కామదేవత – Part 6 115

కామదేవత – 22వ భాగం
మర్నాడు వుదయం మేమంతా నిద్దరలు లేచేప్పటికి టైం సుమారుగా పదిగంటలౌతున్నాది. నాన్నా, సుందరం అంకుల్, రమణ అంకుల్ ఆఫీసుకి రావటంలేదని కబురుపెట్టేశారు.
అప్పటికే స్కూలుకి వెళ్ళే టైం మించిపోవడంతో మూకుమ్మడిగా ఆడపిల్లలమంతా స్కూలు ఎగ్గొట్టేసి ఇంట్లోనే వుండిపోయాము.
మా అమ్మ అంతమందికీ కాఫీలు చేసి ఇచ్చింది. అంతమందికీ ఒక్కసారే కాఫీలు ఇవ్వవలసి రావడంతో ఇంట్లో వున్న అన్నిరకాల గ్లాసుల్లోనూ కఫీలు పోసి అందరికీ అందించింది. పద్మజ, రాధిక, సీత, దీపికలకి పొడుగ్గా వున్న స్టీలు గ్లాసులొచ్చాయి.

వాళ్ళు సోఫామీద వరసగా కూర్చుని సోభనపు పెళ్ళికూతుళ్ళు మొదటిరాత్రి మొగుడిపక్కలో పడుకునివొచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి మాటలాడలేక ఎలా సిగ్గు పడతారో అలా కొత్తపెళ్ళి కూతుళ్ళలా కులుకులుపోతూ తెగసిగ్గుపడిపోతున్నారు.
ఐతే అప్పుడే జీవితంలో మొదటిసారిగా మగవాడి పొందులో మజాని రుచిచూసిన వాళ్ళ తనువులు మళ్ళీ మళ్ళీ అలాంటి బిగువైన కౌగిలింతలూ, మత్తైన పరవశాలు, వొళ్ళంతా బెరుసెక్కిపోయి, తిమ్మిరెక్కిపోయే ఆ అనుభూతులు .. ఆఖరుగా నగ్నదేహాల ఒరిపిడి, రాపిడిలో పొందే సుఖం , బిగువైన కౌగిలింతల్లో, వొళ్ళూ వొళ్ళూ పెనవేసుకుని ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళు కలిసిపోయేలా అల్లుకుపోయేటప్పుడు కలిగే తమకాల మత్తులూ, రతీ మన్మధుల్లా శృంగార క్రీడలో అలిసిపోయేక మైధునపు మత్తులో సోలిపోయే కైపెక్కిపోయే ఆ సుఖాలకోసం వాళ్ళ శరీరాలు తహ తహలాడిపోతున్నాయి.

కానీ సిగ్గువిడిచి చెప్పలేక తల వొంచుకుని ముందురాత్రి వాళ్ళు పొందిన సుఖానుభూతులని నెమరువేసుకుంటూ కోరికలతో బరువెక్కిన కళ్ళని క్రిందకి వాల్చి తాగుతున్న కాఫీ గ్లాసుల అంచులమీద సున్నాలు చుడుతూ కూర్చున్నారు.
మరోపక్క కాఫీలు వేడిగా వుండడంతో అంతవేడి కాఫీని తాగలేక వాళ్ళు ఆ కఫీగ్లాసులని వాళ్ళ వొళ్ళోపెట్టుకునారు. అలా వొళ్ళోపెట్టుకున్న కాఫీగ్లాసులు వాళ్ళ తొడల మధ్య వాళ్ళ పూదిమ్మలని వెచ్చగా వొత్తుకున్నాయి.
అలా వేడి కాఫీ గ్లాసులు వాళ్ళ పూదిమ్మలకి తగిలేప్పటికి ఒక్కసారిగా వాళ్ళ వొళ్ళు ఎగిరిపడింది. ఎన్నోసార్లు వాళ్ళు అలా వాళ్ళ కాఫీగ్లాసులని వొళ్ళోపెట్టుకునుండిడుంటారు గానీ ఈసారిలా వాళ్ళ వొళ్ళు ఎప్పుడూ ఎగిరిపడలేదు, ఇలాటి అనుభూతివాళ్ళకి ఎప్పుడూ కలగనూలేదు.

ఆ కాఫీగ్లాసుల వేడి నిమ్మదిగా వాళ్ళ పూదిమ్మల్లోకీ, అక్కడినించీ మెల్లగా వాళ్ళ వొటిలోకి ప్రవహిస్తూ వాళ్ళని మరింత వేడెక్కించసాగింది. రాత్రంతా రెమ్మలు మడతలుపడిపోయి, నలిగిపోయి, ఒరిసిపోయి, వాచిపోయిన వాళ్ళ పూదిమ్మలకి వెచ్చని కాఫీ గ్లాసులు తగిలేప్పటికి ముందు సుఖంగా అనిపించినా క్రమంగా ఆ వేడి వాళ్ళలో ఆదోలాంటి కైపుని రేకెత్తించసాగింది. దాంతో వాళ్ళు కాఫీలు తాగకుండా ఆ గ్లాసుల్లో వేడి వొంట్లోకి పాకుతుంటే అందులో సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తిమ్మిరిపెడుతున్న వొళ్ళునీ, అరమూతలుపడుతున్న కళ్ళనీ సముదాయించలేక అవస్తలు పడసాగేరు.

వీళ్ళ అవస్తలు గమనించిన రమణి, వాళ్ళని (సీత, దీపిక, పద్మజ, రాధికలని) చూస్తూ ఏమిటే రాతి నిద్దర్లు సరిపోలేదా? లేక రాత్రి పడ్డ దరువులు సరిపోలేదా? అన్నది చిలిపిగా.
చీ ఫోవే, పెద్ద ఆరిందాలా మాట్లాడుతున్నావు. నీకెప్పుడూ అదే ధ్యాసలా వుంది అన్నాది పద్మజ.
కొయి.. కోయి.. ఓ పక్క అలాంటిదేమీ లేదంటూనే మరి ఆ కాఫీ గ్లాసుని మరి అక్కడెందుకు అంతలా రుద్దేసుకుంటున్నావ్? అంటూ పద్మజ తొడల మధ్యలో చెయ్యి పెట్టి చూపిస్తూ.. చూడబోతే మీరందరూ మళ్ళీ రాత్రి పడ్డ దరువులాటివాటికోసం తహ తహలాడుతున్నట్లు తెలుస్తూనేవుంది అన్నది రమణి చిలిపిగా.

పద్మజ లేనికోపం నటిస్తూ .. నిన్నూ.. అంటూ రమణిని కొట్టడానికి లేచి విసురుగా కాఫీ గ్లాసుని టేబుల్మీదపెట్టి వెనక్కి తిరిగేప్పటికి పద్మజ వేసుకున్న వోణీ గుండెలమీదనించీ జారిపోయింది. జాకెట్ కింద గుండీలు రెండూ పెట్టుకోకపోవడం వల్లపద్మజ చెయ్యెత్తగానే జాకెట్ పైకి జరిగిపోయి 17 ఏళ్ళ పడుచు పిల్ల పరువాలు బంగారు రంగులో మిసమిసలాడిపోతూ పద్మజ సళ్ళు బయటపడిపోయాయి. అలా బయటపడిపోయిన సళ్ళ మీద చిక్కని కాఫీ రంగులో ఆమె చను ముచికలు నిగిడిపోయి పెన్సిల్ రబ్బరుగ్లా నిక్కిపోయి ఆగదిలోవున్న మగవాళ్ళ కళ్ళకి విందులు చేసేయి.

1 Comment

Comments are closed.