కుక్క తోక…. భర్తల మార్పిడి|Five 60

‘…మీ నైట్ కేప్ తో ఇదే డ్రింక్ పంపించనా…’ అన్నాడు సూపర్వైజర్…’…ఓకే…’ అని బైల్దేరాం…మాకన్నా రెండు ఫ్లోర్స్ ముందే దిగిపోయాడు వెంకట్ …’ గుడ్నైట్’ చెప్తూ…’…ఏమంటున్నాడు సంధ్యా నీ ఫాన్…’ అన్నాడు వికాస్…నేనేం మాట్లాడలేదు… ‘… అడ్వాన్స్ అయినట్లున్నాడు…అవునా…అందుకే నీ మొహం ఎఱ్ఱబడింది….’అన్నాడు మళ్ళీ…ఇప్పుడూ నేనేం మాట్లాడలేదు…’…ఏయ్…వాడిముచ్చట తీర్చరాదూ…నేఏం అనుకోనులే…’ అన్నాడు….. ‘…ఛీ…’ అంటూ వికాస్ తొడని గిల్లాను…ఇంతలో లిఫ్ట్ ఆగింది…గదిలోకెళ్ళేదాకా వికాస్ ఏమీ మాట్లాడలేదు…తలుపేసి నన్ను దగ్గరకి లాక్కుని…’…ఇటువంటి అవకాశాలు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి…

మొహమాటపడకు…వాడ్ని రమ్మన్నా!…’ అన్నాడు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…అక్కడే ఇంకాసేపుంటే సరేనంటానేమోనని భయమేసి బాత్రూం లోకి పరుగెత్తానే నైటీ తీసుకుని….

…చల్లనీళ్ళ షవర్ క్రింద నించున్నా శరీరం చల్లబడలేదే!…అవే ఆలోచనలు….వికాస్ సీనియర్లతో మొదలౌతూందనుకున్నది ‘…నా కలల్లో పోటుగాడిలాంటి వెంకట్ తో…’ మొదలౌతుందా…ఈ కుర్రాడికి నన్నెందుకు అప్పగిస్తున్నాడో!?…వాడి భార్యని తను అనుభవించి…బదులు తీర్చుకుంటున్నాడా??…లేక పోతే, చాకులాంటి వీడ్ని ఎర చూపి తర్వాత నన్ను తనకు కావలసినట్లు మలచుకోవడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాడా…!’…ఏదైతేనేం! ఒప్పేసుకోనా!!..నువ్వన్నట్లు చేతికొచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే…. నా శీలం మంట కలుస్తుందేమో…’…ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో మనస్సు ఉడికిపోయిందే….తొందర పడడం ఎందుకు…వికాస్ ఏంచేస్తాడో చూసే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు…అనుకుని స్నానం ముగించి బయటికి వచ్చాను…. …రూం లో డిమ్ లైట్ సెక్సీగా వెలుగుతూంది…వికాస్ సోఫాలో కూర్చునున్నాడు….ముందర ట్రే లో స్వీట్స్…ఏదో డ్రింక్ బాటిల్…’…ఏమిటివి…’ అనడిగాను… ‘…బాగా నిద్ర పట్టడానికి మందు…’ అన్నాడు నన్ను తినేసేట్లు చూస్తూనే మూడు గ్లాసులు తీస్తూ..ఏమిటా అనుకుంటూ.నా ఒంటివైపు చూసుకున్నాను…అప్పుడర్థమైంది…బ్రాసియర్…పాంటీ… వేసుకోలేదని…ఎలాగూ కాసేపులో ఊడిపోయేవేగదా అనుకుని ‘…మూడెందుకూ…’ అన్నాను .వికాస్ పక్కన కూర్చుంటూ. ‘….వెంకట్ కూడా వస్తున్నాడు….షేర్ చేసుకోవడానికి…’ అన్నాడు…’…అమ్మో…నైట్ గౌన్ వేసుకొస్తాను…’ అంటూ లేవబోయాను…నాకా అవకాశం ఇవ్వకుండానే …స్లీవ్లెస్ బనీను…షార్ట్ లలో వెంకట్ లోపలికొచ్చాడు….అతడి కండలు తిరిగిన తొడలమీద , చేతులమీద …దట్టంగా…జుత్తు… ‘…ఒళ్ళంతా కూదా ఇలాగే ఉంటుందా…’ అన్న ఆలోచనతో నా ఒంటిమీదున్న పల్చటి రోమాలు నిక్కపొడుచుకున్నాయి… ‘…ఛీ…మరో మగాడిగురించి ఏమిటీఆలోచనలు….’ అనుకుంటూండగానే వాడు నాపక్కనే వచ్చి కూర్చున్నాడే!… ….వాడి తొడలు నాకు తగులుతూంటే వళ్ళంతా కితకితలు పెట్టినట్లనిపించిందమ్మా!….అతడి చూపులు నా స్థనాల్ని…తొడల్ని గుచ్చి చూస్తూంటే సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయాను…’…రిలాక్స్ సంధ్యా!….వెంకట్…డ్రింక్స్ రెడీచేస్తావా ప్లీజ్…’ అంటూ నా వెన్నుని నిమిరాడు వికాస్…’ …మై ప్లెజర్…’ అంటూ రెడీచేసి వికాస్ కి అందించే నెపం తో తన ముంజేతులు నా స్థనాలకి రుద్దాడు…పులకింతల్ని తట్టుకోలేక వికాస్ కి దగ్గరగా జరిగాను…. ‘…మేమ్…’ అంటూ నా గ్లాస్ ఇస్తూంటే అతడి వేళ్ళు తగిలెసరికి నాలో కరెంట్ పాకింది…. …నా చెయ్యి వణికి డ్రింక్ నా రొమ్ములమీద పడింది… ’…ఓహ్…సారీ మేమ్…’ అంటూ పక్కనే ఉన్న నాప్కిన్ తో నైటీ మీద తడిని తుడిచి ఏంజరగనట్లుగా వికాస్ తో కబుర్లు చెప్తూనే చూపుల్తో నన్ను తినేస్తున్నాడు వెంకట్…‘ …ఏంటీ…వీడింత పేట్రేగిపోతున్నాడూ!…వికాస్ ముందే వీడికి పర్మిషన్ ఇచ్చేశాడా!!…నాతో మాట మాత్రం చెప్పకుండానే!!!…చస్తే ఒప్పుకోకూడదు…’ అనుకుంటూ ఎలాగో డ్రింక్ పూర్తి చేశా…వెంకట్ గ్లాస్ టీపాయ్ మీద పెట్టి నిలబడుతూంటే….’ …అమ్మయ్యా …ఇంక వెళ్తాడు బాబూ…’ అనుకుంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నా….’…ఇంకో రౌండ్ రెడీ చేస్తావా వెంకట్….’ అంటూ వికాస్ అడిగేసరికి….’…షూర్ సర్…’ అంటూ కూర్చుండి పోయాడు….’…నాకొద్దు….’ అన్నాను ఎలాగొ గొంతు పెగుల్చుకుని….వికాస్ కి గ్లాస్ అందిస్తూ మరోసారి తన ముంజేతిని నా రొమ్ములకి రుద్ది ‘… ఓహ్…బ్రాసియర్ వేసుకోపోయినా మేమ్ వి ఎంత బింకంగా ఉన్నాయో….’ అన్నాడు… …ఉద్వేగంతో గొంతెండుకుపోతూంటే…నా రొమ్ముల మీదికి నైటీని సవిరించుకుంటూ వికాస్ ఒళ్ళోకి జరిగాను…‘…నువ్వు బ్రాసియర్ వేసుకోలేదన్న సంగతి వీడికెలా తెలిసిందనుకుంటున్నావా?…ఓ అడుగు ఎదరకి తోసుకొస్తూన్న నీ గుబ్బల్ని దేవతా వస్త్రం లాంటి ఈ నైటీ కప్పగల్దేంటీ!!…’…అంటూ నా చెవిలో గుసగుసలాడి… ‘…ఏమనుకున్నావ్…ఎక్సర్సైజ్ ఫలితం….’ అన్నాడు వికాస్ వాడితో…’…మేమ్ చను మొనలు సర్…సరళ కంటే పెద్దవి…’ అన్నాడు వెంకట్… …’… ఇప్పుడే చూద్దాం…’ అంటూ వికాస్ నన్ను ఒళ్ళో లాక్కుని, నా చనుమొనల్ని పుణికి, వేల్తో పొడవు కొలుస్తూ ‘…ఉహూ… కాదు…కావలిస్తే నువ్వూ చూడు…’ అన్నాడు వికాస్…’…మేమ్ పర్మిషన్ ఇస్తే….’ అన్నాడు వెంకట్….’…ఏయ్…..నీ ఫాన్ ముచ్చట. తీర్చరాదూ….నాకభ్యంతరం లేదని తెలుసుగా…’ అంటూ ప్రోత్సహించాడు మా ఆయన…మనస్సొకవైపు, శరీరమొకవైపూ లాగుతూంటే …నా బుధ్ధి కుక్క తోకైపోయి… ‘….ఒక కండిషన్…అవే ముట్టుకోవాలి…నేనాగమన్నపుడాగాలి….’ అన్నాను, వికాస్ తో చెప్తున్నట్లు…. ‘…సరే మేమ్…మీరెలాగంటే అలాగే…’ అంటూ నా వైపు చేతులు జాపాడు వెంకట్… ‘…ఉహూ…’ అన్నాను ‘…మొగుడి ఒళ్ళో కూర్చొని మరో మొగాడితో గుబ్బలు నలిపించుకోవడం … ఇటువంటి అనుభవం…దాంట్లో ఉన్న సుఖం… దీనికోసమేనా నా శరీరం వెంపర్లాడుతూంది!!..’ అనుకుంటూ వికాస్ మెడ చుట్టూ చేతులేశాను…‘ …అలాగే. ..కనీసం వెంకట్ వైపు తిరుగు…’ అన్నాడు నన్ను దువ్వుతూ…మొహమాటపడుతూనే తిరిగానే…నైటీ మీదినుంచే నా చనుమొనల్నందుకుని నెమ్మదిగా సాగదీయడం మొదలెట్టాడు…కాసేపట్లో అవి నిక్కపొడుచుకున్నాయి ‘ …వాట్నలా ఇంకా సాగదీయడమెందుకో…పొడవు కొలుచుకుంటే చాలదూ…’ అన్నాను వికాస్ తో …”…. కరెక్ట్ గ్రిప్ దొరకటంలేధు… నైటీ పైరెండు బటన్స్ విప్పనా మేమ్!…” అన్నాడు వెంకట్… ‘…ఊ…’ అన్నానే సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…

…నైటీ టైట్ అయిపోవడంతో అవి రాలేదనుకుంటా!…వెంకట్ బట్టని సవరించడానికి ట్రై చేస్తున్నట్లు నా స్థనాల కుదుళ్ళదగ్గిర్నించి నిమురుతూంటే, ఒంట్లో కరెంట్ పాకి ముడుచుకుపోయాను…వెంకట్ వాట్ని ముందుకు లాగబోయి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు…దాంతో నడుం దాకా బటన్స్ టపటపా తెగిపోయి నా గుబ్బలు బయటపడ్డాయి…చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకున్నాను…వెంకట్ వాట్ని తీక్షణంగా చూస్తూ అడ్డుతొలగిస్తూంటే ‘…నలిపేస్తాడేమో బాబూ…’ అనిపించి సన్నగా వణికాను…కానీ అలా చేయకుండా నా చను మొనల్ని మాత్రం మరొకసారి సాగదీసి, వేలితో పొడవు కొలిచి…‘ …మీరు కరెక్ట్ సర్…సరళవే పొడుగు…కానీ మేమ్ వి ఇంకా మందం…’ అన్నాడు వికాస్ తో… ‘…నేచెప్పలేదా…బింకం…సైజుల్లో కూడా సరళ దే పైచేయి’ అంటూ కళ్ళెగరేశాడు మా ఆయన…
‘ …ఆశ్చర్యమేముంది!…నాకన్నా ఆరేళ్ళు చిన్నదికదా!…అయినా వికాస్ కెలా తెలుసు…ఆ అమ్మాయి గుబ్బల్ని నలిపేశాడా!…అందుకోసమే నన్నతనికప్పగిస్తున్నాడా…కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడు…బెట్టు చేయకుండా ఒప్పుకుంటే పోలా!!!…’ అనుకున్నాను… ‘…నేనొప్పుకోను సర్…కావలిస్తే ప్రూవ్ చేస్తా…’ అన్నాడు వెంకట్…నాకు గర్వమనిపించింది… ‘…ఇంతవరకూ నా స్థనాలమీద సరిగ్గా చేయేయలేదే…ఎలా చెప్పగలడో… పైగా ప్రూవ్ చేస్తానంటున్నాడు…అదీచూద్దాం…’ అనుకున్నాను…‘ …. సర్…మీరూ ఇలా చేయండి…’ అన్నాడు తన కుడి అరచేతిని ముందుకు చాపుతూ…వికాస్ కూడా చాపింతర్వాత ఇద్దరు మగాళ్ళు అరచేతుల్ని కలిపి సైజ్ చూసుకున్నారు… ‘…ఎవరివి పెద్దవో చెప్పు సంధ్యా…’ అన్నాడు మా ఆయన…. ఎర్రబడిన మొహంతో నేనూ మగాళ్ళ చేతులవైపు చూశాను….‘…తర్వాత ఇంకేమేమేం పోల్చుకుని నన్నుతీర్పు చెప్పమంటారో ఈ సిగ్గు లేని మగాళ్ళు’…అనుకుని నేనేమీ మాట్లాడలేదు… ‘…ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సైజ్…’ అనుకున్నారు…నాకు మాత్రం వెంకట్ గాడి పట్టే కొద్దిగా పెద్దదనిపించింది…

