ఒక అందమైన ఆంటీ 42

ఇది నిజంగా జరిగిన నా కధ నేను హైదరబాద్ లొ ఉద్యోగం చేసేవాడిని తరువాత ఒక బిల్డింగ్ వర్క్ మీద బెజవాడ వచ్చాను అక్కడ వర్క్ జరిగే చోటనే ఎదురుగా ఒక హౌస్ ఉంది దాంట్లొ ఒక అందమైన ఆంటీ ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది మొదటిరోజున చూసినప్పుడే కళ్ళుచెదిరిపోయాయి తెల్లగా ఎత్తుగా నైటీ లొ కనపడింది దాన్ని చూడగానే నామొడ్డ పొడుగ్గా లేసింది నేను ప్రతిరోజు పనివేరేవాళ్ళకు అప్పచెప్పి ఆంటీకి లైన్ వేస్తూఉండేవాడిని దానికి 30 యేళ్ళూ ఉండవచ్చు అది బాల్కానీ లొకి వచ్చిన ప్రతీసారి తినేసేలా చూసేవాడిని అదీ కూడా అప్పుడప్పుడు చూసేది ఒకరోజు నేను వర్క్ జరిగేఆఫీసులొ నుండి దాన్ని చూస్తుంన్నాను వైట్
నైటీవేసుకుని బయటకు వచ్చింది కూరగాయలు కొనటానికి నుంచుంది నైటీలో నుండి దాని తెల్లటిఆరటిబొందెలలాంటి కాళ్ళు లంగా లోపలనుండి కనపడుతుంన్నాయ్ ఉన్నట్టుండి ఎమయ్యిదో లోపలలికివెళ్ళిపోయింది నేను ఆఫీస్ డోర్ దగ్గరేకుర్చుంన్నాను అది ఊరికి

ఉండడంవల్ల పెద్దగాషాప్స్ ఉండవు లోపలికివెళ్ళినది ఒక 10 నిముషాలుతరువాత బయటకు వచ్చింది మళ్ళీ నుంచుంది అప్పుడు టైం ప్రొద్దున్న11 అయ్యింది నేను అంటీకాళ్ళవంకచూసాను నాకుమతి పోయింది ఆంటీ నైటీ లోపలచాలా క్లియర్ గాచూసాను లొపల లంగాలేదు తొడలు కాళ్ళు కనిపిస్తుంన్నాయ్ కాసేపు నుంచునివొంగుది నైటీలో నుండి దాని బ్లాక్ ప్యాంటీ కనపడుతుంది కాసేపు నుంచునివెళ్ళిపోయింది ఇంకనేను ఎలాగైనా దీన్ని దెంగాలని నిర్ణయించుకుంన్నాను అలారోజు కనపడతాఉండేది ఒకరోజు ఆదివారం వర్క్ జరిగే బిల్డింగ్ లో ఎవరులేరు నేనుఓక్కడినేకుర్చొని విండోలోనుండి ఆంటీకోసం చూస్తుంన్నాను సడెన్ గా బయటకువచ్చింది నేను ఎదురుగా నుంచుని విండొలొనుడి చూస్తుంన్నాను నన్నుచూసి బాల్కానిలో కుర్చుంది నాకుఎదురుగా ఇద్దరము చూసుకుంటున్నాము బుక్ చదువుతున్నట్టు నటిస్తూ నావంకచూస్తుంది నేను మెల్లగా నా చేయిని నాప్యాంట్ జిప్ మీదవేసాను బుక్ చదువుతూ చుస్తుంది చుట్టుపక్కల ఎవరూలేరు నేను అలాగేదానివంక చూస్తు ప్యాంట్ మీదనే సుల్లని పిసుకుతూ చూస్తుంన్నాను అది దాని కుడికాలిని ఎడమకాలి మీదవేసుకుంది జారుగాకుర్చుంది దాని నడుముపక్కవెంట చుడిదార్ పైకి జరిగి దాని నడుము తెల్లగా మెరుస్తుంది నేను చూస్తుండగా తెల్లటి దాని నడుము నామతిపోగొడుతుంది నేను సుల్లని పిసుకుతూదాని వంకేచూస్తుంన్నాను బుక్ పక్కనపడేసి లోపలికివెల్లిపోయింది 1మినిట్ తరువాత నైటీ వేసుకుని వచ్చికుర్చుంది అయ్యో నడుముచూసే అదృష్టంపొయిందేఅనుకుంన్నాను బుక్ పట్టుకుని నావైపే చూస్తుంది కాలిమీదకాలు వేసుకుంది అదిమెల్లగా ఎటొచూస్తుంన్నట్టు నటిస్తూ నైటీ ని పైకి లాగుతుంది తెల్లటి లంగాకనపడుతుంది నా వైపే చుస్తుంది నేను మెల్లగా జిప్ తీసి నల్లటినా మొడ్డని బయటపెట్టాను అక్కడేకుర్చొని అలాగేచూస్తుంది ఇంకనేను ఆగలేదు ప్యాంట్ కిందకిలాగి మొడ్డని ఊపుతూ చూపించాను కాని అది రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు నేను మెల్లిగావాళ్ళగేట్ దగ్గరకువెళ్ళి ఒక ఫొన్ చేసుకొవచ్చాండి నా ఫొన్ పనిచేయడంలేదు అన్నాను లోపలికి వెల్లి తన ఫోన్ తెచ్చీచ్చింది నేను నా నెంబర్ కు మిస్ కాల్ ఇచ్హాను .
