కో పాసెంజర్ తో 71

నా పేరు ఉష రాణి అందరు నన్ను ఉష అని పిలుస్తారు ఇంజనేరింగ్ పూర్తీ అయ్యింది బెంగుళూరు లో ఉద్యోగం కోసం ఎతుకుతున్నాను నేను 36-24-36 ఫిగర్ తో తెల్లగా సెక్షి గ వుంటాను నేను ఎప్పటి లగే హైదరాబాద్ లో వున్నా మా పేరెంట్స్ ని కలవడానికి వెళ్తున్నాను సాయంత్రం బస్సు స్టాప్ లో బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను బస్సు స్టాప్ లో వున్నా అందరి మగాళ్ళ కళ్ళు నా మీదే వున్నాయి బస్సు వచ్చింది నేను బస్సు ఎక్కి నా సీట్ లో కూర్చున్నాను బస్సు బెంగుళూరు దాటినా తరువాత ఆగింది డ్రైవర్ నా దగ్గిరకి వచ్చి మేడం అన్ని సీట్లు ఫుల్ అయ్యిపోయాయి ఈ ఒక్క సీతే ఖాలిగా వుంది సర్ కూర్చుంటారు ప్లీజ్ కొద్దిగా అద్జుస్త్ చేసుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేసారు నేను అతడి వైపు చూసాను

కొద్దిగా నల్లగా వున్నారు దాదాపు 40 ఏళ్ళు వుంటాయి ఆ రాతిర నన్ను కనీసం తాక లేదు కూడా నేను బస్సు దిగేటప్పుడు నా బాగ్ ని అతడే దించారు పది రోజుల తరువాత నేను తిరిగి బెంగుళూరు వెళ్ళడానికి బస్సు స్టాండ్ కి వెళ్ళాను అప్పటికే చాల మంది వున్నారు కౌంటర్ వైపు చూసాను హుదేరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్న అతడు కౌంటర్ లో కూర్చున్న అతడితో గొడవ పడ్తున్నారు నేను నిల్చొని బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను పది నిముషాలు తరువాత నా వెనక నుంచి హాయ్ అని వినిపించింది నేను తల తిప్పి చూసాను అతడే నేను అతడిని చూసి చిన్నగా నవ్వాను బస్సు రావటానికి రెండు గంటలు టైం పడతది అని అన్నారు నేను అతడి వైపు చూస్తూ నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో మికెల తెలుసు అతడు చిన్నగా నవ్వి నేను కూడా బెంగుళూరు వెళ్తున్నాను లంజ కొడుక్కి మూడు రోజుల క్రితం డబ్బిలిచ్చి సీట్ బక్ చెయ్యమని చెప్పను ముండ కొడుకు మర్చిపోయదంట ohhh సారీ అని తల దించుకున్నరు నాకు అర్ధం అయ్యింది బూతులు మాటలదినందుకు అని నేను ఏమి చిన్నగా నవ్వి ఊరుకున్నాను పావు గంట తరువాత మేడం బస్సు రావడానికి ఇంకా గంటన్నరకి పైగా వుంది మీకు అభ్యంతరం ల్కపోతే ఆ టీ బడ్డి లో టీ తాగుదామా అని అడిగారు నేను కౌంటర్ వైపు చూసాను ట్రావెల్ ఏజెంట్ చుట్టూ కొదరు గుమ్మి గుడి అతడితో గొడవ పడ్తున్నారు నేను నా బాగ్ ఎత్తబోతుంటే నేను తెస్తాను అని అతడి న బేగ్ ని భుజానికి తగిలించుకొని ఇద్దరం టీ షాప్ దగ్గిరకి వెళ్లి టీ తాగుతూ కాసేపు మాటలడుకున్నాము బస్సు వచ్చాక ఇద్దరం ఏకము మల్లి మా ఇద్దరి సీట్లు పక్క పక్కన వచ్చాయి డ్రైవర్ వచ్చి మల్లి నన్ను తన పక్కన కుర్కనిచ్చి నందుకు నాకు థాంక్స్ చెప్పారు ఇద్దరం సీట్ లో కూర్చొని చాలాసేపు మాటలడుకున్నాము అతడి పేరు రమణ అంట బెంగుళూరు లో హోటల్ పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారట అదే పనిమీద మల్లి బెంగుళూరు వస్తున్నారని చెప్పారు అర్ధ రాతిర దాటాక ఉష నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపని పెట్టాడు అందులో నికేమన్న ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో ట్రై చెయ్యమంటావా అని అడిగారు నేను తప్పకుండ చుడండి అంకుల్ అని నేను అతడి వైపు తిరిగాను బెంగుళూరు చేరగానే నేను వాడికి ఫోన్ చేస్తాను అని తన చేతిని బ్లాంకెట్ లోనుంచి తోసి నా పొట్ట మిద వేసాడు నేను అతడి వైపు చూసాను చీకటిలో వాడి మొహం సరిగ్గా కనపడటం లేదు రోడ్ మిద వెళ్తున్న వాహనాల లైట్ వెలుగులో వాడి మొహం కనపడ్తుంది వాడు కొద్దిగా పైకి జరిపి నా డ్రెస్ మిద నుంచి నా సల్లు నొక్కాడు నేను అతడి చేతిని తోసేసాను నా చేతిని పట్టుకొని తన వైపుకు లాగుకొని ఉద్యోగం కవలవద్ద అని మల్లి నా షర్టు మిద నుంచి నా సల్లు ని నొక్కారు నేను ఏమి అనలేదు అతడు నా టీ షర్టు కింద నుంచి తన చెయ్య తోసి నా బ్ర పైనుంచి నా సల్లు ని నొక్కారు నా బ్ర చిరిగి పోతాడేమో నని నేను నా బ్ర హుక్ విప్పాను నా బ్ర ని పైకి ఎత్తి అటు ఇటు చూసారు అందరు గాఢ నిద్దరలో వున్నారు నా మిద పడి నా రెండు సల్లు చికి వదిలారు బెంగుళూరు చెరక రమణ తన ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి నా గురించి మాటలాడరు ఈరోజు 11 గంటలకి ఈ అడ్రెస్స్ కి ని రేస్యుం పట్టుకెల్లు అని ఒక విసిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చారు ఆటో లో నా రూం కి వెళ్లి రెఅది అయ్యి విసిటింగ్ కార్డ్ వున్నా అడ్రెస్స్ కి వెళ్లి రమణ ఫ్రెండ్ ని కలిసాను అతడు నాకు ఇంటర్వ్యూ ఏర్పాటు చేసి గంట తరువాత నేను సెలెక్ట్ అయ్యానని చెప్పారు నెలకి 15000 జీతం వరం రోజుల్లో నా ఇమెయిల్ కి ఆఫర్ లెటర్ వస్తది ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన వరం లోగ జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పారు నేను సరే నని నా రూం కి వచ్చేసాను నాకు చాల సంతోషం గ వుంది ఉద్యోగం దొరికినందుకు రెండు రోజుల తరువాత రమణ నాకు ఫోన్ చేసి ఉద్యోగం వచ్చిందా అని అడిగారు ఆ వచ్చింది అంకుల్ థంక్ యు వేరి ముచ్ అని అన్నాను థంక్ యు ఇలాగేనా చెప్పుతావు అని అన్నారు నా మొదటి జీతం రానివ్వండి అంకుల్ మీకు మంచి పార్టి ఇస్తాను అని అన్నాను పర్తిదేముంది లే ఇప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు అని నాకు తను వున్నా హోటల్ అడ్రెస్స్ ఇచ్చి సాయంత్రం 7 గంటలకి రమ్మని చెప్పారు నేను బాగా లేటు అయ్యిపోతడి అని అన్నాను పరవాలేదు నేను కార్ లో డ్రాప్ చేస్తాలే అని ఫోన్ పెట్టేసాను నేను అంకుల్ చెప్పినట్టే 7 గంటలకి హోటల్ దగ్గిరకి వెళ్ళాను అంకుల్ నాకోసం రిసప్సన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇద్దరం కాసేపు రిసప్సన్ లో కూర్చొని మాటలడుకున్నాము అంకుల్ లేచి నన్ను తనతో తన రూం కి తీసుకెళ్ళారు నేను రూం లోకి వెళ్ళగానే తలుపు వేసి నన్ను కౌగలించుకొని నా మొహం నిండా ముద్దులు పెట్టేసారు నా పంజాబీ డ్రెస్ టాప్ ని విప్ప బోయారు నేను అతడిని తోసి నేను కొద్దిగా దూరం గ వెళ్ళాను అంకుల్ కోపం గ నా దగ్గిరకి వచ్చి ఒక చేత్తో నా మెడ వెనకాతల నుంచి