…ఇద్దరం నావైఫ్ వి గ్రిప్ చేశాంగదా సర్… ఇప్పుడు మేమ్ వి గ్రిప్ చేస్తే ఎవరివి పెద్దవో తెలుస్తూంది…’ అన్నాడు వెంకట్… ‘…భార్యల్ని ఆటభొమ్మల నుకుంటున్నారా…’ అన్నాను కోపంగా …‘…ఈజీ సంధ్యా…ఏదో సరదాకి…నీకూ ఎక్జైటింగ్ గాలేదూ!…’ అంటూ నా మెడని, చెవుల్నితమకంగా కిస్ చేస్తూ నన్నుతన ఎడమ తొడ మీదకి లాక్కుని…నా చేతుల్ని తన మెడ చుట్టూ వేసుకుని…నన్ను వెంకట్ వైపు తిప్పి…నా కుడి రొమ్ముని తన కుడిచేత్తో ఒడిసిపట్టుకుని…‘ కమాన్ వెంకట్..ఇంకోదాన్ని పట్టుకో…’ అన్నాడు వికాస్… .‘…మే…ఐ…మేమ్…’ అంటూ వెంకట్ నావైపు చూశాడు బుధ్ధిమంతుడిలా. ..ముచ్చటేసింది…నవ్వాపుకోడానికి మునిపంటిక్రింద క్రింది పెదవిని నొక్కి పెట్టి కళ్ళతోనే వాడిని ఆహ్వానించా వకూ!…
….వెంకట్ నా ఎడమ స్ఠనాన్ని పట్టుకుంటూంటే నాకొళ్ళు పులకరించిది…కోరికతో ఒళ్ళు విరుచుకున్నాను…‘…చూడండి సర్…మన చేతులు పూర్తిగా నిండి పోయాయి…సరళవి గ్రిప్ చేస్తే ఇంకా ఖాళీగా అనిపించలే?… వీటి గట్టితనం చూడండి…టెంకాయల్లా టింగ్…టింగ్…అంటున్నాయి…’ అన్నాడే… చూపుడు వేలి గోరుతో నా గుబ్బల్ని మీటుతూ…. ‘ …అవును…’ అన్నాడు మా ఆయన అదే పని చేస్తూ…నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది… , మా ఆయన చేతులు పక్కకి తోసేస్తూ వెంకట్ మెడ చుట్టూ చేతులేసి అతడ్ని మీదికి లాక్కొందామని గుంజాను…తను రాలేదుకానీ నా శరీరమే మా ఆయన ఒళ్ళోంచి పైకి లేచింధి…వెంకట్ నా పిరుదుల క్రింద చేతులేసి నన్ను సునాయాసంగా ఎత్తుకున్నాడే! వికాస్ కూడా లేచి… ‘…బెడ్ మీదకి తీసుకుపో వెంకట్…నీ “…మేమ్…” సిధ్ధం…’ అన్నాడు వికాస్….‘…మే…ఐ…మేమ్…’ అన్నాడు వెంకట్…
వాడి చెవిలో ‘… ఊ…’ అని.. .”…వికాస్. ..నువ్వెళ్ళి వీడి గదిలో పడుక్కో! నీ కళ్ళముందే…అంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది బాబూ! ” అని గొణిగానే!. “…నేను గదిలోంచి బయటికెళ్ళిడం ఎవరైనా చూస్తే! … పొద్దున్న నిన్నా బ్లౌజ్లో చూసినప్పట్నించీ వీడసలే కసిమీదున్నాడు… నే వెళ్ళింతర్వాత వీడు రెచ్చిపోయి నిన్ను దున్నేస్తూఉంటే…తట్టుకోలేని నీ అరుపుల్ని విని ఏ సెక్యూరిటీ వాళ్ళో తలుపు కొడ్తే!! …ఇళ్ళల్లో ఐతే పర్లేదుగానీ హోటళ్ళలో మొగుడి ముందు జరగడమే సేఫ్ సంధ్యా! … అందులోఉండే మజాని నన్ననుభవించనీ!! ” అన్నాడే మా ఆయన సిగ్గులేకుండా! “…నిన్నరాత్రి వీడనుభవించినట్లుగానా!?” అని తనని గిల్లానే ఒళ్ళుమండి!..
“…అహ్హ్!…ఫోన్లో చప్పుడ్లని విని గ్రహించావన్నమాట ! నా పని చూడాలని నీకంత ముచ్చటగా ఉంటే…ఆ సరళనో ,మీ వకుళనో నువ్వు చూస్తూండగానే వాయిస్తాలే! ” అన్నాడు…”…ఆశ!…బదులుగా నన్ను మధు వాయిసానంటేనో! ” అని నాకోరిక బయట పెట్టానే గానీ వికాస్ మొహంచూడ్లేక సిగ్గుగా వెంకట్ గుండెల్లో తల దాచుకున్నా వకూ!…..”…నో ప్రాబ్లం…” అని గ్రీన్ సిగ్నలిచ్చాడే తను కూడా మాతో నడుస్తూ!..”.అని ఆపాను.. “…ఇంకేం! నేను రెడీ అని నీకు తెలుసుగా! …నీదే ఆలస్యం…మధుని తొందరగా లొంగదీసుకుని ఫోర్ సమ్ ముహూర్తం పెట్టు!…” అంది వకుళ నా తొడగిల్లుతూ!…”…అలాగే తల్లీ! ఇంకాగలేనట్లున్నావ్!! ఇంటికెళ్ళి వికాస్ తో మాట్లాడి ముందు త్రీసమ్ ఏర్పాటు చేస్తాలే ! ” అంటూ లేచాను…”…ఇది పూర్తి చేయకుండా పారిపోదామనే!…” అంటూ చెయ్యట్టుకుని కూర్చోపెట్టేసింది వకుళ… దాంతో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను…
…”వెంకట్ నన్ను మంచం మీద పడుక్కోబెట్టగానే బోర్లా తిరిగిపోయానే…నగ్నంగా ఉన్ననా స్ఠనాల్ని దాచుకోడానికి…వాడు సున్నితంగా నా వీపుని, నడుంని, పిరుదుల్ని కాసేపు పిసికి నన్ను వెలకిలా తిప్పి నా నైటీ ని కిందకి లాగేశాడు… నా తొడల మధ్య మోకాళ్ళమీద కూర్చుని రెండరచేతుల్తో నా గుబ్బల్ని రుద్దుతూ,వాట్ని ముద్దాడుతూ కొచెంసేపు గడిపి…‘…మేమ్…నాకివి కావాలి…’ అన్నాడు నా పెదాల్నిసున్నితంగా చూపుడువేల్తోరాస్తూ… ‘…ఏంటీ కుర్రాడు…వాళ్ళావిడ దగ్గర కూడా ఇలాగేఉంటాడా…ప్రతీదానికీ పర్మిషన్ అడుగుతూ…’ అనుకుని, ఏం మాట్లాడకుండా కళ్ళు మూసుకున్నా… …అతడు షార్ట్ లోపలేంవేసుకోనట్లుంది…నా తొడల మధ్య గొంతుక్కూర్చుని అటూ,ఇటూ కదులుతూంటే ,నిగడదన్నిన వాడి పురుషత్వం నాకెక్కడెక్కడో రుద్దుకుంటూ పిచ్చెక్కిస్తూంది… ‘..ఎప్పుడెప్పుడా గృహా ప్రవేశం…’ అని నేనెదురు చూస్తూంటే…‘…మేమ్…’ అని మళ్ళీ అతడి పిలుపు…నాకొళ్ళు మండింది …ఒక్కసారి మోచేతులపైన లేచి…నా పెదాలపైన నాట్యం చేసే అతడి వేల్ని గట్టిగానే కొరికాను….
‘…అహ్…మేమ్ కి కోపం వచ్చినట్లుంది…’ అంటూ ‘…రాదా మరి…ఆవిడ బట్టలన్నీ వలిచేసి నువ్వింకా బనియన్, షార్ట్ లలో ఉంటే…’ అంటూ వికాస్ మంచం వైపు వస్తూంటే…‘…ఛీ…అదేంకాదు…’ అంటూ బోర్లా తిరిగాను…‘…కావలిస్తే వెంకటే నన్ను వెనక్కి తిప్పుకుంటాడులే…’ అనుకుంటూ…ఓ రెండు క్షణాలు ఏం జరగకపోడంతో ‘…దీనికీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో బాబూ…’ అనుకుంటూ తలని కొద్దిగా పక్కకి తిప్పి ఓరకంటితో వెంకట్ వైపు చూశానే! …అంతకుముందే బనియన్ విప్పేసినట్లున్నాడు…నేననుకున్నట్లే విశాలమైన ఛాతీ…దానిమీద దట్టంగా జుత్తు…‘…ఇతడు నన్ను కౌగలించుకుంటే ఒళ్ళంతా కితకితలెడతాయేమో…’ అనిపించి నా స్థనాల్ని పరుపుకి గట్టిగా వత్తుకుంటూ మళ్ళీ అతడివైపు చూశాను…ఇప్పుడు షార్ట్ ని తన తొడల నుంచి కిందకి జార్చడానికి కుస్తీ పడుతున్నాడు…‘..వికాస్ ఉన్నాడని సిగ్గుపడుతున్నాడా!… తనని వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చోమని చెప్పాలేమో!!…’ అని అనుకుంటూంటే కారణం అర్ఠమైంది……షార్ట్ మెటీరియల్ నిగడదన్నిన అతడి పురుషాంగాన్ని వదలటంలేదు…అతనివైపే చూస్తూఉండిపోయాను …ఎలాగైతేనేం…క్రిందకి లాగేశాడు…

