చిన్నమ్మ|Part 1 532

అవినేను డిగ్రీ చదివేరోజులు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాను అంతా కొత్తగా ఉంది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తో సరిగా పరిచయాలు అవలేదు కాబట్టి బోర్ కొడుతుంది ఒక్కడినే ఉండటం ఎందుకులే అని పక్కనే రావులపాలెం లో మా చిన్నమ్మ ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళను బాబాయి మిలటరీలో జాబ్ చేస్తాడు చిన్నమ్మ ఇద్దరు పిల్లలతో ఇక్కడ ఉంటుంది మా చినమ్మ పేరు రాజరాజేస్వరీ కుమారి అందరూ కుమారి అంటారు మా బాబాయి అంతా ఉన్నప్పుడు కుమారి అని వాళిద్దరే ఉనప్పుడు రాజీ అని అంటాడు నేను నిద్దర పోతున్నాను అనుకొని అలా పిలవటం నేను విన్నాను. చిన్నమ్మ చాలా సెక్సీ గా ఉంటుంది మంచి అందగత్తెకూడా.తెల్లటి ఒల్లు పెద్ద సళ్ళు లొతైనా బొడ్డు మంచి షేపుతేరిన పిర్రలు మా చిన్నమ్మ సొంతం.

పైనా కిందా పెద్దవి ఉండి నడుము మాత్రం సన్నగా ఉండేది చూసిన వెంటనే ఎవడికైనా కింద గంటకొడుతుంది అలాంటి పిగర్ మా చిన్నమ్మ. ఎలాగు మాబాబాయి ఇక్కడ ఉండడు కదా అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళదాం అని వెల్లేవాడిని ఫస్ట్ లో నాకు ఎలాంటి చేడు ఉద్దేశం ఉండేదికాదు అప్పటివరకూ నా బుజ్జిగాడికి ఎలాంటి ఆడవాసన తగలలేదు రాత్రిపూట మారం చేస్తే చేతిపని చేసి ఊరుకోపెట్టేవాడిని ఈమద్య మా బుజ్జిగాడి గొడవ మరీ ఎక్కువ ఐనది కానీ ఏమిచేస్తాం దేనికైనా టైం రావాలికదా?. ఒకరోజు రాత్రి బోజనం చేసి నిద్దర వస్తుందని నేను ముందే పడుకున్నాను కొంచేసేపటికి మెలుకువవఛింది ఆ టైంలో చిన్నమ్మ పక్కలు సర్ద్దుతుంది నా పక్కన దుప్పటి ఉందని దానిని తీయడానికి నా మీదకి వంగింది నేను నిద్దర పోతున్నను కదా అని ఆ టైంలో తన పైట జారిపోయింది నేను నిద్దరపోతునాను కదా అని దానిని సరి చేసుకోకుండా దుప్పటి తీసుకుంటానికి ఇంకా వంగింది అప్పుడు నా అందాల రాజీ పిన్ని సళ్ళు నా గుండెల మీద తగిలాయి ఆహాఅ బలే మెత్తగా ఉన్నాయి అవి నేను కళ్ళు తెరవకుండా ఆసుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను ఈలోపు దుప్పట్లు అన్నీ తీసుకుని పైకిలేచింది ఇంకాకొంచేసేపు ఇలానే ఉంటే బాగుండేది అనిపినిచింది ఆ తరవాత పక్కలు సర్దుకుని పడుకుంది నాకు మాత్రం ఆ రాత్రంతా నిద్దర పట్టలేదు ఆ రోజునుండీ మా చినమ్మని ఎలాగోలాగా ఒక్కసారైనా దెంగాలని నిర్ణ ఇంచుకునాను. బాబాయి ఇక్కడ ఉండడు మరి పిన్ని గుల ఎలా తీర్చుకుంటుందో అది తెలిస్తే నా పని ఈజీ ఔతుందని