కామికానివాడు మోక్షగామి… కాలేడు 21

ఈ మధ్య కొత్తగా అలవాటు చేసుకున్నాను, గుడికెళ్ళడం! ఆఫీస్ నుండి ఇల్లుచేరేటప్పటికి ఆరున్నరౌతుంది. పది దాటితేగాని నాకు నిద్రపట్టదు. సరే భక్తి, ముక్తి సంగతేమోగాని ఓ గంట టైమ్ పాసవుతుంది. ఆ రోజు శనివారం. గుడిదగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి బ్యారికేడ్ లు కట్టి చాల పెద్ద క్యూ ఉంది. ఉందామా, వెళ్ళిపోదామా అన్న డైలమాలో పడి చివరికి ఇంటికెళ్ళి చేసేదేవీ లేదు అదీ కాకుండా మర్రోజు ఆదివారం అనుకుని క్యూలో నిలబడ్డాను. క్యూ చాల మెల్లిగా ముందుకెళ్తోంది. పది నిమిషాల తరువాత వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దాదాపు మరో వంద మంది చేరారు క్యూలో. ఎప్పుడూ లేనిది ఇంత రష్ ఏవిటో అని పైకే గొణిగాను.

“ఈ రోజునుండి మరో వారం ఇలాగే ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు ఉత్సవాలు” అంది ముందున్నావిడ. అప్పుడు చూసాను తనవైపు. డార్క్ బ్లూ చీర కట్టుకునుంది జాకెట్ వెనక భాగం ఒక బెత్తెడే ఉండి పచ్చని వీపు కనబడుతోంది. సన్నని నడుము. కిందికి దిగితే ఎత్తైన పిరుదులు. సామాన్యంగా అందమైన అమ్మాయి కొలతల్ని మనం 32-26-32 అని చెప్పుకుంటాం. కాని ఈ అమ్మాయిది 34-24-40 లాగ కనబడుతోంది! గుడిలో ఇలాంటి ఆలోచనలేంట్రా అని మనసులోనే చెంపలు కొట్టుకున్నాను. ఎంత ఒద్దనుకున్నా నా చూపులు మాటి మాటికి తన పిరుదుల పైకే పోతున్నాయి. కామము-మోక్షము, భక్తి-రక్తి పక్కపక్కనే ఉంటాయి. గుడి బయటే గోపురం మీద బూతుబొమ్మలెందుకుంటాయి. సో, నాకొస్తున్న అలోచనల్లో ఎలాంటి తప్పులేదు అని ఓ వెధవ లాజిక్ అప్పటికప్పుడు వెదుక్కున్నాను. అప్పటిదాక నింపాదిగా నడుస్తున్న క్యూలో ఒత్తిడి పెరిగింది. అప్పటిదాక ఓ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నవాడ్ని వెనక తోపుడికి తనకి దగ్గరగా వచ్చాను. బ్యారికేడ్ ను చేత్తో పట్టుకుని ఎంత తట్టుకున్నా క్షణక్షణం వెనకనుండి వస్తున్న ఒత్తిడి తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది. నా నడుముకి తన పిర్రలకి మధ్య ఒక్క అంగుళమే గ్యాప్. అంతలో వెనకనించి ఎవరు తోసారోగాని అందరం లైనుగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కరుచుకున్నట్లు నిలబడాల్సొచ్చింది. ఈ తోపుడులో నా మొడ్డ బిర్రుగా నిక్కబొడుచుకుని సరిగ్గ తన పిర్రల మధ్యకు ఒత్తుకుంది. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి ఛడామడా తిడుతుందనుకున్నాను. ఇదేవి శిక్షరా భగవంతుడా అనుకున్నాను. “ఈ రోజు నేననుకున్నదానికంటే ఎక్కువ రద్దీగా ఉంది” అంది నాతో మాట్లాడుతూ. పక్కకి తిరిగినప్పుడు తన బుగ్గలు పెదాలు కనబడుతున్నాయి. మంచి అందగత్తెలాగానే ఉందనుకున్నాను. నాది వెచ్చగ తన పిరుదుల మధ్య సెటల్ ఐపోయింది. తనిదేదీ పట్టించుకోనట్లు క్యూలో నడుస్తోంది. నేను వెనక తోపిడి ఉన్నా లేకపోయినా తన పిర్రలకు గట్టిగా ఆనుకునే నడుస్తున్నాను. అలాగే గర్భగుడి దగ్గరకొచ్చాము. పూజసామాగ్రి పూజారి చేతికందించి “అర్చన చెయ్యండి” అంది. “పేరు, గోత్రం?” అడిగాడాయన. “సంధ్య..” అని పేరుతోబాటు గోత్రం నక్షత్రం చెబుతోంది. నాకింకేవీ వినబడలేదు. సంధ్య, ఎంత బాగుంది పేరు అనుకున్నాను. “మీ వారి పేరు గోత్రం?” అడిగాడాయన మళ్ళీ. తను చిన్నగా నవ్వింది. “మోహన్, గోత్రం అవేవీ తెలీదు” అన్నాను. “నీక్కూడ తెలియదటమ్మా మీవారి గోత్రం నక్షత్రం, ఏం పిల్లలో ఈ కాలంవాళ్ళు” అంటు అతను లోపలికెళ్ళాడు. మేము పక్కపక్కనే నిలబడున్నాము. తన బలమైన తొడలు నాకు ఒత్తుకుంటుంటే పిచ్చెక్కేట్లుంది. పూజ ముగించుకుని బయటకొచ్చేటప్పటికి సన్నగా జల్లు పడుతోంది. “అమ్మో వర్షం పడేట్లుంది. ప్లీస్ నన్ను కొంచెం మా ఇంటిదగ్గర డ్రాప్ చెయ్యగలరా?” అడిగింది. అంతకంటే అద్రుష్టమా అనుకుని “రండి డ్రాప్ చేస్తాను” అని నా బైక్ వైపు నడిచాను. తను నా నడుము చుట్టు చెయ్యి వేసి వెనకాల కూర్చుంది. నేను బండి స్టార్ట్ చేసాను. తన గురించి చెప్పుకొచ్చింది. వాళ్ళాయన బెంగుళూరులో ఓ సాఫ్ట్ వేర్ కంపనిలో పని చేస్తున్నాడు. తనకు బ్యాంక్ లో జాబ్. పెళ్ళై ఒక సంవత్సరం అయ్యింది. నెలకోసారి తన భర్త ఇక్కడికొచ్చి రెండు రోజులుండి వెళ్ళాడు. మరో మూడు సంవత్సరాలు ట్రాన్స్ ఫర్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు. ఇంతలో వాళ్ళిల్లొచ్చింది. నాలో తెలియని బాధ. తను కిందికి దిగి “చాలా ధ్యాంక్స్. మీరు లేకుంటే ఇబ్బంది పడేదాన్ని” అంది. “యు ఆర్ వెల్ కమ్. మరి నేను వస్తాను” అన్నాను బైక్ స్టార్ట్ చెయ్యబోతు. “అయ్యో ఇంత దూరం వచ్చి కాఫి కూడ తాగకుండ వెళ్తార. ప్లీస్ లోపలికి రండి” అని పిలిచింది. “ఇది నా కాఫి టైమ్ కాదు అన్నాను. “అలాగైతే భోజనమే చేసి వెళ్దురుగాని రండి” అంది తలుపు తాళం తీస్తు. తన వెనకాలే ఇంట్లోకెళ్ళాను. తను చీరకుచ్చిళ్ళు పైకెత్తి చెప్పులు తీస్తోంది. బంగారం రంగులో ఉన్న అందమైన పాదాలు చూసే నాలో ఉద్రేకం పొంగుకొచ్చింది. తను లోపలికెళ్ళి టవల్ తెచ్చుకుని తల తుడుచుకుంటోంది. “గుళ్ళో మీరు చేసిన పనేం బాగోలేదు” అంది అందంగా నవ్వుతూ. “అది నా తప్పుకాదు పూజారిది. బహుశ: మన జంట చూడ ముచ్చటగా కనబడిందీమో మొగుడు, పెళ్ళాలనుకున్నాడు” అన్నాను. నాలో కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది తనంత చనువుగా మాట్లాడడంతో. “గుళ్ళో కాదు క్యూలో మీరు చేసిన పని” అంది నా ప్యాంట్ వైపు చూపించి ముసిముసిగా నవ్వుతూ. నాది ప్యాంట్ లోనే గుడారంలా నిక్కబొడుచుకునుంది. తనే ఇంత డైరెక్ట్ గా మాట్లాడాక ఇంక నేను తగ్గదలుచుకోలేదు. “అదికూడ నా తప్పుగాదు. ఓ సారి వెనక్కి తిరిగి నిలబడండి” అన్నాను తన దగ్గరకెళ్ళి. తను వెనక్కి తిరిగి ఏవిటన్నట్లు నావంక చూసింది. నేను తన పిర్రలవైపు చెయ్యి చూపిస్తు “వీటి తప్పు” అన్నాను చిలిపిగా. “ఐనా తప్పు తప్పే కాబట్టి పనిష్ మెంట్ ఇవ్వాల్సందే” అని నా ప్యాంట్ జిప్ కిందికి లాగింది. నా మొడ్డ పాములా బుసగొడుతూ బయటకొచ్చింది. “అబ్బో బాగ పెంచారే” అంది తన చేత్తో బిగించి పట్టుకుని. నాకు ఊపిరి బిగబట్టినట్లయ్యింది.

చేత్తో మొడ్డనలాగే బిగించి పట్టుకుని ఆడించడం మొదలెట్టింది. నేను కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుని ఉద్రేకంతో ఊగిపోతున్నాను. ఉన్నట్లుండి తను నా మొడ్డని ఒదిలిపెట్టి “జస్ట్ టు మినిట్స్, ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను” అని లోపలికి వెళ్ళబోయింది. “ప్లీస్, మధ్యలో ఆపొద్దు” అంటు తన చెయ్యి పట్టుకుని లాగి నా మొడ్డని తన చేతికిచ్చాను. “రెండే నిమిషాలు, వచ్చేస్తాగ. అప్పటిదాక తట్టుకోండి” అని కిందికి ఒంగి నా మొడ్డపైన చిన్న ముద్దు పెట్టి లోపలికెళ్ళింది. 
 నేను తట్టుకోలేక మొడ్డని ఆడించుకోవడం మొదలెట్టాను. సరిగ్గా రెండు నిమిషాలకు “ఇక్కడికే లోపలికి రండి” అని పిలిచింది. ముందు ఔటయ్యేదాక తను ఆడించడమో లేదా నేనే ఆడించుకోవడమో చెయ్యకపోతే పై ప్రాణాలు పైకే పోయేటట్లుంది నాకు. అదే అలోచిస్తు తన రూములోకి వెళ్ళాను. రతీదేవే నగ్నంగా మంచమీద పడుకునుందా అనిపించింది. తన ఒంటిమీద నూలుపోగు లేదు! “అక్కడ క్యూలో వెనకనుండి చూపించిన ప్రతాపం ఇప్పుడు ముందునుండి చూపిద్దురుగాని రండి” అంది అహ్వానిస్తు. చేత్తో అడిస్తే చాలు అనుకున్నవాడికి ఏకంగా పూకే అందిస్తానంటే ఎలా ఉంటుంది. మంచం పక్కనే నిలబడి తన తొడల మధ్యకు చూసాను. పూకు రెమ్మలు ఎర్రని గులాబిలో ఉన్నాయి. “మీ పూకు ఇప్పుడే ఇంత ఎర్రబడుంది. ఇక నా దెంగుడికి ఏ రంగులోకి మారుతుందో?” అన్నాను తన తొడల మధ్యకు చేరుకుంటూ. “అదీ చూద్దాం” అంది రెచ్చగొడుతూ. తను నా మొడ్డనించి కళ్ళు పక్కకి తిప్పుకోలేక పోతోంది. విరహం భరించలేనన్నట్లు వేళ్ళని తన పూకులోకి పోనిచ్చి ఆడించుకుంటోంది. నేను తన చేతిని పక్కకి తప్పించి నా రెండు వేళ్ళని తన పూకులోపలికి జొనిపి అడించడం మొదలెట్టాను. తను మత్తుగా మూలుగుతూ కళ్ళు