ఎదిగిన కొడుకు మెడ్డ – End 106

సుమతి ఒక సౌందర్య సిల్పం. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా సడలని బిగుతైన అందాలు ఆమె సొంతం. పోతపోసిన స్రంగార దెవత ఆమె మంచం మీద ఉన్నంత సేపూ. అదే సుమతి కార్యనిర్వహనలో ఉన్నప్పుడు సమర్ధురాలైన స్త్రీ మూర్తిగా ఉంతుంది. ఆమె ఒక చక్కని ఇల్లాలు, ప్రేమమయి, చురుకైన మధ్యవయస్సు స్త్రీ, అమృత సమానమైన మాతృమూర్తి. రఘుకి సుమతితో లైంగికంగా కలవాలన్న కోరిక మొదతలేదు. అతను ఆమె ఎద సంపదకే పరిమితమయ్యాదు. కానీ ఇప్పుదు అర్ధ ఘంతకు పైగా సుమతి మీద పదుకుని ఆమె వెచ్చతి, మౄదువైన దేహ స్పర రుచి చూసి, ఆమె పాలిండ్లతో క్రీడించి, ఆమె అధరపానం చేసిన తర్వాత, ఆమె వేడి నిత్తూర్పులు అనుభూతించిన పిదప కన్న కొదుకుకైన ఆమెతో పూర్తి సృంగారం జరపకుండా విరమించుకోవతం అసాధ్యం.

తల్లి అచ్చదన్ లేని గుండ్రని భుజాలను తన నాలికతో నాకుతున్నప్పుదు రఘు ఈ విష్యమ అర్ధం చేసుకున్నాదు. తను తన తల్లిలో అన్వేషించవలసిన అందాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నయి, కొద్దిగా అలసిన అతను మల్లి ఉత్సాహం తెచ్చుకున్నాదు. గుండెల నిందుగా గాలి పీల్చుకుని కొద్దిగా పైకి లేచి తన కుడి చేతిని తన బరువు వలన అదిమినత్లుగా ఉన్న తల్లి పొత్త కిందుగా ఉన్న ఆమె లంగా ముడి మీద వేసాడు. ఒక్క గుంజుడుతో అది ఊడ్ వచ్చింది. సుమతి తల ఎత్తి చూడబోయింది. కానీ రఘు ఆమె పెదవులు అందుకుని ఆమె తలని మల్లీ తలగడ మీదకు చేర్చాడు.సుమతి తొడల్ మీద రఘు చేయ్యి త్డుముతూంది. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి లంగా అంచులు ఆమె పాదాలను చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు రఘు నగ్న దేహానికీ \, అతని తల్లి సుమతి దేహానికీ మధ్య స్పర్స మరింతగా పెరిగిండి.
కొంత వరకు పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్న సుమతి త్నపైనుంచి రఘును దింపతానికి ప్రయత్నించసాగింది. గత్తిగా అరవతానికి రఘు పరాయి మగవాడు కాదు, అందులోనూ రఘు తన మీద ఎక్కిన సందర్భం వేరు. ఇప్పుదు తను గత్తిగా అరిచి గొడవ చేస్తె పోయేది తమ కుతుంబ పరువె. అందుకని సుమతి నెమ్మదిగా రఘుతో పెనుగులాడుతూ అతనిని తన మీద నుంచి దించతానికి విఫల యత్నాలు చేస్తుంది. అయితే అంత అందమైన స్త్రీ (కన్న తల్లి అయినా సరె) మీఅద అప్పతి వరకూ అన్ని సుఖాలుపోమిన తరువాత ఆమెను అంతతితో విడిచిపెత్తాలని ఏ మగవాడూ అనుకోడు. నిజానికి ఆ స్తితిలో స్త్రీ ఇచ్చె ప్రతిఘతన మరింత ఎక్కువగా మగవాడిలో కోరికని రాకేస్తుంది. తల్లి తన్ చేతులతో తన చాతిని తోసేస్తూంతే రఘు మరింత బలంగా తన చాతిని తల్లి మీదకి నొక్కుతున్నాడు. దాంతో అతని బలమైన చాతి కింద ఆమె గుప్పిత బిగించిన చెయ్యి, ఆ గుప్పిత కిందా ఆమె ఎద సంపద…వెరసి అతని బలాన్ని ఆమె అందిపుచ్చుకున్ తన గుప్పిల్లతో తానే తన వక్షోజాలని అదుముకుంతునత్లైంది. అతని ముద్దును తప్పించుకోవతానికి ఆమె తలను ఒక పక్కకి తిప్పేస్తె ఇందాకతి వరకూ అతను ఆమె బుగ్గల మీద, మెడ వంపులో ముద్దాడాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె మీద్ తనకేదో అధికారం ఉన్నట్లు తల్లి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి ఆమె ముఖాన్ని కదలకుందా గత్తిగా పత్తుకుని తనకు ఎకావలసిన భాగాలని అంతె పెదవులన్, కల్లను, బుగ్గలను, ముద్దాదసాగాడు. తన మీద అతని అహుకారానికి సుమతి విస్తుపోతుంది, అయినా కొడుకుచేసే శృంగారాన్ని ప్రతిఘటించతం మానలేదు.
