జీవితం Part 3 362

మరయితే ఇంక సందేహం ఎందుకు” అని కొడుకు ను మరింత దగ్గరగా గట్టిగా ముద్దుపెట్టింది. అమ్మ మనము ఆ రోజు నుండి ఇప్పటికి సరిగా మాట్లాడుకోలేదు కనుక ఇప్పుడు సరదాగా మాట్లాడుకుందామా అని కొడుకు అనగా. సుమతికి కొడుకు మరింత ప్రేమకలిగి సరే అయితే చెప్పు ఎం మాట్లాడాలో ఆశ్చర్యం గా అంది. సరే అడుగుతా కాని బాదాపడకుండా సమాధానం చెప్పు మొన్నటి నుండి నా మనస్సు ఎప్పుడెప్పు అడుగుదామా అని ఉండి నాకు. సరే పర్వాలేదు అడుగు నేను ఎం బాధపడను అంది. అమ్మ ఆ రోజు రాధాకృష్ణ గారితో ఉన్నావు కదా. నాన్న గారికి తెలుసా.. అని అడగగానే సుమతి గుండెల్లో రాయి వేసినట్టైంది కాని కొడుకు జరిగింది చెప్తే కొడుకు వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమో తెలుస్తుందని మొత్తం జరిగిందంతా పుసాగుచ్చినట్టు చెప్పింది. అది విన్న రఘు అమ్మ పక్కన పడుకున్నా ఒక్క సరిగా లేచి బెడ్ పై కూర్చోండి బాధపడుతున్నాడు. అది గమనించిన సుమతి కూడా లేచి కొడుకు పక్కన కూర్చుని జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు అన్ని ప్రబమ్స్ క్లియర్ చేశావ్ కదా మరి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంది. అమ్మ! నాన్న నన్ను చదివిపించడం కోసం తన భార్య నైన నిన్ను పరాయి మగవాడికి త్యాగం చేసిన నాన్న కి నేను ద్రోహం చేసాను అని సుమతి మీద పడి బోరునా ఏడ్చాడు.
సుమతి కొడుకు కన్నీళ్లు తుడుస్తూ నువ్వు తప్పు చేసిన వాడిలా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ నువ్వేమీ తప్పు చేయలేదు బాధపడకు అది నీ వయసు ప్రభావం అలాగే నీ చదువు కోసం నన్ను ఇంకొకరికి అర్పించిన వాడు నువ్వు నన్ను కావాలి అని మీ నాన్న ని అడగాలి కానీ నన్ను నీకు పూర్తిగా అర్పిస్తాడు నీవంటే మి నాన్నకి అంత ఇష్టం అంది. ఊరుకొని రఘు అమ్మ నిన్ను నాన్న బయట హనీమూన్ కి కానీ శికరి కి గాని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాడా ఎపుడైనా అన్నాడు. అంత అదృష్టం నాకెక్కడది అంది సుమతి. అది విన్న రఘు అయితే రేపు ఉదయాన్నే నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తా అని బయటికి వెళ్తుంటాడు. కొడుకు తనని వదిలి వెళ్తున్నందుకు బాధగా ఉన్న గొంతుతో ఇప్పుడు ఇక్కడ పడుకోవా? అంది. హ.. ఇప్పుడే చెప్పా కదా అమ్మ రేపు ఉదయాన్నే చెప్తా బై గుడ్ నైట్ అని వేరే బెడ్ రూమ్ లోకెళ్తాడు. సుమతి మాత్రం రేపు నా కొడుకు ఏం సర్ప్రైజ్ ఇస్తాడాని ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి జరుకుంటుంది.

మర్నాడు రఘు ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి సుమతికి ఇస్తా అన్నా సర్ప్రైజ్ గురించి తన పని తాను చేసుకో సాగాడు.

సుధాకర్ డ్యూటీ దిగి ఇంటికి చేరుకునే లోపాల సుమతి కూడా నిద్ర లేచి వంట గది లో టీ చేస్తుంది. తండ్రి కొడుకులిద్దరికి టీ తీసుకొచ్చి హాల్లో ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకుంటు టీ తాగారు. కావాలనే రఘు కలుగ చేసుకొని నాన్న! నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి అన్నాడు. అది విన్న సుమతి మాత్రం అయోమయంగా కొడుకు వైపు చూస్తోంది కానీ కావాలని రఘు మాత్రం అవేమి పట్టించుకోకుండా నాకు హైదరాబాద్ లో డ్యూటీ పనిమీద 7డేస్ వర్క్ ఉంది. కనుక నేను హైదరాబాద్ వెల్లాల్సి వస్తుంది. అని రఘు అనగానే సుమతి గుండెల్లో రాయి పడ్డంతా పనైంది. కానీ సుధాకర్ పర్వాలేదు వెళ్ళిరారా… అంటూ దానికి ఇంతలా అడగలా… అనగానే. అది కాదు నాన్న అసలు ఉషయం ఏమిటంటే నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న రూమ్ లో ఎప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ వంట చేసేవాళ్లు కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు కనుక అమ్మను నాకు వంట చేయడానికి నాకు తోడుగా ఉండటానికి నాతో పాటే హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నా నాన్న. ఈ మాట విన్న సుమతి సంతోషాన్ని బయటి చూపెట్టలేక మూడీగా ఫేస్ పెట్టింది.

Responses (7)

  1. అబ్బా.. సూపర్ బ్రో. చదువుతుంటే నాకు మా చెల్లెను దెంగాలని అన్పించింది

    1. అవునా.. చెల్లెను దెంగుతవా.. ఒప్పుకుంటుందా మీ చెల్లె?

    2. బ్రో నాకూ ఒక చాన్స్ ఇస్తవా మీ చెల్లెను దెంగడానికి?

Comments are closed.