కామదేవత – Part 11 112

కామదేవత – 30వ భాగం – మొదటి అంకం

సుందరం, మల్లిక, మాధవి, అలా ఆటో ఎక్కి వెళ్ళిన ఓ 10 నిమిషాలకి శారద సుశీల దగ్గరకి వొచ్చింది.
తన ఇంటికి వొస్తున్న శారదని చూసి, సుశీల, ఏమిటే సంగతి? అని అడిగింది.
మీఆయన పిల్లలిద్దరినీ రమ్మనమని ఫోను చేయ్యమన్నడుగా? వొస్తావా? మనమిద్దరం ఆ సుదర్శనంగాడి ఇంటివివెళ్ళి ఫోను చేసి వొచ్చేద్దం.. అన్నది.
ఈరోజు చాలా పని వుందే శారదా.. ఈవేళ అందరి భోజనాలూ ఇక్కడేకదా? ప్రొదున్న భోజనాలు అయ్యేయి. స్కూళ్ళనించీ పిల్లలు వచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి పాలు, కాఫీలు.. మళ్ళీ రాత్రి భోజనాల ఏర్పాట్లు.. చాలా పని వుంది.. పోనీ నువ్వొక్కత్తివే వెళ్ళి ఫోనుచేసి వొచ్చెయ్యరాదటే..? అన్నాది ప్రాధేయపడుతున్నట్లుగా సుశీల..
ఇంకోదగ్గరకీ ఇంకోదగ్గరకీ ఐతె నేను ఒక్కత్తినే వెళ్ళిరావడానికి నాకెటువంటి అభ్యంతరం లేదే.. కానీ మొన్న ఆ సుదర్శనం మాఇంటికి వొచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించేడో నువ్వూ చూసేవుగా? అందుకే ఒక్కర్తినీ వెళ్ళడానికి మనసొప్పుకోవడంలేదు అన్నది శారద.

శారద అన్న మాటలకి సుశీల నవ్వుతూ శారద దగ్గరకి వొచ్చి.. ఎమే.. ఈ కామదేవత వ్రతం చేద్దామని మనం అనుకున్నాక ఏనాడు ఇంకో మగాడిని తలవని మనం ఇప్పుడు మన సొంతమొగుళ్ళని లెక్కలోనించీ తీసేస్తే, నువ్వు నేను మరో ఇద్దరు బయటి మగాళ్ళపక్కలో పడుకున్నట్లే కదా? రేపో ఎల్లుడో నాకొడుకులిద్దరూ వొస్తే ఆ లెక్క 4 అఔతుంది. ఇప్పుడీ సుదర్శనం జతకలిస్తే లెక్క 5 అఔతుంది. ఐనా నా కొడుకులిద్దరూ వెనక్కి వొచ్చి నిన్ను నన్ను చేసేక అటుపైన ఏమగాడు మనమీద చేతులేసినా ఎటూ మనం వొద్దనకుండా వొళ్ళిచ్చి పడుకోక తప్పదు. ఇప్పుడు ఈ సుదర్శనం కొంచెం ముందు అంతేగా? అయినా ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టేక.. సుదర్శనమో మరో బోడిలింగమో.. ఎవరైతే మాత్రం మనకేమి తేడా పడుతుంది చెప్పు?? అన్నది సుశీల అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ..

సుశీల అన్న మాటకి శారద చాల్లేవే నువ్వు మరీను.. అంటూ సుశీల వీపుమీద ఒక్కటేసి బుంగమూతిపెట్టి.. ఛీ.. నువ్వెప్పుడూ ఇంతే.. ఏవిషయానైనా ఇట్టే తేలిగ్గా తీసిపారేస్తావు. ఐనా ఏంటి.. ఈమధ్య మాటిమాటికీ నాకొడుకులు.. నాకొడుకులూ.. అంటూ తెగకలవరించిపోతున్నావు? ఎంటి సంగతి? అంటూ.. ఒక్కమాట అడుగుతాను నిజం చెపుతావా? అన్నది శారద.
అడగవే.. నీదగ్గర నాకు దాపరికాలేముంటాయి..? అన్నది సుశీల