రాత్రి పూట నిద్దర పోకుండా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఒక రోజు పడుకునేటప్పుడు స్తానం చేసి నైటీ వేసుకుంది రాత్రిపూటే కదా అని లోపల ఏమీ వేయలేదనుకుంట సళ్ళు మరీ ఎత్తుగా కనిపిస్తునాయి అంటే రోజూ బ్రా వేసి వీటిని బ్రా లో కుక్కేసి ఎత్తుతగ్గిస్తుందన్నమాట అనుకున్నాను. పిన్ని పెద్ద పెద్ద సళ్ళు నైటీ లోనుండీ ఊగుతూ కనిపిస్తుంటే నా బుజ్జిగాడిలో అలజడి మొదలైనది బాత్రూం కి వెళ్ళి కొట్టుకుని వచ్చాను పిన్ని నడుస్తున్నపుడు వెనక పిర్రలు ఊగుతున్నయి ముందు సళ్ళు ఊగుతునాయి అబ్బ బ్బ బా పిన్ని సెక్స్ బాంబ్ లా కనిపిస్తుంది అక్కడే పడేసి దెంగాలనిపిస్తుంది కొంచేం అటూ ఇటూ ఐతే మొదటికే మోసం వస్తుందని ఎలాగోలాగ కంట్రోల్ చేసుకుని పడుకున్నాను ఎలా పటిందో నాను వెంటనే నిద్దర పటేసింది అర్దరాత్రి మెలుకువ వచ్చింది ఆ టైంలో నా తొమ్మిదంగుళాల బుజ్జిగాడు నేను వేసుకున్న నైట్ ఫ్యాంట్ లో నుండీ నిటారుగా లేచి నుంచున్నాడు పిన్ని ఏమి చేస్తుందా అని చూశాను నా కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి.పిన్ని తోడల పైవరకూ నైటీ ఎత్తుకుని పంగ బాగ వెడల్పు చేసి పడుకుని నిద్దర పోతుంది మినుకు మినుకు మనే బెడ్ లైట్ వెలుతురులోకూడా పిన్ని తెల్లటి తొడలు మిల మిలా మెరుస్తున్నాయి నేను వెటనే పైకి లేచి చూశాను పిన్ని పూకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది.పూకంతా రొచ్చు రొచ్చుగా ఉంది పూ రెమ్మలు గజ్జలు గుద్ద అంతా తడి తడి గా ఉంది పూకు పైనుండీ గుద్ద మీదకి ఎదో కారినట్టు గా ఉంది అది ఏమిటా అని అల్లోచిస్తే అప్పూడు అర్దం ఐనది నా బుజ్జిగాడు ఫ్యాంట్ గుడారాన్ని లేపుకుని కుర్చున్నడుకదా అది చూసి తట్టుకోలేక పిన్ని చేతితో కొట్టుకుని కార్చుకుని ఉంటుందని. ఐతే నా బుజ్జిగాడిని చూసి పిన్ని టెంట్ ఐనది అన్నమాట ఒకే దీని అందాలని సొంతం చేసుకునే మార్గం దొరికింది ఇలాగే రెండు మూడు సార్లు టెంట్ చేస్తే అదే వచ్చి నా వడిలో వాలుతుంది అప్పుడు దీని ముందు వెనకా కూడా కసి తీరా దెంగొచ్చు అని అనుకున్నాను రసాల తో నిండిన పిన్ని పూకుని తనివితీరా చూశాను పంగ బాగా వెడల్పు చేసినండుకు పిన్ని పూ గొల్లి కూడా కనిపిస్తుంది పూకు దగ్గరకంటా మొకం పెట్టి వాసన చూశాను గాటుగా మత్తుగా ఒక రకమైన వాసన వచ్చింది మధన వాసన ఇలా ఉంటుందని నాకు అప్పుడు అర్దం ఐనది అంతా గాడ నిద్దరలో ఉన్నారు నేను మళ్ళి ఒకసారి వాసనచూసి పిన్ని పూకు చూస్తూ చేతి పని కానిచ్చేశాను.

