టీచర్! – Part 2 681

మాలతీ టీచర్ “అబ్బా…నా వల్ల కావడం లేదు” “మ్మ్….అహ్ హ్ హ్ హ్ ….”
“తొడలు కొంచం విప్పవే ”
“వద్దు “(సంకోచిస్తూ )
“ఎందుకు ?”
“భయంగా ఉంది ”
“అదే…ఎందుకు?”
“పడుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా లేస్తారేమోనని ”
“అందరూ బాగా అలసిపోయి పడుకున్నారు.ఎవరూ లెగరు ”
“మ్మ్…..”
“తొడలు దూరం చెయ్యి ”
“వద్దు…ఈ రోజు ఇంతటితో చాలు….ఇంకొకరోజు నిజంగా ఇస్తాను…ప్లీజ్ ”
“నో….డార్లింగ్…ఐ నీడ్ యు రైట్ నౌ ”

“తెలుసు శివా,కాని ఆయనను తలచుకుంటేనే భయంగా ఉంది. ”
“నిద్ర లేచిపోతారనా?”
“తెలియదు…టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల బహుశా లెగకపోవచ్చు ”
“మరి ఇంకెందుకు భయం పిచ్చి పూ….” (కోపంలో మాట మధ్యలో మింగేశాను )
“ఛ్ఛీ…పోరా అడ్డ గాడిద” (ముఖం ఎడమవైపుకు త్రిప్పికుంది)
. నేను నా చేతిని మెల్లిగా తన తొడల మధ్యకు తీసుకు వెళ్ళి,తన కుడికాలు సోఫా మీద పెట్టాను.ఇప్పుడు మాలతి తొడలు విరుచుకుని నాకు కావాలసినంత గాప్ దొరికింది. నా మాలతీ టీచర్ “ఒక ….ఉమ్మా కావాలి ” (తను కొద్దిగా తొట్రుపాటుపడి)” ఏంటి..?నాటకాలా?….” “ప్లీజ్ మాలూ…ఒకటే ఒకటి ” “వద్దు శివా, నేను వెళతాను ” తను క్రిందకు దిగడానికి ప్రయత్నించింది. నేను చటుక్కున తన నడుము పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కున్నాను. నా నుండి విడిపించుకోడానికి పెనుగులాడింది.నేను పట్టు బిగించాను.

“ఏంటి శివా ఇది? ఇప్పుడుదాకా నేను చెప్పింది ఏంటి?….నువ్వు చేస్తుంది ఏంటి….?” “ప్లీజ్ మాలు…..ఆశతో అడుగుతున్నాను…కాదనకు..” ” నో…….వద్దూ….ప్లీజ్ ..లీవ్ మీ…” “ఈ ఒక్కసారికే……ప్లీజ్….ఇక అడగను…” “వద్దు….అలా అనే రాత్రి…….” “నిజంగారా……” “నిజంగా…..?” “మ్……” తను సంకోచిస్తూ,మెట్ల మీద నుండి ఎవరైనా వస్తున్నరేమోనని క్రిందకు త్రొంగి చూస్తూ,నా వైపు తిరిగి చటుక్కున బుగ్గ మీద ఒక ముద్దు పెట్టింది.నేను తన నడుము చేజిక్కించుకుని దగ్గరకు లాక్కున్నాను. “ఇక చాలు….సరేనా?” ముద్దుగా అంది. “ఏయ్..ఉండవే…

నిన్ను బుగ్గ మీదనా అడిగాను? పెదవులు మీద పెట్టవే ” (సిగ్గుపడుతూ)”అంతా ఒకటే…అదేమి కుదరదు.వదులు నన్ను ” నేను తనను వదలకుండా తన ముఖం మీద నా ముఖం పెడుతూ,నా పెదవులు తన పెదవులు దగ్గరకు తీసుకువెళుతున్నాను.తను తప్పించుకోడానికి మెలికలు తిరిగుతూ”శివా…ప్లీజ్..వద్దు..నన్ను వదులు” (బ్రతిమాలుతున్నట్టు) నా పెదవులు తన అధరాలను జేరుకున్నాయి.

తను వాటిని బిగించింది.నా చెయ్యి తన నడుమును తడుముతూ మాలతీ టీచర్ నేను నా అంగాన్ని బయటకి తీసి,తనను నాకు ఎదురుగా మేట్టుమీద నుంచోబెట్టి,గోడకు ఆనుకునేలా చేసి,తన కుడి కాలును ఆ పై రెండో మెట్టుమీద వచ్చేలా సర్ది,తన పూకు రసలతో తడసిన నా మొడ్డను ,తన తొడల మధ్య రాస్తూ కవ్విస్తున్నాను.తనలొ శ్వాస బరువెక్కి,గిజగిజలాడుతోంది. మెల్లిగా తన చెయ్యిని తీసి నా దాని మీద పెట్టాను.తను మెత్తగా తడుముతోంది.తడుముతూ,” ఛీ….తడిసి అంతా జిగురు జిగురుగా ఉంది “అంటూ తన ఆడతనం లోకి దోపుకుంది.

తరవాత,ఒక సారి మెట్ట్లమీద నుండి క్రిందికి చూసి, భయంగా, “శివా, తొందరగా, న్ న్ న్..నాకుకుకుకు…….చాలా భయంగా ఉంది.ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్ష్స్….” అంటూ, తన పూకు రెమ్మలను విడదీసుకుని లోపలికి వెళ్ళుతున్న నా మొడ్డ ఇస్తున్న,ఆనందంలో తేలిపోతు,కళ్ళుమూసుకుని తీయగా పలవరిస్తోంది.వేగం పెంచాను. బలమంతా తొడల మీదకు తెచ్చుకుని గుభీ గుభీమని గుద్దుతున్నాను.నడుమును ఒక్కసారిగా లోపలికంటూ అదిమి పెట్టి గుండ్రముగా త్రిప్పాను.మాలతి తట్టుకోలేక పోయింది.

1 Comment

Comments are closed.