మూసుకుంది. నా వేళ్ళే ఇంత బిర్రుగ కదులుతున్నాయంటే ఇక నా మొడ్డ లోపల పెడితే తన పూకు ఇచ్చే సుఖం గుర్తుచేసుకుంటుంటే దెంగుడు మొదలెట్టేద్దామనిపించింది. ఆలస్యం అమ్రుతం సుఖం ఇలాంటి విషయాల్లో! నేను తనని దెంగుతున్నట్లే ఫీలవుతూ మొత్తని కిందికి పైకి ఆడిస్తోంది. వేళ్ళని బయటికి తీసి సుతి మెత్తగా ఉన్న తన పూ పెదాలపై నా పెదాలతో ముద్దులు కురిపించాను. తట్టుకోలేనట్లుగ తొడలు విడదీసి నా తలను తన మొత్తకేసి హత్తుకుంది. మెల్లిగా తన పూకులోపలికి నాలుకని పోనిచ్చి ఆడించసాగాను. కమ్మగా పరిమళిస్తోంది తన పూకు. “ఇక చాలు లోపల పెట్టేయండి త్వరగా” అంది వేడుకున్నట్లుగా. నేను కూడ ఎప్పుడెప్పుడా అని అనుకుంటున్నాను. మన్మధుడు విల్లు ఎక్కుపెట్టినట్లుగా నిక్కబొడుచుకున్న నా మొడ్డని తన పూకు పైన పెట్టి “బయటెలా కనబడుతోందో లోపల పెట్టినా మీ బొడ్డుదాక వచ్చేటట్లుంది నా మొడ్డ” అన్నాను. నేను పెట్టేదాక ఆగలేనన్నట్లు తనే కిందికి చెయ్యి పోనిచ్చి మొడ్డని తన పూకులోకి పెట్టుకుంది. నేను నడుముని చిన్నగా కిందికి దించాను. బుడిపెవరకు నాది తన పూకులోకి దూరిందో లేదో “అబ్బా..” అంటు తొడలని దగ్గరకు తీసుకుని నా మొడ్డని బిగించింది. “ఇలా ఐతే దెంగేదెలా? మీ పూకు చాల బిర్రుగా ఉంది” అన్నాను జెర్క్ లివ్వడం మొదలెడుతూ. “కాస్సేపలాగే చెయ్యండి” అంది తను కళ్ళు తెరవకుండానే. నాది తన పూకులోపల ఒక్క అంగుళమే దూరుంది. ఓ నిమిషం గడిచిందో లేదే ఒక్క సారిగా తొడలు విడదీసి కాళ్ళు పైకెత్తింది. ఇక ఆలస్యం చెయ్యకుండా మొడ్డని కసకసలాడించి ఒక్కసారిగా లోపలికి నెట్టాను. “అమ్మో నొప్పి” అంది. “పూర్తిగా లోపలికి దూరింది చూడండి” అని కిందికి చూపిస్తు “కన్నెబొక్కలా బిర్రుగా ఉందాయే అంత బలంగా తోస్తేగాని పూర్తిగా దూరేలా అనిపించలేదు” అన్నాను ఇద్దరి మొత్తలు గుద్దుకునేలా దెంగుతూ. తను ఎదురొత్తులిస్తూ “ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉండిపోకూడదూ?” అంది మురిపెంగా. “ఒక్కసారి కూడ అడ్డుచెప్పకుండా నేనెన్నిసార్లు దెంగితే అన్ని సార్లు దెంగించుకునేటట్లైతే ఉంటాను” అన్నాను. నాది బిరుసుగా తన పూకులోపలికి బయటికి ఆడుతోంది. “డన్..” అంది బొటనవేలు పైకెత్తి చూపిస్తు. “ఇప్పుడు పైకెత్తి చూపించాల్సింది బొటనవేలు కాదు, మీ పూకు” అన్నాను స్పీడు పెంచుడు. “ఏం, సరిపోవడం లేదా?” అని పూకుని మరింత పైకెత్తి పట్టుకుని, చాలా అన్నట్లు నావైపు చూసింది. “పెర్ ఫెక్ట్” అని తనపైన వాలి నా పెదాలతో తన పెదాలను లాక్ చేసాను. పూకులో నా మొడ్డ తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతోంది.