…నరాలు పైకి తేలి.. పసుపు కొమ్ములు దంచుకునే గూటం సైజులో బొడ్డుని తాకుతూన్న అతని మగతననాన్ని…దానిక్రింద గజనిమ్మపళ్ళల్లా మెరిసే వృషణాల్ని చూసేసరికి నాకు నోరెండిపోయింది వకూ!….దాన్ని కొసకంటా నాలోకి తోసేస్తే…అమ్మో…’ ఆ ఊహకే నా వళ్ళు జలదరిస్తూంటే …ఎప్పుడు దిగబడతాడా! అని ఎదురుచూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!…ఒక క్షణం ఏమీ కాలేదు…‘…ఊ…మొదలెట్టు వెంకట్…కానీ…నే చెప్పింది మాత్రం మర్చిపోకు…’ అన్న మాఆయన గొంతు వినిపించింది…‘…ఏం చెప్పాడో వికాస్…కొంచెం కొంచెంగా గెంటమన్నాడా…’ అని భయంతో కూడిన ఉద్రేకంతో కళ్ళు మూసుకున్నాను …ఇంతలో… తొడల్లోపల కితకితలు…‘…అతడు నా తొడల మధ్యకి జరిగినట్లున్నాడు…’ అనుకుని తమకంతో వాట్ని విప్పుకుంటూ…ఓరగా వెంకట్ వైపు చూశాను… అతడు పరుపు కొత్తుకుని పక్కలకుబుకుతూన్న నా స్థనాల్నిచూస్తూ తన పురుషాంగాన్ని రుద్దుకుంటున్నట్లున్నాడు…అది నా పిరుదుల్ని తగిలి మళ్ళీ పైకి లేసున్నట్లుంది…అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన గూటం తో నాకు చురకలెట్టినట్లుగాఉంది…..
…అతడు నా వీపు మీదికి వంగి చెవి తమ్మల్ని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు… వాడి వేడి ఊపిరి నా చెవుల్లోకి వడగాలిలా వెళ్తూంటే…తలనటూ,ఇటూ తిప్పాను …తప్పించుకోడానికి ….తర్వాత నా మెడని మెడవంపుని ముద్దాడి…పక్కలకుబుకుతూన్న నా ఎడమస్థనాన్ని ఒకవైపువేళ్ళతోరుద్దుతూ , మరోవైపు కుడి స్ఠనం కుదుళ్ళని కొంచెం సేపుముద్దుల్తో ముంచెత్తి… తర్వాత సైడ్లు మార్చాడు……అతడింకొంచెం క్రిందకు దిగి…ఎడమ మోచేతిపైన పైకి లేచి…ఆచేత్తోనే నా ముచ్చికల్ని మార్చి మార్చి నలుపుతూ…కుడిచేతిని పొత్తికడుపు పోనిచ్చి …నా బొడ్లో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టాడు …ఒకవైపీ తిప్పుడు… మరోవైపతడి గడ్డం…ఒళ్ళంతా కితకితలు పెడుతూంటే నేను పాములా మెలికలు తిరిగిపోయాను….తనింకొంచెం పైకి లేచాడేమో! …అతడి పురుషాంగం నా పిరుదుల క్రిందినుంచి నా రెమ్మల్ని రుద్దడం మొదలెట్టింది…వెనకనించి పెడదామని చూస్తున్నాడా అనుకొని నడుం పైకి లేపాను…. ‘…ఉహ్హ్…’ అన్న వెంకట్ మూల్గు…నాపైన బరువు…ఒకేసారి పోయాయి…ఏమిటా అని చూస్తే….
…వెంకట్ కుడి చూపుడు వేల్ని విదిలిస్తూ కనిపించాడు… ‘…ఆవేలేగా నేకొరికింది…’ అనుకుని…’జాలనిపించి దాన్నినోట్లో పెట్టుకుని కాసేపు చీకి… ‘…ఉఫ్..’ అని ఊది…‘…బాగానొప్పిగాఉందా?…అన్నీ అడిగే చేస్తారేంటీ!!…ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ నాపర్మిషన్ తోనే చేసినట్లు…’ అన్నాను గోమూగా … ‘…లేకుండా నేనేం చేయలేదు మేమ్….’ అన్నాడు స్కూల్ కుర్రాడిలా… ‘…ఓహో…డిన్నర్ హాల్లో నాకాలెవరు రాయమన్నారో…’ అన్నాను తెచ్చిపెట్టుకున్నకోపంతో… ‘…వివేక్ సర్…అలా భర్త ముందే చొరవ తీసుకుంటే భార్యలు సంతోషిస్తారుట…’ అన్నాడు వెంకట్…‘…ఛీ…నేనలాంటిదాన్నికాదు…సిగ్గు లేకపోతేసరి చిన్నవాళ్ళకిటువంటివి నేర్పించడానికి…’ అన్నాను మాఆయన తొడ గిల్లుతూ…‘…ఉహ్…ఏయ్…నన్నెందుకుగిల్లడం…నువ్వు సంతోషించలేదూ!…లేకపోతే వెంటనే నాకు చెప్పేదానివిగా!!…’ అన్నాడే వికాస్ నవ్వుతూ… “…ఊఁ! కొడ్తూంటాలే!…ఆగకుండా కానీ!!…” అంది వకు…
“… వెంకట్ నన్ను పరుపుమీదికి తోసి నా పెదాల్నందుకోడానికి మీదికి వంగాడే!…అతని మీసాలు గుచ్చుకోడంతో మొహాన్ని పక్కకి తిప్పి దిండులోకి దింపేసరికి ఎగసిన నా స్థనాలు వెంకట్ ని వెనక్కి తోసాయి…అతడు వాటిని ఆశ గా చూస్తూంటే వాడి తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నానే!
…వాట్ని ముద్దాడుతూ, కొరుకుతూ, కాసేపు నా పెదాల్ని మర్చిపోయినా మళ్ళీ వాట్నందుకోడానికి మరో రెండు సార్లు ప్రయత్నించాడు వెంకట్…నేను మళ్ళీ గుబ్బల్ని అర్పించి తప్పించుకున్నాను… ‘…మేమ్… నాకవి కావాలి…ప్లీజ్…’ అనడినా నేను నవ్వాపుకుంటూ మొహాన్ని దిండులో దాచుకున్నాను… ‘…మేమ్ కిస్ చేయనివ్వటంలేదు సర్…’ అని వికాస్ తో ఫిర్యాదు చేశాడు… ‘…ప్రతిదానికీ అడగక్కరలేదు…ఆక్రమించేసుకో…’ అన్నాడు మా ఆయన నవ్వుతూ…
…మరోమాట లేకుండా నా రెండు చేతుల్ని తన ఎడమ చేత్తో ఒడిసి పట్టుకుని,కుడి చేత్తో నా మొహాన్ని బలవంతంగా వాడి వైపు తిప్పుకుని కండలు తిరిగిన ఛాతీతో నా స్థనాలదిమేస్తూ దిండులో దాచుకున్న నా పెదాల్నాక్రమించుకున్నాడు వెంకట్…విడిపించుకోడానికి నే పెన్గులాడాను…అతని ఛాతీ పై దట్టంగాపెరిగిన జుత్తు కితకితలు పెట్టింది తప్ప ఫలితంలేకపోయింది వకూ!…లొంగిపోయాను చేసేదిలేక… కనీసం రెండు నిముషాల సేపు నా పెదాల్ని జుర్రుకుని…తేనెలూరే పువ్వు మీంచి పైకి లేచే గండు తుమ్మెదలా నా పెదాల్నొదిలి పైకి లేచాడు వెంకట్…‘ …ఏంటి బాబూ ఈ మొరటుతనం…’ అన్నాను…ఊపిరి తిప్పుకున్నతర్వాత….ఏం మాట్లాడకుండా ఉప్పెనలా ఎగసిపడే నా గుబ్బల్నే చూస్తున్నాడు వెంకట్…అతడి కళ్ళల్లో పశువును చూసేసరికి నలిపేస్తాడేమోనని భయమేసి అతన్ని బిగువుగా వాటేసుకుని…

‘…ఇంత మొరటేంటి వికాస్…నీ శిష్యుడు?…’ అన్నానే ఎదురుగా కనిపిస్తూన్న మా ఆయనతో!…‘…నీ కలాగే ఇష్టం కదూ!!…’ అన్నాడే వికాస్ చిలిపిగా కన్ను గీటుతూ…‘…ఛీ!…నేనన్నానా ఆమాట నీతో!!…’ అంటూ వికాస్ ని గిల్లబోయాను… ‘…వాడికి కావలసినవి ఇచ్చేస్తే ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు…’ అన్నాడు వికాస్ చిరునవ్వుతో దూరం జరుగుతూ… ‘…ఇందాకట్నుంచీ వాట్ని నేనప్పగిస్తూనేఉన్నాను… వాడు కసిగా మర్దిస్తూనే ఉన్నాడుగా!…’ అన్నాను…ఓ అరక్షణం కనురెప్పల్ని నా స్థనాలవైపు వాల్చి… ‘…వాటికి మర్దనాలెలాగూ తప్పవు…వాడి కసి నీ పెదాలమీద!…’ అన్నాడు వికాస్…
‘….ఎందుకో!?…’ అన్నాను…సున్నితంగా నన్నుపరుపు మీద పడుక్కోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తూన్న వెంకట్ ప్రయత్నాల్ని వమ్ముచేయడానికి వాడ్ని మరింత బలంగా పెనవేసుకుంటూ. .. ‘…సరళ …అదే…వీడి భార్య…వీడ్ని పెద్దగా కిస్ చేయనివ్వదుట…కానీ నేనోసారి కిస్ చేసింతర్వాత…అడక్కుండానే మళ్ళీ…మళ్ళీ…పెదాలప్పగించేయడమే కాకుండా… యూ ఆర్ ఏన్ ఎక్సెలెంట్ లిప్…టీజర్…అని ఓ కాంప్లిమెంట్ పడేసింది…దాంతో వీడికి మండినట్లుంది…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…వాడికీ ఇస్తుంది…ఆ పిల్లి గడ్డాన్ని పీకేసుకుంటే…అని చెప్పు…’ అన్నానే!… వాడికి భాష రాకపోయినా, నేను చేత్తో గెడ్డాన్ని తడుముకోడంతో అర్థమైనట్లుంది… వెంకట్ నన్నుమొరటుగా పరుపు మీదికి తోసేసి…‘…దిసీజ్ ద ఇన్ థింగ్ మేమ్!…’ అంటూ నే పెనుగులాడుతున్నా వినకుండా నా పెదాల్ని… ఆక్రమించేసుకుని జుర్రేసుకున్నాడే…వాడ్ని ఆపేశక్తి లేకపోడంవల్లనుకో!!…అలా మీసాలు గుచ్చుకుంటూ ముద్దులెట్టించుకోడం కొత్తగా అనిపించి …నచ్చడంవల్లనుకో!!….ఆ వెంకట్ గాడు మళ్ళీ…మళ్ళీ నా పెదాల్నాక్రమిస్తూ…మధ్య మధ్యలోనా స్థనాల్ని కుదుళ్ళ దగ్గిర ఒడిసిపట్టుకుని తమకంగా పిసికేస్తూ…ముచ్చికల్ని నలిపేస్తూంటే…అరమోడ్పు కళ్ళతో వాడి వీరవిహారాన్ని చూసుకుంటూ…తృప్తిగా వాడికి లొంగిపోయానే!…
…ఇంతలో మా ఆయనొచ్చి నా తల వైపు కూర్చున్నాడు…‘…ఎలా ఉన్నాయి వెంకట్…మా‘ఆవిడవి…’ అన్నాడు… ‘…మేడం నలిపించుకోరా సర్! నా భార్య వాటికంటే…గట్టిగా ఉన్నాయి …పైగా బాగా పెద్దవేమో…పట్టు దొరకట్లేదు…’ అన్నాడు వెంకట్… ‘…రెండు చేతులూ కలిపి ఉపయోగించు…’ అని సలహా ఇచ్చాడు వికాస్… ‘…ఛీ…సిగ్గుండాలి…అటువంటి సలహాలివ్వడానికి…’ అంటూ వెంకట్ తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నాను…అతడు తన పొడుగాటి ముక్కుతో వాటి మధ్య లోయని తవ్వుతూ అడుక్కి చేరి ముద్దుల్తో ముంచెత్తుతూంటే అతడి మీసాల ఇంజక్షన్లతో నే రెచ్చిపోయి నా స్థనాల్ని రెండు చేతుల్తో దగ్గిరగా వత్తాను… ‘…ఉహ్…మేమ్…ఊపిరాడటంలేదు…’ అని మడుగులోంచి పైకిలేచిన వాడ్లా గట్టిగాఊఫిరి పీల్చుకుని మళ్ళీ,మళ్ళీ లోపలికి జొరబడుతూంటే నే తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…కాసేపలాచేసి…నా శరీరంలో ఒక్క అంగుళం కూడా విడిచిపెట్టకుండా ముద్దాడుతూ బొడ్డుని చేరి నాలుకని లోపల పెట్టి తిప్పేసరికి నేనోర్చుకోలేక నడుంని అటూ,ఇటూతిప్పుతూంటే… ‘…తట్టుకోలేక పోతున్నావా!…’ అని మా ఆయన పరామర్శ…‘…నువ్వూరుకో వికాస్…’ అంటూ వెంకట్ తలని నా శరీరానికదుముకున్నాను…

