కావ్య యవ్వనం 95

కావ్య ఈ పేరు వినగానే నా యవ్వన తోలి ప్రేమ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎంత అందమైన పేరో అంతకంటే అందమైన అమ్మాయి కావ్య. నేను అప్పుడే కాలేజీలో అడుగుపెట్టిన రోజు. మొదటిసారిగా ఒక హీరోలా ఫీల్ అయిన రోజు. నేను చిన్నపిల్లాడిని కాను అని భావం కలిగిన రోజు. సహజంగానే కొంచెం అంతర్ముఖుడిని కావడంతో ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడేవాడిని కాదు. కొంచెం ముభావంగా ఉండడం నాకు చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు. కానీ నా మనసు మాత్రం ఉరుకలు వేస్తుంటుంది ఒక అంతర్వాహినిలా. నేను ఏమి చెయ్యాలనుకున్నా రాముడు మంచి బాలుడు అనే టైటిల్ నన్ను కట్టిపడేస్తుంది. నేను మంచి స్టూడెంట్ నే. సాధారణంగా క్లాసుల్లో ముందు వరుసలలోనే కూర్చుంటాను. కానీ మొదటి రోజు కావడంతో నేను కొంచెం చివరివరుసలో కూర్చున్నాను.

మిగిలిన అబ్బాయలు అమ్మాయలు గలగలా మాట్లాడుకుంటూ స్నేహాలు కలిపేసుకుంటున్నారు. నేను నిశాభంగా ఒక చైర్ లో కూర్చున్నాను. నా పక్కనున్న చైర్ ఖాళీగానే ఉంది. క్లాస్ అంతా ఒక సారి పరిశీలించి చూసాను. నా పక్కనున్న చైర్ మాత్రమె ఖాళీగా ఉండడంతో ఇంకా ఒకరు రావాలన్నమాట అనుకున్నాను.

క్లాసులో అందరూ అల్లరిగా బిగ్గరగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండడంతో చాలా గందరగోళంగా ఉంది. ఇంతలో ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దం. మేధామేటిక్స్ లెక్చరర్ వచ్చారు. అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ చూస్తూ పేర్లు పిలుస్తున్నారు. నా పేరు వచ్చినపుడు నేను ఎస్ సర్ అని కూర్చున్నాను. ఇంతలో సర్ “కావ్యా” అని పిలిచారు. ఎవరూ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఆయన మళ్ళీ పేరు రిపీట్ చేసారు. ఇంతలో ఒక అమ్మాయి పరుగున క్లాస్ రూం దగ్గరకు వచ్చి “సర్, ఐ యాం కావ్య. మే ఐ కమిన్?” అడిగింది. క్లాస్స్ అంతా ఒక్కసారిగా ఆమెవైపు తలతిప్పి చూసారు. అబ్బాయల కళ్ళు బయటకు వచ్చాయి. అమ్మాయల కళ్ళు అసూయతో రగిలిపోయాయి. ఒక మెరుపుతీగలాంటి అమ్మాయి నిలబడి ఉంది. బంగారు వన్నెతో, ఆ మేని చాయకి సరిపడే అందమైన స్కై బ్లూ స్కర్ట్ , వైట్ షర్ట్ టక్ చేసుకొని ఒక ఆధునిక దేవకన్యాలా నిలబడింది. బహుశా ఇంతవరకూ ఎవ్వరూ ఇంత అందమైన కావ్యాన్ని రచ్చిన్చాలేదేమో. అందుకే అందరికన్నా పెద్ద రచయిత, శిల్పి భ్రహ్మే మరి. మొదటి రోజే క్లాసుకు లేట్ వస్తే ఎలా? డోంట్ రిపీట్ దిస్ అగైన్ అండ్ కం ఇన్ నౌ” సర్ ఆమెకి పెర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఆమె క్లాసులోకి వస్తూ ఒక్కసారి అంతా చూసింది. ఎక్కడా చైర్స్ ఖాళీగా లేవు నా పక్కన తప్పితే. ఆమె సరాసరి వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది. ఒక్కసారిగా నా మనసు లయ తప్పింది. ఈ రోజు నేను చాలా లక్కీ అనుకున్నాను. ఆమె కూర్చోవడంతో ఆమె స్కర్ట్ కొంచెం మోకాలికి పైన వచ్చింది. నా గుండె ఒక్కసారిగా వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టింది. ఎంత అందమైన కాళ్ళు అనుకున్నాను. ఆమె నావైపు ఒక్కసారిగా చూసింది. నేను కంగారుగా నా చూపు తిప్పి ఆమె మొహం వైపు చూసాను. ఆమె చిరునవ్వు నవ్వి హై అని చిన్నగా అంటూ చేతి వెళ్ళుతో గ్రీట్ చేసింది. నేను కూడా నవ్వి గ్రీట్ చేసాను. “ఐ యాం కావ్య” అంది. నేను నవ్వి “అవును. క్లాసులో వస్తూ చెప్పారు కదా. ఐ యమ హరి” అన్నాను. “నైస్ టు మీట్ యూ” అంది. నేను నవ్వి ఊరుకున్నాను. అబ్బాయాలలో నేనే అందరికన్నా మేన్లీగా అందంగా కూడా ఉంటాను అన్న విషయం తెలుసు. మేము మా ఆ ఊరిలో అందరికన్నా స్థితిమంతులం కావడంతో ఆ చాయలు నా డ్రస్ సెన్స్ లోనూ, నా మేనరిజమ్స్ లోనూ కనబడుతుంటుంది. మా తాతలు ఆ ప్రాంతానికి జమీన్దారులుగా ఉండేవారు. మా ఇల్లు ఇప్పటికీ ఆ రాజసం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. మా ఊరి అమ్మాయలు నాతో మాట్లాడాలని కోరికగా ఉన్నా మేమంటే ఉన్న భయం, గౌరవం కారణంగా నన్ను కొంచెం వేరుగానే ఉంచేవారు. ఇంతలో సర్ క్లాస్ ని విడచిపెట్టేసారు. మొదటిరోజు కావడంతో కేవలం పరిచయాలు మాత్రమె అయ్యాయి. ఇంకా ఇద్దరు లెక్చరర్స్ వచ్చి మళ్ళీ రోల్ కాల్ పిలిచి వెళ్ళిపోయారు. ఈ లోగా నేను, కావ్య కొంచెం పరిచయస్తుల్లా మారాము. క్లాసులో ఉన్న అబ్బాయలందరూ అసూయగా నా వైపు ఆరాధనాగా కావ్య వైపు చూస్తున్నారు. “మిమ్మల్ని ఇంతవరకూ ఈ ఊరిలో చూడలేదు” అన్నాను నేను. “మేము నిన్ననే ఈ ఊరు వచ్చాము. మా నాన్నగారు డాక్టర్. ఇంకో విషయం చెప్పనా?”అడిగింది. ఏమిటన్నట్టు ఆమె వైపు చూసాను. “మేము మీ ఇంటికి దగ్గరగానే ఉంటున్నాము. మీ వీధి చివరి ఇంట్లోనే మేము దిగాము” అంటూ నవ్వింది. నేను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే ఈమె నన్ను నిన్ననే చూసిన్దన్నమాట. అంతకంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆమె మా ఇంటికి దగ్గరగా ఉండడం, అంతే కాకుండా ఆమె నన్ను గుర్తిన్చండం. అంటే నేను ఆమెను మరింత ఎక్కువగా కలసుకొనే అవకాశం ఉందన్నమాట.

ఆ రోజు మొదటి రోజు కావడంతో మధ్యాహ్నం క్లాసులు సస్పెండ్ చేసారు. మేము ఇద్దరమూ బయటకు వచ్చాము. నాకు ఒక స్కూటరెట్ ఉంది. అది మా కజిన్ ది. ఆమె హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఆ స్కూటరెట్ ని నాకు ఇచ్చేసింది. నేను ఇంకా చిన్న పిల్లవాడినే మా ఇంట్లో. అందువల్ల నాకు బైక్ కొనివ్వలేదు ఇంకా. ఆమె నాతో పాటు నా వెహికిల్ దగ్గరకు వచ్చి“ నవ్వులానే నీ వెహికిల్ కూడా ఉంది. ఇది అమ్మాయల వెహికిల్” అంటూ పెద్దగా నవ్వింది. నాకు ఒక్కసారి ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అవకాశం ఇస్తే నా మగతనమేమిటో ఆమెకి తప్పక చూపించాల్సిందే అనుకున్నాను. అయితే ఆ అవకాశం చాలా తొందరగానే వస్తుందని నాకు అప్పటికి తెలీదు. “ఇది అమ్మాయల వెహికిల్ కాబట్టి అమ్మాయిలే డ్రైవ్ చెయ్యాలి అంటూ చనువుగా నా చేతిలో ఉన్న కీస్ తీసుసుకుని దాని మీద కూర్చుని స్టార్ట్ చేసింది. “కూర్చో. మొహమాట పడకులే. నన్ను మా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేద్దువు గానీ.”అన్నది. నేను నవ్వుతూ ఆమె వెనక కూర్చున్నాను. ఆమె స్కర్ట్ ని కొంచెం సర్దుకొని స్కూటరెట్ ని ముందుకు ఉరికించింది. ఆ ఊరిలో రోడ్లు అంత బాగా ఉండవు. దేశంలోని మిగిలిన రోడ్లకన్నా ఇక్కడ చాలా అధ్వాన్నమని నా అభిప్రాయం. ఆమె వెహికిల్ ని చాలా వేగంగా నడుపుతోంది. నాకు వెనక బెలన్స్ గా కూర్చోవడం కష్టంగా ఉంది. “భయమైతే నన్ను పట్టుకో” ఆమె నవ్వుతూ అంది.“పర్లేదు” బింకంగా అన్నాను. ఇంతలో ఆమె ఒక పెద్ద గోతిలో నుండి బండిని నడిపింది. నేను అప్రయత్నంగా ఆమె నడుముని పట్టుకోవలసి వచ్చింది. ఆమె చాల గట్టిగా నవ్వింది. “చూసావా. నా దగ్గరుంటే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి”అంది. ఆమె నవ్వు ఒక నదీ ప్రవాహంలా ఉంది. నేను ఇంక మాట్లాడకుండా ఆమె నడుముని పట్టుకున్నాను. మళ్ళీ గోతిలో నుండి ఉరికించింది. ఇంక విదిలేదు అన్నట్టు రెండో చేతిని కూడా ఆమె నడుము మీద వేసాను. ఎంత మెత్తగా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ పట్టు వస్త్రమూ ఇంతకంటే మెత్తగా, మృదువుగా ఉండదేమో. నాకు చేతి వెళ్ళు చాల చల్లగా అయ్యాయి. నా మనసు యవ్వన అలజడికి గురి అవుతోంది. ఆమె మాత్రం ఇదేమీ పట్టించుకోకుండా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఆమె ఇంటి ముందు బండినాపింది. “లంచ్ టైం అయ్యింది కదా. రా. మాతో పాటూ భోజనం చేద్దువుగానీ” మా స్నేహం ఎకవచనానికి పెరిగింది. “లేదు. నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాలి” అన్నాను.“పోనీ కొంచెం కూల్ డ్రింక్ తాగి వేల్తువుగానీ. మా అమ్మకి నిన్ను పరిచయం చేస్తాను” అంది. నేను ఆమెని అనుసరించాను. ఇంటి హాల్ లో చైర్ లో కూర్చున్నాను. ఇంతలో ఆమె అమ్మ అనుకుంటా. చాలా అందంగా హుందాగా ఉన్న ఒకామె వచ్చి “బాబూ, నీ పేరేమిటి?” అని అడిగింది. “హరి ఆంటీ” అన్నాను. ఆమె నవ్వి “సరే, మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి. నేను మీకు కూల్ డ్రింక్ ఇస్తాను” అన్నది. “అమ్మా , తను నాకు ఫ్రండ్ కాబట్టి నేనే మర్యాదలు చేస్తాలే.” అంటూ నా చేతిని పట్టుకొని చనువుగా “పద, నా రూం చూద్దువు గానీ” అంటూ తన రూం లోకి లాక్కేల్లినంత పని చేసింది. మంత్రం వేసినట్లు ఆమెని అనుసరించాను.