ఆతరవాత రోజు నేను అనుకున్నట్టుగానే ఆంటీ సళ్ళు గుద్దలని ఊహించుకున్నను నా బుజ్జిగాడు లేచినుంచున్నాడు నేను నిద్దర పోతునట్టుగా నటిస్తూ కన్ను కొంచేం తెరిచి ఆంటీ ని అబ్జర్వ్ చేస్తునాను అప్పటికే పిన్ని పని అంతా పుర్తిచేసుకుని పడుకోవడానికి రడీ ఔతుంది ఈలోపు పిన్ని చూపు నా ఫ్యాంట్ గుడారం మీద పడింది
అలాగే చూస్తుంది పిన్ని కళ్ళలో ఏదో కొరిక నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అప్పటికే పిల్లలు నిద్దర పోతున్నారు నేను నిద్దర పోతున్నానో లేదో అని నన్ను కదిపింది నేను కదలకుండా అలా నిద్దర పోతునట్టు ఉండి పోయాను.నిద్దర పోతున్నాను అని నిర్ణయించుకుని పిన్ని నా గుడారం వంక చూస్తూ తన నైటీ మీదనుండే పూకు మీద చేయివేసి నొక్కుకుంది అక్కడ రుద్దటం ప్రారంబించింది కోరిక తీరినట్టుగా లేదు ఎలాగూ అంతా పడుకున్నరుకదా అని చిన్నమ్మ తన నైటీని పైకి లేపింది ట్యుబ్ లైట్ వెలుతురులో చిన్నమ్మ తోడలు ఒక్క చిన్న మచ్చ కూడా లేకుండా తెల్లటి అరటి బోదెలు లా కనిపిస్తునాయి పిన్ని నైటీని ఇంకా పైకి లేపి తన పూకు దరిశనం ఇచ్చింది ఆహా ఆఅ సూపర్ర్ర్ర్ర్ ర్ర్ర్ పూకురా బాబు పిన్నిది అనుకున్నాను ఇంక పిన్ని నా లేచిన బుజ్జిగాడిని చూస్తూ తన పూకు మీద చేతిని పెట్టి పూ చీలిక మీద పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకీ రుద్దుతుంది పంగ బాగా తెరిచి ఉన్నది కాబట్టి పూకు కూడా బాగా విచ్చుకుని కనిపిస్తుంది అదీ కాక పిన్ని వేళ్ళతో రుడ్డుకునే పనిలో పూ రెమ్మలు విడి పూకు గొల్లి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది పిన్ని దానిని తన రెండు వేళ్ళ మద్యలో పెట్టి నలపడం మొదలు పెట్టింది పిన్ని లో కామ కోరికలు కట్టలు తెంచుకున్నయి తను గాలి పీల్చడం నాకు స్పష్టం గా వినిపిస్తుంది పిన్ని తన వేళ్ళని కొంచే కిందకి జరిపి పూ బొక్క వెడతీసింది అబ్బా నేను చూసేది నిజమా కలా నాకే నమ్మకం కుదరటం లేదు. పూ బొక్క గుండ్రంగా నా వేలు పట్టే అంత ఉంది దానిలో నా బుజ్జిగాడు పడతాడా అన్న అనుమానం కలిగింది ఇంక పిన్ని విషయానికి వస్తే తన మద్య వేలుని పూ బొక్కలో పెట్టింది కొంచెం కొంచెం నెడుతూ పూర్తిగా లోపలికి పెట్టేసింది ఒకసారే బయటకి తీసి లోపలికి నెట్టింది అలా రెడుమూడుసార్లు పెట్టేసరికి పిన్ని వేలు అంత తడి తడి గా ఐపోయింది పిన్నికి గుల తీరుతునట్టుగా లేదు తన రెండో వెలుని కూడా బొక్క లోపలికి పెట్టి బయటకి లోపలికి ఆడించడం మొదలు పెట్టింది అలా అలా స్పీడ్ పించి చాలా వేగంగా ఊపుకుంటుంది చేతితో అలా స్పీడుగా ఊపుకునే టప్పుడు టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ మని సౌండ్ వస్తుంది దీని పూకులో రసాలు ఊరి నట్టూంది అనుకున్నాను అలా కొంచేసేపు కొట్టుకున్నకా చిన్నమ్మ గొంతునుండీ ఒక మూలుగు వచ్చింది ఆ తరవాత కొట్టుకోవడం ఆపేసింది ఏమైనది అని చూస్తే పూకు నుండీ రసాలు కారుతున్నయి ఓహో దీనికి కారిపోయిందన్నమాట అనుకున్నాను తన పూకులోపల నుండీ కారుతున్న రసాలని నైటీకి తుడిచేసి లైట్ తీసి పడుకుంది నాకు మట్టికి నేను చూసింది నిజమేనని ఇంకా నమ్మకం కుదరటం లేదు. కొంచేం సేపటికి పిన్ని నిద్దర లోకి వెళ్ళింది నేను అప్పటివరకూ చూసింది ఊహించుకుంటూ కూడా చేతిపని కానిచ్చేసి పడు
