ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 87

చుట్టు చూసాను.. ఈ ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు తప్ప మరేవరు లేరు.. నా చీరని నా కుడి వైపు చనన్ను నుండి.. తప్పించాను. వాళ్ళు చూస్తే కనుక నా కుడి చన్ను నగ్నం గా వాళ్ళకి కనపడతాది.. నేను తేలియనట్లు గా తల కిందకు పేట్టకుని.. వాళ్ళ మడ్డలని చుస్తున్నాను.. వాళ్ళ మడ్డలు నిక్కరు లో ఇంకా ఎత్తుగా నిగిడాయి.. ఒకడు.. నిక్కరుకి.. బోత్తాలు పేట్టలేనట్లుంది.. వాడి మడ్డ నిగిడి పేద్ద రాడ్ లాగా బయటకు వచ్చింది.. నేను ఒరకంట వాళ్ళనే గమనిస్తున్నాను.. కోంత దూరం వేళ్ళాకా వాళ్ళు నా వేంట రావటం మానేసారు.. నేను వేనుకకు తీరగకూడదు కాబట్టి వేనుకకు చూడ లేదు..

నేను నదికి వేళ్ళి స్నానం చేసి వస్తుంటే వాళ్ళ మరల కనపడ్డారు.. అప్పటి వరకు ఎమి చేసారో నాకు తేలియదు కాని నన్ను చూడి వాళ్ళ మడ్డలని నిక్కర్ లోకి దోపుకుంటున్నారు.. నేను నవ్వుకుంటు ఇంటికి వేలుతుంటే.. వాళ్ళ తడిచి నా శరీరముకు హతుకుపోయిన తేల్లని నా చీరలో కనువిందు చేస్తున్న నా అందాలని.. చూసి వాళ్ళు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది.. నదికి స్నానానికి వేళ్ళినపుడులాగా నేను వాళకి దర్శనభాగ్యం కలిగిస్తానని ఆరాట పడ్డారు.. వాళ్ళ ఆరాటాం చూసి నాకు వాళ్ళని ఎడిపించాలనిపించింది.. అందుకే నా చీరను పూర్తిగా కప్పుకున్నాను.. వాళ్ళు నా రేండు బంతులని చూడాలని చాలా ఆరాటపడ్డారు.. కాని.. చీరలో మాత్రమే నా అందాలు దర్శనమిచ్చాయి.. మా ఇల్లు రావటం తో నేను గబగబ లోపటికి వేళ్ళి పూజ చేసుకుని.. రవిక, లంగా, చీర కట్టుకుని మా వారిని లేపాను..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.