నేను ఆమెని ఆమె రూం కి అనుసరించాను. తన రూం చాలా బాగుంది. లైట్ ఎల్లో కలర్ వాల్ పెయింట్ ఉంది. రీడింగ్ టేబుల్ చాలా చక్కగా సర్ది ఉంది. ఆమె బెడ్ మీద కార్టూన్స్ ఉన్న బెడ్ షీట్ ఉంది. బెడ్ పక్కన కార్టూన్ కేరక్టర్స్ స్టిక్కర్స్ అతికించి ఉన్నాయి. టేబుల్ లేంప్, బెడ్ లేంప్ ఉన్నాయి. మొతానికి చక్కగా అందంగా ఉంది. కావ్యకి మంచి టేస్ట్ ఉందనిపించింది. ఇంత టేస్ట్ ఉన్న అమ్మాయి తన ఇన్నర్ వేర్ గురించి కుడా అంతే శ్రద్ద తీసుకుంటుందని అనిపించింది. బండి మీద వస్తున్నప్పుడు ఆమె బ్రా వెనక భాగం లీలగా కనబడింది. దానిని ఒక్కసారి తడిమి పట్టుకోవాలనిపించింది. ఆ అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు. జస్టే మినిట్ అంటూ కావ్య వేరే రూం కి వెళ్ళింది. ఆమె వార్డ్ రోబ్ వైపు చూసాను. మిర్రర్ ఉన్న ఆ కప్ బోర్డ్ లో ఎమున్నాయా అని కుతూహలం కలిగింది. వెళ్లి ఓపెన్ చేసి చూసాను. లోపల ఆమె డ్రెస్సులు వరుసగా పేర్చి ఉన్నాయి. నా కళ్ళు వేగంగా నేను చూడాలనుకున్న వాటివైపు కదిలాయి. ఆమె బ్రాలు, పెంటీలు రెండు వరుసల్లో ఉన్నాయి. అన్నీ ఖరీదైనవే. రక రకాల రంగులలో ఉన్నాయి. ఒక పక్క స్టే ఫ్రీ పేకేట ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఉంది. ఆమె ఇప్పుడు వాటిని వాడుతోందా? ఇంతలో ఎవరో వస్తున్నా శబ్దం వినిపించి నేను ఆ డోర్ మూసేసి నా చైర్ లో బుద్దిగా కూర్చున్నాను. కావ్య వచ్చి నాకు కోలా ఒక గ్లాస్ లో ఇచ్చింది. తనకు కూడా ఒక గ్లాస్ లో తెచ్చుకుంది. నెమ్మదిగా సిప్ చేయ్యసాగాను. ఆమె తన కొలాను కొంచెం వేగంగానే తాగేసి, “హరి, ఒక్క నిమిషం. నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోస్తాను” అంటూ కప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి ఒక నైటీ తీసుకుంది. లైట్ బ్లూ కలర్ నైటీ అది. తన డ్రస్సులన్నీ లైట్ కలర్ వే ఉండడం గమనించాను.

ఆమె తన నైటీ తీసుకొని పక్కనున్న రూం కి వెళ్ళింది. ఆ రూం లోకి తొంగి చూడాలన్న నా కోరికను అణచుకోలేకపోయాను. నెమ్మదిగా ఆ రూం డోర్ దగ్గరకు వెళ్లాను. డోర్ పూర్తిగా వెయ్యక పోవడం వాళ్ళ నాకు లోపల చూసే అవకాశం దొరికింది. లోపల ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో ఆమె అప్సరసలా ఉంది. తను ముందుగా స్కర్ట్ హుక్ విప్పింది. జిప్ సుతారంగా వేప్పుతూ ఉంటె నా శరీరంలో వేడి పెరగ సాగింది. మొదటి సారిగా ఒక అమ్మాయిని నేను అర్ధ నగ్నంగా చూడబోతున్నాను. స్కర్ట్ ఒక జలపాతంలా కిందకు జారింది. ఆమె కాళ్ళు చాలా భాగాన్ని చూడసాగాను. ఎంత అందంగా ఉన్నాయి అవి అని అనుకుంటుంటే ఆమె వేళ్ళు ఆమె షర్ట్ మీద బటన్స్ వైపు మళ్ళాయి. ఒక్కో బటన్ విప్పుతూ ఉంటె నా గుండె అంతే వేగంతో కొట్టుకోవడం నాకు తెలుస్తూనే ఉంది. షర్ట్ బటన్స్ అన్నీ విప్పి ఆమె దానిని, స్కర్ట్ ని చేత్తో తీయడానికి ముందుకు వంగింది. అప్పటి వరకు వేగంగా కొట్టుకుంటున్న నా గుండె ఒక్కసారిగా ఆగినట్లు అనిపించింది. పింక్ కలర్ పాంటీ, బ్రాలలో ఆమె. ముందుకు వంగున్నప్పుడు ఆమె పెంటీ ఆమె స్వర్గ ద్వారం దగ్గర నిలువు చీలిక స్పష్టంగా కనిపించింది. షర్ట్ మీద ఆమె సల్లు పెద్దగా అనిపించకపోయినా బ్రాలో అవి చాలా పెద్దవనే అనిపించింది నాకు. వంగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఒక్క లిప్త పాటు ఆగినట్లనిపించింది. ఆమెగానీ నన్ను గమనిచిందా? షర్ట్ ని, స్కర్ట్ ని ఆమె పక్కనున్న వాల్ హుక్ కి తగిలించి నైటీని తల మీదగా వేసుకుంది. ఆమె తిరుగుతుందని తెలియడంతో నేను వెంటనే నా చైర్ లో కూర్చున్నాను.

కావ్య నైటీలో అద్భుత కన్యలా ఉంది. పల్చటి ట్రాన్స్పరెంట్ నైటీ లో ఆమె లోదుస్తులు కవ్విస్తున్నతులుగా కనబడుతున్నాయి. వస్తూనే నా కళ్ళలోకి చూసింది. నా రియాక్షన్ ఎలా ఉందా అని చూడడానికా? నేను కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలాను. అసలు సిసలు కన్నె పరువాలు ఆమె బ్రా లో దాగుని మాకంటే అందమైనవి ఈ ప్రపంచంలో లేవన్నట్టు బిగువుగా పొంకంగా ఉన్నాయి. వాటి మీద నుండి నా చూపు చాలా కష్టంగా మరల్చగాలిగాను. ఆమె నా ఇబ్బంది గమనించినట్లుంది. “ఇది నిజానికి టూ పీస్ నైటీ. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దీని మీది టాప్ వేసుకోను. బయటకు వెళ్తే మాత్రం వేసుకుంటాను. బాగుందా?” ఆమె అడిగింది. “నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు. నీకు ఏ డ్రెస్ అయినా బాగుంటుంది.” కాంప్లిమెంట్ గా మాట్లాడాను. ఆమె కొంచెం సిగ్గు పడింది. మనసులో మాత్రం ‘నువ్వు ఈ డ్రెస్ లేకుండా అయితే ఇంకా బాగుంటావు’ అనుకున్నాను. ‘నిన్ను ఈ రోజు అర్ధ నగ్నంగా చూసే అవకాశం ఈ రోజు కలిగింది. పూర్తిగా ఎప్పుడు చూడగాలుగుతానో’ మనసు కోరికను పెంచుకుంటోందని అర్ధం అవుతోంది. “ఎలా అయినా మీ ఆడవాల్లు నిజంగా అదృష్టవంతులు. ఎన్ని డ్రెస్సులు ఉంటాయో ఆ దేవుడికి కూడా తెలీదు.” నవ్వుతూ అన్నాను. “మీ మగవాళ్ళు కూడా అదృష్టవంతులే. ఆడవాళ్ళ అందాల్ని కళ్ళతోనే తాగుతారు కదా. వీలయితే దొంగతనంగా అయినా” అంది. ఉలిక్కి పడ్డాను. అంటే నేను ఇందాక ఆమెనలా చూసిన విషయం పసిగట్టిందా? “అందం ఎదురుగా ఉంటె ఎవరు మాత్రం ఆస్వాదించారు? అలా చెయ్యలేకపోతే ఆ క్షణాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టే కదా. అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడమే తెలివైన వాళ్ళు చేసే పని” అన్నాను. ఆమె పక్కున నవ్వింది. “నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివని అందరూ అనుకున్తున్నారులే ఇక్కడ ” అంది. “అయినా మగవాడికి కావాల్సింది తెలివోక్కటే కాదు కదా. సాహసం కూడా ఉండాలి” కవ్విస్తున్నట్టుగా అనిపించింది ఆమె మాటలు. నన్ను సవాలు చేస్తున్దనిపించింది. [IMG]

