ఈ కథ నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాది 3 96

స్వామి……………………….,…………………………………………………………… సర్పగండానికి పరిష్కార మార్గం చేప్పటం పూర్తయ్యక.. మా వారు.. ఉగ్రరూపం తో పూజ వద్దు.. పరిష్కారం వద్దు.. అంటు పైకి లేచారు.. నేను కూడా ఆయన చేప్పిన పూజ చేయటం కష్టం.. అందువలన నేను కూడా.. లేచి.. ఇంకో మార్గం ఎమైన ఉంటే చేప్పండి అని అడిగాను.. మా అత్తయ్య గారు కూడా ఇంకో పరిష్కార మార్గం ఉన్నదా అని అడిగారు.. స్వామి నవ్వుతు.. ఈ మార్గం తప్ప మరే విధమైన మార్గం లేదు.. కాకపోతే.. 90 రోజులు వరకు.. నాగేంద్రుడు మీ దరికి రాకుండా ఉండు మార్గముని చేప్పగలను.. నేను.. సరే స్వామి.. తేలియచేయండి.. స్వామి.. నీవు ఎల్లపుడు..

లక్ష్మీ దేవి లాగా ఆలంకరణ చేసుకుని తలలో ఎల్లపుడు పూవ్వులు తురుముకోవాలి పైన చేప్పిన నియమాలు.. తూచ తప్పకూండా పాటించాలి.. స్వామి మా అందరికి ఒక హేచ్చరిక చేసారు.. నేను చేప్పిన మాటలు మీరు నమ్మటం లేదు.. కావున.. 30 రోజులలో.. ఒక అశుభవార్త(కీడు వార్త) వింటారు.. అప్పటికి నమ్మకం లేక పోతే 60 రోజులకు మరో కీడు జరుగుతాది.. అప్పటికి నమ్మకం లేకపోతే.. మీ కోడుకు దోషం రేట్టింపు అవుతుంది.. అని చేప్పారు.. నేను అత్తయ్య గారు మామయ్య గారు స్వామి కి నమస్కారము చేసాము.. ఆ లోపటి భాగం నుండి బయటకు రావటానికి మరల దివ్య పురుషుడు ఆ విగ్రహము లోపలి భాగమును.. మూద్దాడాడు.. అది మరల మనిషి దూరినంత ఖాళ్ళి ఎర్పడింది.. మేము బయటకు వచ్చి ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం అయ్యింది.. అత్తగారు నేను వంట చేసాము.. ఉదయం నుండి ఉపవాసం ఉండటం తో.. ఆకలి మరియు.. అలసటగా ఉంది.. త్వరగా భోజనాలు ముగించి.. ఎవరి పడక గదికి వాళ్ళు వేల్లి పోయాము.. నాకు నిద్ర రావటం లేదు.. 20 సంవత్సరాలకే ఎంత కష్టం వచ్చింది అనుకుంటు.. అదే ఆలోచనలలో గడిపాను.. ఎపుడు పడుకున్నానో తేలియదు.. కాని.. మా వారు లేపితే లేచాను..

ఆ 5 గురు సినియర్స్ లో చరణ ఉన్నాడు.. నేను.. వాళ్ళ కి good evening sirs అని wish చేసాను.. చరణ.. నన్ను చూసి.. దోరికావే లంజ కానా.. నిన్ను ఎమి చేస్తానో చూడవే.. ఆ రోజు నా మడ్డ మీద కోడతావా? అద్ర్రుష్టవశత్తు.. నా పోట్టలో నీ కాలు తగిలింది కాబట్టి సరిపోయింది.. ఇక నిన్ను ఎమి చేస్తానో చూడవే.. అంటు.. నా దగ్గరకు వచ్చి.. నా పేదవులపై వాడి పేదవులతో.. నా అదరముల ని చుంబించాడు.. ఇందాక ఎదో డాన్స్ చేసావట కదా! లంజ ఇపుడు చేయవే.. అంటు.. ముందుకు తోసాడు.. నేను.. అలాగే sir అంటు డాన్స్ చేసాను.. మరల డాన్స్ చేస్తుంటే చీర కింద పడ్డాది.. చరణ నన్ను లంజ ఇలా రావే.. ఎమి ఉన్నాయే.. నీ బంతులు.. నేను పాలు తాగుతానే.. అంటు.. రవిక మీద నే కనిపించి కనిపించని నా స్ధనములని.. పిసుకుతున్నాడు.. నా మేడలో మంగళ సూత్రాలు చూసి.. నీకు పేళ్ళైందేమిటే లంజ అంటు నేను కింద పడ్డ చీరని సర్దుకుంటుంటే..

లాగి కింద పడేసాడు.. నేను.. చీర సర్దుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు.. పల్చగా ఉన్న రవిలో.. చేమటకి తడిసిన నా స్ధనములని తదేకం గా చూస్తు.. ఇవి ఇక్కడనుండి నావే లంజ అంటు.. పిసకుతున్నాడు.. నేను.. మీకు నచ్చింది చేసుకోండి sir కాని.. ఇక్కడ కాదు.. నేను మీ ఇంటికి వస్తాను.. అక్కడ మీకు నచ్చింది చేసుకోండి అన్నాను.. సరేనే లంజ.. ఎపుడు వస్తావే.. మా ఇంటికి? రేపు ఉదయం 9 కి మీ ఇంటికి వస్తాను..

3 Comments

Add a Comment
  1. Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  2. Story chala bagundi Please next part thondharaga upload cheyandi… Story flow lo vunapudu akkadaka mistakes vasthunai jagrathaga chusukondi

  3. బాగుంది నెక్స్ట్ ఎపుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.