తరవాత రోజు రాత్రి పిన్ని చేతితో కొట్టుకోవడ గుర్తు తెచ్చుకున్నాను అంతే నా బుజ్జిగాడు 90 డిగ్రీస్ లో నిలబడింది నేను నిద్దర పోతునట్టు నటించడం మొదలు పెట్టాను అదే ఊరిలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మా చిన్న పిన్ని కి ఇంకా పెళ్ళీ కాలేదు దాని పేరు వాణీ దానికి మా రాజీ పిన్ని ఫోన్ చేసి
రమంది 10 నిముషాలలో వచ్చ్హింది రాగానే పక్కగదిలో పిన్నులిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు రాతిపూట అంతా సైలెంట్ గా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ మాటలు చక్కగా వినిపిస్తునాయి రాజీ పిన్ని నా మొడ్డ గురించి చెపుతుంది తన మాటలలో మొన్న రాత్రి వీడి మోడ్డ చూసినకాడనుండీ నేను ఆగ లేకపోతునాను రాత్రైతే చాలు వాడిది లేచి నుంచుంటుంది నాకేమో దానిని చూస్తే అస్సలు ఆగలేక పోతున్నాను చేతితో కొట్టుకునా గుల తీరటం లేదు వీడేమో కొడుకు వరస ఐపోయాడు లేక పోతే ఈపాటికే నా పూకులో దించేసుకునేదానిని నాకు ఏమి చేయాలో తెలియటం లేదు మనిద్దరం చేసుకుంటాం కదా అలా చేయవే నా పూకు నాకి నీ చేతితో నన్ను దెంగవే అంది నీకు ఇంత గుల ఎక్కించిందంటే వాడిది మామోలు గా ఉండి ఉండదు నాకు చూడాలనిపిస్తుంది వాడు నిద్దర పోతున్నాడా అంది వాణీ పిన్ని హా అంది రాజీ పిన్ని పద చూద్దువు గాని అని నేను పడుకున్న గదిలోకి తీసుకుని వచ్చింది అప్పటికే నా ఫ్యాంట్ గుడారాన్ని లేపుకుని కుర్చున్న నా బుజ్జిగాడిమీద వాణీ పిన్ని చూపు పడింది వీడిదేంటే ఇంతుంది నువ్వు టెంట్ అయ్యావంటేనే నాకు అనుమానం వచ్చింది వీడిది మామోలుగా ఉండిఉండదు అనుకున్నను నేను ఊహించింది నిజమే ఇంత పెద్ద మోడ్డని చూసి ఏ ఆడది మాత్రం ఆగగలదు అంది అబ్బ వీడిదానిని చూస్తుంటే నాకు కూడా పూకు లో దురద మొదలైనది వీడి దానిని ఒకసారి పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది వాడులేగుస్తాడేమో అంది రాజీ పిన్ని ఉండు చూద్దాం అని వాణీ పిన్ని నా చేతిని పట్టుకుని ఒకసారి కదిపించి నేను నటిస్తునాను కదా ఎందుకు లెగుస్తాను ?? మళ్ళీ కదిపింది నేను కదలక పోయేసరికి వీడు బాగా నీద్దరలోకి వెళ్ళి పోయాడు మనం ఏమి చేసినా వీడికి తెలియదు ఐనా ఎందుకన్న మంచిది దుఫ్ఫటి ఇవ్వు వాడి పక్కన వేసి అది తీసుకుంటునట్టుగా వాడి మోడ్డ పట్టుకుంటాను వాడు లెగిస్తే దుప్పటి తీసుకుంటునాను అనొచ్చు అంది నువ్వు మామోలుదానివి కాదే బాబు కానివ్వు ఆలశ్యమెండుకు అంది రాజీ పిన్ని వాణీ పిన్ని దుప్పటి నాపక్కన పడేసి చేతిని నా గుడారం మీద పెట్టి నా బుజ్జుగాడిని పట్టుకుంది నేను కదలక పోయేసరికి ఇంకొంచేం గట్టిగా పట్టుకుంది వీడిది పొడుగేకాదు లావుకూడా ఉందే అంది వాడు లెగుస్తాదేమొనే అంది రాజీ పిన్ని లెగిస్తే దుప్పటి ఉందిగా అని నా ఫ్యాంట్ బొందు