…వెంకట్ ఇంకా …బాగా…కిందికి ముద్దులెట్టుకుంటూ పోతూంటే సిగ్గుతో తొడలు ముడుచుకున్నాను…అతడు తన ముంజేతుల్ని నాపొత్తికడుపుపైన రుద్దేసరికి వాటి మీద జుత్తు పెట్టే కితకితల్ని తట్టుకోలేక కొంచెం విప్పుకున్నాను…అతడు నా పిరుదుల క్రింద అరచేతులు జోనిపి తొడల మొదళ్ళల్లో ముద్దులు కురిపించేసరికి ఇంకొంచెం విప్పుకున్నాను…అతడు ముక్కుని నా రెమ్మలకి రుద్దేసరికి నేనాగలేక నడుం పైకెత్తి నా బిళ్ళని వెంకట్ కి అందించాను…అతడు నా రెమ్మల్ని,వాటి మధ్య బొడిపెనిమునిపళ్ళతో కొరికాడు…‘…ఏయ్…అమ్మా…ఎక్కడ నేర్చుకున్నావివన్నీ…’ అంటూ అతడి తలని నా దిమ్మకదుముకున్నాను…కాసేపైనతర్వాత వెంకట్‘ తలపైకెత్తి ‘…వికాస్ సర్ దగ్గిరే మేమ్..నిన్న మా ఆవిడ్నిలాగే చేశాడు….’’ అన్నాడు పైకి లేస్తూ…అతడి ముక్కు మీద నా… తెల్లటి తడి!…

‘…ఇంక చాలు బాబూ…’ అంటూ వెంకట్ జుట్టు పట్టుకుని నా మీదికి లాక్కుని పక్కనున్న నాప్కిన్ తో వాడి ముక్కుని తుడిచానే!…అతడు నెమ్మదిగా నా మీద వాలి… రెమ్మల మీద తన అంగాన్ని కాసేపు రుద్ది … బొటన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్తో నెమ్మదిగా వాట్ని విడదీసి…తన మొడ్డని కొద్దిగా లోపలికి జొనిపేసరికే నారెమ్మల్ని రంపంతో చీలిలుస్తున్న ఫీలింగ్…‘…అమ్మ్…మ్మో…వద్దు…తీసేయ్…’అనిమూల్గాను…రెండు చేతుల్తో వెంకట్ పురుషత్వాన్ని పట్టుకుని…ఎందుకో వాడు ఆగిపోయాడు…అంత బాధలోనూ ‘…వీడిదెంతుందో!…ఓసారి కొలిస్తే!!…’…అనే చిలిపి ఊహ మనస్సులో మెదిలింది వకూ!…ఎందుకంటావ్?…’ అనడిగాను దాన్ని..‘…ఎందుకేంటీ!…తెలీనట్లు నాటకాలాడకే!…నీ కలల్లో పోటూగాడిదానంత ఉందో లేదోనని కాదూ?…’ అంది వకుళ నా బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో పొడుస్తూ…
‘…ఉహూఁ !…వాడిది నే కొలవలేదుగా!!…’ అన్నాను… ‘…మరెందుకో??…’ అంటూ సాగదీసింది వకుళ…

…‘…ఎందుకో!…ఇద్దరి వాటినీ…పోల్చాలనిపించింది వకూ!!…’ అన్నాను… ఎంత సిగ్గులేనిదానివే?… మొగుడి ముందే కొలిచావా ?!…ఇంతకీ దేంతో కొలిచావమ్మా!…ఎంతుందేంటీ వాడిదీ!!…’…అంటూ తమకంగా సాగదీసింది వకుళ… ‘…చెప్తాగా! ఆగూ!!…’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను…‘…వెంకట్ గాడు నాలో చొరబడకుండా కాసేపు ఆగాడని చెప్పాగా!…వెంటనే గబగబా జాన తోనూ, వేళ్లతోనూ కొలిచేశానే!…నా వేళ్ల కదలికతో వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు …నా పిరుదుల కింద చేతులేసి…మీదికి లాక్కుని…‘…పర్లేదు మేమ్…’ అంటూ ఒక్కసారి లోపలికి గెంటాడే వాడు…‘… భగవాన్ … వి..కా…స్…స్…వద్దని చెప్పు…నేనోర్చుకోలేను నీ శిష్యుడ్ని…’ అంటూ బాధని తట్టుకోడానికి నా కుడి చేతిని వెనక్కి విసిరాను…అనుకోకుండా అది వికాస్ పురుషత్వంపై పడింది… ‘…మంచి అవకాశం…’ అనుకుంటూ…
… వెంకట్గాడి పోటుని తట్టుకోడానికన్నట్లు ఎడం చెయ్యిని కూడా వెనక్కి విసిరి…వికాస్ అంగాన్ని వృషణాల్నుంచి గుండు వరకూ నెమ్మదిగా నిమురుతూనే దాన్నీ కొలిచేశాను…’…పోలుచుకుంటున్నావా సంధ్యా!…కానీ నీపని!… రిజల్ట్ ని దాచకుండా చెప్పాలి మరి…’ అంటూ ఇంకాస్త దగ్గిరగా జరిగాడు మా ఆయన… సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాను… ఎడం చేతిని వెనక్కి లాగేసుకోగల్గానుగానీ…కుడిచేతిని మాత్రం మాఆయన వదల్లేదు…నా ప్రయత్నం లేకుండానే ఎడం చెయ్యి వెంకట్ గాడి మగతనాన్ని చుట్టేసింది…కొద్ది సేపట్లో కుడిచెయ్యి కన్నా ఎడం చెయ్యి మరింత నిండింది…పైగా నా నిమరడంతో వెంకట్ అంగంపై నరాలు మరింత పొటకరించి బాగా గరుకుగా తయారైంది… ‘…ఇది నాలోకొసకంటా దిగబడితే నే చచ్చిపోతానేమో…’ అనిపించినా శరీరం ఆచావునే కోరుకుంది…దాంతో… ‘…వికాస్…పిల్లలు జాగ్రత్త…’ అంటూ అప్పగింతలు పెట్టి… …నా తొడల్ని పుస్తకంలా విప్పుకుని …చేతుల్లోని పురుషాంగాల్ని వదిలీసి…వాటితో వెంకట్ పిరుదుల్ని నా దిమ్మకి బలంగా అదుముకున్నాను…నా రెమ్మల అంచుల్ని ఒరుసుకుంటూ వెంకట్ అంగం నాలో చొరబడింది…‘…ఇష్ష్..ష్ష్…ష్ష్…’ అన్న చప్పుడు నా పైపెదాల్నించి…‘…పు..పుస్స్…స్స్…’ అన్న చప్పుడు నా నిలువుపెదాల్నించి తప్పించుకున్నాయి…అయినా నా మొత్త మీద అతడి వృషణాల స్పర్శ లభించలేదు…‘…అవి కూడా లోపలికెళ్ళి పోయాయా…’ అనుకుంటూ … మైకంతో కనురెప్పలు మూసుకుపోతూన్నా బలవంతంగా తెరుచుకుని మోచేతులమీద పైకి లేచి లేచి నా పొత్తికడుపు వైపు చూసుకున్నాను…ఇంకా మూడొంతులకి పైగా బైటే ఉంది…‘…దేవుడా!…’ అనుకుంటూ నీరసంగా వెనక్కి వాలిపోయాను.
‘…ఎందుకు సంధ్యా, ఆ అప్పగింతలూ?…ఎంతుందేంటీ వీడిది?? ’ అంటూ, నా తల నిమురుతూన్న వికాస్ గొంతు వినిపించేసరికి…మెడ కొంచెం వెనక్కి వాల్చి…‘…జానా బెత్తెడూ!!…వీడు పూర్తిగా దిగబడితే చ్చిపోతానేమో బాబూ!!!…’ అనేశానేగానీ నాకెక్కడ్లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చి…కళ్ళు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోయాను వకూ!…అంటూ ఆ ఙ్ఞాపకాలు ముసిరేస్తూంటే, ఓక్షణం కళ్ళు మూసుకున్నాను… …
వకుళ ఏం మాట్లాడకపోడంతో కన్నంటినట్లుంది…ఇంతలో…‘…రూపా! ఓ టేబుల్ పే నాప్ పడీహై…జరా లాలేనా!!…’ అంటూన్న దాని ఆర్డర్ విని కళ్ళు తెరిచేసరికి ఓ ఆరంగుళాల స్కేలు పుచ్చుకుని మావైపొస్తూన్న రూప కనిపించింది…‘…ఓ నహీఁ చెలేగా! బడీ వాలీ లేఆనా!!…’ అంటూన్న వకుళతో ‘…ఎందుకే ఆస్కేళ్ళూ?…’ అన్నాను… ‘…చెప్తాగా, ఆగూ!…’ అంటూ రూప చేతిలోంచి అడుగు బద్ద తీసుకుని …‘…దీనిమీద చూపించవే, జానా బెత్తెడంటే ఎంతో!…’ అంది వకుళ నా కుడి చేయి పట్టుకుని…దాని ఉద్దేశ్యం అర్థమై… ‘…ఛీ…సిగ్గులేనిదానా!…’ అంటూ నా చేతిని వెనక్కి లాక్కోబోయాను…
…‘ రంకు మొగుడిదీ, కట్టుకున్న మొగుడిదీ వెంట వెంటనే కొలవడానికి లేని సిగ్గు, నాకా కొలతలు చూపించడానికొచ్చిందా?…ఊఁ…కానీ!…’ అంటూ బలవంతంగా నా కుడిచేతి బొటకన వేలిని స్కీలు జీరో దగ్గర పెట్టించింది…‘…ఇంక తప్పదురా భగవంతుడా!…’ అనుకుంటూ చేతిని పూర్తిగా జాపి, చిటికెన వేలు అవతల నాలుగువేళ్ళూ అడ్డంగా పెట్టాను…‘…ఒహ్…ఎనిమిదిన్నరంగుళాలకి పైమాటే…ఆ వెంకట్ గాడిది…వికాస్ ది ఎంతుందేంటీ?…’ అంది జీరపోయిన గొంతుతో వకుళ…నాలుగువేళ్ళు తీసేసి, రెండు వేళ్ళు జాన అవతల పెట్టాను…‘…ఓహో! ఏడున్నర, ఎనిమిది అంగుళాల మధ్య ఉంటుదన్నమాట…మరి బలుపులెలా ఉన్నాయ్?…’ అంది వకుళ… ‘…అతి కష్టం మీద ఎడం చేతి నడిమిన వేల్ని బొటకన వేల్తో కలపగల్గాను… కుడిచేతికైతే చూపుడు,బొటకనవేళ్ల కాంబినేషన్ సరిపోయింది…’ అన్నాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…‘…ఓమైగాడ్!…మీ ఇద్దరికీ మొదటి తొడ పరిచయంగా!…దాంతో వాడి బలుపూ, నిడివీ ఇంకాస్త ఎక్కువైనట్లున్నాయి…వాడి గుండు దిగడగానే నువ్వు విలవిల్లాడిపోయావ్….’ అంది వకుళ…
…‘…కిస్ చీజ్ కీ నాప్ హోరహీహై దీదీ!…’ అని కొంటెగా అడిగింది…ఈ వ్యవహారమంతా చూస్తూన్న రూప… ‘…తూ చుప్ కర్ రూపా!…’ అంటూ దాన్ని గదిమి సిగ్గుతో తలొంచుకున్నాను… ‘…కుఛ్ స్నాక్స్ ఔర్ చాయ్ లేఆనా…’ అంటూ రూపని తరిమింది వకుళ నా అవస్థని గమనించి…‘…బతానేకేలియే సంధ్యా దీదీ షర్మారహీహై….లేకిన్ మై సమఝ్ గయీ!…’ అంటూ కొంటెగా కన్ను గీటి వెళ్లింది రూప…‘ ఊఁ!…కానీ! …’ అంది వకుళ నా తొడల్ని నిమురుతూ…

