ట్రాన్సఫర్! 500

ఒక రొజు నిహారిక మొగుడి పుటిన రొజు..

నిహారిక కి తెలియకుండా అంకుల్ నీ పార్టీ కి పిలిచాడు…

ఇద్దరు పీకల దాకా తాగారు…

నిహారిక చుస్తూ ఉండింది…

అంకుల్ : నిహారిక మొగుడితో… నువు చాలా అదృష్ట వంతుడివి… మంచి హాట్ ఫిగర్ ని పెల్లి చేసుకున్నావ్ అన్నడు.

నిహారిక మొగుడు : నవ్వుతు ఠంక్ యు అంకుల్ she is sooo hot అన్నడు…

నిహారిక కి సిగ్గూ మరియు కొపం వస్తుంది.. తన భర్త ముండు అల అంటుంటే…

ఇంతలొ అంకుల్ ఒక ప్యాకెట్ ఇచాడు వాళ్ళకి స్మాల్ గిప్ట్ అని…

ఏమిటి అని ఒపెన్ చెసాడు నిహారిక మొగుడు…

ప్యాంటు షర్టు మరియు నిహారిక కి* స్ట్రాప్ లెస్ టాప్ అండ్ 3/4th ప్యాంటు … వావ్ thnks ఫర్ the గిప్ట్ అన్నడు…

అంకుల్: ఇంతలొ… try చేయండి… నా కోసం అన్నడు…

నిహారిక మొగుడు : వై నాట్ ….అంకుల్ ఇట్స మి ప్లెషర్ అని…

తను రెపు try చెస్తాను… నిహారిక నువు వెల్లి ట్రీ చెయ్యి అన్నడు…

నిహారిక : సిగ్గూ తో తలా దించుకొని చూస్తుంది..

నిహారిక మొగుడు : అరేయ్ నిహారిక … పొయి వేసుకో… అంకుల్ మన కోసం గిప్ట్ తెస్తే వేసుకోకుంటే ఇలా అన్నడు..

నిహారిక : చేసెడి ఏమి లేక…

తన nighty తీసెసి డ్రెస్ ఎసుకుంది…

స్ట్రాప్ లేస్ టాప్ కవాటం తో … బ్రా వెయ్యలేదు…