ఆమె సవాలుకి ఇప్పుడే బడులివ్వాలన్న కోరిక బలంగా కలిగింది. “సాహసం ఉంది. కానీ అవకాశం గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా” అన్నాను. “సాహసవంతులు అవకాశాలు కల్పించుకుంటారు. వాటి కోసం వేచి ఉండరు.” మళ్ళీ నాకు సవాలే ఎదురయ్యింది. “నేను సాహసవంతుదినే” బింకంగా అన్నాను. “అయితే అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకో” ఆమె నుండి సవాలు బదులుగా ఆహ్వానం. ఆమెకి దగ్గరగా వెళ్లాను. ఆమె దూరం జరగలేదు. కేవలం ఒక్క ఇంచీ మాత్రమె దూరం. నా రెండు చేతులు ఆమె చెంపల్ని చేరి పట్టుకున్నాయి. నెమ్మదిగా నిమురుతూ ఆమె ముఖాన్ని నా ముఖానికి దగ్గరకు లాక్కున్నాను. నా శ్వాస ఆమె నుదుటిమీద వీస్తోంది. ఆమె శ్వాస నా మెడకి సుతారంగా రాసుకుంటుంది. ఎంత ప్రయత్నించినా నాకు టెన్షన్ తగ్గడం లేదు. నా జీవితంలో ఒక అమ్మాయిని మొదటిసారిగా ముద్దు పెట్టుకోబోతున్నాను. ఆమె ముఖాన్ని పైకి ఎత్తి పట్టుకొని సుతారంగా ఆమె పెదాలిపై ముద్దు పెట్టాను. తొలి ముద్దు ఇంత తియ్యగా ఉంటుందని నాకు ఇంతవరకు తెలీదు. ఎవరికైనా జీవితంలో ఈ అనుభవం ఒక్కసారి మాత్రమె వస్తుంది కదా. కానీ ఎంతమంది ఆ అనుభవాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలరు? నాకు మాత్రం ఈ ముద్దు యొక్క తీపిదనం జీవితమంతా జ్ఞాపకం ఉంటుంది తెలుసుకున్నాను ఆ క్షణమే. కావ్య అంతటి అందమైన అమ్మాయిని నేను ఇంతవరకు చూడకపోవడమే అందుకు కారణం. ఆమె పెదాలు సన్నగా వణికాయి. ఆమె కళ్ళు ఒక్కసారిగా సగం మూసుకుపోయాయి. ఆమెకి కూడా ఇదే తోలి ముద్దు అన్న విషయం అర్ధం అయ్యింది. ఆమె చేతులు నా నడుముదగ్గరకి చేరాయి. నెమ్మదిగా ఆమె అక్కడ వత్తింది. ఈ చర్య నాలోని భయాన్ని, సంకోచాన్ని దూరం చేసింది. ఇంక చనువుగా ఆమెని చేతులతో చుట్టి చాలా దగ్గరగా లాక్కున్నాను. ఇప్పుడు మా మధ్య గాలి కూడా దూరని స్థితి. ఆమె పైఎత్తులు నా చాతిని కొంచెం కిందగా వత్తుకుంటున్నాయి. యవ్వనంలో ఉన్న కన్య పైయ్యెద స్పర్శ నాకు మొదటిసారిగా అర్ధం అయ్యింది. ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయో అవి. నా చేతులు నెమ్మదిగా ఆమె పిరుదులని చేరి నా వైపు గట్టిగా వత్తుతూ ఉన్నాను. నా అంగం అప్పటికే చాలా గట్టి పడి రాయిలా తయారయ్యింది. ఆమె ముఖంలో ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యం. ఆమె కూడా నన్ను రెండు చేతులతో గట్టిగా వత్తుకుంటూ శ్వాస వేగాన్ని పెంచుతోంది. నా కళ్ళలో ఒక్క క్షణం చూసి, నా పెదాలని గట్టిగా ముద్దు పెడుతూ తన నాలుకని నా నోట్లో చొప్పించింది. ఆమె నాలుక నా నాలుకని వెతుకుతూ అల్లరిగా నా నోట్లో నాలుకని ఆడించింది. ఇంక నాకున్న ఇన్ హిబిషన్స్ అన్నీ పోయాయి. ఆమెని వెన్నక్కి తిప్పి ఆమె నడుమును ఆనుకొని నిలబడ్డాను. నా చేతులని ఆమె నైటీ కాలర్ భాగానికి చేర్చాను. మృదువుగా ఆమె మేడని నిమురుతూ నెమ్మదిగా కుడి చేతిని ఆమె నైటీ లోపలకి పోనిచ్చాను.

నా చేతికి ఆమె చాటి స్పర్శ వెచ్చగా తగులుతోంది. చేతిని ఇంకొంచెం లోపలి పోనిచ్చాను. ఆమె తలని నా మీద ఆనించి నా వైపు తిప్పి కళ్ళల్లో కోరికగా చూస్తోంది. ఆమె పింక్ కలర్ బ్రా చేతికి తగిలింది. మృదువుగా నొక్కాను. ఇంకా గట్టిగా నోక్కమన్నట్టు నా చేతి మీద తన చేతిని వేసి నొక్కింది. ఆమె మిల్కీ బ్రెస్ట్ నా చేతికన్నా పెద్దగా ఉంది. మెత్తటి ఆమె బ్రా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ని ఇస్తోంది. నాకు ఇంకా ఎక్కువే కావాలనిపించింది. చేతిని కొంచెం పైకి తీసి ఈ సారి బ్రా లోపల చెయ్యి పెట్టాను. నా రెండవ చెయ్యి ఆమె కడుపు మీద గట్టిగా పట్టుకొని నన్ను వత్తుతోంది. బ్రా లోపలకి నా చెయ్యి పెట్టగానే స్పాంజి కన్నా మెత్తటి ఆమె పైఎత్తులు తగిలాయి. నా వేళ్ళు వెతికోసమో వెతకడం మొదలు పెట్టాయి. చివరకి నేను దానిని పట్టుకున్నాను. చిన్న బఠాని గింజంత ఉన్న చనుమొనలు నా రెండు వేళ్ళ మధ్య దొరకపుచ్చుకొని కసిగా నొక్కాను. ఆమె చిన్నగా మూలిగింది. ఆ చేతితోనే రెండు పైఎత్తుల్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. కొంచెం కష్టమైనా మొత్తానికి రెండింటిని పట్టుకోగలిగాను. రెండవ చెయ్యి ఆమె పొట్టమీద నుండి కొంచెం కిందకి జరిగింది. అభ్యంతరం చెప్తున్నట్లు ఆమె చేతితో నా చెయ్యిని అక్కడకు వెళ్ళకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నించింది. నేను పంటితో ఆమె చెవిని కొరికాను. ఆ నొప్పికి ఆమె తన చేతిని వాదులు చేసింది. అదే అదనుగా నా చెయ్యి ఆమె మదన ద్వారం దగ్గరగా వెళ్ళిపోయింది. ఇంక ఆ నన్ను దానిని తాకకుండా ఆపే శక్తి ఆమెకి లేదన్నట్టు తన రెండు చేతులు నా మెడవేనుకగా వేసి తనవైపుకి గట్టిగా హత్తుకుంది. నా కుడి చెయ్యి ఆమె హృదయంతో ఆడుకుంటుంటే, ఎడమ చెయ్యి ఆమె మదన ద్వార చిరునామా వెతుకుతోంది. ఆమె వేసుకున్న పెంటీ నా చేతికి తగులుతోంది. ఏదీ ఎక్కడుందీ ఆ ద్వారం? నాకు తెలియడం లేదు. అనుభవ రాహిత్యం మరి. మరి ఎలా? నేను ఇంక ఉపెక్షించలేదు. ఆమె నైటీని నెమ్మదిగా పాకి ఎత్తసాగాను. ఆమె నన్ను తన బెడ్ మీదకి వేల్దామన్నట్టుగా సైగ చేసింది. నేను ఆమెని రెండుచేతులతోనూ ఎత్తి పట్టుకొని ఆమె మంచం మీద పడుకోబెట్టాను. మల్లె పూవుని మోసినట్లుగా ఉంది నాకు. సహజంగానే నేను కొంచెం బలంగా ఉంటాను.ఆమె మెచ్చుకోలుగా చూసింది. అయినా మా మధ్య మౌనమే భాష అవుతోంది. బెడ్ మీద పడుకున్న ఆమె తన ఎడమ కాలుని మడిచి పట్టింది. నేను ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా నైటీని ఆమె కాలు మీదనుండి పైకి జరిపాను. ఇప్పుడు ఆమె కాళ్ళు అరటి బోదేలలా కనబడుతున్నాయి. చేతితో గట్టిగా వత్తుతూ ఆమె మీద వాలాను. నా వక్షస్తలం ఆమె పై ఎదల్ని వాటి పొగరు అనచేలా అనుస్తున్నది. చేతిని నిమ్మడిగా ఆమె పెంటీ మీదకి పోనిచ్చాను. రెండు వేళ్ళతో ఆమె పెంటీ లైనేర్ లోపల పెట్టాను. ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. నా వేళ్ళు ఆ పెంటీని నెమ్మదిగా కిందకి లాగడానికి ప్రయత్నించాయి. ఆమె తన పిరుదులని కొంచెం ఎత్తి పట్టింది. నాకు ఇప్పుడు కొంచెం సదుపాయంగా ఉంది. సులభంగా ఆమె పెంటీని కిందకు లాగాను. అది ఆమె తొడల పైకి వచ్చింది. ఆమె ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచింది. నేను ఆమె కళ్ళలో కోరికగా చూసాను. తన మదన ద్వారం చూడాలనే కోరికతో లేచి అటువైపు చూసాను. అందమైన పుష్పంలా ఉంది. అప్పుడే విచ్చుకున్న కాలువలా ఉంది. నూనుగు వెంట్రుకలు ఆ కలువ చుట్టూ. నేను ఆసక్తిగా అటు చూసాను. మొదటిసారి ఒక స్త్రీ ని చూస్తున్నాను నగ్నంగా. ఆమె సిగ్గుతో తన చేతిని దాని మీద పెట్టి మూసివేసింది. నేను నెమ్మదిగా అటు తిరిగి ఆమె యోని భాగాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఆమె చేతి మీదనే. వెచ్చని ముద్దుకి ఆ చెయ్యి అడ్డు తొలగింది. నేను మళ్ళీ ముద్దు పెట్టాను. ఆమె రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ఉంచడం వాళ్ళ నాకు దాన్ని పూర్తిగా చూస్తున్న భావం కలగడం లేదు. నా అంగం అందులో ఎక్కడ ప్రవేసిస్తుందో చూడాలనుకున్నాను. ఆమె తన చేతిని ఇంతలో నా పేంట్ మీదకి పోనిచ్చి జిప్ ని విప్పింది. చెయ్యి లోపలకి పోనిచ్చి నా ఆయుధాన్ని బయటకు లాగడానికి ప్రయత్నించింది. అది సులభంగా రాలేదు. అప్పటికే చాలా పెద్దది అయిపొయింది. గట్టిగా ఉండడంతో ఎలాస్టిక్ అడ్డుపడుతోంది. నేను 69 డాగీ పొజిషన్లో వంగాను. ఆమెకి ఇప్పుడు సులువుగా నా పేంట్ బెల్ట్ విప్పడానికి వీలయ్యింది. నా అండర్ వేర్ ని కిందకి లాగి నా ఆయుధాన్ని బయటకు తీసింది. నాకు ఆమె దాన్ని చేత్తో పట్టుకుంటే ఎంతో హాయిగా అనిపించింది. నేను ఆమె మదన ద్వారాన్ని ఆసక్తిగా చూస్తుంటే ఆమె కూడా నా ఆయుధాన్ని, దానికి తగిలించినట్లుగా ఉన్న రెండు చిన్న బంతుల సంచిని చూస్తోంది. ఇంతలో వాళ్ళ అమ్మ “కావ్యా, మీ నాన్నగారు వచ్చినట్లున్నారు. కొంచెం చూడమ్మా నాకు ఇక్కడ ఇంకా వంట పూర్తికాలేదు” అని గట్టిగా పిలిచింది. ఇద్దరమూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాము. హడావుడిగా నేను నా పేంట్ ని సర్డుకోన్నాను. ఆమె తన నైటీ ఓవర్ కోట్ వేసుకొని తన పెంటీని సర్దుకొని, తలని హడావుడిగా చేత్తోనే సర్దుకొని “ఆ వెళ్తున్నా అమ్మా” అంటూ బయటకి పరుగు తీసింది. నాకు ఒకేసారి టెన్షన్, మళ్ళీ నిరాశ కలిగాయి. అయినా చూసినంత వరకు ఆనందం వేసింది. ఆమె మదన ద్వారాన్ని ఇంకా పరిసోదిన్చాల్సి ఉంది. ఇంకొక సారి తప్పదు కదా. అలా అనిపించాక నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది.