ముడి ఊడతీసి ఫ్యాంటుని నా బుజ్జిగాడి మీడనుండీ తప్పించింది అమ్మో చూడవే వీడిది ఎంతుందో అబ్బబ్బాఅ స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటు ములిగింది వాణీ పిన్ని రాజీ పిన్ని ఐతే కన్ను రెప్ప వేయడం కూడా మరచిపోయి నా దానినే చూస్తూ ఉంది వాణీ పిన్ని ముందుకి వంగి నా బుజ్జిగాడి మీద ముద్దు పెట్టింది నా ఎర్ర బాల్ మీద తోలుఇ వెనక్కి లాగి ఎర్ర బాల్ని నోట్లో పెట్టుకుంది నాకు తెలియకుండానే నా నోట్లోనుండీ మ్మ్మ్హూఊ అంటూ మూలుగు వచ్చింది వెంటనే వదిలేసి పక్కన ఉన్నదుప్పటి తీసుకుని పైకి లేచింది లేచాడా అని రాజీ పిన్ని ని అడిగింది ఏమో అని అనేసరికి మళ్ళీ నా చేతిని పట్టుకుని కదిపింది నేను కదలలేదు మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక చాలులేవే అంది రాజీ పిన్ని ఏమిచాలే బాబూ వీడిదానిని అమాంతం గా పూకు అదుకంటా దింపుకోవాలనిపిస్తుంది ఇంగ్లీషు బి.ఎఫ్ లలో చూశాను ఇలాంటి మడ్డని అల్లటిది కళ్ళముందు చూసేసరికి నేను ఆగలేక పోతునాను అంది వాడు కొడుకు వరస ఔతాడుకదా అంది రాజీ పిన్ని కొడుకు వరస కొడుకు కాదుకదా ఐనా ఇంత పొడుగు లావు ఉన్న మోడ్డ నా కోడుకుకి ఉనా వాడితోకూడా దెంగించుకుంటాను అంది వాణీ పిన్ని ఇంక నేను ఆగ లేక పోతునాను గానీ రావే వంకాయతో కొట్టి గుల తీరుద్దువ్ గాని అంది రాజీ పిన్ని ఇంత పొడుగు మోడ్డ ఎదురుగా పెట్టుకుని వంకయతో ఏమి దెంగుకుంటామే అంది వాణీ పిన్ని చాల్లే చూసిన వెంటనే పూకులో తోసుకోవాలంటే ఎలా?? నిదానంగా వాడిని ముగ్గులోకి దించుదాం వాడిది చూసిన కాడనుండీ నేను ఆగలేక పోతున్నాను ఏదోవక రకంగా వీడిని లైన్లో పెట్టి గుల తీర దెంగించుకుందాం అంది రాజీ పిన్ని మరి ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం అంది వాణీ పిన్ని పదవే వంకాయలు ఉన్నయి కదా ముందు వాటితో కొట్టుకుని కార్చుకుందాం. ఒకసారి కార్చుకుంటేనే గానీ వేడి చల్లారదు పదా అని వాణీ పిన్నిని పక్క గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది దాని తలుపు మూయలేదు ఆగదిలోనుండీ మూలుగులు గాజుల సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి రాజీ పిన్ని కొట్టవే ఇంకా స్పీడ్గా ఊపు బాగా గులగా ఉందే కొట్టు కొట్టు ఇంకా స్పీడ్గా హాఆ ఆఆ స్స్స్స్స్స్స్ ఊఊఒ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ వౌఔ అంటూ మూలిగి ఆగిపోయింది ఆతరవాత వాణీ పిన్ని కూడా అలాగే మూలిగి ఆగిపోయి కొంచేసేపటికి నేను పడుకున్న రూం లోకి వచ్చారు ఏంటే వీడిది ఇంకా అల్లనే ఉంది అంది వాణీ పిన్ని తెల్లావార్లూ లెగిసేఉంటుంది వాడిది అంది రాజీ పిన్ని ఐతే వీడు మొదలేడితే పూకు గుద్ద నోరూ అన్ని రొచ్చు రొచ్చు చేయకుండా వదలడేమో అంది రేపటినుడీనే వీడిని లైన్లో పెట్టడం మొదలు పెట్టు నేను కూడా వచ్చి నేను చూపించవలసినవి నేను చూపిస్తాను. నా కంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు కాబట్టి నువ్వే వీడిని ఈజీగా పడేయగలవు అంది వాణీ పిన్ని. వీడిదాని పొడుగూ బలుపూ చూస్తుంటే నేనూ తట్టుకోలేకపోతున్నాను వీలైనత తొందరగానే వీడితో దెంగించుకోవాలి. రేపటినుండీ నా అందాలతో వీడిని రెచ్చ గొట్టి నా పక్కలోకి తెచ్చుకుంటాను నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడే రాకు.