ఎంత సేపు దెంగానో తెలియదు, తను ఆపసోపాలు పడుతూ “ఇక కార్చండి బాబూ, కింద మండిపోతోంది” పూకుని పైపైకెత్తుతూ. “ఒక్కసారికే ఇలా అంటే ఎలా? ఇకా రాత్రంతా దెంగుడు సంగతేవిటి” అన్నాను మొడ్డని తన పూకులోకి గుచ్చుతూ. “సరేగాని, మొదటిది ముగించి బండి దిగితేగదా రెండోసారి ఎక్కడానికి” అంది. “అదీ నిజమే మీ పూకు మంట తగ్గేలా లోపల ఆయిల్ పోస్తాగా” అంటూ కస్సున తన బొక్కలో మొత్తం కార్చుకున్నాను. కింద తన పూకులో నాది అలాగే ఉంచి పెదాల వైపు చూసాను. “అద్భుతంగా దెంగారు. ఇక వీటి రుచి చూడాలనేగా” అంటు పెదాలందించింది. కమ్మని పెదాలని ఐదు నిమిషాలు ఆగకుండ చప్పరించాను. “కొంచెం బిడువిస్తే స్నానం చేసొస్తాను. పూకంతా రొచ్చు చేసేసారు” అంది బుంగ మూతితో. “పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. కాని ముందు నేనెళ్ళొచ్చేస్తాను” అని మొడ్డని బాగ కడుక్కొచ్చి అలాగే మొండిమొలతో మంచం మీద వాలాను. తను స్నానం ముగించి సరిగ్గా పదినిమిషాలకు బయటకొచ్చింది. “ఇంత సేపా?” అడిగాను. “ఏం? విరహం భరించలేక పోయారా అయ్యగారు” అంది తను. తన ఒంటిమీద ఒట్టి టవల్ మాత్రమే ఉంది. అదీ పిక్కలదాకానే ఉంది. ఒయ్యారంగ నిలబడిన తనని, పచ్చగా మెరిసిపోతున్న పాదాలని చూస్తుండగానే నా మొడ్డ మళ్ళి నిక్కబొడుచుకుంది. “కరెక్ట్ గా గెస్ చేసారు. చూడండి మిమ్మల్ని చూడగానే మావాడు మళ్ళి గొడవ మొదలెట్టాడు”అన్నాను. “ఏం కనబడుతోందని మీ వాడి గొడవ?” అంటు దగ్గరకొచ్చింది. “మీ పూకు, సళ్ళు అక్కర్లేదు. జస్ట్ పాదాలు చూస్తే చాలు నాది రెడీ” అంటు మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని ఆడించుకోసాగాను. తను టవల్ పక్కకు విసిరి నా మీద కూర్చుని ముని వేళ్ళతో నా మొడ్డని సవరిస్తోంది. తన స్పర్శకు నాది మరింత గట్టింగా బిగుసుకుంది. ఒంగి నా మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకుని ఆడించడం మొదలెట్టింది. నా ఒళ్ళు జివ్వుమంటోంది తన తడి పెదాల మధ్య మొడ్డ కదులుతుంటే. “పెట్టుకునేదేదో దీంట్లోనే పెట్టుకోకూడదూ?” తన పూకువైపు చూపిస్తు అడిగాను. తను నా మీద కూర్చుని