నా బాధ చూసి….‘…మేమ్ … ఓకే నా…’ అనివెంకట్ కంగారుగా అడగడం…‘…ఆవిడ పదేళ్ళనుంచీ సంసారం చేస్తూన్నప్ర్రౌఢ…ఇద్దరు పిల్లల తల్లి…డ్రామా చేస్తూంది…గో ఆన్…’ అన్న మా ఆయన ప్రోత్సాహంతోధైర్యం పుంజుకున్న వెంకట్ నా కాళ్లని వాడి భుజాల మీదేసుకుని…నెమ్మదిగా తన అంగాన్ని వెనక్కి లాగడం…మరింత లోపలికి గెంటడం…మొదలెట్టాడు…ప్రతీపోటుకి నేనెగజిమ్మడం నాకు తెలుస్తూనేఉంది…నాల్గైదు గెంట్లతర్వాత కళ్ళు మూసుకునే నాఎడం చెయ్యిని వెంకట్ పొత్తికడుపు వైపు పోనిచ్చాను… అతడి వృషణాలు నా వేళ్ళకి తగిలాయి…వాట్ని క్షణకాలం నిమిరి క్రిందికి వేళ్ళని జార్చాను…రెండు వేళ్ళవరకూ పొడిగానే ఉంది…ఆక్రింద నా తడి…మళ్ళీ వేళ్ళని పైకి జరిపి …వృషణాల్ని ముట్టుకునేసరికి…
…..షాక్ తిన్నవాడిలా వెంకట్ నా ఎడం చేతిని పైకిలాగి… నారెండు చేతుల్ని పరుపుకొత్తిపెట్టి… తన అంగాన్నికొద్దిగా ముందుకి, వెనక్కి కదిపి…పూర్తిగా బయటికి లాగి… ఒక్కసారి నా లోకి బలంగాదిగబడ్డాడు‘…తప్…’ అనే చప్పుడు…నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేయి….నేనెంత ప్రయత్నించినా‘…ఇష్ ష్ష్…అమ్ మ్మా…’ అన్న మూల్గునాపలేకపోయాను…‘…కొసకంటా దిగబడినట్లున్నాడు…’ అనుకున్నాను …‘…మేమ్…అని కంగారుగా…నా కనుకొనల్లోంచి కారే నీరు తుడుస్తూ పిలుస్తున్నాడు వెంకట్…అతడి మొహాన్ని మీద్కి లాక్కొని…‘…పర్లేదులే…కానీ…’ అని గొణిగాను అతని చెవిలొ…‘ ఓకే…’ అన్నాడుచిన్నగా నవ్వుతూ…

… వెంకట్ తన నడుంని గుండ్రంగా తిప్పడం మొదలెట్టినట్లున్నాడు…నా రెమ్మల్నిరుద్దే అతడి వృషణాల స్పర్శ తెలుస్తూనేఉంది… నా పిరుదులకింద తడి‘…ఎందుకా!!…’ అనుకున్నాను…అతడి గూటం పై నరాలు మరింతపొటకరించినట్లున్నాయి…నా యోని గోడలమీద వాటి గరుకైన స్పర్శతో నేను మరింత చెమ్మగిల్లుతున్నట్లున్నాను…ఆవరద నా నిలువుపెదాల్నిదాటి నా తొడలమీంచి పరుపు మీదికి కారుతూంది…వాట్నిమరింత విప్పుకుని బెడ్షీట్ తో మళ్ళీ మళ్ళీ తుడుచుకున్నాను…ప్రయోజనం లేకపోయింది…ఇపుడర్థమైంది…వెంకట్ ఎందుకు రుబ్బుతున్నాడో…‘…ఏయ్…ఇంక చాలు…’ అన్నాను…‘…మేమ్…నే ఇంకా మొదలెట్టనేలేదు…’ అన్నాడతడు ఆశ్చర్యంగా…‘…మొద్దూ…తిప్పడం చాలని నేన్నది…’ అంటూ అతడ్ని మీదికి లాక్కున్నాను…

… నా తొడల మధ్య కప్పలా కూర్చుని… తన గూటాన్ని నెమ్మదిగానే దింపుతూ మెదలెట్టాడు వెంకట్….కాసేపు తర్వాత స్పీడు పెంచాడు…పిరుదులకింద చేతులేసి…వాట్ని ఒడిసి పట్టుకుని… పైకిలేపి ….నా మొత్తని తన మొత్తకి గుద్దుకుంటూనే, ముందుకి వంగి నా పెదాల్నందుకోడానికి ట్రై చేయడం మొదలెట్టాడు….వాట్ని ఇందాకట్లా, బలవంతంగా లొంగదీసుకోడానికిప్పుడు వాడి చేతులిప్పుడు ఫ్రీగా లేవుగా!…అంచేత నా మొహాన్ని పక్కకి తిప్పేసుకుని తప్పించుకుంటున్నాను….ఆ పొజిషన్ లో వాడి నోటికి నా గుబ్బలందకపోయినా, అప్పుడప్పుడు నిక్కపొడుచుకున్న చను మొనలు మాత్రం వాడికందుతూనే ఉన్నాయి…వాట్ని వాడు కసిగా కొరికేస్తూనేఉన్నాడు…మత్తైన ఆ నెప్పిని భరిస్తూనే …నా పెదాల్నందుకునేందుకు వాడు చేసే ప్రయత్నాలు చూసేసరికి నవ్వొచ్చింది….
నా పెదాల మీద మెరిసిన చిరునవ్వుచూసేసరికి వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు వకూ!…వాడు నా పిరుదుల్నొదిలేసి…పూర్తిగా నా మీద పడిపోయి…గుభికీ…గుభికీ మనేట్లుగా తన గూటాన్ని నాలోకి దిగేస్తూనే… అప్పుడప్పుడు నా పెదాల్ని లొంగదీసుకుంటున్నాడు…నేను కొంచెం సేపే వాట్ని అప్పగించి అతడి తలని నా స్థనాలపైకి లాక్కుంటూ తప్పించుకుంటున్నాను…ఆ పోట్లతోపాటు నా గుబ్బల్నిపిండేస్తూ …ముచ్చికల్నినలిపేస్తూ …మధ్య మధ్యలో వాట్నికొరికేస్తూ……‘…లిఫ్ట్ యువర్ బట్ అప్ మేమ్…ప్లీజ్ …(…ఎదురొత్తులివ్వండి మేడమ్ …ప్లీజ్…) అంటూ చెవిలో జోరీగలా నసపెడుతున్నా…మా ఆయన చూస్తూండగా నేనా పని చెయ్యలేక …అతని కోరికలు తీర్చడానికి నా శరీరాన్నిమెలికలు తిప్పేస్తూ తనకి అప్పగించేశాను…
‘…గమనించావా వెంకట్!…నీ “…మేమ్…” ఇప్పటికీ పెదాల్ని పూర్తిగా ఇవ్వటంలేదు!!…’ అంటూ వెంకట్ ని రెచ్చగొట్టాడు మా ఆయన… ‘…అంతే కాదు సర్…షి ఈజ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ హర్ బట్ట్ అప్…దాంతో ఒకటి దొరికితే ఇంకోటి దొరకదు… మీరడక్కుండానే నా భార్య…లేపి,లేపి మీకిచ్చిందికదా!…మేమ్ కి చెప్పండి సర్… ’ అన్నాడు వెంకట్…

‘…సరళా ఇవ్వలేదు నాకు!…నేనే లేపుకున్నాను…’ అంటున్నాడు వికాస్… ‘… అదెలా సర్?…లేపడానికి మీ చేతులు ఫ్రీగాలేవుగా! మాఆవిడ తెల్లటి స్థనాల్ని రొట్టెల పిండిలా పిసికేస్తూనే, తనని గుక్కతిప్పుకోనీకుండా దున్నేశారుగా!…తట్టుకోలేని దాని అరుపులు ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి…’ అంటున్నాడు వెంకట్…నాలో లంగరేసి అలుపు తీర్చుకుంటూ!…మగాళ్ల ఈ సిగ్గులేని చర్చ వినేసరికి నాకు తలెక్కడ పెట్టూకోవాలో తెలీలేదే వకూ!…అన్నాను…తలొంచుకుని…‘… ఆ కసితోనే వెంకట్గాడు నిన్ను రఫ్ఫాడించేస్తున్నట్లున్నాడు …ఇంతకీ వికాస్ వాడడిగినట్లు రికమెండ్ చేశాడా?…’ అని అడిగింది వకుళ…‘…అంతకన్నా సిగ్గుమాలిన పనే చేశాడు…’ అంటూ మొహాన్ని అర చేతుల్తో కప్పుకున్నాను… ‘…ఏం చేశాడో ముందు చెప్పు…తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదుగాన్లే!…’ అంటూ వకుళ బలవంతంగా నా చేతుల్ని లాగేసి మొహాన్ని పైకెత్తింది… ‘…వాడికో కొత్త స్ట్రోక్ నేర్పించి, నామీద ప్రాక్టికల్ చేయించాడే!…’ అన్నాను…‘…అదేంటో త్వరగా చెప్పి చావు…సస్పెన్స్ తట్టుకోలేక చస్తున్నాను…’ అంది వకుళ…
‘…పుస్తకంలా తెరుచుకున్న మా ఆవిడ తొడలమధ్య నువ్వు కరెక్ట్ గానే కూర్చున్నావ్!…కాపోతే ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి…నీ పాదాల్ని దాని పిరుదులకిందికి చొప్పించు…నీ మొడ్డని రెమ్మల మధ్య దోపు…కాస్త ముందుకి వంగి,ఆవిడ గుబ్బల్ని ఊతంగా పట్టుకుని ఇక ఊగు!…నీక్కావల్సినవన్నీ నీకు దొరికాయి…అవునా?…’ అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వాడి మొహం చూశాడు వికాస్ ….వాడప్పడికే ఆపని చేసి అవునన్నట్లు తలూపాడు నా పెదాలందుకోడానికి ముందుకు వంగుతూ…‘…ఇక …అవసరమైనపుడు నీ పాదాల్ని పైకి లేపుతూండు…ఇక చూస్కో… ఎదురొత్తులే…ఎదురొత్తులు…’ …అంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ గా వాడ్ని గైడ్ చేశాడే!…ఇక వాడు ఇష్టమొచ్చినపుడు నా పెదాలు జుర్రేసుకుంటూ…గుబ్బల్ని నలిపి నస్యంచేస్తూ…ఠప ఠపా నా మొత్తని వాయించేస్తూ…ఓ పావుగంట నా ప్రాణాలు తోడేశాడు వకూ!…’ అని ఎగూపిరితో చెప్పి తల వాల్చుకున్నాను దాని మొహం చూడలేక…