రఘు బలమైనవాడే,కానీ సుమతి బలహీనమైన స్త్రీ కాదు, ఆమె అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లి. ఇంకా సరీరంలో బిగువు తగ్గని వనిత. కొదుకుతో మల్లయుద్దం చేయలేకపోయినా పడక గదిలో పోతీ పడగలిగిన సరీర ధారుడ్యం ఆమెకు ఉంది. ఒక స్త్రీతో పూర్తి శారీరిక సుఖం పొందాలంతే ఆమె కూడా మగవాడికి సరి జోడైన శరీరిక పతుత్వం కలిగ్ ఉండాలి, అప్పుడే ఆ మగవాడు వేరే ఆలోచన్లేకుండా స్వేచ్చగా ఆ స్త్రీని అనుభవించగలడు. ఆమె కు బలమైన స్త్రోక్స్ ఇవ్వగలడు. ఆమె కూడా ఆ స్త్రోక్స్ తత్తుకోగలుగుతుంది. ఘాఢమైన శృంగారానికి సమ ఉజ్జీలైఅన స్త్రీపురుషులు అవసరం. అయితే అలాంతి సమ ఉజ్జిలలో ఒకరిని ఇంకొకరు అడ్డూకుంటూ ఉంతే అప్పుదు పరిస్తితి ఏమితి. అలాంతి స్తితిలో ఆ స్త్రీని లొంగతీసుకుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలోకి ఆమెతో పాతుగా అడుగు పెత్తతానికి ఆ మగవాడికి చాలా ప్రయాస అవుతుంది. ఇప్పుడు రఘు పరిస్తితి అదే. స్మతి కనుక అతనికి సహకరిస్తె అది చలా ఘాడమైన శృంగారం అవుతుంది. కానీ ఆమె సున్నితంగా అయినా, బలంగానే కొడుకుని నిలువరిస్తూ ఉండతంతో, ఆమె సారీరిక బలం ముందు తన ధారుఢ్యం ఎక్కువ సెపు నిలబడత్లెదు.
తల్లి మీద అదుపు తప్పిపోతున్నత్లు అనిపిస్తున్న చివరి నిముషంలో రఘు అన్నాడు
“నిన్ను అనుభవించని మగజన వృధ అని రధాక్రిష్న గారు అన్నరు ప్లీజ్ నాకు ఒక్క అవకాసం ఇవ్వు, కాదనకు…అమ్మా…. ప్లీజ్”
సుమతి సిగ్గుతో చితికిపోయింది, తనని అనుభవించని మగజన్మ తనకు వద్దు అని కొడుకు అంతున్నడు, తను ఏమనుకోవాలి, తన శ్రంగార సామర్ధ్యానికి గర్వపడాలా లెక తన కొడుకే తనను కోరుకుంతున్నందుకు సిగ్గుపడాలా/ ఆమె మనస్సు అతడిని రతిఘ్టించతంపైన కన్న తన పరిస్తితి ఏమిటీ అని అలోచించసాగింది. మన మనస్సు కూడా మన సరీరంలో భాగమే. మనస్సు ప్రతిఘ్టించతం మాని వేరే అలోచిస్తున్నప్పుడు సరీరం పూర్తిగా పని చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు సుమతి సరీరం మీద రఘు పత్తు బిగిసింది. అతను నిలదొక్కుకున్నాడు. తల్లి సరీరం మీదా తన శరీరాన్ని వ్సాలంగా, బరువుగా పరిచాడు. తన భుజాలతో ఆమె భుజాలు వత్తిపెత్టీ, తన నడుముతో తల్లి నడుముని నొక్కిపెట్టి, తన కఠి భాగంతో ఆమె కటి భాగాన్ని మంచాంకేసి అదుముతూ, ఆమె పాదాల వద్ద ఉన్న లంగా పూర్తిగా తప్ప్పించి ఆమె పాదాలను తన పాదాలతో అదిమిపెట్టీ ఉంచాడు.