కావ్య వాళ్ళ నాన్న లోపలకి వచ్చారు. “డాడీ, మా ఫ్రండ్ హరి వచ్చాడు. ” అంటూ హరీ అని నన్ను పిలిచింది. నేను ఫ్రంట్ రూంలోకి వచ్చాను. “హలో హరీ, హౌ ఆర్ యూ బోయ్?” అంటూ షేక్ హేండ్ ఇచ్చారు. “హెల్లో సర్” అంటూ నేను కూడా అతనిని పలకరించాను. చాలా హుందాగా కనిపించాడు అతను. “కావ్యా, మనం మళ్ళీ రేపు క్లాసులో కలుద్దాము. నైస్ టు మీట్ యు ఆల్” అంటూ బయలుదేరాను. కావ్య గేట్ వరకు వచ్చింది. నేను నా బండి స్టార్ట్ చేసాను. ముందుకు కదిలిస్తూ కావ్య వైపు చూసాను. తను నావైపు చిలిపిగా నవ్వి కన్ను కొట్టి ఒక ఫ్లైయింగ్ కిస్ ఇచ్చింది. నేను నవ్వుతూ ముందుకు కదిలాను. కాలేజీ తొలిరోజే నాకు ఎప్పటికీ మరచిపోలేని రోజయ్యింది.

నేను ఇంటికి చేరేసరికి టైం రెండయింది. “హరీ, వచ్చేసావా అప్పుడే? క్లాసులన్నీ అయిపోయాయా?” అమ్మ అడిగింది. “అవునమ్మా , ఈ రోజు మొదటి రోజే కదా” బదులిచ్చాను. “సరే కన్నా, భోజనం చేద్దువుగానీ రా” అంటూ ” సుందరీ, అబ్బాయోచ్చాడు. నీళ్ళు పెట్టు. ముఖం కడుక్కుంటాడు. డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నీ సర్దు.” అంటూ మా ఇంట్లో పని చేసే అమ్మాయికి పనులు పురమాయించింది. “ఇదిగో అమ్మగారూ, నీళ్ళు పెడుతున్నా ” అంటూ ఆమె బదులిచ్చింది. మాది కొంచెం పాట భవనం. ఎప్పటిదో తాతలు కట్టిన కోట లాంటి భవనం. జమీందారీ ఉట్టిపడుతుంది. వేడి నీళ్ళు బాత్ రూం లో సిద్దం చేసింది సుందరి. సుందరి మా పెదపాలేరు కూతురు. చలాకీగా ఉంటూ ఇంట్లో పని చేసిపెడుతుంది. పేరుకే మా ఇంట్లో పని మనిషి. కానీ ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యురాలులాగానే చూస్తాము. చిన్నప్పటి నుండి మా ఇంట్లోనే కదా పెరిగింది. తను నా కంటే ఒక సంవత్సరం పెద్దది. నన్ను హరిబాబూ అని పిలుస్తుంది. “హరిబాబూ, నేను నీ కంటే ఒక సంవత్సరం వెనక పుట్టి ఉంటె నిన్ను పెల్లిచేసుకోనేదాన్ని” అంటూ ఆట పట్టిస్తూ ఉంటుంది. నాకు సిగ్గుగా ఉండేది చిన్నప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆమె అలా అంటే మనసులో ఏవేవో ఊహలు వస్తున్నాయి. అవి తప్పని నేను వాటిని బలవంతంగా అణచివేస్తుంటాను. ఆమె తన బావనే పెళ్లి చేసుకోబోతోంది. వచ్చే నెలలోనే ఆమె పెళ్లి. అందువల్ల ఆమె ఇప్పుడు కొంచెం హుందాగా ఉండడం చేస్తోంది. పెళ్లి అనేసరికి ఆడవాళ్ళు తాము చాలా పెద్దవాల్లమనే భావనకు వచ్చేస్తారనుకుంటా. సుందరి చక్కగా ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది. హాఫ్ సారీ అమ్మాయలకు దేముడిచ్చిన వరం. చాలా అందంగా నెమలి నడుస్తున్నట్లుగా ఉంటారు. అందాల ఆరబోతలో దీని తర్వాతే ఏదైనా. ఆమె ఎత్తులు చాలా పెద్దగా దృడంగా ఉంటాయి. చిన్నప్పటినుండి పని చెయ్యడమే అలవాటు అయిన ఆమె కావడంతో శరీరం చక్కగా తీర్చిదిద్దినట్లుంది. ఆమె పట్ల నాకు వ్యామోహం కలగడం ఆశ్చర్యం లేదు. నేను బాత్ రూమ్ కి వెళ్లాను వేడి నీళ్ళు గీజర్ నుండి పట్టి ఉంచింది. నేను ఎంత వేడి నీళ్ళు వాడతానో తనకు చక్కగా తెలుసు. సరి అయిన వేడి ఉండేలా జాగ్రత్త పడుతుంది. నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకొని, హేన్గర్ కి ఉన్న టవల్ తొ ముఖం , చేతులు తుడుచుకున్నాను. తర్వాత డైనింగ్ హాల్ కి వెళ్లాను. అక్కడంతా సిద్దంగా ఉంచింది. చైర్ లో కూర్చుని ప్లేట్ ని దగ్గరకు తీసుకున్నాను. సుందరి మంఛి కుక్. ఆమె చేసే కూరలు చాలా బాగుంటాయి. అది కాకరకాయ అయినా. ఆమె ప్లేట్ లో వడ్డించడం మొదలు పెట్టింది. నేను తినడానికి ముందుకు వంగాను. అంతలో ఆమె కూర ఇంకొంచెం వెయ్యడానికి నా వైపు వంగింది. అప్రయత్నంగా నా తల ఆమె పై ఎత్తులకి తగిలింది. ఆమె అదేమీ పట్టించుకోకుండా వడ్డించింది. చిన్నప్పటి నుండి ఓకే దగ్గర పెరగడం వాళ్ళ ఆమె నన్ను ఒక పర పురుషుడిలా నన్ను భావించదు. కానీ యవ్వనం లోకి అడుగుపెడుతున్న నా మనసు ఎంత అలజడికి లోనవుతుందో ఆమెకి అర్ధం కాలేదు. నేను నిశ్శభ్దంగా తినడం ముగించాను. “హరిబాబూ, ఈ రోజు వంటలేలా ఉన్నాయి?” అడిగింది. “నువ్వెప్పుడు చేసినా సూపర్గా ఉంటాయిలే సుందరీ” అని మెచ్చుకోలుగా అన్నాను.

