కామదేవత – Part 33 72

వూరినించీ తిరిగొచ్చిన కొడుకులని వశం చేసుకోవడానికని సుశీల అర్ద్నగ్నంగా తనఅందాలని చూపించి కొడుకుల దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకున్నాది సుశీల. కన్నతల్లిని అలా అర్ధనగ్నంగా చూసిన పెద్ద కొడుకు మధు తనతల్లి వెంట పడ్డాడు. వంటగదిలోకి వొచ్చిన పెద్దకొడుకు మధుని చూసి కూడా ఆ వొచ్చింది తన భర్త సుందరం అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ సుశీల తన జాకెట్ హుక్కులువిప్పి తన సళ్ళని కొడుకుచేతుల్లో పెట్టి సమ్మగా తన సళ్ళని కొడుకుతో నలిపించుకున్నాది. దానితో కొడుకు మధు మరింతగా రెచ్చిపోతూ నోరు జారడంతో.. కొడుకుతో గొడవపడి కొడుకుని దూరంగాతోసేసింది సుశీల.

ఇంతలో సుదర్శనం కుటుంబం వూరినించీ రావడంతో సుదర్శనం తన భార్య సుబద్రనీ, కూతురు భవానీని తిన్నగా శారద ఇంటికి తీసువొచ్చేడు సుదర్శనం. ఐతే రాత్రి బస్సు ప్రయాణంలో బస్సు డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా బ్రేకు వెయ్యడంతో సుబద్ర మెడ ముందు సీటుకు కొట్టుకుని సుబద్ర భుజాలూ, వెన్నూ పట్టెయ్యడంతో సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ పుత్తూరు తైలం రాస్తానన్న శారద, ఆ పుత్తూరు తైలం సుశీల ఇంట్లో వుండిపోవడంతో సుబద్రనీ, భవానీని తీసుకుని సుశీల ఇంటికి వొచ్చి వాళ్ళని సుశీలకి పరిచెయం చేస్తుంది.

శారద పుత్తూరు తైలం తీసుకుంటుండగా మధు ఇంటికి రావడం చూసి మధుని పలకరిస్తూ మధుకీ, సుశీలకీ గొడవ జరిగిందని తెలుసుకుని మధుతో మాట్లాడే నెపంతో మధుతో పాటు వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళి మధుతో తన గుద్దనీ పూకునీ నలిపించుకుని కుదిరినప్పుడు ఇంటికిరా నీ ముచ్చట్లన్నీ తీరుస్తానని మధుకి చెప్పి పుత్తూరు తైలం తీసుకుని శారద తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది.

శారద ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మధుకి టిఫెను పెట్టామని సుశీలకి చెప్పివెళ్ళింది. మధుకి సుశీల టిఫెను పెడుతుండగా సుశీల చీర పైట జారడంతో మళ్ళీ మధు సుశీల వెంటబడుతూ మళ్ళీ వంటగదిలో సుశీలని నలిపేస్తూ మధు తన చేతిని తన తల్లి సుశీల చీరకుచ్చిళ్లలో దోపేసి కన్నతల్లి పూకుని గుప్పిటపట్టుకుని నలిపేస్తాడు. సరిగ్గా అదే సమయానికి ఇంటికి వొచ్చిన సుందరం తన తల్లి చీరలో చెయ్యదోపి పూకు నలుపుతున్న కొడుకుని చూసి తానూ వొచ్చినట్లు ఇంట్లోవాళ్ళకి తెలిసేటట్లుగా గట్టిగా మాట్లాడతాడు. దానితో మధు ముందుగా బాత్రూంలోకి తరువాత బయటకీ పారిపోయేడు. ఆసమయంలో సుశీల తన భర్త సుందరానికి తనకీ తన కొడుకు మధుకి శుక్రవారం నాడు సోభనానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోమని భర్తతో చెప్పింది.

ఇంటికి వెళ్ళిన శారద, సుబద్ర మెడకీ వెన్నుకూ ఆ పుత్తూరుతైలం రాస్తూ మాటల్లో చిన్నప్పుడు తనలో సెక్స్ కొరికలు ఎలా కలిగేయో చెపుతూ తనకి జరిగిన తొలి సెక్స్ అనుభవాన్ని సుబద్రకి చెప్పింది శారద.

శారద చెప్పిన తొలి సెక్స్ అనుభవాన్ని విన్న సుబద్ర తనజీవితంలో తనకి జరిగిన తొలి సెక్స్ అనుభవాన్ని శారదకి చెప్పింది. ఇంతలో రమణి స్కూలు నించీ తొందరగా ఇంటికి వొచ్చేయ్యడంతో సుబద్ర చిన్నప్పటినించీ తాను ఎలా సెక్స్ సుఖానికి అలవాటుపడిపోయేనో తన జీవితంలో సెక్స్ అంతగా ఎలా పెనవేసుకుపోయిందో మొత్తంగా తన జీవిత గాధని శారదకీ, రమణికీ, పక్కనే వున్న తన కూతురు భవానీకీ కూడా అరధమయ్యేలా విడమర్చి చెప్పింది సుభద్ర.

మాధవి సెక్స్ అనుభవాలని వింటూ వేడెక్కిపోయిన శారద, రమణి, భవానీ, సుబద్రలు నలుగురూ కలిసి సెక్స్ చేసుకుంటారు. ఆసమయంలో శారద భవానీకి ఇంకా కన్నెపొర చిరగకపోవడాన్ని గుర్తించి తన కూతురు రమణిని పక్కకి తీసుకువెళ్ళి ఇలా కన్నె పొర చిరగని కసురు కన్నెపిల్లని తన భర్త బ్రహ్మం కామదేవత వ్రతం పూర్తి అవ్వడానికి 3వ కన్నె పిల్లగా సమర్పిస్తేనే కదా మనం కామదేవతని సంపూర్ణంగా సంతృప్తిపరచగలుగుతాం అని అనుకుంటారు. అలా అనుకుని ఎట్టిపరిస్తిల్లోనూ ఈ శుక్రవారం రాత్రికి బ్రహ్మ్మానికీ భవానీకి సోభనం జరిగిపోవాలని శారద పట్టుపట్టి అలా జరిగేలా చెయ్యవలసిన భారాన్ని రమణి మీద పెడుతుంది శారద.