సుమతి ఇంకా అతనిని ప్రతిఘతించతానికి ప్రయతంస్తూనే ఉంది. అతను తల్లి చెవిలో మల్లీ చెప్పాడు. ‘నీ స్తన ద్వయం తొ క్రీడించని మగవాడు అసలు మగవాడు కానే కాదు. అమ్మా నీజబ్బలు నునుపుదేరిన చెరుకుగడలు, నీ తొడలు అరటిబోదెలు, నీ బొడ్డు మన్మధ కేండ్రం, నీ పెదాలు తీపెక్కిన పనస తొనల్- కున్న ఇంకా తియ్యగానే ఉన్నయి….నువ్వు ఇచ్చే సుఖం వెల కత్తలేనిది, నీ సరీర కోమలత్వం నన్ను వివసుడ్ని చేసంది అమ్మా……నాకు అడ్డు చెప్పకెఉ నన్ను నితొ కలవనియ్యిఉ, ఆ అమర సౌఖ్యాన్ని నాకు దూరం చెయ్యకు…….ఒక్క సారి అమ్మా ఒకా సారీ ప్లీజ్’….అతను ఆమెను బ్రతిమిలాడుకుంటున్నాదు అదే సమయంలో ఆమెను బాంగా మంచానికి అనిచిపెట్టి ఉంచాడు. కొడుకు రాధాక్రిష్న గారు అన్న మాతలనే మల్ళీ అంతూ తన దేహ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, తనతో కలవాలనే కోరికని తెలియజేస్తూ తనని అనుభవించడానికి ఉద్యుక్తుడవుతూంటే సుమతి పూర్తి డిఫెన్స్ లో పడిపోయింది. ఆమెకి కొడుకు వర్నన సిగ్గుని తెస్తు ఆమె దెహం సిగ్గుతో ముదుచుకుపోయెతట్లు చెస్తూంతె, మరొక పక్క ఎక్కడో సుమతిలోని స్త్రీ మనస్సు ఎగిరెగిరిపడుతోంది. సృంగారపూర్వకమైన ప్రశంసని ఎవరో ఒక మగవాడినుంచి వినతం వెరు, చిన్నప్పటి నుంచి కనీపెంచీపెద్ద చెసిన సొంత కొడుకు వర్ణిస్తూంతె తల్లిగా ఆమెకు సిగ్గని పించవచ్చు కానీ ఒక స్త్రీగా అది అత్యుత్తమ ప్రశంస, సుమతిలోని స్త్రీత్వం ఇప్పుదా ప్రసంసకి ఆనందంతో ఎగిరెగిరిపడుతూంది.
తల్లి సరీరం నుంచి ప్రతిఘతన లెకపోయెసరికి రఘు మిగతా పనికి ఉపక్రమించాడు. అది అర్ధం చేసుకున్న సుమతి చివరిసారిగా నోరు విప్పింది, “నన్న రఘు ఇంక వద్దురా ప్లీజ్ జరిగింది చాలు ఇంక లే” ఆమె గొంతులో మాతృప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది
‘అమ్మ ..కాదనకు ప్లీజ్…ఇంతదాకా వచ్చాక ఆగతంవీలవుతుందా చెప్పు….అదీ నీలాంటి స్త్రీతో….’ ఒకపక్క రొప్పుతూనే అన్నాడు రఘు, అతని మాతలకు ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు సుమతికి. నిజమే ఆ స్తితిలో ఏమగవాడూ ఆగలేదు తర్వాత పని చెయ్యకుండా…కానీ ఎమన్నాడు చివరలో….అదీ నాలాంటి స్త్రీతూఅ అని కదా….సుమతి ఆ మత గురించీఅలోచించతానికన్నా ముందే ఆమె శరీరం ఆ మాతకి స్పందించింది. ఆమె శరీరంలో రక్తం వేడెక్కింది, పరుగులుపెత్తింది. సుమతి తనకు ఎమౌవుతుందో తెలియని స్తితిలో ఉంది. ఒక స్త్రీకి ఆమె సరీరమే కాదు మగవాడి మాతలు కూడా చాలా ఉద్రేకపరుస్తాయి.
‘కానీ కన్నా…’ సుమతి ఎదో అనబోయేంతలో రఘు తల్లి పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసాడు. అతను కొంచెం కదిలి తల్లి మీద సర్దుకుని పడుకున్నాడు. అతని ప్రయత్నం అర్ధమైన సుమతి తన దేహాన్ని కొంచెం రిలాక్స్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించింది. రఘు మత్రం ముందు జాగ్రత్తగా తల్లి పాదాల దగ్గర నుంచి తల వ్రకు తన అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. తల్లి ఎడమ చెయ్యిని తీసుకుని తన కఠి భాగం దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళీ ఆమె పొత్తి కడుపు ను గుచ్చుకుంటున్న తన 8 అంగులాల మదన ద్వజాన్ని ఆమె చేతికి అందించాడు. మొదత పత్తుకోవతానికి సంసయించి చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుంది ఆమె. అతను మల్లీ ఆమె చెయ్యిని అక్కడ పెత్తుకుని మల్లీ చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోకుండా తన పన్నిచెతో సహా తన శరీరాన్ని ఆమె చేతి మీద వత్తాడు. వాల్లిద్దరి దేహాల బిగిసిన వత్తిడిలో అతని స్తంభించిన అంగం ఆమె చెయ్యి చిక్కుకుపోయాయి. ఇప్పుదు ఎలాగైఅన ఆమె కొడుకు అంగాన్ని పత్తుకోకతప్పనిసరి పరిస్తితి