ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 87

అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి.. ఆ సంవత్సరం కాల భైరాగి దేవి ఉత్సవాలు వచ్చాయి.. ఉక్సవాలు చూడటానికి వారం రోజుల ముందుగానే నేను, రాజేష్, అత్త గారు బాబుని తీసుకుని మా అత్తగారి పల్లే వేళ్ళాము.. నేను వంట పని చూసుకుంటే బాబు పని అత్తగారు చూసుకుంటున్నారు.. ఒక ఆదివారం సాయంత్రం నేను తాగునీరు తేవడానికి నదికి వేలుతుంటే ఆయన కూడా నాతో వచ్చారు.. అక్కడ ఆడవాళ్ళు నదిలో కి దిగే చీర, లంగా తడవకూండా ఉండటం కోసం నా మోకాలు వరకు ఎత్తి.. నది లోకి దిగుతారు.. నేను కుడా నా చీర, లంగా ఎత్తి.. చీర, లంగా అడుగు అంచులు నా బోడ్డులో దోపుకున్నాను..

నేను నదిలోకి దిగిన తరువాత వేనుక నుండి ఎవరో తోసారు.. నీళ్ళలో పడ్డాను.. నా చీర, రవిక, లంగా తడిచి పోయాయి.. ఎవరు నన్ను నీళ్ళ లోకి తోసారో చూస్తే.. పక్కన రాజేష్.. మీరా? నేనే.. ఎవరనుకున్నావు? ఎమో ఎవరో అనుకున్నాను.. ఈ సాయం సంధ్య సమయం లో నీ అందాలని.. ఈ నదీ తీరాన తనివి తీరా ఆశ్వాదించాలని నీతో వచ్చాను.. ఎమిటండి.. మరినిను.. ఇలా బయట నా? ఎవరైనా చూస్తారు బాగోవదు.. ఎవరు చూడని ప్రాంతం లో అయితే నీకు ఇష్టమేనా.. నేను మీ దానిని.. మీ సోత్తు.. మీ ఇష్టమే.. నా ఇష్టం.. ఆయన ఆనందం తో పోంగిపోయి.. నన్ను.. నీళ్ళ లో నుండి.. బయటకు రమ్మని.. అలా నదీ ఒడ్డున కోంత దూరం తీసుకు వేళ్ళారు.. అక్కడ ఎవరు లేరు.. నీ చీర, లంగా, రవిక ఇప్పేయి అన్నారు..

ఛీ పోండి నాకు సిగ్గు అని ముఖం నా చేతులతో దాచుకున్నాను.. ప్లీజ్ నీ అందాలని ఈ సాయంత్రం వేళ్ళ ఆశ్వాదించనీ.. అంటు.. నా చేతులని నా ముఖం నుండి తీసారు.. అప్పటికే ఆయన తన లుంగి, షర్ట్ తీసి నగ్నం గా ఉన్నారు.. చూడు నేను నగ్నం గా ఉన్నాను.. ఇక్కడ ఎవరు లేరు.. అంటు.. నా చీర ని జార్చారు.. నాకు అలా open place లో.. తేలియని అనుభుతి కలుగుతుంది.. అది కూడా భర్త ప్రేమ తో నా అందాలని.. జుర్రుకోవడాని కి ఆరాట పడుతున్నారు.. భర్త కోరికని తీర్చడమే పతి గా నా ధర్మం.. అందుకని.. నా భర్త చేస్తున్న పని కి అడ్డు చేప్పకుండా.. తనకు సహకరించాను.. నా చీరని తీసాకా, తడిచిన నా రవిక లో నుండి.. సగం కనిపిస్తున్నా నా అందాలని చూంబింస్తూ.. నా రవిక హుక్కులు ఒకోక్కటి తీసారు..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.