కావ్య నా మనసుని మరింత సుడిగాలిలా చేసింది. నా మనసు ఇప్పుడు కేవలం నా మనసు పూర్తిగా ఆ అనుభవం కోసమే తపిస్తోంది. నా ఆయుధం ఇప్పుడు చాలా అవిశ్రాంతంగా ఉంది. దానికి టెన్షన్ ఎక్కువయ్యి కక్కదానికి సిద్దంగా ఉంది. కాని ఎలా? ముందుగా నా రూం కి వెళ్ళాలి. చేతులు నేప్ కిన్ తొ తుడుచుకొని నా రూంకి వెళ్లాను. సుందరి నా మంచాన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. రూం అంతా సర్దిపెడుతుంది. ఆమెకి కొంచెం చదవడం కూడా వచ్చు కాబట్టి పుస్తకాలని ఒక పద్దతిలోనే పెడుతుంది. కావ్య నా మనసులో పూర్తిగా నిండిపోయింది. ఆమె మేని ఛాయా, హొయలు నాకు మతి పోయేలా చేసాయి. నా చెయ్యి అప్రయత్నంగా నా పేంట్ మీదకి వెళ్ళింది. డ్రెస్ మార్చుకొవాలని పేంట్ విప్పాను. షర్ట్ కూడా విప్పి హేన్గేర్ కి తగిలించాను. వంటిమీద ఇప్పుడు నా అండర్ వేర్ మాత్రమె ఉంది. ఇంతలో సుందరి చీపురుకట్టతో నా రూం తుడవడానికి లోపలకి వచ్చింది. నన్ను ఈ అవతారంలో చూసి పడి పడి నవ్వుతూ “హరి బాబూ, ఏమిటీ అవతారం? ఇంకా నువ్వు స్కూలులోనే ఉన్నావా లేదా కాలేజీకి వెళ్తున్నావా?” అంది. నేను చటుక్కున టవల్ కోసం వెతికాను. “కంగారు పడకులే హరి బాబూ, నేనెవరికీ చెప్పనులే” మరింతగా నవ్వుతూ అంది. నా ఆయుధం ఇప్పుడు చాలా బలిసి పెద్దగా అయ్యింది. “హరిబాబూ, నువ్వు నిజంగానే పెద్దవాదివైపోయావు సుమా” అంది నా ఆయుధం వైపు చూస్తూ. నేను నవ్వి, “ఇంకా నేను చిన్న పిల్లాడిని కాదులే.” అన్నాను కొంచెం అవమానంగా ఫీల్ అవుతూ. “సరేలే, ఇదిగో నీ డ్రెస్” అంటూ నాకు కప్ బోర్డ్ నుండి నా టీ షర్ట్, ట్రాక్స్ పేంట్ తీసి ఇచ్చింది. ఇంతలో నా ఆయుధం టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోయింది. నాకు హస్తప్రయోగం అలవాటు లేకపోవడం వాళ్ళ నా టేంక్ ఎప్పుడూ పూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. ఈ రోజు జరిగిన కావ్య సంఘటనతో అది మరింత నిండిపోయింది. ఇప్పుడు సుందరి నన్ను కవ్విస్తున్డడంతో దానిని ఇంక కంట్రోల్ లో ఉంచలేకపోయాను. భళ్ళున వాంతి చేసుకుంది. చాలా రసం కారడంతో నా అండర్ వేర్ పూర్తిగా తడిచిపోయింది. సుందరి చూస్తుండగానే ఇలా జరగడంతో ఒక్కసారిగా ఏమి చెయ్యాలో తెలీలేదు. సుందరి నా అండర్ వేర్ వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ “ఏమిటి హరి బాబూ, ఏమయింది?” అంటూ నా అండర్ వేర్ ని చేత్తో పట్టి చూసింది. నా రసం ఒక రకమైన మత్తు వాసన వస్తోంది. ఆ వాసన ఆమె ముక్కు వెంటనే పట్టేసింది. “హరిబాబూ, నువ్వు నిజంగానే పెద్దవాదివైపోయావు” అంటూ నా అండర్ వేర్ లోపలి చూసింది. నా ఆయుధం అప్పటికి చిన్నది అవ్వడం మొదలు పెట్టింది. కానీ సుందరి ఊహించని విధంగా అలా అండర్ వేర్ ని లాగి లోపలకి చూడడంతో మళ్ళీ ప్రేరేపణకి గురి అయ్యి మళ్ళీ పెద్దది అయ్యింది. లోపలంతా రసం బంకగా తయారయ్యింది. “హరిబాబూ, అరెరే, లోపలంతా ఇలా అయిపోయిన్దేమిటి? ఉండు నేను తుడుస్తాను” అంటూ పక్కనున్న టవల్ ని తీసి నా అండర్ వేర్ ని కిందకి లాగింది. వాటర్ బాటిల్ లో కొంచెం నీళ్ళు తీసి టవల్ మీద వేసి నా ఆయుధాన్నిటవల్తో తుడవసాగింది. పనులు చేసే చెయ్యి కావడంతో కావ్య అంత సుకుమారంగా లేవు ఆమె చేతులు. కానీ ఎంతో జాగ్రత్తగా నా అంగాన్ని తుడుస్తోంది టవల్తో ముందుకు వెనుకకి తుడుస్తూ. నా శరీరం జలదరిస్తోంది. నా గురుడు మళ్ళీ చాలా పెద్దది అయిపోయి మళ్ళీ కక్కదానికి సిద్దపడిపోయాడు. “హరిబాబూ, చిన్నప్పుడు నీ అంగం చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. ఇప్పుడు చూడు ఎంత పెద్దది అయిపోయిందో” అంటూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ తన పని ఇంకా చేస్తోంది. నా ఆయుధం ఇంక ఆగలేదు. మళ్ళీ అరిచేయ్యంత కక్కింది. సుందరి చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసింది. “హరిబాబూ, ఇదేమిటి ఇలా రసం వస్తోంది?” ఆమెకి ఈ విషయాలు తెలియవు. “మీ ఆడవాళ్ళకి నెలసరి అవుతుంది. మగవాళ్ళకు దినసరి అవుతుంది” నవ్వుతూ అన్నాను. సుందరి మళ్ళీ నీళ్ళు తెచ్చి, టవల్ కి వేరే వైపుతో నా అంగాన్ని శుభ్రం చేసింది. “ఉండు హరిబాబూ, నీ డ్రాయరు పూర్తిగా తడిచిపోయింది. ఇది విప్పెయ్యి. నేను ఇంకోటి తెస్తాను” అంటూ కప్ బోర్డ్ నుండి ఇంకొక అండర్ వేర్ తీసి నా దగ్గరకి వచ్చింది. నేను నా అండర్వేర్ ని అక్కడే జార విడిచాను. నేనది తీసుకొని వేసుకున్నాను. టీ షర్ట్, ట్రాక్స్ పేంట్ కూడా వేసుకున్నాను. “సుందరీ, ఈ విషయం ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు” అన్నాను. ఆమె ముసి ముసిగా నవ్వుతూ “చెప్పనులే హరిబాబూ, కానీ నిన్నొక బహుమతి అడుగుతాను. అది నాకు తప్పక ఇవ్వాలి” అన్నది. “తప్పకుండా ఇస్తాలే” అని ప్రామిస్ చేసాను. ఆమె అటూ ఇటూ చూసి చటుక్కున నన్ను కౌగలించుకొని, నా బుగ్గని ముద్దు పెట్టి, నేను విప్పిన డ్రెస్, అండర్వేర్ తీసుకొని వెంటనే బయటకు వెళ్ళిపోయింది. నేను రిలాక్స్డ్ గా మంచం మీద పడుకున్నాను. అదీ ఒక్క క్షణం మాత్రమె నాకు ఆ ప్రశాంతత. ఇప్పుడు నా మనస్సు మరింత అలజడికి లోను కాసాగింది. ఇంతవరకూ ఒక్క కావ్య మాత్రమె నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తోందనుకున్నాను. ఇప్పుడు సుందరి ఆమెకి తోడయ్యింది. కానీ నాకు చాల సంతోషం అనిపించింది. ఇంక ఎన్నో రోజులు ఆ అనుభవం అందుబాటులో లేకుండా ఉండదని అర్ధం అయ్యింది.

ఓకే రోజు ఇద్దరు నన్ను నగ్నంగా చూసారు. సుందరి నన్ను చిన్నప్పుడు బట్టలు లేకుండా చూసిన సందర్భాలు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. అందువల్ల నేను సుందరి దగ్గర నగ్నంగా నిలబడినప్పుడు పెద్దగా ఫీల్ అవ్వలేదు. అంతే కాకుండా అప్పటికే ఒక అమ్మాయి దగ్గర నా ఆయుధాన్ని చూపించిన అనుభవం వచ్చేసింది. అందువల్ల నేను కొంచెం సాధారణంగానే ఉన్నాను. కానీ సుందరిని నేను ఈ రోజు ఏమీ చెయ్యలేదు. ఆమె నన్ను చూసిన వెంటనే నా అంగం రసాన్ని కక్కడం ఒక కారణం కావచ్చు. రెండోది ఆమె ఒక సుడిగాలిలా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఆమెని ఏమీ చేసే అవకాశం రాలేదు. కనీసం ఆమె నన్ను ముద్దుపెట్టుకున్నప్పుడు అయినా ఆమె వక్షోజాలని పిసికితే బాగుండేది. అయినా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పెళ్లైనా మా ఇంటిలోనే ఉంటుంది. ఆమె బావ కూడా మా దగ్గరి పనివాడే కదా. ఆమె నన్ను ఒక భార్య తన భర్తని చూసుకొనే దానికన్నా బాగా అన్ని పనులు చోస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ పని కూడా చేస్తుందని అర్ధం అయ్యింది. ఏదేమైనా ముందుగా నేను కావ్యనే నా మొదటి అనుభవంగా చేసుకోవాలని అనుకున్నాను. అంత వరకు సుందరితో కొంచెం లిమిట్స్ లోనే ఉండాలి. అయినా సుందరే నన్ను ఒక కోరిక కోరుతానని అన్నది కాబట్టి అంతవరకూ వేచి ఉండక తప్పదు. భోజనంతో కాకుండా పలహారంతో సరిపెట్టుకోవాలి. అందులోనూ ఆమెకి వచ్చే నెలలోనే పెళ్ళి. ఈ లోగా ఆమె అథరాన్ని నేనే ముందుగా తాగాలి. నేను ఎంగిలి చేసిన తర్వాతే ఆమెని ఎవరైనా ముట్టుకోవాలి అని అనుకున్నాను. ఏదేమైనా ఆమె పెళ్ళికి నేను మంచి బహుమంతినే ఇవ్వాలి. బంగారం చైన్, మంచి పట్టు చీర కొని ఇవ్వాలని అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఊరిలోనే కొంటె తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు నాన్న నన్ను అడగొచ్చు. అందువల్ల సిటీకి వెళ్లి బ్రాండెడ్ స్టోర్ లో కొనాలని అనుకున్నాను. మిగిలిన ఈ రోజు మామూలుగానే గడిచిపోయింది. నా కొత్త పుస్తకాల మీద నా పేరు రాయడం, వాటికి బ్రౌన్ షీట్స్ వేసి లేబుల్స్ అతికించి వాటి మీద నా పేరు రాయడం చేసింది సుందరి. వాటిని మళ్ళీ వరుసగా రెక్స్ లో పేర్చింది. ఆమె దస్తూరీ చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కోసారి నా నోట్సులన్నీ అమే రాస్తుంటుంది. పదవతరగతి వరకు చదువుకోవడం వల్ల ఇంగ్లీషు కూడా బాగానే రాస్తుంది. చదువుకోవడానికి ఏమీ లేకపోవడం వాళ్ళ నేను టీవీ చూసి పడుకున్నాను.

