టీచర్! – End 384

మాలతీ టీచర్ తనను మెల్లిగా మంచం మీదకు వాల్చాను.తను నా మడ్ద మీద సళ్ల పట్టు సడలకుండా వెనకకు వాలింది.నగ్నంగా వెల్లకితల వాలిన మాలతికి ఇరువైపల నా కాళ్ళు వేసి,తన భుజాలు పట్టుకుని ఊగుతున్నాను.తనూ రెండు చేతులతో తన సళ్ళను ఇంకా దగ్గరగా ఒత్తుతోంది.నా కళ్ళలోకి చూసింది.నా కళ్ళలో కనబడ్డ కామాగ్ని,తన చేతులలోకి తెచ్చుకుని,ఇంకా,ఇంకా గట్టిగా సళ్లను నొక్కిపెట్టింది..నేను వెర్రిగా ఊగుతున్నాను.

నా మడ్డ ఎర్రటి అగ్రభాగం అప్పుడప్పుడు,తన గడ్డాన్ని ఛుంభిస్తోంది. ” మాలూ………..” నా పిలుపుకు, తను కళ్ళు తెరచి నన్ను చూసింది, అదే సమయంలో, నేను కొంచం వేగంగా నడుము ముందుకు నెట్టడంతో, నా ఎరుపు తన పెదవులను ముద్దాడింది. ” ఛీ……… ” చటుక్కున తన ముఖం త్రిప్పుకుంది.అప్పటికే ఆలస్యమయ్యింది, తన క్రింది పెదవికీ గడ్డానికి మధ్య భాగం లో నా ఊట చుక్కలు అంటుకున్నాయి. ” శివా…… ఇక….. చాలు ” తన సల్ల పై.

నుంచి చేతులు తప్పించి, నా వైపు మోహంగా చూసింది. ” అదేమి….. ఏమైంది……”( ఇంకా విరహంగ,కొపంగ అడిగాను.) ” పో…… శివా…… నాకు ఏదో అయిపోతొంది…”మాలతీ టీచర్ ఆనకట్ట త్రెగింది……ఒక్క సారిగా తన ఉపస్థు కంపించింది…..సర్ర్ ర్ర్ ర్ర్ ర్ర్ ర్ర్ ………ప్రవాహం.నాకు పొలమారింది……తెరలు తెరలుగా…….అమృతభాండం పగిలింది….తన పరవశ నీరు,….ఉప్పెనలా నా నోటిని తాకింది.నేను జుర్రుకోవడం లో తికమక పడుతున్నాను.

తను ఎగిసెగిసి పడుతూ,నడుమును పైకి నొక్కిపెట్టింది.కొద్దిసేపు తర్వాత,సిగ్గుతో, ” ఏయ్ య్ య్ …….ఏంట్రా ఇదీ…….?…మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…….” నా వీర్యంతో కలిసిపోయిన తన ఆడరసాలు,ఒక కొత్త రుచిని,కొత్త అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి.నా పెదవుల మీది తన పూ పెదవులు కంపించడం నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.ఆఖరి చుక్క దాకా జుర్రుకున్నాను.నా తలమీద తన పట్టు తగ్గింది.