కామదేవత – Part 5 93

కామదేవత – 19 వ భాగం

సిగ్గుతో తల దించుకుని వున్న దీపిక గడ్డం క్రింద చెయ్య వేసి దీపిక ముఖాన్ని పైకెత్తేడు బ్రహ్మం. అప్పటికే కాంక్ష నిండిన ఆమె కళ్ళు కోరికల భారంతో బరువెక్కి సోలిపోతున్నయి. సిగ్గెందుకు దీపిక ఏది ఇలా చూడు అనేప్పటికి దీపిక భారంగా తన కళ్ళని పైకెత్తి తన తండ్రిని చూసింది.

బ్రహ్మం దీపికని దగ్గరగా తీసుకుంటూ ఆమె కళ్ళ మీద సుతారంగా ముద్దు పెట్టేడు. దీపిక తన తండ్రికి మరింత దగ్గరగా జరిగి అతన్ని హత్తుకుపోయింది.

బ్రహ్మం దీపిక పెదాలపై సున్నితంగా ముద్దు పెట్టుకునేప్పటికి, దీపిక తన యద ఎత్తులని బలంగా బ్రహ్మం గుండెలకి అదుముతూ అదురుతున్న తన పెదవులని తన తండ్రి బ్రహ్మం పెదవులకి ముడివేసింది. బ్రహ్మం కూడా ఇంక కోరికలని ఆపుకోలేక తన పెదవులతో దీపిక పెదవులని బలంగా అదుముతూ తన నాలుకని కూతురు దీపిక నోటిలోకి తోసేడు.

దీపిక తన తండ్రిని మరింత బలంగా అల్లుకుపోతూ తన పెదవులు విడదీసి తన నోటిలోకి జొరబడుతున్న తన తండ్రి నాలుకకి దారిచ్చింది. బ్రహ్మం తన కూతురి నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన రెండు చేతులా కూతురి వొళ్ళంతా తమకంగా ఆశగా తడిమేస్తున్నాడు.

అలా దీపిక వొళ్ళంతా తిరుగాడుతున్న బ్రహ్మం చేతులు దీపిక పిరుదులమీద చేరి రెండు పిర్రలనీ బలంగా పిసుకుతూ దీపిక నడుముని బలంగా తన నడుముకేసి అదుముకున్నాడు.

బ్రహ్మం ఎప్పుడైతే అలా తన కూతురిని తనలోకి అదిముకున్నాడో నిగిడిన బ్రహ్మం మగతనం కూతురు దీపిక ఆడతనపు రెమ్మల్లో బలంగా వొత్తుకున్నాది. దానితో దీపిక.. మ్మ్.. ఊ.. అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ.. అలా తన రెమ్మల్లో ఒత్తుకుంటున్న తన తండ్రి మగతనం తన పూరెమ్మల పాయల్లో దిగబడిపోయేలా తన నడుముని మరింత బలంగా తన తండ్రి నడుముకేసి అదిమింది.