రాత్రంతా కలలతోనే గడచిపోయింది. ఉదయం నిద్ర లేచేసరికి ఏడయ్యింది. సుందరి ఎప్పటిలానే నా పనులన్నీ చేసిపెడుతోంది. ఆ పనులు చేస్తూ మధ్యలో నా వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతోంది. నేను ఆమెని గమనిస్తూనే కాలేజీకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాను. ఉదయం నాన్న ఉండడంతో నేను ఎటువంటి చిలిపి పనులు చెయ్యలేదు. సుందరి చేసే పనులలో మరింత ప్రేమ ఉట్టిపడుతోంది. నేను కాలేజీకి వెళ్ళడానికి బయలుదేరాను. నా వెహికిల్ తీసి స్టార్ట్ చేస్తూ ఒక్క సారి ఇంటి వైపు చూసాను. సుందరి కనబడలేదు. ఇంటిలో పనిచేస్తోందేమో. ఇంక బయలుదేరాను. వస్తూ కావ్య ఇంటి ముందు ఆపి హారన్ కొట్టాను. “కావ్యా, కాలేజీకి వెళ్తున్నాను. నువ్వు రెడీ అయితే నిన్ను కూడా తీసుకెళ్తాను” అంటూ బయటి నుండే పిలిచాను. కావ్య అమ్మ బయటకు వచ్చి “బాబూ, లోపలకి రామ్మా. కావ్య రావడానికి ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది.” అన్నది. ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తున్నట్లు నటించి “సరే ఆంటీ, నేను వెయిట్ చేస్తాలెండి” అన్నాను. ఆమె నవ్వి లోపలకి రామ్మన్నట్లు తల ఊపింది. నేను లోపలి వచ్చాను. ఇంతలో కావ్య “అమ్మా నా ఎల్లో కలర్ టీ షర్ట్ కనబడడం లేదు. ఎక్కడుందీ” అంటూ బయటకు వచ్చింది. ఆమె మీద అప్పుడు లైట్ ఎల్లో కలర్ సిమ్మీ మాత్రమె ఉంది. పేంట్ కూడా లేకపోవడం తో ఆమె పెంటీ కనబడుతోంది. అది కూడా లైట్ ఎల్లో కలర్ దే. ఈమె అన్నీ సెలెక్టివ్ గా వేసుకుంటుంది అనుకుంటా. సడన్ గా ఆమె అమ్మ పక్కన నన్ను చూడడంతో ఆమె ఒక్క సారిగా కంగారుగా “ఔచ్” అంటూ చేత్తో తన పై ఎత్తులను కప్పుకుంటూ లోపలకి మల్లీ పరుగు పెట్టింది. “హరీ, జస్టే మినిట్. ఇ విల్ డ్రెస్ అప్ అండ్ కం విత్ యు. ప్లీజ్ సిట్”అని ఆ రూం నుండే చెప్పింది. కావ్య అమ్మ కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలి “కూర్చో బాబూ, వచ్చేస్తుంది. టిఫిన్ చేసావా?” మాట మారుస్తూ అడిగింది. “చేసాను ఆంటీ” అన్నాను సాధ్యమైనంత అమాయకమైన ముఖం పెడుతూ. ఆమె లేకుంటే అసలు ఈ రోజు కాలేజీకే వెళ్ళేవాళ్ళము కాదు అనుకున్నాను. అయినా నేను ఆమె రూం వైపు కాకుండా ఇటువైపు తిరిగి కూర్చున్నాను. “లాస్ట్ ఇయర్ నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి బాబూ” అడిగింది కావ్య అమ్మ. “96 పెర్సెంట్ ఆంటీ” అన్నాను. ఆమె సంతృప్తిగా నవ్వింది. మంచి మార్కులు తెచ్చుకొనే పిల్లలు అల్లరి చేయ్యరనే నమ్మకం చాలా సాధారణం. “మంచి మార్క్స్. మా కావ్యకి కూడా బాగానే వచ్చాయి. 81 పెర్సెంట్. ఈ సంవత్సరం ఇంకా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాము.” అన్నది. నేను నవ్వి “కావ్య చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఆంటీ. ఈ సారి నాకు పోటీ కావ్య నుండే వస్తుంది” అని అన్నాను. పోటీ క్లాసులో కాదు, మంచం మీద అనుకున్నాను మనసులో. ఆమె నవ్వింది. ఇప్పుడు ఆమెకి నా మీద కొంచెం నమ్మకం కలిగినట్లుంది. కావ్య ఇంతలో వచ్చింది. బ్లాక్ కలర్ జీన్స్ మీద ఎల్లో కలర్ టీ షర్ట్ వేసుకొని వచ్చింది. అంటే ఇందాక ఆమెకి ఆ షర్ట్ కనబడే ఇలా చేసిందా? ఆమెనే అడిగి తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాను. ఆ డ్రెస్ ఆమెకి చాలా బాగా స్యూట్ అయ్యింది. కానీ జీన్స్ పేంట్ వేసుకోవడం నాకు కొంచెం నిరాశ కలిగించింది. స్కర్ట్ అయ్యుంటే ఇంకా బాగుండేది. క్లాసులో రాస్తున్నట్లు తల వంచుకొని ఆమె బంగారు వన్నె తొడలు చూడోచ్చు. నేను వెహికిల్ స్టార్ట్ చేసాను. ఆమె బుద్దిగా వెనక కూర్చుంది కొంచెం దూరంగా. నా బేక్ పేక్ కూడా అడ్డు ఉంది ఇద్దరి మధ్య. ఈ మాత్రం గేప్ లేకపోతె కావ్య అమ్మకి అనుమానం వస్తుంది. అప్పుడు నాతో స్నేహానికి ఆమెని అదుపు చేస్తారు.

కొంచెం దూరం వెళ్లి మలుపు తిరగగానే, “హరీ, నీ బేగ్ అడ్డుగా ఎందుకు? హేంగర్ కి పెడదాము” అంది. నేను బండిని ఆపి బేగ్ తీసి ఆమెకిచ్చాను. తను పిలియన్ సీట్ కి ఉన్న హేంగర్ కి తగిలించి నాకు దగ్గరగా జరిగి చేతులు నా చుట్టూ వేసి పట్టుకుంది. ఆమె వక్షాలు నా వీపుకి హత్తుకొని అణగిపోతున్నాయి. మెత్తగా చాలా హాయిగా ఉంది. ఒక చేతిని కిందకి దించి నా ఆయుధం దగ్గర కేజుయల్ గా ఉన్నట్టు పెట్టింది. నిమ్మడిగా చేతి వెనక నుండి నా అంగాన్ని వత్తడం చేస్తోంది. కొంచెం నొప్పిగా అనిపించి “ఏయ్, కొంచెం నెమ్మదిగా” అన్నాను. “మగవాళ్ళు ఈ ఒక్క దగ్గరే వీక్ అని నాకు తెలుసులే” అంటూ చెవిలో నవ్వింది. ఈ ఒక్క విషయం దగ్గర మగాడు ఆడదానికి బానిసే మరి. ఇద్దరమూ కాలేజీకి చేరుకున్నాము. కొంచెం ముందుగానే వచ్చేసాము. మాకు నచ్చిన సీట్స్ కావాలి కదా. వెళ్లి కార్నర్ సీట్ చూసుకొని కూర్చున్నాము. తను గోడవైపు కూర్చుంది. నేను ఆమె పక్కన కూర్చున్నాను. ఇంత వరకు నేను ఇంత వెనక వరుసల్లో కూర్చోలేదు ఎప్పుడూ. నా కాన్సేంట్రేషన్ దెబ్బ తీయడం మొదలయ్యింది. క్లాసులు అన్నీ మొదలయ్యాయి. లెక్చరర్స్ లెస్సన్స్ మొదలు పెట్టారు. అందరూ శ్రద్దగా వింటున్నా రు. కావ్య అంతవరకూ అల్లరిగా ఉన్నా లెక్చర్ మాత్రం శ్రద్దగా వినడం మొదలు పెట్టింది. నేను కొంచెం సేపు ఆమె ఏక్షన్, రియాక్షన్ కోసం చూసి, ఏమీ లేకపోవడంతో క్లాసులు వినడం మొదలుపెట్టాను. లంచ్ బ్రేక్ వచ్చింది. అందరూ కేంటీన్ కి వెళ్లారు. నేను కూడా కేంటీన్ కి వెళ్ళడానికి లేచాను. “హరీ, ఈ రోజు మన లంచ్ ఇక్కడే చేద్దాము. నేను నూడుల్స్ తెచ్చాను.” అంది. క్లాసులో ఎవరూ లేరు, మేము తప్ప. తను బేగ్ ఓపెన్ చేసి నూడుల్స్ బాక్స్ బయటకు తీసింది. ఒక్కటే స్పూన్ ఉంది. ఇద్దరమూ నూడుల్స్ తిన్నాము. నేను ఫైవ్ స్టార్ చాకొలేట్ ఆమెకి ఇ చ్చాను. ఇద్దరమూ షేర్ చేసుకున్నాము. ఇంకా టైం ఉంది. ఇద్దరమూ ఫ్రీ అయ్యాము. నేను ఆమెకి దగ్గరగా వచ్చాను. ఆమె నా కళ్ళలో చూస్తూ కొంటెగా నవ్వింది. ఎందుకు దగ్గరకు వస్తున్నావు అన్నట్టు చెయ్యి పెట్టి ఊపింది. నేను కూడా చీకీగా నవ్వుతూ వాటి కోసమే అన్నట్టు ఆమె బాల్స్ వైపు చూపించాను చేతిని. “అవి దొరకవు ఈ రోజు” అంది. నేను బేగ్ నుండి కేడ్బరీ సిల్క్ చాకొలేట్ తీశాను. నెమ్మదిగా అటూ ఇటూ చూసి ఎవరూ లేరని కన్ఫరమ్ చేసుకొని ఆమె టీ షర్టుని పైకి ఎత్తాను. “హరీ, ఎవరైనా చూస్తె ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ వద్దు. సాయంత్రం మా ఇంట్లో నా రూములో. ఆకడైతే నీ ఇష్టం” అంది. నేను వినే మూడ్ లో లేను. ఆమె బ్రాని మీదకి ఎత్తి బ్రెస్ట్ ని బయటకి వచ్చేలా చేసాను. చాకొలేట్ విప్పి ఆమె ముచ్చికల మీద పిండాను. దగ్గరకు వెళ్లి ఆ చాకొలేట్ తినడం మొదలు పెట్టాను. ఈ ఏక్ట్ తో ఆమెకి చాలా మూడ్ వచ్చింది. చిన్నగా మూలుగుతూ నా తలని ఆమె గుండెలకి గట్టిగా వత్తింది. నేను చాకొలేట్ తినడం అయ్యింది. ఆమె బ్రాని సర్దుకొని “నువ్వు చాకొలేట్ తిన్నావు కదా. నేను సాయంత్రం ఐస్ ఫ్రూట్ తినకపోతే చెప్పు” అంది టీ షర్టు కిందకి లాక్కుంటూ. ఇంతలో ఎవరో వస్తున్నట్లు వినిపించి సర్దుకొని కూర్చున్నాము. స్టూడెంట్స్ రావడం మొదలు పెట్టారు. ఈవెనింగ్ క్లాసులు కూడా శ్రద్దగా విన్నాము. సాయంత్రం క్లాసులు అయిపోయాక తనే బండి కీస్ తీసుకొని డ్రైవ్ చెయ్యసాగింది. నేను ఆమె వెనక కూర్చొని “కావ్యా, నేనొకటి అడగాలని అనుకున్నాను ఉదయం” అన్నాను. “ఏంటీ?” కావ్య అడిగింది. “ఉదయం నీ టీ షర్టు నిజంగానే నీకు దొరకలేదా? అయినా స్కర్ట్ వేసుకోస్తావని ఆశ పడ్డాను” అన్నాను. ఆమె నవ్వి,” నీ మాటలు వినబడ్డాయి. కొంచెం అల్లరి చేసానంతే. ఈ రోజు క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. నువ్వు శ్రద్దగా క్లాసులు వినవు నేను స్కర్ట్ వేసుకొస్తే. మన స్నేహం ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే మంచిగా చదవక తప్పదు. ఇప్పుడు మార్కులు తక్కువోస్తే మన ఇద్దరి ఇళ్ళల్లోనూ మన గురించి వేరే రకంగా ఆలోచిస్తారు. సో, మన ఆనందం దారి ఆనందానిదే, చదువు దారి చడువుదే. అవునా?” చాలా బాగానే ఆలోచించింది. నిజమే, చాలా మంది ప్రేమని ఇంట్లో వప్పుకోకపోవడానికి కారణం ప్రేమికులు తమ భాద్యతలు మర్చిపోయి కెరీర్ పాడుచేసుకోవడమే. తెలివైన ప్రేమికులు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా ప్రొబ్లెంస్ తీరిపోతాయి. అవసరమైతే ఇండిపెండెంట్ గా జీవించగలగడానికి చదువు చాలా ఉపయోగ పడుతుంది. అది ఒక స్ట్రాటజీ అని అనుకోవాలి ప్రేమికులు.