…‘…అదృష్టవంతురాలవే సంధ్యా!…’ అంది వకుళ ఓ అర క్షణం ఆగి…‘…ఏంటో ఆ అడుక్కుతిన్న అదృష్టం!…’ అన్నాను కోపంగా…‘…మొగుడి అజమాయషీ లో…కొత్తపార్ట్నర్ తో…కొత్త స్ట్రోక్ రుచి చూడడం… మీ ఆయన నాకు కొత్త, కొత్త స్ట్రోక్స్ రుచి చూపిస్తాడని నాకు తెలుసుగానీ… వాట్నిమా ఆయన చూడడానికొప్పుకుంటాడా!….నన్నూ,మీ ఆయన్ని ఓ బెడ్ రూంలోకి పంపించి… నిన్ను మరో బెడ్ రూంలోకి లేపుకుపోతాడేమోనని నా బాధ…’ అంది వకుళ తెచ్చిపెట్తుకున్న దిగులుతో…‘…మరి చెప్పవేం?…అలా జరిగిందేంటీ నీకు!?…’ అన్నాను…‘…ఊ!…ట్రై చేసిన మూడు జంటలతోనూ అదే!…వాట్నలా ఉండనీ…నీ కధ పూర్తి చెయ్యి…’ అంది వకుళ…‘…నీ వ్యవహారాలు దాచుకునిఎంతసేపూ నన్నే వాగిస్తావా!…నువ్వు చెప్పేదాకా నే నేమీ మాట్లాడను…’ అని మూతి ముడుచుకుని కూర్చున్నాను…
‘… అలా కాదు సంధ్యా! నీ కధ మాంచి రసపట్టులోఉంది…అది పూర్తయిన తర్వాత నే చెప్తాగా!…ప్రామిస్…నీకో లంచం…రెండు రోజుల క్రితం మాధురీ మేమ్….బెంగాలీ బాబు జంటతో మాకదేజరిగింది…అఫ్కోర్స్ … బిమల్ బాబుని నేను సెడ్యూస్ చెయ్యాల్సి వచ్చిందనుకో!…కానీ మంచి పనివాడు… నీమీద చాలా కోరికుందతగాడికి… వాయింపులైపోయింతర్వాత నేనూ,మధూ వచ్చేస్తూంటే నన్ను వెనక్కి పిలిచి, పక్కకి తీసుకెళ్లి, నిన్నొప్పించమని మొహమాటపడుతూనే అడిగాడులే!…’ అంది వకుళ…‘…కొంప తీసి నా తరఫున ప్రామిస్ చేయలేదుకదా!…’ అన్నాను రక్తం మొహంలోకి ఎగ చిమ్ముతూంటే…‘…చూశావా! ఒక్క అనుభవంతో ఎంత లిబరేట్ ఐపోయావో!!…సరే! దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం! నీ కధ కానీ!…వికాస్ కి థాంక్స్ చెప్పావా ఆ కొత్త రుచి చూపించినందుకు…’ అంటూ నన్ను రెచ్చగొట్టింది….
‘… ఆ పాడు పనికి థాంక్స్ కూడానూ! వికాస్ ని గాఠ్ఠిగా గిచ్చాను…’ అన్నాను…ఆరోజు జరిగింది గుర్తుకురావడంతో!…‘…ఛీ! పాడు పిల్లా!…’ అంటూన్న దాని మాటల్ని లెక్క చేయకుండా జరిగింది గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను……‘ …వాడి మోకాళ్ళని చేతుల్తో బలంగా తోస్తూ వెనక్కి జరిగి….‘…ఛీ…వికాస్…ఆ కొత్త స్ట్రోక్ నువ్వే ట్రై చెయ్యచ్చుగా నామీద! వాడికాపని అప్పగించడమే కాకుండా పక్కనుండి చేయిస్తూ వాడ్ని రెచ్చగొడుతావా!!…’ అంటూ మా ఆయన తొడని గట్టిగా గిల్లాను… ‘…ఉఫ్..నిన్ననే ఈ ఆలోచనొచ్చింది సంధ్యా! వీడి భార్య కూడా నీలాగే ఎదురొత్తులివ్వడానికి మొహమాట పడుతూంటే…ఈ ఐడియా తట్టింది…ప్రయోగించి చూశాను…క్లిక్ అయింది…ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రెస్ అయి నాకు ముద్దులమీద ముద్దులు పెట్టేసిందనుకో!…నాకన్నా కుర్రాడు…మాంచి కసిమీదున్నవాడు…నిన్ను మరింత సుఖపెడతాడని…ఆపని వీడికి పురమాయించాను…’అంటూ నాఛేతిని పట్టుకుని వెంకట్ చేతికందించాడు…‘…థాంక్స్ సర్…’ అంటూ వెంకట్ ఆచేతిని, మరోచేతిని పరుపుకు నొక్కి పెట్టి, నా పెదాల్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకుని…నన్ను ‘…కచ్చ..కచా…’ దంచడం మొదలెట్టేడు…
‘థప్…తపక్…థప్…తపక్…’ చప్పుడ్లతో రూం అదిరిపోతూంది…ఎలాగో పెదాల్ని విడదీసుకుని…‘…ఇపుడు…. నీకు …తృప్తిగా…ఉందా…వికాస్…’ అన్నాను రొప్పుతూ… ‘…నీ సుఖమే నా తృప్తి సంధ్యా…’ అన్నాడు మా ఆయన… ‘…ఊహూఁ… అదీ చూద్దాం…’ అంటూ వెంకట్ మెడ చుట్టూ చేతులు పెనవేసి, నా స్థనాలతని ఛాతీకదిమేసి, తొడల్ని వాడి వీపుకి పెనవేసి…‘…వెంకట్…ఊః ఊః…’ అంటూ మా ఆయన వైపు చూశాను…తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దామని…
…వికాస్ ఈర్ష్య సంగతెలాఉన్నా…వెంకట్ మాత్రం పూనకం వచ్చినవాడ్లా అయిపోయి…నన్నుమంచం చివరకి లాగి…తను మంచం దిగిపోయి నిలబడి…నా మోకాళ్ల కిందినుంచి చేతులు దూర్చి…నా తొడల్నిపూర్తిగా పక్కలకి విడదీసి…నా పిరుదుల్ని గుచ్చెత్తి పట్టుకుని, ఆగకుండా నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు…నా తొడల్ని అతడి నడుముకి సుతారంగా పెనవేసి ఒళ్లప్పగించేసి…కళ్లు మూసుకున్నాను …. మొదటి రెండు క్షణాలు బాగున్నా ఆతర్వాత నే భరించలేకపోయాను… .‘…అహ్..ఆహ్హ్…అ…ఆఁ …వెంకట్…నే భరించలేనమ్మా… నన్నొదిలేయ్…’అని ఈసారి నా తొడల్ని అతడి నడుముకి బలంగా పెనవేసి మీదికి లాక్కుంటూ మాఆయన వైపు మళ్ళీ చూశాను…అతడి మొహం లో రంగులు మారుతున్నాయని గమనించి చిన్నగా నవ్వుకున్నాను…మా చూపులు కలవగానే వికాస్ ఇబ్బందిగా కదిలాడు…‘…దీంతో మాఆయనకి బుధ్ధి రావాలి…’ అనుకుంటూ వెంకట్ ని బలంగా వాటేసుకున్నాను…

…అతడిలో పశుత్వం విజృంభించింది… నే విలవిల్లాడుతున్నా పట్టించుకోకుండా తన నడుంని చుట్టేసిన నా తొడల్ని మొరటుగా పక్కలకి విరగదీసి, తన చేతుల్ని నా గుబ్బల పక్కనే మంచం మీద మోపి,మదించిన ఎద్దులా నాలోకి దిగబడ్డాడు…నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి…‘…అ…బ్బ్…బ్బా…’ అని మూల్గి ,మైకంగా పరుపు మీద సోలిపోతూ చేతులు వెనక్కి విసిరాను…అవి వికాస్ మోకాళ్ళని పెనవేసుకున్నాయని గమనించకుండానే వాటిని ఒడిసి పట్టుకుని …మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని…నడుం పై పైకి ఎత్తుతూ వెంకట్ పోట్లకి ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టాను…
….ఇంతలో “…ఆ…” పనికి నా నడుం చులాగ్గా పైకి లేస్తూన్నట్లనిపించింది…నా పిరుదులకి కొంచెం పైగా రెండు బలమైన అరచేతులు…సరిగ్గా టైంకి నా నడుంని మరింత పైకెత్తుతున్నాయి… ‘…మంచి రసికుడే ఈ వెంకట్…నన్ను లేపి…లేపి…దెం…గు…తున్నాడు… ’ అనుకున్నా…అవి అతడి అరచేతులే అనుకుని…కానీ…నా స్థనాల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని రొట్టెల పిండిలా పిసికేసే మరో రెండు బలమైన అరచేతుల తాలూకు వేళ్ళ నాట్యం…‘…మా ఆయనే రెచ్చిపోయి వాటిని నలిపేసున్నాడనుకుంటా…’ అనుకున్నాను కాసేపు…కానీ…‘….ఏ అరచేతులెవరివి?…’ అనుకున్నా… మధ్య మధ్యలో… చంకల్లో… నా గుబ్బల్ని నలిపేసే చేతుల తాలూకు వెంట్రుకలు పెట్టే కితకితలతో మెలికలు తిరిగిపోతూ….‘…ఏవి …ఎవరివైతే ఏంటిట…ఒకేసారి ఇద్దరు మొగాళ్ళకి ఒళ్ళప్పగించే భాగ్యం ఏ ఆడదానికి దక్కుతుంది…’ అనుకున్నా…కళ్ళు తెరవకుండానే ఆసుఖాన్ని అనుభవిస్తూ…
…నా వీపు పైన మరో గూటం పెట్టే చురకల్తో తెలివొచ్చింది…నా మెడకి…గట్టిగా…వెచ్చగా తగిలే బిగువైన…బాగా పరిచయమైన స్పర్శ తో గ్రహించా…నా తల మా ఆయన ఒళ్ళో ఉందని…వెంకట్ పోట్లని తట్టుకోడానికి నా చేతులు మా ఆయన తొడల్ని పెనవేసుకున్నాయని…అవసరమైనపుడు మాఆయన చేతులు నా నడుంని పై పై కెత్తుతున్నాయని…‘…థాంక్స్ చెప్పడం బదులు మా ఆయన అంగాన్ని నోట్లో తీసుకుంటే…’ అనిపించింది ఓ క్షణం…
‘…నా విచ్చలవిడితనాన్ని చూసి వెంకట్ ఏమనుకుంటాడు!…” రైల్ ఇంజన్ పిస్టన్” లాంటి తనదాన్నికూడా నా నోట్లో పెడతానంటే!!… తీసుకో మని మా ఆయన కూడా బలవంతపెడితే….తెల్లటి గ్రీజ్ లాంటి నా మదం పులుముకున్నవెంకట్ పురుషాంగాన్ని చేతుల్లోంచి జారిపోకుండా పట్టుకోగల్నా …నా మదాన్ని నేనే రుచి చూడగల్నా… ఛీ…’ అనిపించి…ఆ ప్రయత్నాన్ని మానుకుని…కృతజ్ఞత నిండిన కళ్ళతో మా ఆయనకి నా పెదాలందించాను …వాట్నరనిముషం జుర్రుకుని…‘…వాడికి కూడా ఇయ్యి పాపం…ముచ్చట పడుతున్నాడు….’ అన్నాడు నా చెంపలు నిమురుతూ …
‘…పోన్లే…’ అని వెంకట్ కి నా పెదాల్ని అప్పగించాను….కానీ వాడి ఫ్రెంచ్ గడ్డం గుచ్చుకుంటూంటే వెంటనే విడిపించుకున్నాను…. వెంకట్ నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నపుడల్లా తలనటూ ఇటూ తిప్పి ఎలాగో విడిపించుకుంటున్నాను… ‘…ఎప్పుడు విరిగిపోతుందా…’ అన్నట్లుగా మంచం కిరకిరలాడుతూ కదులుతూంది…వెంకట్ దరువులకి…వాడి పోట్లని ఎంజాయ్ చేస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…
‘…గుడ్ జాబ్ వెంకట్… అవుట్ అయిపోయే ముందుకూడా ఐదు నిముషాలు ఆగకుండా వాయించి…నా నాల్గునిమిషాల రికార్డ్ విరగగొట్టావు…’ అన్న మా ఆయన సిగ్గులేని మెచ్చుకోలుకి… ‘…థాంక్స్ సర్…మేమ్ లాంటి స్టన్నింగ్ ఫిగర్ తో మొదటిసారికదా…’ అన్న వెంకట్ వినయమైన సమాధానం విని ముచ్చటపడ్డాను…‘ …ఆహ్…ఆహ్..అఆహ్…’ అని వెంకట్ రొప్పుతున్నాడు… ‘…వెంకట్…నే చెప్పింది గుర్తుందిగా…మా ఆవిడ లోపల వదలకూడదుసుమా…’ అన్నవికాస్ హెచ్చరిక…‘…కానీ సర్…మీరు మా ఆవిడలోకి కొసకంటా దింపి వదిలేశారుగా…’ అన్న వెంకట్ సందేహం… ‘…నేను సేఫ్…నువ్వుకాదు…’ అన్న మా ఆయన వివరణ…నాకు తెలీకుండా మా ఆయన సేఫెప్పుడయ్యాడూ…అనుకుని చిర్రెత్తుకొచ్చి…ఈ మగాళ్ళకి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలని నిర్ణయించుకున్నాను…
‘….ఇదేమంచి సమయం…’ అనుకుని…వెంకట్ చేతుల్నించి ఒక్కజర్క్ తో నా తొడల్ని విడిపించుకుని…వాటిని అతని నడుం చుట్టూ బలంగా పెనవేసి …పొద్దున్న బాత్ రూం లో చేసినట్లు ఒక్క ఊపులో పైకి లేచి వెంకట్ మెడని నాచేతుల్తో అల్లేసి…అతడ్ని నా మీద పడేసుకుంటూ మంచం మీద వెల్లకిలా పడ్డాను… ‘…ఉహ్…’ అన్న వెంకట్ మూల్గు నన్ను రెచ్చగొట్టింది…నా యోనిలో సన్నటి మదపు జల్లు, దాని మత్తైన వాసన గదంతా కమ్ముకోడం మొదలైంది…నా ప్రయత్నం ఫలించబోతుందని ఆ వాసన చెప్పడంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తొడల్ని మరింతగా బిగించి అతడి వృషణాలపై ఒత్తిడి పెంచాను… ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి…మా ఆయనకిచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకోడానికి గట్టి ప్రయత్నమేచేశాడు వెంకట్! …

