ఇది ఒక కుటుంబంలో జరిగిన కథ – End 316

అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నవే అంటూ ఇంట్లోకి వస్తూనే పిలుస్తూ వస్తుంది కీర్తి .
ఏంటే కొంపలు మూనిగిపోతున్నట్టు ఆ అరుపులు అంటూ వంట గదిలో నుండి బయటకు వస్తూ అంది పద్మ .
అమ్మ ఈ మధ్య చిన్నగాడు తెగ గుర్తొస్తున్నాడు అమ్మ ఎలా ఉన్నాడో ఏమో అంది కీర్తి .
నాకు మాత్రం గుర్తురావడం లేదా ఏంటి అంది పద్మ .
ఇంతకీ ఎప్పుడు వస్తాడు అమ్మ తమ్ముడు అంది కీర్తి .
ఏమోనే వెళ్లి మీ నాన్న ని అడుగు అంది పద్మ .
సరే అంటూ బయటకు వచ్చి కార్ ఎక్కి డాడ్ ఆఫీస్ కి పోనివ్వు అంది కీర్తి .
అప్పుడే ఇంటి తలుపులు తెరుచుకొని కార్ లోపలికి వచ్చింది . గోపాల్ కార్ లో నుండి దిగుతూ కీర్తి ఎక్కడికి అన్నాడు .
డాడ్ మీ దగ్గర కె వస్తున్నాను ఈ మధ్య చిన్నగాడు తెగగుర్తుకు వస్తున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది నాకు వాడిని చూడాలని ఉంది అంది కీర్తి .
చూడమ్మా కీర్తి త్వరలోనే వస్తాడు ఇక్కడికి వచ్చాక మనతోనే ఉండిపోతాడు లే లోపలికి పద అంటుంటే అప్పుడే బైక్ లో లోపలికి వచ్చాడు అనిల్ . ముగ్గురు లోపలికి వెళ్ళగానే కాఫీ తీసుకోండి బావగారు అంటూ కాఫీ అందించింది నిర్మల . కాఫీ తాగుతూ ఆలోచిస్తుంటే కీర్తి తన గదిలోకి వెళ్ళింది . అనిల్ తన గదిలోకి వెళ్తూ అమ్మ ని రమ్మని సైగ చేసి వెళ్ళాడు .
నిర్మల లోపలికి వెళ్ళగానే అమ్మని చుట్టేసి ముద్దులు పెడుతున్నాడు అనిల్ . ఏమి దొరగారు కాలేజ్ నుండి రాగానే నా మీద పడ్డారు ఏంటి అంది కొడుకు ని అల్లుకొనిపోతూ ఏమి లేదమ్మా క్లాస్ లో లెక్చరర్ ని వెనుక నుండి చూడగానే లేచిపోయింది . ఆవు దగ్గర కి దూడ లా నీ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నాడు అనిల్ . నా బుజ్జి నేనంటే అంత ఇష్టమారా నైట్ కి మీ నాన్న నిద్రపోగానే నీ రూమ్ లోకి వస్తాను రా ఇప్పుడు వదులు ఇంట్లో పనులు ఉన్నాయి అంది నిర్మల .
అమ్మ నా వల్ల అసలు అవ్వదు అంటూ నిర్మల చీరను లంగాతో సహా ఎత్తి పాంటీ ని కిందకి మొడ్డ కి ఉమ్ము రాసుకొని అమ్మ పూకు లో మొడ్డ ని దిగేసి దెంగసాగడు అనిల్ .
బెడ్ ని సపోర్ట్ గా పట్టుకొని వెనకనుండి కొడుకు వేస్తున్న పోట్లు ని తట్టుకుంటుంది నిర్మల . అమ్మ ఐపోవస్తుంది తీసుకోవే ఈ కొడుకు రసం అంటూ పూకు లోతుల్లో నింపేసి మొడ్డ బయటికి తీసాడు అనిల్ . బాత్రూం లోకి వెళ్లబోతున్న నిర్మల ని అపి అమ్మ ముందు మోకారిల్లి అమ్మకి పాంటీ వేస్తూ అమ్మ రాత్రికి నా రూమ్ కి వచ్చేవరకు నువ్వు నీ పూకు లో నా రసం ఫీల్ అవుతూ ఉండు అన్నాడు అనిల్ .

Responses (13)

  1. Story was going fine. But the ending or climax should end up with meaningful story, who are Anil, Padhu, nirmala and his bava?

  2. Where is Karthik.. this looks to be a different story. Can you continue from where you left in series 14. Lot more to go Geetha, Nandini and the teacher.

  3. What the hell is this story ended with an un meaning full tragedy, who the hell are these characters.

Comments are closed.