వీడికి నా పూకు రుచి చూపించి దెంగించుకుని అప్పుడు నీకు చెపుతాను మేమిద్దరం దెంగించుకునేటప్పుడు సడన్ గా వచ్చినట్టుగా నువ్వు వచ్చ్హి ఏమిచేస్తున్నారు మీరిద్దరూ?? కాలేజీకి అని వచ్చ్హి నువ్వు చేస్తున్నా పని ఇదా?? ఉండు అందరికీ చెపుతాను అని బెదిరించి నిదానం గా ఎవరికీ చెప్పకూడదంటే నన్నుకూడా దెంగు లేకపోతే అందరికీ చెప్పేస్తా అంటే వాడే చచ్చినట్టు దెంగుతాడు అంది రాజీ పిన్ని అమ్మో వీళిద్దరూ చాలా పెద్ద ప్లానే వేస్తునారు సరేలే ఒక పూకు దెంగుదాం అని వస్తే ఇంకో పూకు బోనస్ గా వస్తుంది వాళంతట వాళ్ళు వచ్చి దెంగమనే వరకూ దెంగకూడదు ఇలాగే నా బుజ్జిగాడిని చూపించి గుల పుట్టించాలి అనుకున్నాను. ఆ తరవాత రోజు…

[IMG]
ఆతరవాత రోజు నేను కాలేజీ నుండీ వచ్చినతరవాత స్తానం చేసి టీవి చూస్తూ కుర్చున్నాను పిన్ని నా పక్కనే కూర్చుని కూరలు కోస్తుంది కత్తిపీటమీద కుర్చునే తప్పుడు చీర కొంచెం పైకి లేచి పిన్ని మోకాలుదాకా కనిపిస్తుంది నేను చూసి చూడనట్టుగా టీవీ చూస్తున్నాను
ఈలోపు పిన్ని పైటజార్చింది దానిని కూడ చూసి తెలియనట్టుగానే టీవీ చూస్తున్నాను ఒరే చిన్నా చేతులు బాగోలేదు కొంచెం ఈపైట పైకి వెయ్యరా అంది నేను సరే అని పైకి వేసి అసలేమి జరగనట్టుగా టీవీ చూస్తున్నాను పిన్ని కూరలు కోసేసి పొయ్యిమీద కూర పెట్టి చిన్నా నీకు దారం పేనడం వచ్చా అంది దెనికి అన్నాను వెంటనే పైటతీసి సూత్రాల తాడు తెగిపోయేటట్టు ఉందిరా దీనికి కట్టాలి అంది దాని సళ్ళు బాగా పెద్దవి కదా పైగా లోపల ఏమి వేసినట్టు లేదు ముచ్చికలు జాకీట్ ని పొడుచుకుని ముందుకు వచ్చాయి జాకీట్ పైన హుక్ తీసి ఉండటం తో సళ్ళ మద్య లోయ కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఒక నాలుగైదు సెకెండ్లలో చూసేసి పిన్ని చూపిస్తున్నా తాడుని చూస్తున్నాను. పేనడం వచ్చ్హుపిన్ని అన్నాను ఐతే కొంచెం పేని పెట్టరా తెగి ఎక్కడైనా పడిపోతుందేమోఅని బయమేస్తుంది అంది పిన్ని సరే దారం తే అన్నను దారం తెచ్చి ఇచ్చింది ఎంత తాడు పేనాలి పిన్ని అన్నాను మళ్ళీ పైటతీసి నువ్వే చూసుకో అంది నేను పిన్ని మెడలో ఉన్న సూత్రాల బొందుని పటుకునే టప్పుడు కావాలనే నా వేళ్ళు పిన్ని సళ్ళకి తగిలించాను పిన్ని గాలి బారంగా తీసుకుంది నిన్నరాత్రి అనుకున్న ప్లేన్ అమలుచేస్తునట్టు ఉంది ఐటే దీనికి ఇంకా గుల పుట్టించి అదే నన్ను దెంగరా అనే టట్టుచేసుకోవాలి అనుకున్నాను. పిన్ని కొల్త ఒకే గానీ నాకొక సందేహం ఉంది అన్నాను ఏంటి అంది రాజీ పిన్ని ఈతాడు అంతా భర్త బార్యకి కట్టే తాడుకదా నువ్వేమో నన్ను కట్టమంటున్నావు కట్టొచ్చా ఈతాడు కట్టిన వారికి కటించుకున్న అమ్మయి పెళ్ళం అవుతుంది కదా మరి నేను నీకు కడితే నువ్వుకూడా నా పెళ్ళానివి ఐపోతావా?? మరి ఈవిషయం బాబాయికి