అది. సుమతి చేతి వేళ్లు కదిలాయి. రఘు అంగ్మ్ తల్లి గుప్పిత్లో చిక్కుకుంది. ‘పెట్టూకో…అమ్మా…ఆ” వగరుస్తూ అన్నాడు ర్ఘు. సుమతి ఎమీ తెలియని కన్నెపిల్ల్ల ఏమీ కాదు, తనని అనుభవిస్తున్న ఆ రఘుకే జన్మనిచ్చిన తల్లి. అందుకని ఆమె అతని ఆజ్ణని పాటించలేదు. సరి కదా అనికి హస్తప్రయోగం చేసి అతడిని తనలోకిప్రవేసించకముందే నీరుకార్చే ప్రయత్నంచేసింది. ముందు తన పురుషాంగం మీద కదలాడుతున్న తల్లి చేతి స్పర్స్కి మైమరిచిపోయిన రఘు కొద్దిసేపత్లోనే ఎమి జరుగుతోందొ గ్రహించాడు. అతనికి శృంగారంలో అనుభవం లేదు. కానీ ప్రకృతికి తెలుసు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎజ్ణానం ఇవ్వాలో. ఒక మగవాడు తనకు సరి జోడైన స్త్రీతో కలవటం మొదలుపెట్టీనప్పుడు ఆమెతో ఎలా కలవాలో, ఆ స్త్రీ వేసే ఎత్తులకుపై ఎత్తులు ఎల వేయాలో ప్రకృతి అతనికి నేర్పుతుంది. ఆ స్త్రీ అతనికి రెట్టింపు వయస్సుదైన ఆమె ఎత్తుగడలని చిత్తుకావలసిందే. అదే సృష్టి ధర్మం, అదే ప్రణయ ప్రణవ మంత్రం.
రఘు మల్లీ తన అ,గ,తో తల్లి గుప్పిటని నొక్కసాగాడు, ఆమే చెతివేళ్ళూ స్వేచ్చగా కదలతానికి వీలు లేకుండా నొక్కుతున్నాడు. సుమతి తన చేతిని లాగేసింది. రఘు తల్లి చేతిని మల్లీ తన అంగం మోదట్లో పట్టుకునేతత్లు ఉనంచి, ఈ సారి తన చేతితో తన అంగాన్ని గైద్ చెస్తూ తన మదన స్తావరం…కాదు…కాదు తన జన్మస్తానం కోసం వెతకసాగాడు. అతనికి ఇదే తొలొ అనుభవంకావతంతో అతనికి వెంతనే ప్రేమద్వారం దొరకలెదు. అందువలన అతని ముందోలు తొలిగిన పురుషంగపు గులబీ రంగు తొడిమ సుమతి ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న యోని ప్రదేసంపై అంతటా రుద్దుకోసాగింది. ఈ స్పర్శ సుమతికి మొదట గిలిగింతలుపెత్టినా తరువాత ఇంకేదో సందేశాలను తనువంతా వ్యాపింపచేయసాగింది. ఆ ప్రకంపనలు ఏమితో తెలీనిది కాదు సుమతి. ఆమె నిగ్రహించుకోవతానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఓడిపోతున్న భావన ఆమెకు తెలుస్తూనే ఉంది. అది ప్రకృతి నిర్దేశించిన కలయిక అప్పుడు కొద్ది సేపు సుమతి ఓడిపోక తప్పదు, ఆ ఓటమే ఆమె వద్దు అన్న ఆమెకు అంతులేని సుఖాన్ని ఇస్తుంది.
అయితె వల్ల తొడల మధ్యన ఇంత పోరాతం జరుగుతున్నా వాళ్ళిద్దరి పైన ముద్దులాడుకోవతం మానలేదు. చెదిరిన తల్లి జుట్టులోకి వేల్లుపోనిచ్చి అతను ఒక చేత్తో ఆమె కేశసంపద్ని తడుముతూ మరికపక్క తల్లి పదవులని చప్పరిస్తూ, మధ్య మధ్య ఆమె ముఖంలోకి చుస్తూ ఉన్నడు. తమ తొడల మధ్యన జరుగుతున్న పోరాతాన్ని ఉద్దరూ తమ ముఖాలలో కనపడకుండా ఉంచటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అది వీలు కావట్లేదు. నేనంతే నేను అనిపోటీ పడుతున్న వారిద్దరిలో, సుమతి పెదవులు బిగబట్టీ తన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తుంది అతని పురుషాంగానీ నెట్టివేయతానికి, అతను ముఖం చిట్లించి తల్లి ప్రయత్నాలను వమ్ముచెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెసవి తరువాత తప్పకుండా వర్షాలే వస్తాయి,రాత్రి గడిచిన తరువా ఖచ్చితంగా పగలే వస్తుంది……తీవ్రమైన ఆ తల్లీకొడుకుల పోరాతంలో విజేత ఎవరు కాబతున్నారన్నది ఊహించ్లేని విషయమెమీ కాదు. ఎందుకంటే భూమాతా తనని తాను బిగ దీసుకున్నంత్త మాత్రాన తొలకరి చినుకు ఆమెను తడపక మానదు కొత్త వసంతానికింకి కావల్సిన విత్తులను ఆమె ఘర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టక మానదు దానికి ముందు ఉరుము ఉరిమినా, మెరుపుమెరిసినా ప్రకృతి భిభత్సమె జరిగినా అది ఆ వసుధ పులకరించతానికే. ఉరుములు మెరుపుల తర్వాత చినుకు రాలక మానదు ఆ చినుకును ప్రేమతో భూమాత స్వీకరించకా మానదు. అది సౄష్టి సహజం. అది ముందే గెలుపెవరిదో నిర్నయించిన మధుర యుద్దం.
