ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 87

నా స్ధనాల మధ్య ఎర్పడ్డ సన్నని గీతని తన చేతి వేళ్ళ తో మీటుతు.. నా ఎత్తుల లోయలోకి తన వేళ్ళ ని జోప్పించాడు.. అలా తన వేళ్ళ ని నా బ్రా లో జోప్పిస్తు.. నా స్ధనద్వయాని తడిమారు.. ఒక చేతితో నా స్ధనాలని తడుముతు.. ఇంకోచేతితో.. నా లంగాని లాగారు.. అది కూడా కింద పడ్డాది.. నా బ్రా హుక్ ని తీసి.. స్నానం చేద్దాం శైలు అంటు అంటు.. నా నడుమ మీద తన ఎడమ చేతిని వేసారు.. నేను.. ఈ లోకం తో పనిలేనట్లు.. చిలకా గోరింకల లాగా.. నగ్నంగా.. ఆ సంధ్యా సమయం లో స్నానాలు చేసాము.. ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళు చల్లు కుంటు.. చిన్న పిల్లల లాగా కేరింతలు కోడుతు.. ఆనందం గా హాయిగా.. ఆ నీళ్ళ లో సేధ తీరుతున్నాము.. సూర్యుడు.. కోండలలోనుండి.. కిందకి దిగుతుండగా.. నీళ్ళ లో నుండి బయటకు వచ్చిన నన్ను చూసి.. నా ముంగురుల నుండి కారుతు.. నా కోండ గుట్టలైన నా ఎత్తులపై పడుతున్న బంగారు వర్ణం లో ఉన్న నీటి బిందువులని చూస్తు ఆనందం తో పరవశించి పోతున్నారు మావారు.

దేవుడు నీన్ను ఎంత అందంగా సృష్టించాడు.. ఆడదాని అందానికి మగవాడు బానిస అనడానికి ఇదేనేమో నిదర్శనం.. ఆ సమయం లో ఆరాధన గా చూస్తు.. ఆనందంలో మునిగిన మా వారిని.. distrub చేయటం ఇష్టం లేక ఆయన నే చూస్తు ఉన్నాను.. సూర్యుడు గమ్య స్దానం చేరటం తో.. అయ్యగారి కోరిక తీరిందా.. అని అడిగాను.. ఇంకో కోరిక ఉన్నది అన్నారు.. తరువాత చూద్దాం.. ఇప్పటికే చాలా సమయం అయ్యింది.. అని ఇద్దరం బట్టలు కట్టుకుని నీళ్ళు పట్టుకుని ఇంటికి వచ్చాము..

నాలుగు రోజుల తరువాత.. జాతర కి కాల భైరాగి దేవి ఆలయం కు వేళ్ళి మూడు రోజులు పండగ ఉత్సవాలు చూసుకుని మరల పట్టణం వచ్చేసాము.. ఆయన షాప్ కు వేళ్ళి పోయక పని లేక పోవటం తో.. ఎమి తోచేది కాదు.. ఒక రోజు రాత్రి.. ఆయన వచ్చి పడుకున్నారు.. నేను ఇంటిపని చేసుకుని.. అత్తయ దగ్గర బాబుని తీసుకుని.. మా పడక గదికి వచ్చి.. బాబు కి పాలు పట్టి.. ఊయ్యాలలో వేసాను.. ఆయన ఒక రౌండ్ వేసాకా?.. నేను ఆయన పక్కన పడుకుని.. ఎమండి??.. ఉ.. ఎమండి??.. ఎమిటి శైలు.. పడుకుంటున్నారా?.. లేదు.. చేప్పు శైలు.. నేను.. నేను ఎంటి చేప్పు.. నేను.. కాలేజ్ జాయిన్ అవుతాను.. బాబుని అత్తయగారు చూసుకుంటున్నారు.. నాకు ఖాళీగా ఉండి ఎమితోచడం లేదు..

మా స్నేహితులు కూడా డిగ్రీలు చివరి సంవత్సరం చదువుకున్నారు.. పేళ్ళి కి ముందు మాట ఇచ్చారుగా???.. కోంత సేపు మౌనంగా ఉండి పోయారు.. మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేళ్ళను లేండి.. అది కాదు శైలు.. నీకు ఇబ్బంది అవుతాదని.. నాకు ఎమి ఇబ్బంది లేదండి.. అదికాదు శైలు.. మనకు దగ్గర లో డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు.. సైకిల్ మీద కాని, నడిచి కాని వేళ్ళాలి.. నేను చిలిపిగా నడిస్తే మీ పేళ్ళం కాళ్ళు అరిగి పోతాయా ఎంటి? అన్నాను.. అదికాదే.. ఎదికాదండి..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.