తెలిస్తే బాదపడతాడుకదా అన్నాను మీ బాబాయి ఇక్కడ లేడుకదా అతనికి చెప్పవలసిన పనేముంది అంది మరీ పెళ్ళం విషయం అన్నాను అమాయకంగా ఏంటీ ఇఫ్ఫుడు నీకు పెళ్ళం కవాలా ఏంటీ అంది ఉంటే ఒక పని ఐపోతుంది కదా పిన్నీ అన్నాను ఏమో అనుకున్నాను నువ్వు కొంటే పిల్లాడివే అంది పిన్ని చెప్పు పిన్నీ నువ్వు కట్టమంటే కడతాను వదంటే మనేస్తాను అన్నాను కట్టు అంది పిన్ని ఇంకో డవుట్ ఉంది పిన్ని అన్నాను ఇంకెదుకు ఆలశం అడుగూ అంది పిన్ని నేను కట్టిన తాడు నువ్వు బట్టలన్నీ విప్పేసి స్త్నానం చేస్తునప్పుడుకూడా తీయవుకదా బట్టలు లేని నీ ఒంటిమీద నేను కట్టిన తాడు ఉండవచ్చా అన్నాను చిన్నా ఏమో అనుకున్నాను నువ్వు వయసుకొచావ్ అంది పిన్ని.అదేమిలేదు పిన్ని నాకు ఏదైనా డవుట్ వస్తే వేంటనే తీర్చుకుంటాను అంతే అనుకే నిన్నుకూడా అడిగాను నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పొద్దులే అన్నాను ఇదులోచెప్పకపోవడానికేముందిరా నేను బట్టలు వేసుకునా వేసుకోకపోయినా నువ్వు కట్టిన తాళి మాత్రం నా మెడలోనే ఉంటుంది అంది పిన్ని సరేపిన్ని ఎక్కడవరకూ కావాలోచెప్పు కట్టేస్తాను అన్నాను మరీ వీటిమీదకైతే ఏమి బాగుంటుంది ఇవిదిగేటట్టుగా కట్టు అంటూ తన సళ్ళు చూపించింది సరేపిన్ని అంటూ తాడుపేని పిన్ని సూత్రాలకి ఎకించి తన సళ్ళు దిగేటట్టుగా కట్టాను.
కొంచెం సేపటి తరవాత పిన్ని మళ్ళీ నాదగ్గరకి వచ్చి సరదాగా ఒక ఆట ఆడుకుందామా అంది ఏమి ఆట అన్నాను నువు ఇందాకడ అన్నమాటే అంది ఏమి అన్నాను?? తాళి కడుతున్నాను నాకు పెళ్ళాం అవుతావా? అన్నావుకదా? అంది. అవును అన్నాను ఐతే ఏంటి ఇప్పుడు అన్నాను.తాళి కట్టి నోరువిడిచి అడిగావుకదా అందుకని అలోచించి చూశాను
నువ్వు అడిగింది కూడా నిజమే కదా నా మొగుడు కట్టిన తాళి విప్పి నువ్వు మళ్ళీ కట్టవు అంటే ఇప్పుడు నువ్వేకదా లెక్క ప్రకారం నా మొగుడువి అంది అందే కదా నేను నిన్ను అడిగింది అన్నాను. నేను నీ పెళ్ళాం లాగా నీకు పనులు చేసి పెడతాను మనిద్దరమే ఉంటే నువ్వు నన్ను రాజీ అని పిలువు మీ బాబాయి కూడా అలాగే పిలుస్తాడు. ఈరోజునుండీ నువ్వు కూడా నా మొగుడువి కదా అందుకని నువ్వుకూడా అలాగే పిలువు మనిద్దరం ఉన్నప్పుడేరోయ్ ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే పిన్నీ అని ంపిలువు అంది సరే రాజీ అన్నాను అబ్బో అప్పుడే లైన్లోకి వచ్చేశావే అంది నువ్వు నన్ను ఏమండీ అనవా అన్నాను ఎందుకు అంది పిన్ని మొగుడిని పెళ్ళాం ఏమండీ అంటుంది కదా అన్నాను ఒహో అదా ఐతే సరే ఏమండీ అంది అలా పిలిచేసరికిన సుల్ల టంగుమని లేచినుంచుంది దానిని కవర్ చేయడ నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను అది గమనించిన రాజీ పిన్ని ఏంటి అలా మెలికలు తిరుగుతున్నావ్ అంది ఏమి లేదు రాజీ అన్నాను పెళ్ళం దగ్గర మొగుడు ఏమి దాచకూడదు అని బుంగమూతి పెట్టింది ఇదిగో ఇది పైకి లేచిపోతుంది నువ్వు చూస్తే ఏమనుకుంటావో అని దాస్తునాను అని నా సుల్లని చూపించాను అప్పటికే నా ఫ్యాంట్ గుడారం ఎత్తేసింది నా సుల్ల ఏంటిరా