అవును రఘుకి దొరికింది, అతని ప్రయత్నాలు ఫలించాయి, కొన్ని నిముషాల నుంచీ అతను తన ప్రనయ దందంతో సోధిస్తున్న దానిని అతను కనుగొన్నాదు, మౄదువుగా, తేమగా, ప్రేమగా ఉన్న ఆ ప్రదేసం 21 సంవత్సరాల క్రితం అతనికి ఈ అవనిని చూపించిన ప్రాంతం. అది గుర్తుకు రాగానే అతని అంగం మరింత బలపడింది. అక్కడ అతని స్పర్స తగలగానే సుమతి ఉలిక్కి పడింది. అతని గుప్త నిధి దొరకనంత వరకే ఆ పోరాతం, దాగుడుమూతలూనూ, ఒక్క సారి ఆమె మర్మ స్తానం అతనికి చిక్కిందా ఇక ఆమె సరీర ధారుద్యానికి పరీక్ష మొదలౌవుతుంది.
అతను తన బలమైన పురుషాంగాన్ని తన జన్మస్తానంపైన నిలువుగా రుద్దాదు. సుమతి ఉలికులికి పదుతూ గుండెల నిమండా గాలి పీల్చుకుంది. అతను ఆమె కల్లలోకి చూసాడు, ఆమె అబావంగా చూసింది, దొరికిపోయాను కదా….పెట్తేస్తావా…..రెండో ఆలోహన ఏమీ లేదా అన్నత్లు ఉన్నాయి సుమతి చూపులు, చలా కష్త పది సాధించిన నిధి ముంది విజయగర్వంతో ఉన్న సాహసికుని మాదిరిగా ఉన్నయి రఘు చూపులు.
రఘు కొద్దిగా కదిలు తన పొజిషన్ సరి చేసుకున్నాదు. సుమతి అందుకు అనుగుణంగా సర్ధుకోక తప్పిందికాదు.. రఘు కొద్దిగా నొక్కాదు సుమతి కల్లు మూసుకుంది. సుమతి ప్రేమద్వారం అప్పతికే రఘు తో గడిపిన సమయంలోనే తది అయ్యింది అంగప్రవేశం అంత నొప్పికలిగించే విషయం ఏమీ కాదు, కానీ ఆమె ఇంకా బిగబత్తి ఉండతం వలన ఆమె యోని కండరాలు రఘు ప్రవేశాన్ని కొంతవరకు అడ్డుకుంటున్నాయి. రఘు తన తొలి ప్రయత్నం విఫలమయ్యెతప్పటికి, మరొక సారి ప్రయత్నించాడు. ఈ సారీ కొంచెం బలంగా వత్తాడు, సుమతి ఉఫ్ఫ్ఫ్…ఉఫ్ఫ్ఫ్…ఉమ్మ్మ్ అని మూల్గింది, అతను సుమతిని హత్తుకున్నాదు, అయితే సుమతికి ఎందుకు అతను హత్తుకున్నాడొ తెలియనిది కాదు, త్న మీద ప్రెమతోనె కాక అతను ఇవ్వబోయే రెండవ పుష్ కి ఈ సారి తను దిండు మీదకి జరిగిపోకుండా తన భుజాల మీదుగా చయ్యివేసి హత్తుకున్నాదు. ఆమె స్వాస బిగబత్తింది, అతను మరొక పుష్ ఇచ్చడు సుమతికి నొప్పిగా అనిపించింది, ఆమె కోదుకుతో కలుస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వలన ఆమె శరీరం బిగుసుకుపోతూంది. స్త్రీ స్వేచ్చగా ఉండకపోతే కలయిక సమయంలో యోని ద్వారం వదులుగా ఉండదు. ఇప్పుడు సుమతి పరిస్తితి అదే. కానీ మదించిన పోత్ల గిత్తలా ఉన్న రఘు తన ప్రయనాలని విరమించుకోవత్లేదు. కొంచేం గ్యాప్ తీసుకుని మల్లీ నొక్కాదు, సుమతి ఈ సారి నొరు తెరిచి ఆ ఆ అంటూ మూలిగింది, చప్పుడు చెయ్యకుండా ఉండాలన్న ఆమె అలోచన ఇక్కద వీలు కాలెదు. రఘు దాదాపు సగం దురం చేరుకున్నాదు. ఇప్పుడు తల్లి ముఖంలోకి చూసాదు. ఆమె కింది పెదవిని మునిపంత నొక్కిపెత్తి నొప్పిని బయతకు తెలియకుందా ఉంచతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ సమయంలో ఆమె ముఖకవలికలు కోరికను పెంచేవిధంగా ఉన్నయే కానీ అయ్యొ పాపం అమ్మే కదా వదిలేద్దం అనిపించేలా లేవు. నిజానికి తన పురుషాంగ ప్రవేసమ్మ్ వలన ఒక స్త్రీ నొప్పిని పొందుతుందంతే ఏమగవాదు కోరికతో ఉన్నప్పుడు జాలి పదడు, మరింత ఉద్రేకపదతాడు. రఘు పరిస్తితి ఇప్పుడు అలానే ఉంది. తల్లి ముఖకవళికలకి ఆమెకు తాను యోని వద్ద కలిగిస్తున్న వత్త్దే కారనమని గుర్తొచ్చి రఘు రక్తం పరుగులు పెత్తింది. ఇంకొంచేం నొక్కాదు. ఉహూ ఈ సారి లోపలకి వెళ్ళలేకపోయాదు. అతను తల్లి ముఖంలోకి చూశాదు ఏమి చెయ్యాలి అన్నట్లు, ఆ స్తితిలో కూడ అతను తనకి ఏదైన తెలియకపోతే ఇదెలాగా అమ్మ అని అడిగే చిన్నపిల్ల్లవాదిలానే ప్రవర్తించాదు.
