కూతురు 1055

ఆ రోజు ఆది వారం. నాకు పొద్దుటే లేవడం అలవాటు. నా కూతురు ఇంకా నిద్ర లేవ లేదు. నా కూతురు 21 ఏళ్ల

వయసులో మా ఆవిడ పోయింది. అప్పటి నుండి నేను నా కూతురిని కంటికి రెప్పలా పెంచుకుంటున్నాను. వేరే స్త్రీ

ని నా జీవితంలోకి తీసుకు రాలేదు. ఇప్పుడు నా కూతురికి20ఏళ్లు. BSC చదువుతూ ఉంది. నేను పొద్దుటె లేచి

స్నానం చేసి నాకు నా కూతురిని కాఫీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ చేసాను. నా కూతురి గదికి వెళ్లాను. “అమ్మా అమ్మా

రాధికా లే అమ్మా చూడు ఎంత పొద్దెక్కిందో” అంటూ నిద్ర లేపాను. నా కూతురు బొద్దుగా ఉంటుంది. అంతా మా

ఆవిడ పోలిక. 20 ఏళ్లు వచ్చినా నా కూతురు సళ్లు మాత్రం చిన్నవిగానే ఉన్నాయి. కొంత మంది అమ్మాయిలకు 20

ఏళ్లకు పెద్ద సైజు మామిడి పళ్ల లాగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ కాలం అమ్మాయిలు 15 వ ఏట నుండి బాయి ఫ్రెండ్స్

తో సళ్లు పిసికించుకోడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. కాని నా కూతురి సళ్ల మీద మగాడి చెయ్యి పడ్డట్టు

లేదు. చిన్నవిగా ముద్దుగా ఉన్నాయి. తను వేసుకున్న నైటీ లో నుండి బయటకు తొంగి చూస్తున్నాయి. నా కూతురు

రాత్రిళ్లు బ్రా కానీ పాంటీ కానీ వేసుకోదు. ఫ్రీ గా ఉంటుంది. నేను అంతే రాత్రిళ్లు లోపల్ అండర్ వేర్ వేసుకొను.

నా మొడ్డ ఫ్రీ గా వేలాడుతూ ఉంటుంది. నా కూతురిని ఒక మొడ్డ కల మగాడి చేతిలో పెట్టి నా

కూతురూల్లుడూ దెంగించుకుంటుంటే కితికీ లో నుండి తరించాలని నా ఆశ. అందుకే నా కూతురిని పువ్వుల్లో పెట్టి

పెంచుకుంటున్నాను. నా కూతురు బోర్లా పడుకొని ఉంది. నేను నా చేతులను నా కూతురి పిర్రల మీద దాని మెత్తటి