ఆ రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు ఆంటీ వరండాలో కుర్చుంది చీకట్లొ నేను ఎదురుగ నా బిల్డింగ్ వర్క్ ప్లేస్ లో నుంచొని చూస్తుంన్నాను దానికి ఫొన్ చేసాను ఎమి చేస్తుంన్నారు అని అడిగాను ఏమి లేదు బయట కుర్చుంన్నాను అంది నాకు తెలుసు మేడం అన్నాను నేను చూస్తుంన్నాను అన్నాను ఇంట్లొ ఎవరులేరా మేడం అన్నాను లేరు అంది మరి లైట్స్ తీసి చీకట్లో కుర్చుంన్నారేంటి అని అడిగాను నాకు అలగే ఇష్టం అనింది నేను కొద్దిగా మాటలు కలిపి నేను మీకు బోర్ కొట్టిస్తుంన్నానా అని అడిగాను అదేమి లేదు అనింది ఫ్రీగా మాట్లాడవచ్చు అనింది నేను వెంటనే మీరు చాల బాగుంటారు అన్నాను మీనవ్వు బాగుంటుంది అన్నాను నవ్వి థ్యాంక్స్ అనింది ఇంకా మీ అని ఆగిపోయాను ..అనగానే
చెప్పండి మీ అని అపేసారు అంది లేదు చెప్పను అన్నాను పరవాలేదు చెప్పండి అనింది మీ మెడ చాలా బాగుంటుంది అన్నాను ఊ ఇంకా అంది ఇంకా మిగతావి నేను చూడలేదు గా అన్నాను
ఎందుకు చూడలేదు హమ్మా అనింది నాకు లైన్ లో పడింది అని అర్ధమయింది మీరు చూపించలేదుగా అన్నాను రోజు చూస్తుంన్నారుగా అనింది బట్టలు లేకుండా చూడలేదుకదా అన్నాను ..కాసేపు సైలెంట్ గా ఉంది ఏంటి మాట్లాడవు అన్నాను ని గుద్ద చాలా బాగుంటది అన్నాను …హా అనింది బాలేదా భాష అన్నాను బానేఉంది అనింది నేను లేచి ప్యాంట్ తీసేసి మొడ్డ ఊపుతూ ఎదురుగా నుంచుని ఫోన్ లొ అడిగా చూస్తుంన్నావా అన్నాను అది కూడా కాళ్ళు చాపుకుని నైటీ తొడలదాక లేపింది రానా అని అడిగాను అమ్మొ వద్దు అనింది పోని నువ్వు రా ఆఫీస్ లొకి అన్నాను డ్రెస్ మార్చుకుని వస్తాను అని లోపలికి వెళ్ళి రెడ్ చుడీదార్ లో డొర్ లాక్ చేసి వచ్చింది
వెంటనే నేను దాన్ని గట్టిగా వాటేసుకుని మెత్తని దాని గుద్దలు పిసుకుతూ నా మొడ్డని బయటకు పెట్టాను దాని డ్రెస్ కిందికి లాగి మొడ్డని పూకు దగ్గర అనించాను వద్దు ప్లీజ్ అనింది కాని నేను వినలేదు మొడ్డని మొత్తం ఒక్కసారిగ పూకులోకి తోసాను దాని వేడి పూకులొకి మొడ్డ వెళ్ళిన అనుభూతి నేను ఇప్పటికి మరచిపోలేను కింద పడుకొబెట్టి దెంగుతుంటే అది మత్తుగా ఎడమకన్ను మూసి కుడికన్నుతో రెప్పవేస్తూ నావైపు చూస్తుంది కాసేపు దెంగి మొత్తం పూకులో కార్చాను పడుకుంన్నాను ..అప్పుడు నా చెవిలొ అనింది నేను మళ్ళీ ఇలా ఇంకోసారి రాను నన్ను బలవంతపెట్టవద్దు అంది 10 నిముషాలు అయిన తరువాత వాష్ చేసుకోవాలి అనింది ఆఫీస్ లో వాష్ రూము లేదు అన్నాను అయితే ఇంటికి వెళ్తాను అని లేచి డ్రెస్ సరిచేసుకుంటంటే నా ఫొన్ లో దాని అందాన్ని క్లిక్ అనిపించాను అది డ్రాయర్ వేసుకునేటప్పుడు దాని గుద్ద చూడగానే మళ్ళి నాకు మొడ్డలేచింది అంతే దాన్ని వొంగొపెట్టి 15 నిముషాలు దెంగి దెంగి కార్చాను అది స్పీడ్ గా బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది దానితో అనుభవం మరచిపోలేనిది కొద్ది రోజులకి నాకు పూనే లో జాబ్ రావడంతో వెళ్ళిపోయాను అది జరిగి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది నెంబర్ కి కాల్ చేసిన నెంబర్ పనిచేయడంలేదని వచ్చేసరికి ..నేను బిజీ గా ఉండి వదిలేసాను మొన్ననే దాన్ని గుర్తుతెచ్చుకుని ఫొటొ చూస్తు హస్తప్రయోగం చేసుకుంన్నాను.