అతని అనుమానం గమనించిన సుమతి కొడుకు కల్లలోకి చూసింది, కానీ నోరు తెరిచి ఎల చెపుతుంది ఇదిగో ఇలా చెస్తే మొత్తం నా యోనిలోకి వస్తుంది రా నా చిన్నితంద్రీ అని, అందుకనె ఆమె కొడుకు కల్ల్లోకి చూసి మల్లీ ఏమీ ఎరగనత్లు కల్ల్ మూసుకుంది. కానీ ప్రతివాడికీ ఒక సహజ జ్ఞానం ఉంటుంది. అది అతనికి ఎప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపుతుంది. అదేప్రకృతి జ్ఞానం.
రఘు కొంచెం వెనక్కి లాగాదు తన దానిని. అప్పుదు సుమతికి అర్ధమైంది. కొడుకు చెయ్యబోతున్నదేమితో, అతను సరైన దారిలోనే వెళుతున్నాదు. ఇప్పుడు ఆమె సిద్దమవ్వలి లేకపోతే ఆ బలమైన పుష్ కి ఆమెకి సుఖంతో పాతూ నొప్పి కూడ ఉంటుంది. సుమతి తన శరీరాన్ని రెలాక్స్ చేయతానికి మల్లీ ప్రయత్న్నించింది. ఆమె సర్ధుకుని అతని బలమైన పోతుని నిభాయించుకోవతానికి అనువుగా పదుకుంది. రఘు తల్లి భుజాలమీద తన పత్తు బిగించాదు, ఆమె కాల్ల్ మధ్య తనను తాను సర్ధుకున్నాదు …..గుండెలనిండుగా గాలి తీసుకున్నాడు, సుమతి పెదవులు బిగబట్టి కల్లు మూసుకుంది……….హుమ్మ్…..హా……అతను చిన్నగనే హుమ్మ్ అన్నాడు కానీ బలలంగా అతను తోసినతోపుకు అతని 8 అంగుళాల అంగం పూర్తిగా తనలోకి దూసుకెల్లతంతో సుమతి పెద్దగానే హా…అంటూ మూలిగింది, బిగబత్తిన ఆమె పెదాలు విచ్చుకుని ఆ కేకని బయతకి మోసుకొచ్చాయి.. అతను కొంచెం కదిలాడు, సుమతి కదలక మెదలక అలనే ఉంది, అతను ఒక్కసరి కొంచెం బయతకి లగి మల్లీ గుద్దాడు. సుమతి సరీరం మొత్తం ఒక చిన్నపాతి కుదుపునకు లోనయ్యింది.. రఘు మరొక సరి కదిలాడు. సుమతి పల్లు బిగబత్తి అతని కదలికలను అనుభూతి చెందుతూంది. అతను 21 ఎల్ల తరువాత తిరిగి తన జన్మస్తానంలోకి ప్రవేసించాదు.. ఆమె అతనికి ఓనమాలు దిద్దించింది, నడకలు నేర్పించింది, గోరుముద్దలు తినిపించింది, అతను ఒక సిశువు దస నుంచి నవయువకుదుగా ఎదిగే క్రమంలో అతనికి కావలసినవన్ని నేర్పింది అందిందించింది, ఒక్కటి తప్ప అది……స్త్రీ సుఖం. ఇప్పుడు ఆమె ఊహించకుండానే అది ఆమె అతనికి అందించసాగింది. ఆమె ….’అమ్మ”……అవును అమ్మ అంటే అన్ని అంతా…ఆమె కల్లెదుట నడయాడే దేవత. ఆ దేవత అందించే వరాలకు లోతే లెదు.
