ఒక్క సారిగా తన పిర్రల ముడ్డిని అతని తొడల కేసి కొట్టింది సుజాత. ఆ విసురికి అతని మగతనం ఆమె మానం అంచులకి తగిలింది. ఆమె గొల్లి అతని అంకుశం వంపులకి గీరుకుని పర్. పర్.. బుళక్. బులక్కు ..అంటూ లావాని చిమ్మింది. ఆ రసం అతని యవ్వనం కొస నుంచి కింది అంచుల వరకూ పరుచుకుంది. దానితో ఆగని సుజాత తన వక్షోజాలు ఎగిరెగిరి పడే టట్టు అతని మీద స్వారీ చేసి అతను కారే లోపు తను రెండు సార్లు కార్చు కుని అలసటగా అతని పక్కన పనుకుంది.
అలా పనుకున్న కాసేపటికి సుజాత వాళ్ళ అమ్మ అనసూయమ్మ ఆ గదిలో ప్రవేశించింది. ఆమెని చూసి దుప్పటి కప్పుకుంటూ దిగ్గున లేచి కూచోవాలని ప్రయత్నించిన కిషోర్ కి ఆమె కూడా అతని మీద పడి రసాలు అన్నీ ఎండుతూ వడలి వాడి పోయి వున్న అతని యవ్వ నాన్ని తన నోటిలోకి తీసుకుని చీకుతూ రెచ్చ కొట్టింది. షాక్ మీద షాక్ కొడుతున్న అమ్మ కూతుళ్ళ ని చూసి దిమ్మ తిరిగి పోయిన అతను తను షాక్ లివ్వాలని ప్రయత్నించి వారి బారి తెగించిన కామ కేళికి మడ్డని దాసోహం చేసి అలసి సొలసి వడలి పోయిన వంకాయ లాగ, చితికి పోయిన బెండ కాయ లాగ అయి పొయ్యాడు.
ఆ తరువాత సుజాతని నరసయ్య పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఆమె అమ్మ పొలాన్ని మాత్రమే దెంగుతూ ఆ సమయం లోనే ఆమె చెప్పిన నరసయ్య చుట్ట విషయం నోరు జారి అతని తోనే అనడం జరిగింది. ఇదంతా చెప్పిన కిషోర్ ‘కసి ముండ మంచిగా అదిరి పొయ్యేట్టు వుంటుంది బెడ్ మీద’ అన్నాడు. అతని మొహం పగల కొట్టాలని పించింది నరసయ్య కి ఆ క్షణం. కానీ ఎందుకో వాడిని అక్కడే వదిలేసి ఇంటి దారి పట్టాడు
(ఇంకా ఉంది)