ఇది ఫ్యాట్ లోఏమన్నా పెట్టావా? అంటూ పిన్ని నా సుల్లని తన చేటితో పట్టుకుంది అబ్బా ఇస్స్స్స్ అని మూలిగాను ఏమైనది అంది రాజీ నువ్వు పట్టుకుంటే నాకు తెలియకుండానే నోట్లోనుంచీ అలా వచ్హేసింది రాజీ అన్నాను అసలు ఏంటిది చూడనివ్వు అంటూ నా ఫ్యాంట్ బొందు ఊడత్తీసి కిందకి లాగింది అప్ప్టికే బాగాలేచిన నా సుల్ల బయటకి వచ్చ్హి సీలింగ్ ని చూసింది అమ్మో ఏంటిరా ఇది ఇంత ఉంది అంది ఏంటీ రాజీ అందరికీ ఉంటుందికదా ఇది అన్నాను అందరికీ ఒకేరకగా ఉండదు ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో సైజు లోఉంటుంది ఇది నీది చాలా పెద్దది లావుగా కూడాఉంది అంది నా అందాల సెక్సీ రాజీ పిన్నీ ఏంటి బాబాయిది కూడా ఇంత ఉండదా? అన్నాను దీనిలో సగకూడా ఉండదు అంది పిన్ని అవునా నాలాగే అందరికీ ఇంత ఉంటుందేమో అనుకునాను రాజీ అన్నాను అమాయకం గా పిన్ని నవ్వి అది సరేగానీ ఇది ఇలా పైకి లేచినప్పుడు నువ్వు ఏమి చేసుకుంటే ఇది చిన్నది అవుతుంది అంది ఒక్కోసారి చేతితో ఊపితే తెల్లగా జిగురులా ఎదో కారి చిన్నది ఐపోతుంది ఒక్కోసారి ఎంత ఊపినా చిన్నది అవదు సరికదా ఇంకా ఇంకా లావుగా ఐపోయి గట్టిపడుతుంది అలాంటప్పుడు నేను దానిని అలాగే వదిలేస్తాను చాలా సేపు అలాగే ఉండి నిదానం గా చిన్నది అవుతుంది అన్నాను అవునా ఇప్పూడు లేచింది కదా ఒకసారి నా ముందు చేతితో ఊపుకో ఎలా ఊపుకుంటావో చూస్తాను అంది పిన్ని పిన్ని ప్లాన్ ప్రకారమే ఇది అంతా చేస్తుందని అర్దం ఐనది నేను కూడా రాజీ డార్లింగ్ ని ఇంకా టెంట్ చేస్తే అదే పూకు చూపించి నన్ను దెంగరా అనేటట్టుగా చేసుకోవాలని నా ప్లాన్ నేను వేస్తున్నాను పిన్ని ఒంక చూసి నువ్వు చూస్తున్నావుకదా నాకు సిగ్గు వేస్తుంది అన్నాను మరి ఏమిచేయను అంది పిన్ని అదేనాకు అర్దం కావటం లేదు అన్నాను పోనీలే నన్ను ఊపమన్లేదు నయ్యం అంది పిన్ని అవును రాజీ రోజూ నేను ఊపుకుంటున్నాను కదా ఈరోజు నువ్వు ఊపు ఎలా ఉంటుందో చూదాం అన్నాను పిన్ని కళ్ళాలో ఊపాలన్న కోరిక నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కానీ వెటనే ఒప్పుకుంటే నాముందు చులకన అవుతుంది అని అలా ఏమి వద్దురా నువ్వే ఊపుకో అంది ఈరోజు ఎలాగైనా దానితో ఊపించుకుని రసాన్ని కార్చాలి అని ప్లీజ్ రాజీ ప్లీజ్ నా బంగారం కదూ నా బుజ్జి కదూ ఒక్కసారి ఊపరా అన్నాను ఏంటిరోయ్ అచ్చం పెళ్ళాన్ని అడిగినట్టు అడుగుతున్నావ్ అంది నువ్వేకదా ఈరోజునుండీ నువ్వు నాపేళ్ళానివు అన్నావ్ కదా?? మళ్ళీ ఇలా అంటవేంటి అన్నాను నేను నిన్ను ఏమి అనలేదురా మగడా అచ్చం పెళ్ళాని బ్రతిమలాడినట్టుగా అనేసరికి చాల నచ్చ్హింది అందుకే అల అన్నాను అంది అవునా నీకు నచ్చిందా బుజ్జి బంగారం మరి ఇతే ఊపరా మరీ అన్నాను సరే సరే ఊపుతాను అంది నా అదాల రాశి రాజీ పిన్ని.మా ఇద్దర మద్యలో ఈమాటలన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ నా గుల పూకు రాజీ మాత్రం తన చేతిని నా సుల్ల మీద నుండీ తీయలేదు నా సుల్ల మత్రం ఇంకా ఇనుప రాడ్డులా తయారైనది దానిని రాజీ గట్టిగా పట్టుకుని.