రఘు తన పొజిషన్ సరి చేసుకుని సుమతి మీద ఊగసాగాడు. ఇంక తనలోకి ప్రవెసించిన తరువాత స్కలించకుండా తనని వదలడని అర్ధమైన ఆమె అతని సయ్యాతకు అనుగునంగా సర్ధుకుని పడుకుంది. రఘు తల్లి మీద ఊగుతున్నాడు. లయబద్దంగా ఊగుతున్నాదు. ఆమె మృదువైన కండరాలు ఇప్పుదు కొడుకు పురుషాంగాన్ని అదిమిపత్తుకుని ఉంచి తాము ఇచ్చే సుఖం ఎలాంటిదొ అతని అంగానికి తెలియజేస్తున్నాయి. సుమతి పూర్తిగా ఇష్తపడకపోయినా రఘుకి సుఖాన్ని ఇచ్చె విషయంలో ఆమె శరీర భాగాలు అతనికి ఏమీ తక్కువ చేయత్లెదు. మొదత ఆమె పెదవులు, తర్వాత ఆమె ఎద ఎత్తులు, భుజాలు, జబ్బలు,మెత్తని పొత్త తోడలు, నునుపైన పాదాలు అన్నితి నుంచీ అతనికి సుఖం లభించింది.ఇప్పుడు అతనికి సుఖన్ని అందించే అని ఆమె యోని తీసుకుంది. అతను సుమతి మీద తన కదలికల వేగం పెంచాడు.
సుమతికి ఇప్పుడు వెంత వెంతనే దెబ్బలు పడుతున్నాయి, అతని ఊపులకి అనుగునంగా సుమతి శరీరం కదులుతోంది. కొద్ది సేపత్లొనే రఘుకి సుమతి ఇచ్చె సుఖం ఎలంతిదొ అవగతమవ్వసాగింది. రఘు కొంచెం ముందుకి జరిగాడు, సుమతి తొ దలు మరింత విచ్చుకున్నాయి, గుండెలా నిండుగా స్వాస తీసుకుని సుమతి భుజాలౌ పత్తుకుని ఆమెను బలంగా గుద్దసాగాడు రఘు. సుమతి కి ప్రతి దెబ్బా బలంగా పదుతూంది. ప్రతీ సారి అతను గుద్దినప్పుడల్ల అతని అంగం పూర్తిగా దిగబడుతుంది. అతని బరువుకి, బలానికీ సుమతి వల్లు కదిలిపోతూంది. అతను సుమతి పై భాగాన్ని బలంగా హత్తుకుని న్నాడు కానీ ఆమె క్తొడల మధ్యన విడిపోతున్నాడు అంతె వేగంగా, బలంగా ఆమెను తిరిగి ఢీ కొంతున్నడు.
సుమతి కొడుకు ప్రతి దెబ్బకీ హమ్మ్…హమ్మ్మ్.మ్మ్..మ్మ్…మ్మ్. అని అనసాగింది. ముందు ఆమె అతని ఊప్లకి ప్రతిస్పందించకుండా ఉందాలని అనుకుంది. మోదట్లో ఆమె అలానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు రఘు బలంగా కొడుతున్నాడు, ఎలాంటి స్త్రీకైనా ఆ ఊపులు నిభాయించుకోవతం కష్తమే. సుమతి లాగా సారీరిక పటుత్వం లేని ఎస్త్రీ అయినా ఆ దెబ్బలకి బెంబేలెత్తిపోవతం ఖాయం. కానీ చెక్కు చెదరని సుమతి శరిర్రీం అతని బలమైన తాకిడికి తత్తుకోగలుగుతూంది కానీ పూర్తిగా నిభాయించుకోలేకపోతుంది.
