కామదేవత – Part 7 92

అప్పటికే పద్మజ బిగుతైన పూకు అందించిన సుఖాన్ని రుచి చూసి సేద దేరిన రమణ అంకుల్, ** ఏళ్ళ పిల్ల నగ్నంగా బలిసిన సళ్ళతో, ఇంకా పూర్తిగా విచ్చుకోని పూరెమ్మల్లోనించీ సుందరం మొడ్డ రసాలు తెల్లగా చిక్కగా బయటకి కారుతూ కనిపించేప్పటికి, మ్మ్మ్.. దెంగితే ఇలాంటి బిగుతైన కసురు పూకుని దెంగాలని అని అనుకుంటూ అలా నగ్నంగా కనిపించిన దీపిక అందాలు చూసి నిగిడిపోతున్న తన మొడ్డని చేత్తో గిలకొట్టుకుంటూ నిమ్మదిగా దీపిక పక్కలోకి పాక్కుంటూ వెళ్ళి, నిలువునా దీపికమీద వాలిపోతూ నిగిడిన తన మొడ్డ ని సుందరం వీర్యంతో నిండిపోయిన దీపిక పూరెమ్మల్లో గుచ్చి తన మొడ్డ ని ఆ కామ రసాలతో తడిచేసి, తన మొడ్డ శీర్షంతో దీపిక పూరెమ్మలని విడదీస్తూ నిమ్మదిగా తన మొడ్డని దీపిక మానంలోకి గూటించేడు.

సుందరం అంకుల్ మొడ్డ ఆరు నించీ ఏడూ అంగుళాలు మాత్రమే, కానీ రమణ అంకుల్ మొడ్డ సుమారుగా తొమ్మిది అంగుళాల పైమాటే. అలాగే సుందరం అంకుల్ మొడ్డ కైవారం సుమారుగా ఒక అంగుళం ఐతే రమణ అంకుల్ మొడ్డ కైవారం రెండు నించీ రెండున్నర అంగుళాలు వుంటుంది.

ఐతే అప్పటివరకూ సుందరం అంకుల్ దెంగుడువల్ల దీపిన మానం బాగా లూజుగా ఐ వుండడం వల్ల రమణ అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె మాత్రం సులువుగా దీపిక మానంలోకి జారింది. కానీ ఒక్కసారిగా గత పదిహేను ఇరవై నిమిషాల వరకూ సాగదీయబడ్డ హద్దులని గూడా అతిక్రమిస్తూ తన పూరెమ్మలూ, యోనిగోడలూ చిట్లిపోయేలా సాగదీసుకుంటూ తన ఆడతనపు లోతుల్లోకి బలంగా బిర్రుగా ఏదో దిగబడిపోతుంటే, మైధునపు మత్తులో సోలిపోతున్న దీపిక మత్తుగా కళ్ళు తెరిచింది.

తనమీద వాలిపోయి తన ఆడతనాన్ని ఆవరించుకుంటున్న రమణ అంకుల్ని చూసేప్పటికి దీపిక కళ్ళు పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి. దీపికకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా రమణ అంకుల్ తన నోటితో దీపిక నోటిని తాళం వేసేసి బలంగా తన మొడ్డని దీపిక మానంలోకి గూటించసాగేడు.

అప్పటికే సుందరం అంకుల్ వీర్యంలో నాని వున్న దీపిక పూకులోకి చిత్రంగా అంత తొమ్మిది అంగుళాల పొడవు, రెండున్నర అంగుళాల చుట్టుకొలతవున్న రమణ అంకుల్ మొడ్డని మొత్తంగా దిగబడిపోయింది.

ఐతే తన పూకులోనించీ గొతులోకంటా నిండిపోయిన రమణ అంకుల్ మొడ్డ తన యోనిగోడలబలమైన బిగిపులో కదలడానికి కూడా వీలులేనంతగా బిగదీసుకుపోవడం దీపిక మానంలోని ప్రతీ అణువూ తమ హద్దులవరకూ సాగదీయ్యబడి అబోరకమైన సుకం, జలదరింపు, ఒకరకమైన తీయ్యని నొప్పి, బాధాతో కూడిన సుఖం కలగలుపుగా దీపికని వుక్కిరి బిక్కిరి చెయ్యసాగేయి.

దీపిక అలాంటి కలగలిపిన అనుభవాలలో వుక్కిరి బిక్కిరౌతుండగానే రమణ అంకుల్ నిమ్మదిగా తన మొడ్డని దీపిక మానంలో కదిలించేడు. రమణ అంకుల్ రెండు మూడుసార్లు తన మొడ్డతో దీపిక పూకులో దరువులెయ్యగానే మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ దీపిక ఆరోజుకి మూడవ భావప్రాప్తికి లోనయ్యింది..

అప్పటికే సుందరం మొడ్డ రసాలవల్లా, వరసగా పొందుతున్న దీపిక భావప్రాప్తుల వల్ల వదగోదావరిలా మారిన దీపిక పూకు మరింత రొచ్చు రొచ్చుగా మారిపోయి అంతలావు రమన అంకుల్ మొడ్డ గూడా సులువుగా కదలసాగింది. దీపిక యోని పూర్తిగా విచ్చుకున్నాదని అర్థం చేసుకున్న రమణ హుషారుగా దీపికని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.

1 Comment

  1. Outstanding sex story

Comments are closed.