నా జుట్టు పట్టుకొని ఉద్యోగం ఎలా ఇప్పించానో అలాగే పోగోడ్తను అని అన్నారు నాకు ఉద్యోగం చాల అవసరం నాన్న రిటయర్ అయ్యారు ఇంటిలో ఆర్ధిక పరిస్తితి అంతంత మాత్రం గ వుంది అందుకు నేను ఏమి అనలేదు నా పేదలని తన నోటిలో పెట్టుకొని చీకి వదిలారు రమణ సోఫాలో కూర్చొని నన్ను బట్టలన్నీ విప్పమన్నారు నేను ఒక్కొక్కటిగా నా బట్టలన్నీ విప్పి నగ్నం గ అతడి ముందు నిల్చున్నాను నన్ను తన తోడ పై కూర్చోమని సైగ చేసారు నేను వెళ్లి అంకుల్ తోడ పై కూర్చున్నాను పాల రాతి లాంటి న శరీరాన్ని చూస్తూ నన్ను తన మీదకి లగుకున్నారు ఒక వేలుని నా పూకు చీలిక పై పెట్టి రాస్తూ దీనిని ఎప్పుడు క్లీన్ గ శవె చేసి ఉంచాలి అని అన్నారు నేను సరే నని తల ఊపను నన్ను తన మీదకి లాగుకొని తన నాలిక బయటికి చాపి నా నిప్పెల్ ని నాకారు కొద్దిసేపు నా రెండు నిప్పెల్ ని తన పేదల మధ్య పెట్టుకొని చికిన తరువాత నన్ను లేపి తను లేచి నన్ను కుర్చీ లో కూర్చోపెట్టి నా ఎదురుగా తన బట్టలన్నీ విప్పారు ముందు షర్టు బనియన్ విప్పి పక్కన పడేసారు చిన్న కుండ లాంటి అతనా నల్లని బొజ్జ దర్సనం ఇచ్చింది చాటి పై అక్కడక్కడ తెల్లని వెంట్రుకలు వున్నాయి తన పెంట్ విప్పేసారు తన ఉన్దేర్వర్ ని నన్ను విప్పమన్నారు నేను అంకుల్ అండర్ వేర్ ని విప్పాను నల్లగా సగం లేచి వుంది అంకుల్ సుల్ల నాకు సెక్స్ మొదటి సరి కాదు నేను ఇంజనేరింగ్ చదివేటప్పుడు ముగ్గురు క్లాస్మేట్స్ తో దెంగించుకున్నను ఆ ముగ్గురిది అంకుల్ అంత పెద్దది కాదు నా మొహాన్ని తన సుల్లకేసి నొక్కారు అంకుల్ సుల్ల నుంచి ఏదో వాసన వస్తుంది అంకుల్ తన సుల్లని బలవంతం గ నా నోటిలో పెట్టి తన సుల్ల పూర్తిగా గట్టి పడేంత వరకు నా నోటి దేన్గారు తన నా రెక్క పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వెళ్లి నన్ను మంచం మిద పడేసారు నా రెండు కళ్ళు చాపి తన సుల్ల ని నా పూకు లోకి నెమ్మదిగా తోస్తూ aaaaahhhhhhhhhh యెంత వెచ్చగా టైట్ గ వుందే ని పూకు అంటూ నా పేదలని తన నోటిలోకి తీసుకోని చికుతూ తన నాలికతో నా నాలిక నోటిని నాకుతూ నెమ్మదిగా దేన్గడం మొదలు పెట్టారు ఒక చేత్తో నా పిర్ర ని గట్టిగ పిసుకుతూ ఇంకో చేత్తో నా సల్లుని అంటే గట్టిగ పిసుకుతున్నారు నాకు నొప్పిగా వుంది అతడిని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ కుదరడం లేదు చెప్పుడమంటే నా నోటిలో అంకుల్ నాలిక వుంది నన్ను మాటలాడటానికి విలు లేకుండా వుంది అంకుల్ స్పీడ్ పెంచి సేన్గడం మొదలు పెట్టారు అంకుల్ నా పేదలు పిర్ర సల్లు వదిలి నా రెండు చేతులు నా తల పై పెట్టి పట్టుకొని నా కలలోకి చూస్తూ గట్టిగ దెంగుతున్నరు నాకు అంకుల్ వైపు చూడటానికి సిగ్గుగా వుంది అంకుల్ దేన్గుతుంటే నా రెండు సల్లు భూకంపం వచ్చినట్టు పైకి కిందకి యెగిరి యెగిరి పడుత్న్నాయి అంకుల్ ఇంకో పావుగంట దెంగి నా పై వాలిపోయారు వయ్యస్సు దాటినా నా ఫ్రెండ్స్ కన్నా బాగా దెంగారు నేను తృప్తితో కళ్ళు మూసుకున్నాను అంకుల్ నా పక్కన పడుకున్నారు నేను లేచి బాత్రూం