అనుభవం లేకుందానే రఘ్ అలా వాయిస్తున్నడంతే కొంచెం అలవాతుపడితే అతను సుమతికి ముందు ముందు స్వర్గం చూపిస్తాదు. విచితమెమితంతే తనను నవమాసాలూ మోసీ కనీ పెంచిన తన కన్న తల్లి సరీరాన్ని సృంగార సౌఖ్యంతో అదరగొట్టగలిగే సక్తిని ఆమె కొదుకుకె ఇస్తుంది ఈ ప్రక్ర్తి. ఎ ప్రయజనాలు ఆశించి అలా చెస్తుందో కదా 11
సుమతికి దెబ్బ దెబ్బకీ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ అంతూ వగరుస్తుంది, ఆమె మీదకి ఎక్కి కొడుతుంది ఆమెతో గడపతం అలవాతు అయ్యి ప్రేమగా కొత్తే భర్త సుధాకర్ కాదు, 60 ఎళ్ళ వయస్సులో ఆమె అందాలనే అదమాలా, ఆమె కు స్ట్రోక్స్ ఏ ఇవ్వలా తెలీక తికమక పడే ముసలి రాధాక్రిష్న కాదు, నిండు వయస్సులో కోడె డ్దూడలా ఉరకలెత్తే ఉత్సాహం, జిమ్ము చెసి కండలు పెంచిన దెహ ధారుడ్యం తో ఉన్న ఆమె కన్న కొడుకు రఘు. అతను గుద్దే గుద్దులకి సుమతి ఎగిరెగిరి పడ్తూంది, కానీ ఆమెమీద బరువుగా వాలీ ఆమెను అదిమిపత్త్తుకుని ఉన్న రఘు ఆమెని పుర్తిగా పైకి ఎగరనివ్వతం లేదు, ఆమెను భుజాల మీదుగా చెయ్యివెసి కౌగిలంచుకుని ఉందతంతో సుమతికి అతని దెబ్బ అడ్డప్పుడల్ల కనీసం ఐకి జరగతానికి కూడా వీలు లేదు. ప్రతీ దెబ్బకీ ఆమె యోని భాగం బలంగా ధీ కొంతుంది, ఇప్పతి వరకు ఎర్రగా కందిపోయింది ఆమె వక్షోజాలు మాత్రమె ఇక ఇప్పుదు కందిపోవడం ఆమె యొని వంతు.
రఘు మధ్య మధ్యలొ ఆమె వక్షొజాల మీద చెయ్యి వెసి నొక్కుతున్నాడు, నిజానికి శృంగారం జరపతంలో అతని అనుభవలేమి ఆమె కు తెలుస్తూనె ఉంది, కానీ అతని బలానికి ఆమె చెల్లాచెదురైతుంది. సుమతికి తన యోని తిమ్మిరెక్క్కినత్లు అనిపించంది. అహా…ఆహా అంటూ సుమతి ములుగ్తూనే ఉంది. రఘు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు సుమతి మీద. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి వంట్లో రక్తప్రసరన తారా స్తాయికి చెరుకుంది. ఆమె గుప్పిత బిగించి కొడుకుని హత్తు కుంది. రఘు తల్లిని కొద్దిగా పైకి లేపి పత్తుకుని బలాంగా వాయిస్తున్నాడు.తిమ్మిరెక్కి మొద్దుబారిపోయినత్లైన సుమతి యౌఅనిని అదేపదే బలంగా కొడుతున్నాఉ. ఇంతలో రఘు దేహం అంతా కదిలిపోయినత్లైంది, స్వర్గ ద్వారాల అంచులకి చెరుకున్నాదు అతను. అదె…అదీ….అదె స్వర్గం మొదతి సారి, రెండవసారి, మూడ్సారీఇ…………అతను ఆగ్త్లేదు. అతను హస్తప్ర్యోగం చెఏసుకున్నప్పుడెపుడూ ఇంత్లా స్క్లించలేదు, మరొక అక్క సుమతి పరిస్తితి కుడా అలానే ఉంది, సరీరం మొత్తం చిక్కటి గులబీ రంగులోకి మారిపోయి, రక్త నాలాల్ చిట్లిపోతాయా అన్నంతగా సుఖానికి పరవసించిపోతూ ఆమె తను ఎవరితొ సంగమిస్తుందో కుదా గమనించ్లేనంత్ పారవస్య స్తితిలో సుఖానుబూతిని పొందసాగింది. ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు స్రంగారంలో ఒకేసారి భావప్రాప్తి పొందడం అరుదుగా జరుగుతుంది…… కానీ ఇక్క్కడ అదే జరిగింది.
రఘు పుర్తిగా స్కైంచాక అమ్మా అమ్మా అంతూ సుమతి మీద వాలిపోయాడు. అంతకు ముందెన్నడూ పొందని బలమైన భావప్రాప్తిని పొందిని సుమతి పూర్తిగా అలసిపోయింది, ఆం మీద పడుకున్న కొదుకుని కనిసం లెపేప్రయత్నం కూడా చేయఏక అతనిని అలానే మీద పడ్కొబెట్టూకుని నిద్రలోకి జారిపోయింది. కితికీలోంచి వస్తున్న వెన్నెల కిరనాలు ప్రేమించుకోవతంలో ఇప్పతి వరకు అలసిసొలసిన ఆ తల్లీకొదుకుల దెహాలను ప్రేమగా నిమురుతూ ఉన్నయి. ఆ రాత్రి ఒక గొప్ప దృస్యాన్ని తనలో ఇముద్చుకుని నిశ్స్బంగా గడవసాగింది.
ఇది తొలి కలయిక మాత్రమె , ఇంకా సుమతి రఘుకి అలవాటుపడతానికి సమమ్యం ఉంది. ఆమె లోని తల్లి మనస్సు తను ఎంచిపెద్ద చేసిన కొడుకుతో సృంగార సౌఖ్యం పోందతానికి అంగీకరించేవరకు ఆమె స్త్రీ సౌఖ్యానికి అడ్డూపడుతున్న ఆమె తల్లి మనస్సుతొ రఘు పోటీ పడాల్సి ఉంది.