మొడ్డని తన పూకులోకి సర్దుకుని ఊగసాగింది. రెండు మూడు ఊపుళ్ళకి నాది పూర్తిగా పూకులోకి దూరింది. “వెరీగుడ్, బాగానే దెంగుతున్నారు” అన్నాను తన నడుము పట్టుకుంటు. నాది బిర్రుగా తన పూకులో కదులుతోంది. “ఈ భంగిమలో మొడ్డ క్లిటరస్ కి సరిగ్గా తగులుతుంది” అన్నాను. “అమ్మో అలిసిపోయాను బాబు, ఇక నావల్ల కాదు” అంది ఊపుడు ఆపుతు. “అప్పుడేనా? ఇలా ఐతే రాత్రంతా మీరు దెంగినా నాకు అవుటవ్వదు” అన్నాను కిందినుంచి మొడ్డని తన పూకులోకి తోస్తు. “మీలాగ దెంగడం నావల్ల కాదు. మీరన్నట్లు రాత్రంతా ఒకే భంగిమలో ఉంటే మిగతావెప్పుడు?” అంటు కన్నుకొట్టింది. “అమ్మో ఇంకా చాల ప్రయోగాలున్నాయి. నాక్కూడ ఫోర్స్ చాలడం లేదు” అని తన వెనక్కి చేరి మొడ్డని తన తొడల మధ్యగుండ పూకులోపలికి పోనిచ్చి బలంగా ఒక్క తోపు తోసాను. ఫట్ మని చప్పుడు చేస్తు నాది తన పూకులోపలికి దూరి నా మొత్త తన పిర్రలకి గుద్దుకుంది. “ఆహ్.. ఇంకా టైటుగా ఉంది మీది నా పూకులో” అంది. నేను తన నడుముని గ్రిప్ గా పట్టుకుని దెంగడం మొదలెట్టాను. “ఓహ్ గాడ్.. అదిరిపోతోంది. ఆహ్.. ఆహ్.. ” అని తను రొప్పుతోంది. “ఈ పొజిషన్ లో నాకు కొంచెం త్వరగా ఔటవ్వచ్చు. మామూలుగా కంటే వెనకనుంచి దెంగుతున్నప్పు మీ పూకు మరీ బిర్రుగా ఉంది” అన్నాను నడుముని స్పీడుగా అడిస్తూ. “త్వరగా అంటే పావు గంట.. మామూలుగ అంటే అరగంటనుకుంట మీ మొడ్డకి” అంది పిరుదుల్ని వెనక్కి నాకు అనుకూలంగా కదిలిస్తూ. తనన్నట్లే పావుగంట దాటాకగాని నాకు ఔటవ్వలేదు. పూకునిండుగా కార్చుకున్నాను. తను వెల్లకిలా పడుకుంది. నేను తన మీద పడుకుని “దెంగుడు బాగానే ఉందిగాని, తొడలు విడదీసి కాళ్ళు పైకెత్తి పట్టుకుంటే అలా మీ కళ్ళల్లోకి చూస్తు దెంగడంలో ఉన్న మజానే వేరు” అన్నాను. “ఒక్క పదినిమిషాలు గ్యాపిస్తే కొంచెం నాదానికి రెస్టిచ్చినట్లుంటుంది. తర్వాత అలాగే దెంగుదురుగాని. అంతవరకూ కావలంటే నా పైపెదాలకు పనివ్వచ్చు” అంది నవ్వుతూ. దొండపండులాంటి పెదాలు నా పెదాలకు చిక్కి నలుగుతుంటే తన కాళ్ళతో నా నడుముని బిగించింది. మూడో యుద్ధానికి నా ఆయుధం సిద్ధమౌతోంది.