లోకి వెళ్లి స్నానం చేసి తోవేల్ చుట్టుకొని బయటికి వచ్చాను అంకుల్ కుర్చీలో నగ్నం గ కూర్చొని సిగరెట్ తాగుతున్నారు నన్ను చూసి తన దగ్గిరకి రమ్మని సైగ చేసారు నేను అంకుల్ దగ్గిరకి వెళ్ళాను నా వొంటి మిద వున్నా తోవేల్ విప్పి విసిరేసారు నన్ను తన తోడ పై కూర్చోపెట్టుకొని సిగరెట్ పొగని నా మొహం మీదకి ఉదారు నాకు దగ్గు వచ్చింది ఈ రాతిరకి ఇక్కడే వుంది రేపు పొద్దున్న వేల్దువు అని అన్నారు వెంటనే లేచి నిల్చొని లేదు అంకుల్ వెళ్ళాలి అని అన్నాను నా చెయ్య పట్టుకొని తన మీదకి లాగుకొని నా సల్లు చికారు నాకు నిమిద ఇంకా మోజు తీరలేదు ఇంకోసారి దెంగుతాను అని అన్నారు లేదు అంకుల్ ఈ సరి వచ్చినప్పుడు మల్లి వస్తాను ప్లీజ్ నన్ను వెళ్ళనివ్వండి అని అన్నాను లేదు ఈ రాతిరకి నువ్వు నాతోనే వుండు అని నన్ను గట్టిగ కుగాలించుకున్నారు నా రెండు సల్లు నాలికతో నాకారు యెంత బతిమిలాడిన వలలేదు రాతిరకి డిన్నర్ రోక్ కె తెప్పించారు ఇద్దరం డిన్నర్ తిన్నాక మంచం పై పడుకొని అంకుల్ నా నిప్పెల్ ని తన నోటిలో పెట్టుకొని చికుతూ మా కుటుంబం గురించి అడిగారు అన్ని చెప్పేసాను నన్ను తన మీదకి లాగుకొని నా పేదలని నాలరు నేను తన మొహాన్ని నకమన్నారు నాకు ఇష్టం లేదు అని అన్నాను నా రెండు పిర్రలు గట్టిగ పిసికేసారు నేను నొప్పితో అరిచాను ఐన వదలలేదు నా నాలికని బయటికితిసి అంకుల్ పెదాలపై పెట్టి అంకుల్ పేదలని నాకను అప్పుడు వదిలారు నేను అంకుల్ మొహాన్ని నా ఎంగిలితో తడిపెసను అంకుల్ నన్ను మంచం పై పడుకోపెట్టి నా మొహం మిద నుంచో మొదలు పెట్టి నా తడలు కళ్ళు అంత నాకారు చివరకి నా పిర్రలు కూడా వాడలేదు నా పూకు పై వున్నా వెంట్రుకలు జరిపి నా పూకు పేదలని చాపి అల చూస్తూ వుండిపోయారు అదు నేను చూసి ఏంటి అంకుల్ అల చూస్తున్నారు అని అడిగాను ని లవడ ని ఇంత తెల్లని లవడ ఇదే మొదటిసారి చూడటం అని నా లవడ ని తన పేదల మధ్య పెట్టుకొని చికుతూ నా పుకుని నా కారు తరువాత నేను అంకుల్ సుల్ల ని నా నోటిలో పెట్టుకొని చికను అది గట్టిపడ్డాక అంకుల్ నన్ను వొంగో పెట్టి దెంగారు ఆ రాతిర ఇద్దరం పడుకోలేదు అంకుల్ తెల్లవారు ఝామున ఇంకోసారి దెంగి పడుకున్నారు మద్యాహ్నం 12 గంటలకి ఇద్దరం లేచాము ఇద్దరం స్నానం చేసి భోజం చేసాక నేను అంకుల్ సుల్ల ని చికను అంకుల్ నల్లని బంతులని కూడా నాకాను అంకుల్ నన్ను సోఫా పైనే పడుకో పెట్టి దెంగారు సాయంత్రం అంకుల్ హోటల్ ఖాలీ చేసేంత వరకు నేను అంకుల్ తోనే వున్నాను ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్తూ భలేగా ఎంజాయ్ చేసం కదా అని అన్నారు నేను అవ్వు అంకుల్ అని అన్నాను నేను మల్లి వచ్చే నెల వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టుగానే అంకుల్ వచ్చారు అంకుల్ బెంగుళూరు లో వున్నన్ని రోజులు నేను అంకుల్ తోనే వుంది అంకుల్ ని సుఖ పెడ్తూ నేను సుఖ పదేదనిని అంకుల్ హోటల్ పూర్తీ అయ్యింది మాకు ఒక రూం పెర్మనెంట్ గ వుండేది ఆ గది ఎవ్వరికీ ఇచ్చేవారు కాదు నేను రమణ అంకుల్ కి కీప్ ని అయిపోయాను.