ఇద్దరమూ ఆమె ఇంటి ముందు ఆగాము. ఆమె నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తుందా అని ఆశగా చూసాను. ఆమె నా వైపు చూసి, “వస్తావా, లేకపోతె ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నావా?” అని అడిగింది. నేను నిరాశ పడ్డాను. ఇది పూర్తి ఆహ్వానం కాదు. వస్తాను అంటే కొంచెం లోకువవుతాను అనిపించింది. ఆమెకి నేను దాసోహమవ్వడమా? అదే సమయంలో నేను వేల్లిపోతానంటే ఆమె నాకు తనమీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటుంది. అది మొదటికే మోసమవ్వచ్చు. ఆడవాళ్ళు ఎంత తెలివిగా మగవాళ్ళని తమ కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటారో అర్ధం అయ్యింది. రెండవ ఆప్షన్ కంటే మొదటిదే మంచిదనిపిచింది. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళను ఎంతో కాలం తమ గుప్పిటలో బంధించలేరు. మగవాళ్ళు నీళ్ళలా వేళ్ళ సందుల నుండి జారిపోతారు. కాలం గడిచే కొద్దీ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ ఆధీనం లోకి రాక తప్పదు. అంతవరకు ఓపికగా ఉండాలి. “నువ్వు నన్ను రాకూడదని అనుకుంటే వెళ్ళిపోతాను” అని బంతిని ఆమె కోర్టు లోకి పంపేసాను. “హే, నువ్వు రావడమే నాకు ఆనందం. రా మరి, ఆలస్యం ఎందుకు?” నవ్వుతూ ఆహ్వానం పలికింది. నేను కూడా నవ్వి బండి సైడ్ స్టాండ్ వేసి, లోపలకి వచ్చాను. కావ్య అమ్మ ఎదురొచ్చి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుతూ , “ఈ రోజు క్లాసులు జరిగాయా?” అని అడిగింది. “అవునమ్మా, ఈ రోజు నుండి క్లాసులు చాలా రెగ్యులర్గా జరుగుతాయంట. సిలబస్ షెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చారమ్మా”అంటూ, నా వైపు తిరిగి, “హరీ, నువ్వు నా రూం లో కూర్చో, నేను కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వస్తాను.” అంటూ తన బేగ్ ని కూడా నాకు ఇచ్చింది. నేను ఆ బేగ్ అందుకొని ఒక్క క్షణం ఆగాను, ఆమె అమ్మ నన్ను అనుమానంగా చూస్తుందా అనుకుంటూ చూసాను. నేను ఆమె వైపు చూడడం గమనిచి “వేళ్ళు బాబూ, నాకు లోపల పని ఉంది. మీరు మీ చదువులు చూసుకోండి.” అంది. నేనిక ఆలస్యం చెయ్యకుండా కావ్య రూం వైపు వెళ్లి లోపల కూర్చున్నాను. కావ్య ఒక అయిదు నిముషాల తర్వాత వచ్చింది. చేతిలో వేడిగా ఉన్న బజ్జీలు ప్లేట్. “హరీ, తీసుకో.” అంటూ చేతికిచ్చింది. ఇద్దరమూ బజ్జీలు తింటూ క్లాస్ లెక్చరర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. మేథ్స్ లెక్చరర్ చాలా ముసలాయన. కానీ చాలా బాగా చెప్తున్నాడు. ఫిజిక్స్ పర్లేదు. కేమిస్ట్రీకి మాత్రం కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఒక అమ్మాయి మాకు టీచ్ చేస్తోంది. ఆమె టీచింగ్ కి కొత్త అని ఇట్టే అర్ధం అయిపోతోంది. కొంచెం బెరుకుగా, కొంచెం అనుమానాలతో మొదటి లెస్సన్ స్టార్ట్ చేసింది. ఆమె చామన చాయతో చాలా ఆకర్షనీయంగా ఉండడంతో స్టూడెంట్స్ మాత్రం అల్లరి చెయ్యకుండా క్లాస్ వింటూ కూర్చున్నారు. చీర కట్టుకొని తన వయసు కంటే ఎక్కువ హుందాతనాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటూ లెస్సన్ చెప్తోంది. నేను ఆమెని చూస్తూ శ్రద్దగా క్లాస్స్ వింటుంటే కావ్య మధ్యలో నా తోడ మీద గట్టిగా గిల్లింది. ఆడవాళ్ళకు పోజేసివ్ నేచర్ చాలా కామన్ మరి. ఆమె గురించి ప్రస్తావన వచ్చినపుడు “ఏంటీ, కెమిస్ట్రీ మేడం ని అలా తినేసేలా చూస్తున్నావు? అయినా ఆమె నాకన్నా బాగుందా? నల్లగా లేదూ?” అంటూ కళ్ళు ఎగర వేస్తూ నన్ను ఆట పట్టించింది. నేను నవ్వి, “అదేమీ కాదు. కెమిస్ట్రీ నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్. అందుకే నేను శ్రద్దగా వింటున్నాను. అయినా మేడంని చూస్తె నీకెందుకు కుళ్ళు? అబ్బ ఎంత గట్టిగా గిల్లావో! ఆల్ మోస్ట్ నేను అరిచేవాడిని” అంటూ సమాధానం ఇచ్చాను. “అదేమీ కాదులే. చీర కట్టుకోచింది కదా. నడుము, వీలయితే ఇంకా పైన చూడాలని నీ ప్రయత్నంలా కనిపిచింది. అయినా చీర కంటే సెక్సీ డ్రెస్ ఈ ప్రపంచంలో లేదులే. అవకాశం దొరికితే అబ్బాయలు ఏమాత్రం విడిచిపెట్టారు కదా” అంది. “ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని తెలుసుకోవడం తప్పు కాదు కదా” అన్నాను ఒక పాట తెలుగు డైలాగ్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ. ఆమె నవ్వింది. ఇంతలో బజ్జీలన్నీ అయిపోయాయి. టిష్యూ పేపర్ ఇచ్చింది. నేను చేతులు తుడుచుకున్నాను. “మరి నీ పరిశోధన మొదలు పెట్టావా? ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అంటూ” నవ్వుతూ అడిగింది. “నిన్న కొంచెం తెలిసింది. ఈ రోజు ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నా” అన్నాను. కావ్య సిగ్గుగా నవ్వింది. “అమ్మా ఆశ, దోస, అప్పలం, వడ” అంది. నేను నిరాశగా ఆమె వైపు చూసాను.