‘…మేమ్…ప్లీజ్…’ అంటూ తన నడుంని ఇటూ అటూ తిప్పుతూ మోచేతుల్ని పరుపుకి గట్టిగా నొక్కి పైకి లేద్దామని ట్రై చేశాడు… స్టార్ హోటల్ వాళ్ళ క్వాలిటీ ఫోమ్ పరుపు మెత్తదనం నాకు సహకరించింది…అతడి ఒంటిమీది రింగులు తిరిగిన దట్టమైన జుత్తు నా చంకల్లొ…స్థనాలమీద…వాటి మధ్య లోయలో… నడుం వంఫుల్లో…బొడ్డులోతుల్లో…పొత్తికడుపుమీద…. ….తొడల వంపుల్లో…కామపీఠం మీద…యోని లోతుల్లో…తొడలమీద…మోకాళ్ళ వెనక…పిక్కలమీద…ఒక చోటేమిటి…నా శరీరంపై ప్రతిఅంగుళం మీద…కితకితలు పెడుతున్నాఓర్చుకుంటూ… ‘…ఏయ్ సంధ్యా…ఏంచేసున్నావో తెలుసునా! …ఇందుకోసమే నిన్ను స్టెరిలైజ్ చేయించుకోమని పోరాను…వాడ్నివదిలేయ్…’ అని కంగారుతో మా ఆయన చేసే హెచ్చరికల్ని లెక్కచేయకుండా…
…సూదుల్లాంటి వెంకట్ ఫ్రెంచ్ గడ్డపు వెంట్రుకలు పెట్టే ఇంజక్షన్ పోట్లని భరిస్తూ…నా పెదాలతో అతడి పెదాల్ని బంధించి…ఉడుం పట్టులాంటి నా తొడల సంకెళ్ళని ఏమాత్రం సడలించకుండా…కొద్దిగా అతడి వీపుపైకి జరిపి…మోకాళ్ళతో అతడి మూపురాన్ని నా శరీరానికి వత్తుకుంటూ… ఫైల్ చేసిన నా చేతిగోళ్ళని ఉక్కుగుళ్ళలాంటి అతడి పిరుదుల్లోకి దింపేస్తూ నా నడుంని పైకెత్తి విచ్చుకున్న నా నిలువుపెదాల్తో అతడి వృషణాలపై విపరీతమైన ఒత్తిడిని కలిగించాను…
….వెంటనే ఫలితం కన్పించింది…అప్పుడే పేలిన అగ్నిపర్వతంలోంచి దూసుకొచ్చేలావాలాంటి అతడి వీర్యపు పిచికారీ…నా ప్రయత్నం లేకుండానే ‘…దానికి స్వాగతం చెప్పడానికా…’ అన్నట్లు ఫౌంటెన్లా ఎగజిమ్మిన నా మదం…రెండూ నా యోనిలో కలిసిపోయి…అది ఇముడ్చుకోగా మిగిలిన మదం…నా రెమ్మల్లోంచి మాఇద్దరి తొడలమీదికి…పొత్తికడుపులమీదికి… …పరుపుమీదికి ప్రవహించి గదిని మత్తైన రతిమదపు వాసనతో నింపేశాయి… వెంకట్ నా మీద సోలిపోతూంటే…అతని వీపుని నిమురుతూ మా ఆయన వైపు ఓరగా చూశాను…
…కోపంగా మా వైపు చూస్తున్నాడు వికాస్…నాతో చూపులు కలవగానే ‘…చేసిన నిర్వాకం చాలు…ఇంక లే…’ అంటూ వెంకట్ ని కుదిపాడు….‘…సారీ సర్…’ అంటూ భయంగా లేచి నిలబడ్డాడు వెంకట్… నేను కూడా పైకి లేచాను…ఇంకా నా తొడలు అతడి నడుంని పెనవేసి ఉండడంతో ,మా పొత్తికడుపుల వైపు చూశాను…అతడి అంగం లో మూడొంతులు ఇంకా నా లోనే ఉంది…బయటికి కనిపించేదాని బిగువింకా సడలలేదు…దాని చుట్టూ తెల్లటి మా మదం…‘…గ్రేట్…’ అనిపించింది… మోచేతులపైన ఆనుకుని వాళ్ళ సంభాషణ వినసాగాను సరదాగా!…‘…సారీ సర్…మేమ్ పట్టుని విడిపించుకో లేకపోయాను…ఇంత బలం ఉంటుందనుకోలేదు వీట్లో…’ అన్నాడు వెంకట్… నా తొడల్ని విడదీసే నెపంతో వాట్నితృప్తిగా నిమురుతూ… నాయోని గోడల మీద ఒత్తిడి పెరిగింది…నాకు థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది… ఏమీ వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా నాతొడల్ని మళ్ళీ వెంకట్ నడుం చుట్టూ బిగించి అతడ్ని మీదికి లాక్కున్నాను…‘…ఒహ్ మేమ్…’ అంటూ నామీద పడ్డాడు…‘…పుసుక్క్…’ మనే చప్పుడుతో అతడి అంగం కొసకంటా నాలోకి దిగబడింది…
….అతడు రెచ్చిపోయాడు….నా మోకాళ్ళ కింద తన చెతుల్ని దూర్చి…నా తొడల్ని బలవంతంగా పక్కలకి విరగదీసి…ఆగకుండా మరో రెండు, మూడు నిముషాల సేపు అతడి కసిదీరా…నా కుతిదీరా… నన్ను కచ్…కచ్…కచాకచ్ గా ….దెం…గి…ఆఖరిలో మెహమాటపడకుండా తన బారెడు మొ…డ్డ…ని నా లోకి కొసకంటా దింపి తన వీర్యాన్ని లోపలే వదిలేస్తూంటే…నా కుడి చేతివేళ్ళతో వాడి మొ…డ్డ…పిడి దగ్గరున్ననరాల్ని కసిగా రుద్దుతూ… ఎడం చేతి వేళ్లతో వాడి వృషణాల్ని సున్నితంగా వత్తానే వకుళా!…‘…ఉహ్…మేమ్…’ అని మూల్గి మరింతగా నాలోకి చిమ్మేసి నా మీదే సోలిపోయాడే వకూ వాడు…’ అని ఓ నిముషం ఆగిపోయాను…ఆ రోజు ఙ్ఞాపకాలు తోసుకురావడంతో మాట్లాడలేక…
‘…సోనా!…జరా ఐనా లానా!…’ అన్న వకుళ కేకతో నేను తెప్పరిల్లేసరికే… అద్దంతో ఆ సోనా ప్రత్యక్షం….‘ అబ్బ!…మొదటిరాత్రి అనుభవాల్ని చెప్పుకునే కన్నెపిల్లలా ఏంసిగ్గులొలకబోస్తున్నావే!…’ అంటూ ఆ అద్దాన్ని నా మొహం ముందుంచింది

కంద గడ్డలా ఎర్రబడిపోయింది నా మొహం…గోరు తగిలితే చాలు…రక్తం ఎగ చిమ్ముతుందా అన్నట్లుగా ఉంది…ఈ వకుళ పిల్ల కూడా గోళ్లని సూదుల్లా ఫైల్ చేసుకుంటూంది…అంతపనీ అవుతుందేమోననే భయంతో, నెమ్మదిగా దాని చేతుల్లోంచి మొహాన్ని విడిపించుకున్నాను…‘…ఛీ!…పోవే!!…’ అంటూ…‘…అది సర్లే…వికాస్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడో!…’ అంది వకుళ…‘…చెప్తాగా!…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను…థాంక్స్ వికాస్…బ్రహ్మాండమైన పోటుగాడ్ని పరిచయం చేశావ్…నన్నదరగొట్టేశాడనుకో… అదిరిపోలేదూ నా అరంగేట్రం’ అన్నాను…‘…ఈ దెబ్బతో వికాస్ మొహం మాడాలి…’ అనుకుంటూ వెంకట్ మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తాను…..వికాస్ మొహం మాడిందో లేదో తెలీలేదుగానీ…తన మొహంలో నాకర్థం కాని ఫీలింగ్ కనిపించింది…ఈర్ష్యా!…నిరుత్సాహమా!!… కానీ రెండూ ఉన్నాయి…గ్యారంటీ…వెంకట్ తో నేనంత కసిగా దెం…గిం…చుకున్న తర్వాత మొదటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయచ్చు…రెండోది దేనికో… కనుక్కోవాలి…’ అనుకుంటూంటే… . ‘…బ్రహ్మాడం… నువ్వింత ఉత్సాహంతో పాల్గొంటావని తెలిసుంటే…’ …అంటున్న మాట విని తనమొహం కేసి చూశాను… తను మాట మధ్యలో ఆపేశాడు.. .‘…ఊ…తెలిసుంటే…వెంకట్ తో నాకు లింక్ కలిపేవాడివికావేమో!…’ అన్నాను వెక్కిరింపుగా… నన్నుపట్టించుకోకుండా…‘…వెంకట్…”..నువ్వు కండోమ్…” ఉపయోగిస్తే బాగుండేది…’ అన్నాడు …నా మీద ఇంకా సోలిపోయున్న వెంకట్ ని దువ్వుతూన్న నా చేతుల్ని, నా ముచ్చికల్ని సున్నితంగా మెలిపెడుతున్న వెంకట్ వేళ్ళని చూస్తూ… ‘…ఆ…టైమ్ కి “…బయటికి …” లాగేయ్యగలననుకున్నాను సర్…వీలుకాలేదు…’ అన్నాడు వెంకట్…నా స్థనాల మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న తన తలని కొద్దిగాపైకి లేపి…. ‘…దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం…నువ్విక లే…’ అన్నాడు మా ఆయన…

‘…యస్ సర్…’ అంటూ లేచి…మళ్ళీ నా మీద వాలి…‘…లేవాలని లేదు మేమ్…పిచ్చెక్కించే ఫిగర్ మీది…ఒక్క రాత్రైనా మిమ్మల్ని తనివితీరా అనుభవించాలని ఉంది…సర్ తో మాట్లాడరూ…’ అని నా చెవిలో మారాం చేశాడు చిన్నపిల్లాడిలా…మళ్ళీ బిగుసుకుంటూన్న అతడి అంగం నా పొత్తికడుపు మీద రాసుకుంటూంది…మళ్ళీ నా రెమ్మల మధ్య “…చివచివలాడే జిల…” ‘…వికాస్ లాంటి మగసిరి గలవాడితో పదేళ్ళు సంసారం చేసి ఇద్దరు పిల్లల్నికన్నా…నాకన్నా రెండు మూడేళ్ళ చిన్నవాడ్ని అంతగా ఆకర్షించే బిగువుందా నా శరీరంలో…’ అనుకునేసరికి నాకెంతో గర్వంగా అనిపించింది… …మరోసారి వీడిచేత చేయించుకుంటే రేపు సాయంత్రం దాకా లేవలేననే భయం కూడా నన్ను ఆపింది…

‘… వికాస్ కూడా నీలాగే అడిగుంటే మీ ఆవిడేమనేదో!!…’ చిన్నగాఅన్నాను బెట్టు చేస్తూ… ‘…అయ్యో…మీకు తెలీదు మేమ్, సరళ సంగతి…సర్ ని అప్పుడే ఎందుకు పంపించేశావని నిన్నరాత్రంతా ఒకటే నస…’ అన్నాడు కొద్దిగా పైకి లేస్తూ… ‘…కోస్తున్నాడేమో…’ అనుకున్నా… కానీ,వాడి మొహంలో తొంగి చూసిన ఈర్ష్య గమనించేసరికి నా గర్వం రెట్టింపైంది… “…తనకన్నా పన్నెండేళ్ళు చిన్నదైన వెంకట్ భార్యని అంతగా తృప్తి పరిచిన పోటుగాడు నా మొగుడు…” అనుకునేసరికి… ‘…నే మాట్లాడి మీ బాస్ తో ఫోన్ చేయిస్తాగా!…ఇప్పుడు కాదులే…’ అన్నాను వాడి వీపు నిమురుతూ…