అడిగేక నువ్వు మాట దాటవెయ్యకూడదు.. అలాగె నిజమే చెప్పాలి.. ఆఖరుగా నువ్వేమీ అనుకోకూడదు.. అంటూ.. నీకొడుకుల పక్కలో పడుకోవాలన్న సంగతి నీకు తెలిసినది మొదలు నీకెలా అనిపిస్తున్నాది? నీమనసులో ఎమీ లేదని మాత్రం చెప్పకు. ఎందుకంటే., ఈమధ్య నువ్వు మాటిమాటికీ నాకొడుకులు.. నాకొడుకులు అని తెగకలవరిస్తున్నావు.. దాన్ని బట్టీ నాకేమనిపిస్తున్నాదంటే., నీకొడుకులతో నువ్వు ఇదవ్వాలని తెగ ఆరాటపడుతున్నట్లుగా నాకనిపిస్తున్నది.. అనేసింది శారద..
శారద అడిగిన ప్రశ్నకి సుశీల కొద్దిక్షణాలు మౌనంగా వుండిపోయి శారద చెయ్యపట్టుకుని సోఫాలో కూర్చోపెడుతూ లోస్వరంలో తన మనసులోమాట చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

మొదటిసారి నువ్వు నాతొ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పినప్పుడు ముందుగా నేను చాలా ఉద్వేగానికి లోనయ్యేను.. కారణమేమిటంటే.. పెళ్లిఅయ్యి సుందరాన్ని కట్టుకుని ఇక్కడకి వొచ్చి కాపురం పెట్టేక నలుగురు పిల్లలు పుట్టేవరకూ మా వైవాహికజీవితం బాగానే ఉన్నట్లు అనిపించింది.. సుందరం కూడా సెక్స్ లో చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవాడు. పిల్లల పెంపకంలో పది ఓ 7/8 సంవత్సరాలు మేము మాగురించి బ్రతకడమే మర్చిపోయేము. దానివల్ల క్రమంగా మా ఇద్దరిమధ్య దూరంపెరిగింది. మనుషులమధ్యే దూరం పెరిగిపోతే ఇంక సెక్స్ జీవితంసంగతి ఏంచెప్పాలి చెప్పు? పిల్లలు పుట్టినప్పుడే మా సెక్స్ జీవితంలో వుండే వాడీవేడీ ఆవిరైపోయేయి. ఇంక వాళ్ళని పెంచే క్రమంలో 7/8 ఏళ్లపాటు క్రమక్రమంగా సెక్స్ జీవితం పూర్తిగా నిస్సారమైపోయి పూర్తిగా నిస్తేజంగా మారిపోయింది.

ఆసమయంలో మాసెక్స్ జీవితంలో కొత్తదనం తేవడానికి సుందరం ఇంటికి సెక్స్ పుస్తకాలు తేవడం మొదలుపెట్టేడు. ముందులో వాటిని చదవడానికి నాలో ఉత్సాహం లేకపోయినా.. క్రమంగా సుందరంకోసం చదవడం మొదలుపెట్టేను. క్రమంగా ఆపాత్రలలో నన్ను నేను ఊహించుకుంటూ నేను బాగా వేడెక్కిపోవడమే కాకుండా నామనసు వేరే మగాళ్ల పొందులో మాధుర్యం ఎలావుంటుందో తెలుసుకోవాలని తహతహలాడడం మొదలుపెట్టింది.. సరిగ్గా అలాంటి సమయంలో సుందరం వేరే రకాల సెక్స్ పుస్తకాలు తేవడం మొదలుపెట్టేడు.. అందులో తల్లీకొడుకుల, తండ్రీ కూతుళ్ళ, అన్నా చెల్లెళ్ళ దెంగులాటలు మరీ పచ్చిపచ్చిగా మరీ నాటుగా రాసిన కధలు ఉండేవి. అప్పటికే సెక్స్ పుస్తకాలు చదవడానికి బాగా అలవాటుపడ్డ నాకు ఈపుస్తకాలు మరింత పిచ్చెక్కించేయి.. వాటిల్లో కొడుకులు తల్లులని దెంగడం, తండ్రులు కూతుళ్ళని దెంగడం నన్ను మరింత మొహంలోకి మత్తులోకి నెట్టేస్తూ మరింతగా వెర్రెక్కించేసేయి.. ఓపక్క ఛ.. ఈకథలేంటి మరీ ఇంత పచ్చిగా వున్నాయి అనిపిస్తున్నా.. మనసులో తప్పుచేస్తున్న భావన కలుగుతున్నా.. ఆకధలు చదువుతూ నేను మరింతగా వేడెక్కుతుండడంతో వాటిని వొదులుకోలేని పరిస్థితిలోకి నేను వెళ్లిపోయెను..

2 Comments

  1. Very Very interesting story.

  2. Please contact me.
    I want to do this vratham.

Comments are closed.