కావ్య అలా అంటున్నప్పుడు చాలా అందంగా అనిపించింది. కళ్ళు తిప్పుతూ ఆశ, దోస అంటూ ఉంటె అక్కడే ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపించింది. ఆరాధనగా చూసాను. ఎందుకో తెలీదు గానీ కావ్య నాకు ఒక కొత్త స్నేహితురాలని అనిపించడం లేదు. గత జన్మలో నా ప్రేమికురాలని అనిపిస్తోంది. నేను ఆమె దగ్గరకి వెళ్లి నా చేతులు ఆమె మెడ చుట్టూ వేసి, “నా ఆశ దోసల మీద కాదు. నీ మీద. నువ్వు ఉంటె ఇంక నాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు” అన్నాను. ఆమె నా వైపు చూసి “నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఆశ పడుతున్నావు” అన్నది. “ఏమీ, నేను అందుకు తగనా?” అన్నాను. “హరీ, మనం ఫ్రండ్స్. క్లాస్ మేట్స్. మన రిలేషన్ బహుసా అంతవరకే మిగిలిపోవచ్చు. కానీ నీతో స్నేహం ఎందుకో నాకు చాలా కావాలని అనిపిస్తోంది. అయినా మీ మగవాళ్ళు అందరూ ఇంతే. స్నేహాన్ని ప్రేమ అనుకొని స్వార్ధంతో జీవితాంతం ఆ స్నేహం తమకే మిగిలిపోవాలని అనుకుంటారు. పోజేసివ్ నెస్ ఆడవాళ్ళ కంటే మగవాల్లకే ఎక్కువ” అంటూ నవ్వింది. నా చెయ్యి ఆమె టీ షర్ట్ మీద వీణ మీటుతొంది. ఆమె మాట్లాడుతూ ఉన్నా నా పని ఆమెలో వేడిని పెంచడం తెలుస్తూనే ఉంది. టీనేజ్ ప్రేమలు పూర్తిగా పరిమలించవని అనేక సందర్భాలలో నేను అప్పటికే చూసి ఉన్నాను. ఒక్కో సారి అవి విపరీత పరిణామాలకు కూడా దారి తీస్తాయి. మా నాన్న నన్ను ఎంత ప్రేమగా చూసినా ఈ వయసులో నేను ప్రేమ, దోమ అంటే ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు. అందుకే ఆమెకి ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు. నా పెదాలు అసంకల్పితంగా ఆమె పెదాలకి దగ్గరకి వెళుతున్నాయి. ఆమె శృంగారానికి సిద్దపడుతోందని తెలుస్తోంది. కళ్ళు అర్ధనిమీళ్తాలు అయ్యాయి. నా శ్వాస ఆమె మెడకి చేరింది. ఆమె గుండె చప్పుడు పెరగడం ఆమె వక్షం మీద ఉన్న నా చేతికి తెలుస్తోంది. టీ షర్టుని మీదకు ఎత్తి ఆమె కడుపు మీద రుద్దడం మొదలు పెట్టాను. ఆమె బొడ్డు చాలా అందంగా ఉంటుంది. చిన్న బొడ్డుమల్లెలా. అందమైన బొడ్డు నిజానికి చాలా అరుదుగానే ఉంటుంది. అమ్మాయి మొహం ఎంత బాగున్నా ఇతర అందాలూ అంతే అందంగా ఉండడం నిజంగా చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. అందుకే ఎవరైనా అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉన్నా ఆమె వక్షం మీదకే మొదటిగా మగవాడి చూపులు వెళ్తాయి. అవిగానీ ఆశించినంత లేకపొతే వాళ్ళని ఎం.బి.బి.ఎస్. అని పిలుస్తాము. ‘మొహం బాగుందిగానీ బొత్తిగా సల్లులేవు’ అనేది దాని అర్ధం. కానీ కావ్య నిజానికి కావ్య కన్యక. తీర్చిదిద్దిన శిల్పంలా ఉంటుంది. ఆమె బొడ్డు మీద నా వేలు కొంచెం సేపు ఆడుకుంది. నెమ్మదిగా ఆమె టీ షర్ట్ లోపలి నా చెయ్యి వెళ్ళింది. నెమ్మదిగా ఆమె బ్రాలోకి నా చెయ్యి చోచుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. రెండవ చెయ్యి ఆమె జీన్స్ పేంట్ వెనుక ఆమె పిరుదుల పైన ఉండే నిలువు చీలిక దగ్గర రాపిడి చేస్తోంది. జీన్స్ పేంట్ వాళ్ళ నాకు చేతిని రుద్దడానికి అంత సులువుగా లేదు. జీన్స్ కి బెల్టు పెట్టుకోకపోవడం కొంతలో కొంత పర్లేదు. ఆమె అంతవరకూ చేతిని నా చుట్టూ వేసి నెమ్మదిగా వేళ్ళతో రాస్తోంది. టీ షర్ట్ లోని నా చెయ్యి మొతానికి ఆమె వక్ష బంధనాలని చేదించి లోపలి చొచ్చుకుపోయింది. ఆమె పేంట్ లోని నా చేతిని తీసి టీ షర్ట్ వీపు వైపు భాగాన్ని చేరుకుంది. బ్రా చాలా టైట్ గా ఉండడంతో అక్కడ కూడా నా చెయ్యి ఫ్రీగా కదలడం లేదు. అందువల్ల దాని స్ట్రాప్ దగ్గరకి రెండవ చేతిని పంపి ఆమె వక్షోజాలని బంధ విముక్తుల్ని చెయ్యాలని ప్రయత్నించాను. అయితే ఎక్కడా నాకు స్ట్రాప్ కనబడలేదు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ముందువైపు కూడా స్ట్రాప్ లేదు. నేను వెంటనే టీ షర్ట్ ని పైకెత్తి చూసాను. ఆమె నవ్వి “ఇది స్ట్రాప్ లెస్ బ్రా. నువ్వు మరీ వెతుక్కోవద్దు.” అన్నది. నేను నవ్వి టీ షర్ట్ ని పైకెత్తుతూ ఆమె బ్రా క్రింది ఎలాస్టిక్ భాగంలోకి వేళ్ళు చొప్పించి టీ షర్ట్ తో పాటు బ్రాని కూడా మీదకి ఎత్తాను. ఆనకట్ట తెరుచుకున్నట్లు ఆమె పై ఎత్తులు ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చాయి. టీనేజి పరువాల బిగువుతో దృఢంగా ఉన్న వాటిపై నా చేతులు కదులుతున్నాయి. ఆమె తన టీ షర్ట్ ని పూర్తిగా తీసేసింది. దానితో పాటే ఆమె బ్రా కూడా బయటకు వచ్చేసింది. ఆమెని నాకు గట్టిగా హత్తుకున్నాను. ఆమె నా పేంట్ బెల్టు ని విప్పి, హుక్స్ విడదీసింది. నేను కూడా ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఆమె జీన్స్ పేంట్ బకుల్ ని విప్పాను.

వ్య బ్రా, పెంటీ, సిమ్మీల పైన ఆమె పేంట్ కూడా పడిపోయింది. పక్కన నా పేంట్ కూడా పడి ఉంది. ఇద్దరమూ నగ్నంగా తయారయ్యాము. నా అంగం తన మాగ్జిమం పొడవుకు పెరిగి గట్టిగా చెరుకు గడలా తయారయ్యి ప్రెజర్ కారణంగా ఎగిరెగిరి పడుతోంది. కావ్య నా అంగ విన్యాసాన్ని చూస్తోంది ఆశ్చర్యంగా. తేనే రంగు చను మొనలు అంటారు. కిస్మిస్ కలర్ చను మొనలు ఉంటె చాలా బాగుంటాయని అనుకుంటారు. కానీ కావ్యవి బంగారు వన్నెలో ఉంటాయి. నేను వాటిని ఇంతవరకు ఎప్పుడూ అంత అందంగా, అంత రంగులో ఊహించలేదు. నిజంగా నేను చాలా లక్కీ గా ఫీల్ అయ్యాను. నేను ఆమె వక్షాన్ని పట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు పూర్తిగా నగ్నంగా ఉండడం వల్ల మొదటి సారిగా నేను ఒక స్త్రీని నగ్నంగా చూస్తున్నాను. అదీ నేను నగ్నంగా ఆమె ముందు నిలబడుతూ. నిన్న ఆమె గుప్తాంగాన్ని చూసినా మేము పూర్తీ నగ్నంగా లేము. నేను ఆమె వక్షాల్ని మర్దిస్తుంటే ఆమె చనులు గట్టి పడి పెద్దగా తయారయ్యాయి. నా చేతిని ఆమె మదన ద్వారం దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి నిలువు చీలిక దగ్గర ఒక్క వేలితో పాముతున్నాను.

కావ్య మదన ద్వారం నుండి మధురసాలు చేతికి తగిలాయి ఒక రకమైన మదపు వాసన మత్తుగా వస్తోంది. వేలిని అలా రాస్తూ ఆమె పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. చేతిలతో ఆమె బిగి కౌగిలికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఆమె వక్షోజాలు ఇప్పుడు నా ఛాతికి హత్తుకొని అణగిపోతున్నాయి. అమెనలా ఒక పక్కన గట్టిగా హత్తుకుంటూ రెండవ వైపుఆమె యోనిలో నా వేలిని జోనిపదానికి ప్రయత్నించాను. ఒక్క సారిగా ఆమె ఉలిక్కిపడింది. “వద్దు హరీ వేలు పెట్టొద్దు. మొదటగా అక్కడ ప్రవేశం నీ ఆయుదానికే ఉండాలి.” అంటూ సున్నితంగా వారిస్తూ నా చేతిని నెట్టింది. నేను ఇంక ఆమె మీద పూర్తిగా వాలి గట్టిగా హత్తుకున్నాను. అలా ఆమెని నా రెండు చేతులతో పట్టి బంధించి ఆమెని కొంచెం ఎత్తాను. ఆమె ముఖం ఇప్పుడు నా ముఖానికి వచ్చింది. ఆమె పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ ఆమెని అలా ఆమె మంచం వరకు తీసుకెళ్ళాను. నా అంగం ఆమె పుష్పానికి గట్టిగా తగులుకుంటున్నది. ఆమె తన రెండు కాళ్ళు దగ్గరకు తెచ్చి నా అంగానికి రాపిడి కలిగిస్తోంది. నాకు ఆవేశం ఆగడం లేదు. నా శ్వాస పెరిగింది. ఆమె కూడా తమకాన్నిఆపుకోలేకపోవడం అర్ధం అవుతోంది. ఆమెనలా మంచం మీద పడుకోబెట్టి ఆమె మీద వాలిపోయాను. ఆమె నా బరువుని పూర్తిగా మోస్తోంది. అయినా ఆ బరువు ఆమెకి ఏమాత్రం తెలీయడం లేదు. హిప్నాటిజం అయిన వ్యక్తిలా ఆమె ఒక రకమైన ట్రాన్స్ లో ఉంది. కళ్ళు సగం తెరుచుకొని, నోటినిసున్నాలా చుట్టుతూ ఉంది. నేను నెమ్మదిగా ఆమెని ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నించాను.

నా ఆయుధం ఆమె మదనద్వారం వద్ద చోచుకుపోవడానికి సిద్దంగా ఉంది. ఇంతలో ఆమె ఒక్కసారిగా విదిలించి కొట్టింది. నేను అసహనంగా ఆమెని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకున్నాను. “హరీ నేను ప్రేగ్నంట్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది.” ఆమెలో ఒక వివేకం తట్టి లేపింది. నేను అవేమీ వినే ఉద్దేశ్యంలో లేను. ఆమెని అలాగే పట్టుకొని నా ఆయుధాన్నిస్వర్గ ప్రవేశం చయించాను. అంతే ఆమె ఒక్కసారిగా నా భుజాన్ని గట్టిగా కొరికి బాధ అన్నట్లు తలని అటూ ఇటూ ఊపింది. నేను చేసిన తప్పు నాకు అర్ధం కాలేదు. నేను కదలడానికి ప్రయత్నించాను. ఆమె “హరీ చాలా నొప్పిగా ఉంది. వద్దు హరీ వద్దు. బయటకి తీసెయ్యి , భరించలేకపోతున్నాను” అంటూ ఆమె నన్ను దూరంగా జరపడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ తోపుకి బంధం విడిపోయింది. ఒక్కసారి నా చూపు నా అంగం మీదకి వెళ్ళింది. ఎర్రగా రక్తంలో తడిచి ముద్దైనట్లు ఉంది. నాకు ఒక్కసారిగా భయం వేసింది. ఆమె యోని నుండి కూడా రక్తం కారుతోంది. నా ఆవేశం ఒక్కసారిగా చల్లారిపోయింది. ఆమె బాధతో కొంచెం సేపు అలా కడుపు పట్టుకొని ఉండిపోయింది. అంటే నిన్న నేను వేలు పెట్టినప్పుడు ఆమె కన్నెపోర చిరగాలేదన్నమాట. అంటే కావ్య నిజమైన కన్య.