‘…ఏమిటి…నైట్ అవుట్ చేద్దామంటున్నావా…రేపు నీకు బోల్డు పనుంది…లే…’ అన్నాడు వికాస్…తను కూడా వాడి వీపు నిమురుతూ… ‘…సారీ సర్… థాంక్యూ మేమ్… థాంక్యూ సర్…మీ ఇద్దరిదగ్గిర్నించి నేను, సరళ ఎన్నో నేర్చుకోవాలి…సర్…మీరు,మేమ్ మా ఇంటికి రావాలి…అప్పుడు మనం “…ఆ పని…” కూడా చేయచ్చు…సరళని నేనొప్పిస్తా…మేమ్ ని మాత్రం…’ అంటూ వెంకట్ ఏదో చెప్పబోతూంటే…‘ రేపు చూద్దాంలే…’ అంటూ వికాస్ వాడ్ని ఆపేసి దూరంగా లాక్కుపోయాడు… ‘…వీళ్ళేదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు…తెలుసుకోవాలి…’ అనుకుంటూ బోర్లా తిరిగి…పక్కన పడున్న నైటీని కప్పుకుని నిద్ర నటిస్తూ…బట్టలేసుకుంటున్న మగాళ్ళ మాటలు విండానికి ట్రై చేశాను…నెమ్మదిగా మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ మాటలు వినిపిస్తూనేఉన్నాయి…

‘…ఎలా ఉంది వెంకట్ ఈ అనుభవం!…’ అన్నాడు వికాస్ …‘ ‘…ఎక్సలెంట్ సర్…ముఖ్యంగా మీ కోఆపరేషన్ కి స్పెషల్ థాంక్స్……”…మేమ్…” మొదట మొహమాటపడ్డా తర్వాత బలే సుఖమిచ్చారు…’అన్నాడు వెంకట్ … ‘…అన్ని సార్లు థాంక్స్ చెప్పకు వెంకట్……మీ ఇంట్లో…ఇక్కడా…ముగ్గురం ఎంజాయ్ చేశాం…’ అంటున్నాడు వికాస్…‘…మీ అంత ఎంజాయ్ చెయ్యలేపోయాను సర్ నేను…దాచకుండా చెప్పాలంటే…నా భార్య అలా రెచ్చిపోయి మీ మీద ఎక్కిపోవడం చూసేసరికి నాకు ఈర్ష్య కూడా కలిగింది…’ అన్నాడు వెంకట్… ‘…మా కన్నా చిన్నవాడివిగా…నో వండర్….అందుకేగా ” నా భార్య ” ని లేపి, లేపి మరీ దున్నావ్…ఆవిడా ఎంజాయ్ చేసిందిలే…’ అన్నాడు వికాస్ నవ్వుతూ… ‘…మేమ్ సేఫ్ కాదన్నారుగా…ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే…సారీ సర్…నే కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను…అంటున్నాడు వెంకట్…‘…మా ఆవిడే నిన్ను బయటికి తీయనీయలేదులే…ఆ ప్రాబ్లంగురించి విచారించకు…వందల మార్గాలున్నాయి…’ అన్నాడు మా ఆయన…

‘…అంటే…తన టెన్షన్…”… చుక్క పోనీకుండా…వెంకట్ వీర్యాన్ని నా… యోనిలోకి… తీసుకున్నందుకు కాదన్నమాట!…మరేమిటో!!…పట్టుకోవాలి…’ అనుకున్నాను….‘…గుర్తుకొచ్చింది సర్…” ఐ పిల్…”… దాన్ని సెవంటీటూ అవర్స్ లోపల వేసుకుంటే చాలని ఎడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు…ఈ హోటల్ కాంప్లెక్స్ లో 24అవర్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఉంది…తెచ్చేదా?…’ అన్నాడు వెంకట్ వదలకుండా… ‘…గుడ్ నైట్ వెంకట్…’ అంటూ వాడ్ని ఇంచుమించు బయటికి తోసేసి నా పక్కకి చేరాడు వికాస్…
‘…ఎంత సిగ్గులేనివాడు నా మొగుడు…తన కళ్ళ ముందరే నేను మరో మగాడితో…పూ…కు…పచ్చడి చేయించుకున్నా నన్ను దగ్గరికి లాక్కుంటున్నాడు…’ అనే భావం ఒకవైపు,‘…నే చెప్పకపోయినా నా మనస్సులో కోరికని తీర్చే విశాల హృదయం కలవాడు నామొగుడు…’ అనే ఆలోచన మరోవైపు మెదిలింది…‘…రెండోదే కరెక్ట్…’ అనుకుని… ‘…ఇప్పుడు నన్నేంచేయకు వికాస్… నా ఒళ్ళు హూనం చేశాడు నీ శిష్యుడు…’ అన్నాను…నావీపు మా ఆయన వైపుండేలా ఒక పక్కకి తిరిగి పడుక్కుంటూ … ‘…సరే…నీకు మూడొస్తే నన్ను లేపు…’ అన్నాడు… నా తొడలమధ్యతన తన తొడ దూర్చి…తన పొత్తికడుపుని నా పిరుదులకి బలంగా అదుముతూ పడుక్కున్నాడు…నిగడ దన్నిన వికాస్ అంగం నా రెమ్మల అడుగు భాగాలపై రుద్దుకోడంతో అవి మళ్ళీ చెమర్చి…‘…మరో రౌండేయించుకోమని నా మనస్సు పోరినా నిస్త్రాణగా ఉన్ననా శరీరం ‘…ససేమిరా…’ అనడంతో కళ్ళు మూసుకున్నానే!…ఎలా ఉంది వకుళా! నా రంగ ప్రవేశం!! ” అన్నాను కళ్ళెగరేస్తూ!…
“.. అదిరిపోయిందే!..నీకూ బాగా నచ్చినట్లుంది…ఎన్నడూ మాట్లాడనిదానివి…బూతులు కూడా ఉపయోగిస్తూ చెప్పావ్…నాకూ నీలాగే…మొగుడి కళ్ళ ముందే మరో మగాడితో దెం…గిం…చు…కోవాలనే కోరిక కట్టలు తెంచుకుంటూందే!…ఎవరో ఎందుకూ…మీఆయనతోనే! … ఎప్పుడేర్పాటు చేస్తావ్!? …” అంది వకుళ…” ఇప్పుడే!…ఇంటికెళ్ళి వికాస్ ని తీసుకొస్తా! ” అంటూ లేచాను…”…సర్లే!…నాటకాలాడకు… దానికి బోల్డెంత ప్లానింగ్ కావాలని నీకు తెలియనట్లు… నీ కధ పూర్తి చెయ్యి…” అంటూ నన్ను కూర్చో పెట్టేసింది….
..తెల్లవారు ఝామున నా స్థనాలపై మగాడి వేళ్ళ స్పర్శ తెలిసేసరికి మెల్లిగాకదిలాను……”…హేపీ బర్త్ డే… మన జీవితాంతం నేను ఇటువంటి మేలుకొలుపులు నే పలుకుతూనే ఉండాలి…” అంటూ ఓ చేత్తో నన్ను మరింత దగ్గిరగా అదుముకుని…మరో చేత్తో నా చనుమొనల్ని సుతారంగా పుణికేడు…వికాస్…వాటిమీద వెంకట్ పళ్ళ గాట్లని వికాస్ వేళ్ళు కెలకడంతో… “…భగ్గు…” మనే మత్తైన మంటతో… నాకు పూర్తిగా తెలివొచ్చింది…‘…ఎనిమిది దాటింది…లేద్దామా సంధ్యా…’ … చెవిలో వికాస్ మంద్రమైన మేలుకొలుపు…”…ఛీ…” అంటూ సిగ్గుతో మొగ్గలా ముడుచుకుపోయాను…రాత్రి జరిగిన “…వ్యవహారం…” గుర్తుకురావడంతో ‘……ఏయ్…ఏమైంది…? …థాంక్స్ కూడా చెప్పవా…’ అన్నాడు నన్ను సున్నితంగా తనవైపు తిప్పుకుంటూ…
‘…ప్రెజ్ంట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాలే…’ అన్నాను…‘…నే ప్రెజంట్ ఇచ్చేసి ఎనిమిది గంటలైంది…నువ్వు సరే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తా…’ అన్నాడు మా ఆయన …‘…అదేమిటి…’ అన్నాను మొదట అర్థం కాక… ‘…అప్పుడే వెంకట్ ని మర్చిపోయావా…’ అన్నాడు కొంటెగా…. ‘…అంటే…వెంకటా నా బర్త్ డే ప్రజెంట్!…నా బుగ్గల్లోంచి వెచ్చటి ఆవిరి … పైగా ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తాడా…ఎంతసిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడో…’ అనుకున్నా… ‘…నువ్వు సిగ్గుని పూర్తిగా మర్చిపోయావు వికాస్…’ అన్నా… మా ఆయన మెడ చుట్టూ చేతులేస్తూ…‘…తప్పేమిటట!!…’ అంటూ నా పెదాలందుకోబోయాడు…
‘…ఇంకెంతమంది మగాళ్ళనిలా పరిచయం చేస్తావు బాబూ…’ అంటూ గువ్వ పిట్టలా అతడి కౌగిలిలో ఒదిగిపోయాను…. ‘…మనిద్దరికీ నచ్చిన జంటలు తగిల్తే…ప్రతిరోజూ…’అంటూన్న వికాస్ పెదాల్నలా వదిలేస్తే ఇంకేమేం అంటాయో అని భయమేసి…నా పెదాల్తో మూసేశా! …ఇంకేముంది…తను నా మీదికెక్కేసి…నా…లోకి కసుక్కున దిగబడిపోయాడు…ఓ పదినిముషాల్తరువాత మా ఇద్దరి శరీరాల్లో వేడి చల్లారింది…
…మేమిద్దరం తయారై రెస్టరాంట్ చేరే సరికి తొమ్మిదిన్నర…వెంకట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు మాకోసం…గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి…నాకోసం కుర్చీ వెనక్కి లాగి పట్టుకుని నిలబడ్డాడు…ఏంజరగనట్ట్లుగానే… అతడి మొహం చూడడానికి నాకు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది…మగాళ్ళు బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తూంటే మరోవైపు చూస్తూ కూర్చున్నాను…అవి వచ్చిన తర్వాత మగాళ్లు వర్క్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూన్నా…వెంకట్ టెన్స్ గా ఉన్నట్లు గమనించి నేను మౌనంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ ముగించాను…వెంకట్ మరోరోజు అక్కడే ఉండి మిగిలిన పన్లు చేయాలని నిర్ణయమైపోయింది…మా బాగ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూంటే ‘…మేమ్…’ అన్న వెంకట్ పిలుపు వినిపించింది…సిగ్గుతో నాకళ్ళు వాలిపోతూన్నా…తప్పక అతడి మొహంవైపు చూశాను… టెన్షన్ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది… ఏమిటన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేశాను నవ్వాపుకుంటూ… “..రండి సర్ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్దాం…’ అని గొణిగాడు…
‘…నేనెందుకూ?…’ అన్నాను ఆశ్యరపోతూ…ఐ పిల్…కోసం…ఆ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళాను… అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆవిడొక్కర్తే ఉంది…‘…ఎందుకూ? …ఎవరికీ?…నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసమా!…ఎంతసేపైంది మీరు కలుసుకుని??…’ లాంటి ప్రశ్నల్తో నా ప్రాణాలు తోడేసి….ఆ అమ్మాయిని తీసుకునిరా!…కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలి…’ అంటూ నాకివ్వకుండా నన్ను తరిమేసింది…నిన్న నా పొరపాటు వల్ల మీకేం ఇబ్బంది కలుగుతుందో!…అందుకని…మీరు కూడా వస్తే!…’ అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు వెంకట్… ‘…ఛీ…’ అన్నాను జేవురించిన మొహంతో.. ‘…సర్…మీరుకూడా రండి…మేమ్ మొహమాటపడుతున్నారు…’ అన్నాడు వెంకట్..