కామదేవత – Part 24 85

గతభాగం ముగింపు:-

పుత్తూరు తైలం తీసుకుని శారద సుబద్రతోనూ, భవానీతోనూ కలిసి తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళేక శారద సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ, వెన్నుపూసకీ ఆ తైలం రాయడం మొదలుపెడుతుంది.

ఇంతలో సుబద్ర శారద ఇంట్లో వొస్తున్న ఆ.. మత్తైన పూలపరిమళం అందువల్ల తనలో కలుగుతున్న కామభావనలగురించి శారదతో చెపుతుంది. అలా అలా శారద, సుబద్రల మధ్య వాళ్లు కన్నెపిల్లలుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాల గురించి మాట్లాడుకుంటారు..

శారద తన చిన్నతనంలో జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవం గురించి సుబద్రకి చెపుతుంది. శారద చెప్పిన తొలినాటి అనుభవం విన్న సుబద్ర కోరికల వేడిలో మత్తెక్కిపోతూ సుబద్ర శారదలిద్దరూ వొంటిమీది బట్టలన్నె విప్పేసుకుని నగ్నంగా ఐపోయి ఒకళ్ళచేతుల్లో ఒకళ్ళు నలిపేసుకోవడం మొదలుపెట్టేరు..

ఇదే సమయంలో అదే గదిలో పందిరిమంచం మీద పడుకున్న భవాని తన తల్లీ శారదల నగ్న శరీరాలని చూసి వెర్రెక్కిపోతూ కోరికల వేడిలో వొళ్ళు సలసలా కాగిపోతుండగా.. తన వొంటి తపనలు తీర్చుకునే దారిలేక అల్లాడిపోసాగింది.

===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

శారద తొలి దెంగుడు అనుభవం విని వేడెక్కిపోయిన సుబద్ర ఆసరికే వాళ్ళిద్దరూ తమ వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నగ్నంగా ఐపోవడంతో.. సుబద్ర, శారద సళ్ళు పిసుకుతూ శారద పెదవులని తనపెదవులతో ముడేసి సుదీర్ఘమైన ముద్దు పెడుతూ శారదతో శృంగారానికి సిద్దపడిపోతుంటే.. శారద సుబద్రని నిలువరిస్తూ.. ఆ.. ఆ.. అప్పుడే అంతతొందరపడిపోతే ఎలా? నేను నా తొలి అనుభవాన్ని నీతో పంచుకున్నానుకదా.. మరి నువ్వునీ తొలి అనుభవాన్ని నాకు చెప్పేవరకూ ఈ శారద నీవశం అవ్వదు అంటూ శారద సుబద్రని చేతుల్లోనించీ దూరం జరిగిపోతుంటే.. హబ్బా శారదా.. నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానే.. ఒక్కసారి నాతాపం చల్లార్చవే.. ఆతరువాత నువ్వేదంటే అలా చేస్తాను అన్నది సుబద్ర కోరికల వేడిలో కాగిపోతూ..

శారద.. తల అడ్డంగా వూపుతూ.. అదేమీ కుదరదు.. ముందు నీ తొలి అనుభవం చెప్పు.. నీ తొలీనుభవాన్ని నెమరువేసుకున్నాక ఎటూ నీలో కోరికలు మరింతగా చెలరేగుతాయి.. అప్పుడు చేసుకుంటే మన తొలి అనుభవం మరింత రంజుగా వుంటుంది అని శారద అడ్డం తిరిగేప్పటికి ఇంక చేసేదేమీలేక సుబద్ర శారద ని కౌగలించుకుని నిమ్మదిగా తన తొలిదెంగుడు అనుభవాని గుర్తుచేసుకుంటూ.. శారదకి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

సుబద్ర తన తొలి అనుభవం చెప్పడం మొదలుపెట్టబోతుండగా ఇంతలో ఎవరో వీధితలుపు దబదబా బాదుతున్న శబ్దం వినపడింది.

హబ్బా ఈసమయంలో ఎవరు వొచ్చేర్రా బాబూ అనుకుంటూ శారద లేచి బట్టలు కట్టుకునే ఓపిక లేక భవానీవైపు తిరిగి ఇప్పుడున్న పరిస్తితిలో నువ్వొక్కత్తివే వెళ్ళి వీధి తలుపు తియ్యగలిగేది. అందువల్ల నువ్వే వెళ్ళి తలుపుతీసి మన ఇంటివాళ్ళు కాకపోతే నేను పడుకున్నానని చెప్పి వాళ్ళ వివరాలు కనుక్కుని వాళ్ళని పంపించెయ్యి. తరువాత నేనే వాళ్ళతో మాట్లాడతానని చెప్పెయ్, అని శారద భవానీని పంపింది.

భవానీ వెళ్ళి వీధి తలుపు తీసేప్పటికి అక్కడ గుమ్మంలో రమణి నిలబడి వున్నాది. రమణిని చూస్తూ భవాని.. ఎవరండీ మీరు మీకేమికావాలి అన్నాది, రమణి ఎవ్వరో తనకి తెలియకపోవడం వలన. రమణి భవానీ మాటలు పట్టించుకోకుండా వీధి తలుపుతు తోసుకుని ఇంట్లోకి జొరబడుతూ నువ్వెవరు మాఇంటికి వొచ్చి నాన్నే ఎవరని అడుగుతున్నావు? అంటూ తిన్నగా వాళ్ళపడకగదివైపు అడుగులువేస్తుంటే.. భవానీ వీధి తలుపులు మూసి గడియవేసి.. రమణిని ఆపడానికి రమణివెనకాలే పరిగెత్తుకుంటూ వొచ్చింది.. అప్పటికే జరగవలసిన ప్రమాదం జరిగిపోయింది.

దగ్గరగా జారేసిన పడకగది తలుపులు తోసుకుంటూ రమణి వాళ్ళ అమ్మానాన్నల పడకగదిలో అడుగుపెట్టేసింది..

ఇలాంటి విషయాల్లో అస్సలు అనుభవం లేని భవాని, వూహించని విధంగా రమణి అలా పడకగదిలో జొరబడిపోవడంతో.. ఖంగారుగా రమణి వెనకాలే పడకగదిలో అడుగుపెడుతూ.. నేను చెపుతున్న వినకుండా ఈవిడెవరో నన్ను తోసుకుంటూ లోపలికి వొచ్చేసింది అన్నాది సంజాయిషీ ఇచ్చుకుంటూ..